Ім'я файлу: Задача.docx
Розширення: docx
Розмір: 15кб.
Дата: 17.06.2020
скачати
Пов'язані файли:
операційний менеджмент.doc
ПЛАН.docx
МОДУЛЬ ВАРІАНТ 3.docx

Завдання для підсумкового контролю

Підприємство «START» отримало безоплатно сировину, справедлива вартість якої становить 25 000 грн. Вартість транспортування отриманої сировини 1200,00 грн (в тому числі ПДВ). Отриману сировину було передано на виробництво готової продукції. Також на протязі облікового періоду підприємством були понесені витрати:

Нараховано

-амортизація виробничого обладнання 1785,00 грн

-зп виробничому персоналу 17640,00 грн

-ЄСВ 22% на зп робітників 3880,80 грн

-зп адміністративному персоналу 9500,00 грн

- ЄСВ 22% на зп адміністрації 2090,00 грн

- зобовязання за енерго- та водопостачання компанії ПАТ «ЕНЕРГО» 3720,00

За цей же обліковий період підприємство повністю використало матеріали та виготовили продукцію за виробничою собівартістю, яка була передана покупцю за контрактною вартістю 180000,00 грн. в тому числі ПДВ.

Визначити фін. Результат, податок на прибуток. Визначити кореспонденцію рахунків за наведеними операція та внести в журнал реєстрації господарських операцій.Зміст операції

Дт

Кт

Сума

1.

Підприємство «START» отримало безоплатно сировину

201

719

25 000

2

Витрати на послуги з транспортування сировини

289

631

1 200,00

3

Отриману сировину було передано на виробництво готової продукції.

23

201

25 000

4

Нараховано амортизація виробничого обладнання

23

13

1785,00

5

Нараховано зп виробничому персоналу

23

66

17640,00

6

Нараховано ЄСВ 22% на зп робітників виробництва

23

65

3880,00

7

Нараховано зп адміністративному персоналу

92

66

9500,00

8

Нараховано ЄСВ 22% на зп робітників адміністрації

92

65

2090,00

9

Нараховано зобовязання за енерго- та водопостачання компанії

91

641

3720,00

10

Оприбуткована готова продукція на склад-

26

23

1200+1785+17640+3880+
9500+2090+3720
=39815,00

11

Реалізація покупцям готової продукції

36

701

180000,00

12

Податкові зобов'язання з ПДВ30000,00

13

Списано виробничу собівартість реалізованої готової продукції

901

26

39815,00

14

Списано виробничу собівартість реалізованої готової продукції на фінансовий результат

791

901

39815,00

15

Списано на фінансовий результат дохід від реалізації

70

79

150000,00

16

Нараховано податок на прибуток

98

64

27000 (150000-18%)

17

Нарахований податок на прибуток списано на фін.результат

79

98

27000

18

Визначено і відображено прибуток від підприємства

79

44

83185,00

скачати

© Усі права захищені
написати до нас