Ім'я файлу: 2_5208710082006618105.doc
Розширення: doc
Розмір: 210кб.
Дата: 20.12.2021
скачати

ВИМОГИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Структура:

1. Титульний лист.

2. Зміст.

3. Відповіді на запитання з контрольної роботи,

4. Список використаної літератури.

5. Есе на тему «Економіка країни повинна бути на знаннях або на низькій вартості робочої сили».

6. Практичні завдання

7. Есе на тему «Що мене надихає до навчання та особистісного розвитку» обсягом 5 сторінок з унікальністю не менше 60%.

6. Презентація на 5 слайдів (без урахування титульного слайду) до контрольної роботи та есе
Технічні вимоги:  текст роботи має бути набраним на комп’ютері шрифтом Times New Roman №14 з міжрядковим інтервалом 1,5, залишаючи береги: ліворуч – 3 см, праворуч – 1,5 см, угорі та внизу – 2 см

Вимоги щодо оформлення:

1. Оберіть варіант контрольної роботи, і на кожне питання надайте відповідь обсягом 4 – 5 сторінок (друкованого тексту). Відповіді на питання повинні містити коротке та повне резюме опрацьованого матеріалу (літератури, джерел) згідно питання, а не просто механічне копіювання тексту матеріалу. Контрольна робота повинна відображати вміння опрацьовувати необхідні джерела, формулювати відповідні висновки, стисло викладати відповіді на поставлені питання, а також грамотно грамотно робити оформлення.

Структура оформлення відповіді на кожне окреме питання для обраного варіанту завдання:

  • постановка проблеми для кожного досліджуваного питання;

  • аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми кожного питання контрольної роботи;

  • висновки;

  • список літературних джерел подається в алфавітному порядку

До переліку додаються реально використані джерела: нормативно-правові акти, підручники, коментарі, монографії, статті тощо, на які у відповідях посилається автор контрольної роботи. При посиланні на інтернет-джерело, обов’язково вказується автор матеріалу та адреса посилання .
ВАЖЛИВО: ПІД ЧАС РОБОТИ НАД КОНТРОЛЬНОЮ РОБОТОЮ КОРИСТУВАТИСЯ ПОШУКОВИМ СЕРВІСОМ: https://scholar.google.com.ua/

Вимоги до оформлення контрольної роботи
Для заліку необхідно виконати контрольну роботу у вигляді реферату (20 сторінок) на одну з наведених тем:
1. Роль критичного мислення для наукових досліджень.

2. Боротьба з плагіатом у наукових дослідженнях.

3. Основні етапи розвитку науки.

4. Роль фактів у науковому дослідженні.

5. Види та форми наукової роботи студентів у вищому навчальному закладі.

6. Основні етапи організації наукового дослідження

7. Пізнання як напрям самореалізації людини

8. Етичні проблеми сучасної науки.

9. Класифікація наук: історія та сучасність.

10. Наука та влада. Проблема державного регулювання науки.

11. Роль науки у сучасній освіті та формуванні особистості.

12. Зв’ язок умов розвитку науки та соціокультурного середовища.

13. Роль науки у подоланні сучасних глобальних криз та вирішенні глобальних проблем.

14. Основні проблеми розвитку сучасної науки в Україні.
Список літератури має містити не менше 10 джерел

Вимоги до оформлення есе
Вимоги до есе на тему «Що мене надихає до навчання та особистісного розвитку»: обсяг 5 сторінок, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, поля зліва – 3 см., поля справа – 1,5 см., абзац – 1,25 см., інтервал між рядками – 1,5 см. Унікальність роботи 60%. Для перевірки наявності плагіату користуйтеся сервісами https://text.ru/antiplagiat або www.antiplagiat.ru.
3. Для захисту контрольної роботи необхідно зробити презентацію
ВАЖЛИВО: ПІД ЧАС РОБОТИ НАД ДОСЛІДЖЕННЯМИ КОРИСТУВАТИСЯ ПОШУКОВИМ СЕРВІСОМ: https://scholar.google.com.ua/

Вимоги до оформлення практичних завдань
Практичне завдання 1 (приклад):
Новина: Великобританія ввела податок на цукор для допомоги дітям, які страждають на ожиріння

У Великобританії з 6 квітня вступає в силу податок на цукор з метою скоротити кількість безалкогольних напоїв, що сприяють виникненню ожиріння. Про це повідомляється на сайті уряду країни.

