Ім'я файлу: тести Жигун ОО-21.docx
Розширення: docx
Розмір: 30кб.
Дата: 25.09.2020
скачати
Пов'язані файли:
професійна етика аудиторів.docx

ТЕСТИ

РОЗДІЛ III. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

1.Який вид прибутків являється загальнодержавним?

А.туристичний збір

Б.збір за місця для паркування

В.податок на майно

Г.податок на прибуток

2.Якій з перелічених вимог має відповідати неприбуткове підприємство, установа та організацією для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств?

А.утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації

Б. юридичні особи, які утворені в будь-якій організаційно-правовій формі та отримують доходи з джерелом походження з України

В. нерезиденти, які здійснюють господарську діяльність на території України через постійне представництво та/або отримують доходи із джерелом походження з України

Г. фізичні особи підприємці, у тому числі такі, що обрали спрощену систему оподаткування, та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність

3.До неприбуткових організацій, які не є платниками податку, можуть бути віднесені:

А.об’єднання фізичних осіб

Б.небюджетнеі установи

В.об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків

Г.суб'єкти господарювання, що застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

4. Базова (основна) ставка податку становить:

А.12 відсотків

Б.14 відсотків

В.18 відсотків

Г. 21 відсоток

5.Під час провадження букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино) ставка податку на дохід встановлюється у розмірі:

А.10 відсотків від доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор з використанням гральних автоматів

Б.16 відсотків від доходу, отриманого від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, зменшеного на суму виплачених виплат гравцю

В.8 відсотків від загального доходу

Г.залежить від суми отриманого від діяльності доходу

6.У разі якщо особа ставиться на облік контролюючим органом як платник податку протягом податкового (звітного) періоду, перший податковий (звітний) період розпочинається з:

А.1 липня минулого звітного року

Б.1 січня поточного року

В.останнього календарного дня такого податкового (звітного) періоду

Г.дати, на яку припадає початок такого обліку

7. Нерезидент щороку може отримувати від контролюючого органу підтвердження щодо сплати податку:

А.українською та російською мовами

Б. лише мовою платника податку

В. українською мовою

Г.будь-якою мовою за письмовим запитом нерезидента

8. Сума фрахту, що сплачується нерезиденту резидентом, який обрав спрощену систему оподаткування, або іншим нерезидентом, який провадить господарську діяльність через постійне представництво за договорами фрахту, оподатковується за ставкою:

А. не оподатковується

Б.мінімальною ставкою у розмірі 1 відсоток

В.6 відсотків у джерела виплати таких доходів за рахунок цих доходів

Г.3 відсотки від суми доходів підприємства

РОЗДІЛ IV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ


  1. Хто не є платниками податків?

А. резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи.

Б. податковий агент.

В. нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Г. нерезидент, який отримує доходи з джерела їх походження в Україні і має дипломатичні привілеї та імунітет.

2.Про об’єкт оподаткування йдеться в статті:

А. 163

Б.165

В.162

3. Що включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу?

А. доходи від надання майна в оренду

Б. аліменти, які виплачуються платнику податку;

В. сума стипендії, яка виплачується студенту, аспіранту із бюджету і не перевищує розміру встановленого прожиткового мінімуму;

Г. грошові кошти, надані роботодавцем як допомога на лікування і медичне обстеження

4. Вказати строки сплати податку на доходи фізичних осіб:

А. Сплачується до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу

Б. Протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу

В.Протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання Податкового розрахунку

Г. Протягом 30 календарних днів після закінчення звітного кварталу

5. Базова ставка податку становить:

А.12 відсотків

Б.18 відсотків

В.1,5 відсотки

Г.21 відсоток
6. Що таке податкова знижка для фізичних осіб не суб’єктів господарювання?

А. термін на який надається відстрочка у сплаті податку з доходів фізичних осіб;

Б.сума витрат фізичної особи за звітний місяць, на яку дозволено зменшити його оподатковуваний дохід за цей період;

В. сума, на яку може бути збільшений дохід фізичної особи у звітному періоді без обкладання його податком;

Г. сума витрат фізичної особи – резидента за звітний рік, на яку дозволено зменшити його річний оподатковуваний дохід за наслідками такого звітного року. 49

7. В якому випадку сума, сплачена працедавцем на користь закладу освіти (оплата за навчання) найманої особи, прирівнюється до додаткового блага та підлягає оподаткуванню у загальному порядку?