«Лише в Англії третина дітей страждає ожирінням або надлишковою вагою вже після початкової школи. Дані свідчать, що 80% дітей, які страждають на ожиріння в підлітковому віці, будуть страждати від ожиріння і в дорослому», – позначив проблему міністр фінансів Великобританії Роберт Дженрік.

Щоб скоротити зростання захворюваності на ожиріння серед дітей, уряд ввів податок. Він буде діяти щодо безалкогольних напоїв, в складі яких перевищена доза цукру. Якщо в солодких безалкогольних напоях міститься більше п'яти, але менше восьми грамів цукру на 100 мл. рідини, то виробник повинен буде заплатити 18 пенсів за кожен літр. Якщо в напоях більш восьми грамів цукру на 100 мл, то доведеться заплатити 24 пенси за літр.

В уряді зазначають, що ті виробники, які перебудуються і не знизять кількість цукру в своїй продукції, будуть зобов'язані щорічно платити сукупний податок до £ 240 млн. Всі зібрані кошти планують розподілити на програми фізичної активності і збалансованого харчування у дітей шкільного віку.

Вперше про плани ввести податок на цукор стало відомо ще в березні 2016 року, після чого половина виробників солодких напоїв знизила його зміст в своїх виробах. «Податок на цукор вже призвів до того, що понад 50% виробників скоротили його зміст в напоях, це 45 млн кг цукру на рік», – йдеться на сайті уряду.

Нижче наведені три відповіді споживачів на цей податок.


Варіант відповіді

Оцінка рівня критичного мислення

Ані податком більше! Я вже стільки плачу за покупки. Податок на цукор – це ще один спосіб змусити мене витрачати більше. Не можу повірити, що цукор обкладають податком, тому що покупки тепер будуть ще дорожче. Крім того, що не так з банкою коли або плиткою шоколаду? Чому уряд втручається в наш особистий вибір?

Ця відповідь показує обмежене критичне мислення, так як спирається на особистий досвід і емоції, та не бере до уваги будь-які докази, що підтверджують цю точку зору. У відповіді також робиться припущення, що податок буде оплачуватися споживачем, тоді як податок на насправді буде стягуватися з виробників. Чи не розглядаються більш широкі наслідки податку на цукор, що виходять за рамки особистих обставин.

Це успіх, тому що багато великих брендів скоротили кількість цукру, що додається в безалкогольні напої. Гроші, зібрані від податків, підуть на підтримку освіти, так що це плюс. Хоча ми не знаємо напевно, але сподіваємося, що податок на цукор в кінцевому підсумку зупинить людей від покупки солодких напоїв. Я думаю, це спрацює і вирішить проблему дитячого ожиріння в цій країні

Ця відповідь свідчить про критичне мислення, оскільки дає оцінку свідоцтва позитивного впливу податку на цукор. Однак через відсутність доказів можна побачити, що вплив податку перебільшено. Наприклад, дитяче ожиріння є складною проблемою, що неможливо вирішити одним податком на цукор. Автор коментаря не враховує жодні інші фактори.

Ще рано робити висновки. Аналіз, опублікований в British Medical Journal, показав, що, є певні успіхи в скороченні покупок солодких напоїв споживачами в США, Мексиці, Бразилії і Франції, де був введений аналогічний податок. Успіх в зниженні ожиріння представляється досить обмеженим, тому необхідні додаткові дослідження. Крім того, податок стягується з виробника, а не зі споживача. Споживач може взагалі не побачити зростання цін, тому його вплив на рішення про покупку буде обмеженим. Крім того, якщо виробники вирішать змінити рецептуру напоїв, а не платити податок, уряд не зможе використовувати отримані доходи для реалізації інших ініціатив, таких як пряме фінансування нових спортивних споруд в школах і клубів здорового сніданку. Таким чином, переваги цього податку можуть бути обмежені

Цій відповіді притаманний найвищий рівень критичного мислення з трьох, так як відображає не тільки обізнаність про те, що відбувається в Великобританії, але і у всьому світі. Замість висловлювань необачних суджень, автор спирається на докази, визнаючи необхідність подальших досліджень, що дозволять зробити більш точні висновки. Це не просто висловлювання точки зору як єдино вірною, тому що висвітлюються різні наслідки введення податку і запропонований інший підхід до вирішення цього питання.


Практичне завдання №1: за аналогією вище, наведеною у прикладі вище, проаналізувати обрану вами новину і коментарі до неї.
Практичне завдання 2 (приклад):
Розглянемо наступне твердження:

«Погана якість повітря являє собою найбільший екологічний ризик для здоров'я населення. Заборона всіх нових бензинових і дизельних автомобілів і фургонів з 2040 року – важливий крок у вирішенні проблем зі здоров'ям, викликаних забрудненням повітря».
Яка ваша перша реакція на це твердження? Ви приймаєте його як правду? Ви знаєте достатньо, щоб скласти експертну думку про це твердження?

Використання питань критичного мислення може допомогти відмовитися від необдуманих суджень і перейти до більш зваженої відповіді.
Застосування підходу критичного мислення до цього твердження


1 етап – опис


1. Визначити автора і дату рекомендації?

2. Які конкретні проблеми суспільної охорони здоров'я викликані забрудненням повітря?

4. Що означає погана якість повітря – як її вимірювати і визначати?

2 етап – аналіз


1. Яким чином вимірюються і контролюються проблеми суспільної охорони здоров'я, викликані забрудненням повітря?

2. Чому виникла ця заборона? Чи були розглянуті (і відхилені) інші методи?

3. Чому 2040 р.? Чи реалістичні терміни або недостатньо амбітні?

4. Наскільки екологічні електромобілі в якості альтернативи, якщо їх основним джерелом енергії є електрика, вироблена на вугільних станціях? Чому б не заборонити використання інших транспортних засобів, наприклад великовантажних автомобілів?

5. Що буде, якщо підвищиться попит на покупку бензинових автомобілів до заборони?

3 етап – оцінка


1. Який вплив матиме заборона на автомобільну промисловість, транспортну інфраструктуру і споживачів?

2. Що потрібно зробити, щоб знизити загальну вартість від володіння електромобілем, щоб залучити й утримати інтерес споживачів?

3. Чи допоможе ця заборона вирішити цю проблему?


Практичне завдання № 2:
Розгляньте твердження про Цілі сталого розвитку (зокрема, про ЦСР 1), застосовуючи підхід критичного мислення:
«Цілі сталого розвитку» (ЦСР, відомі також як Глобальні цілі)ключові напрямки розвитку країн, що були ухвалені на Саміті ООН зі сталого розвитку. ЦСР ухвалені на період від 2015 до 2030 року і нараховують 17 Глобальних цілей, яким відповідають 169 завдань.

У всьому світі понад 800 мільйонів людей досі живуть на суму, меншу за 1,25 дол. на день. Багато з них не забезпечені достатнім харчуванням, чистою питною водою та засобами санітарії. Швидке економічне зростання в таких країнах, як Китай та Індія, вивело з бідності мільйони людей, але прогрес досі є нерівномірним. Жінки частіше живуть у бідності, ніж чоловіки, через нерівний доступ до оплачуваної роботи, освіти та майна. В інших регіонах прогрес також був недостатнім, зокрема, у країнах Південної Азії та Африки на південь від Сахари, на частку яких припадає 80 % тих, хто живе в умовах крайньої бідності. Нові загрози, викликані кліматичними змінами, конфліктами та відсутністю продовольчої безпеки, означають, що необхідно зробити ще більше для того, щоб вивести людей із бідності.