А. якщо працедавець визнається банкрутом;

Б. якщо наймана особа за підсумками навчального року має академзаборгованість;

В. якщо наймана особа припиняє трудові відносини з працедавцем впродовж такого навчання;

Г. такі випадки не передбачені.

8. Якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, то таке право на наступні податкові роки:

А.не переноситься;

Б.переноситься повністю;

В. переноситься тільки у розмірі 50%;

Г.переноситься, якщо у робітника мінімальна заробітна платаРОЗДІЛ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ


1.Реєстрація платників податку відбувається:

А. обов’язко всім

Б. добровільно

2. Які з перелічених податків відносяться до загальнодержавних?

А. Податок на майно

Б. Збір за місця для паркування транспортних засобів

В.Податок на додану вартість

Г. Туристичний збір

3.У разі анулювання реєстрації особи як платника податку останнім звітним (податковим) періодом є:

А.період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації

Б.період від останнього дня періоду

В. через 14 днів після анулювання реєстрації

Г.період, який настає того ж самого дня, коли анулюється реєстрація

4. Податок на додану вартість – це:

А. Це податок, що встановлюється на товари, що визнані законом як підакцизні

Б. Це прямий податок на доходи, який вилучає до бюджету частину доданої вартості, створеної на всіх стадіях виробництва та обігу

В. Це податок, що сплачують власники земельних ділянок

Г. Непрямий податок, який входить у ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий агент). Це податок, що встановлюється на товари, що визнані законом як підакцизні

5.До чого застосовується маржинальна схема?

А. до постачання брокерами різних цінностей

Б. до постачання дилером культурних цінностей

В.до вибуття цінностей

Г.до часткового вибуття цінностей

6.В якому році втратила чинність 209 стаття податкового кодексу?

А.2016

Б.2020

В.2018

Г.2017

7. Місцем постачання товарів є:

А місце, де провадиться складання, монтаж чи встановлення, у разі якщо товари складаються, монтуються або встановлюються (з випробуванням чи без нього) продавцем або від його імені.

Б. фактичне місцезнаходження товарів на момент їх постачання

В місце, де товари перебувають на час початку їх перевезення або пересилання, у разі якщо товари перевозяться або пересилаються продавцем, покупцем чи третьою особою;

Г. всі відповіді вірні

8.Які документи подаються до контролюючого органу, при перевезенні на митну територію України товарів?

А.акти та реєстри

Б реєстри та митні декларації

В.накладні та декларації

Г.інша відповідьРОЗДІЛ VI. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК


1. Платниками акцизного податку є:

А.Особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України

Б.Будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку

В. Фізична особа (резидент та нерезидент), яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи

Г.Сільськогосподарські товаровиробники, в яких частка сільськогосподарського виробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75% від загального обсягу продаж

2. Датою виникнення податкових зобов'язань щодо підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України,є дата:

А.є дата їх реалізації особою, яка їх поставила на територію України

Б. є дата їх реалізації особою, яка їх виробляє, незалежно від цілей і напрямів подальшого використання таких товарів (продукції),крім окремих випадків зазначених у відповідних статтях

В.є дата виробництва продукції

Г.інша відповідь

3. Які існують види ставок акцизного податку?

А. Базові й граничні.

Б. Прості й складні

В. Відсоткові й тверді

Г.Адвалорні, специфічні, адвалорні та специфічні одночасно(змішані)

4.Яка ставка податку на ігристі вина?

А. 1,5%

Б. 22%

В.11,62%

Г.18%

5. Які строки подання до відповідних контролюючих органів декларації з акцизного податку?

А.Один раз на рік 15

Б. За кожною поставкою продукції

В.щомісячно, не пізніше 20 числа наступного звітного періоду

Г. Щокварталу не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом .

6. Який підвищувальний клєфіцієнт застосовується ло ставки податку при ввезенні на митну територію України пального та не застосовується для суб’єктівгосподарювання ?

А. 1

Б. 2

В. 10

Г. 5

7. Встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) повинні наноситися на споживчу упаковку таких товарів разом:

А.з датою виробництва

Б.з датою кінцевого терміну вживання

В.датою імпорту

Г.інша відповідь

8. Базовий податковий період для сплати податку відповідає:

А.календарному дню

Б.календарному тижню

В.календарному місяцю

Г.інша відповідь
скачати

© Усі права захищені
написати до нас