ЦСР 1 є амбітним зобов'язаннямпокласти край бідності у всіх її формах і вимірах до 2030р. Це передбачає увагу до найвразливіших прошарків населення, розширення доступу до базових ресурсів і послуг, а також підтримку громадам, які постраждали в результаті конфліктів і катастроф, викликаних кліматичними змінами.

Практичне завдання №3 (приклад):
«5 в день» – так в різних країнах називаються кампанії, що закликають споживати мінімум 5 порцій овочів і фруктів в день. Звідки взялася саме така рекомендація? В 2003 році Всесвітня організація охорона здоров'я порадила вживати щодня не менше 400 грамів овочів і фруктів (за винятком картоплі та інших крохмалистих коренеплодів). Численні дослідження підтверджують, що вживання навіть 200 грамів овочів і фруктів щодня знижує ризик виникнення серцево-судинних захворювань на 13%, серцевих нападів - на 18%, онкологічних захворювань – на 4%, передчасної смерті – на 15%.
Знайдіть і проаналізуйте джерела інформації, які, на вашу думку, підходять для академічного дослідження з оцінки даного твердження:

«Вживання п'яти порцій фруктів і овочів в день необхідно для підтримки здорового способу життя».Для вас може бути корисною наступна посилання, завдяки якій ви можете здійснити пошук інформації: https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk


Актуальність


Про що ця стаття? Чому джерело інформації має відношення до досліджуваної проблеми?
Назва заголовка, ключових слів і вступ повинні дати вам уявлення про актуальність статті для досліджуваної вами теми.

Так, стаття актуальна, в ній представлений взаємозв'язок між сумлінністю і здоровим способом життя. Ключові слова, розкривають необхідність споживання фруктів і овочів. Тому варто прочитати далі.

Автор

Чи є автори предметними експертами в цій галузі?

Автори працюють в університеті (мають науковий ступінь), тому можна зробити висновок, що вони експерти.

Джерело публикації

Інформація опублікована в авторитетному джерелі?

Ретельно обирайте джерела інформації. Наприклад, наукові видання рецензуються, це дозволяє брати їх за основу для проведення подальших досліджень.

Опубліковано в журналі «Психологія, здоров'я і медицина». Подивившись сайт журналу в Інтернеті, можна зробити висновок, що це журнал, що рецензується, значить на основі даного джерела можна проводити подальше дослідження

Дата


Чи врахована дата публікації?

Наскільки важлива дата публікації статті?

2015 р. Для цієї теми важливо, щоб дослідження проводилися з моменту запуску кампанії «5 в день», тому дана стаття відповідає цьому критерію.

Посилання на дослідження

Є посилання, за якими ви можете перевірити зауваження?

У статті багато посилань.

Перспективність для подальших досліджень

Ви б прочитали це дослідження більш детально?

Так, робота представляється актуальною, і вис вітлює потенційно цікаву точку зору по цій темі на основі досліджень, заснованих на фактах.


Практичне завдання № 3:
Економісти Міжнародного валютного фонду довели, що в багатьох країнах соціальна нерівність гальмує зростання ВВП. «Суспільства, де панує нерівність, мають повільне нестабільне економічне зростання, – констатує Джонатан Острі, провідний економіст цього дослідження МВФ. – Отже помилково думати, що можна зосередитись на економічному зростанні, забувши про соціальну нерівність». Це мають взяти до уваги політики сучасних країн з низьким і середнім національним доходом.
Знайдіть і проаналізуйте два джерела інформації, що, на вашу думку, підходять для академічного дослідження з оцінки даного твердження: «Суспільства, де панує нерівність, мають повільне нестабільне економічне зростання».
Практичне завдання № 4: Написати причини прокрастинації під час навчання, а також Ваші особисті методи боротьби з ними.

ХАРКІВСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Дисципліна: Академічні студії


Виконав (ла): студент(ка)

1 курсу, групи №

ПІБ
Харків - 2020
скачати

© Усі права захищені
написати до нас