Ім'я файлу: Практичне завдання до семінару №7 ТДІП Петров.docx
Розширення: docx
Розмір: 17кб.
Дата: 21.12.2020
скачати

Практичне завдання до семінару №7
Завдання №1
Здійснить класифікацію органів влади
Види органів держави за
Способом утворення

Залежно від соціальної природи

Залежно від особового складу

За територіальною

сферою діяльності

Залежно від функціонального спрямування

За часом функціонування

Верховна Рада України

Виборний

Первинний

Колегіальний

Центральний

Законодавчий

Постійний

Кабінет Міністрів України

Призначувальний

Вторинний

Колегіальний

Центральний

Визначальний

Постійний

Президент України

Виборний

Первинний

Одноосібний

Центральний

Законодавчий

Визначальний

Судовий

Постійний

Конституційний Суд України

Призначувальний

Вторинний

Колегіальний

Центральний

Судовий

Постійний

Голова обласної державної адміністрації

Виборний

Виборний

Одноосібний

Місцевий

Виконавчий

Постійний


Завдання №2
Внаслідок технічних проблем в тексті підручника присвяченому відмінностям органів держави від органів місцевого самоврядування зникли термін «орган держави» та «орган місцевого самоврядування». Ваше завдання правильно заповнити пропуски, що утворилися.

«Проте, між органами держави і органами місцевого самоврядування є й певні відмінності, а саме:

1) Органи держави формуються шляхом виборів, призначаються чи затверджуються, а

органи місцевого самоврядування – обираються населенням певної адміністративно-територіальної одиниці;
2) Дія нормативно-правових актів огранів держави поширюється на всю територію

держави, а дія нормативно-правових актів органів державного самоврядування тільки на відповідну

територію;
3) Органи місцевого самоврядування можуть, за взаємною згодою, перерозподіляти між собою окреміповноваження на підставі договору, а органи держави діють на основі конституційно закріпленого принципу розподілу влади;
4) В органах держави рішення приймаються шляхом голосування, а в органах місцевого самоврядування рішення приймаються колегіально чи одноособово керівником;
5) Органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження безпосередньо, a органи держави як безпосередньо, так і через обрані органи;
6) Органи держави діють від імені держави, а органи місцевого самоврядування є представниками інтересів територіальних громад;
7) Органи місцевого самоврядування складаються з з представників територіальної громади, діяльність яких не має професійного характеру, а органи держави складаються з колективів службовців;
8) Фінансову базу органів держави становить державний бюджет, а органів місцевого самоврядування — місцевий бюджет та позабюджетні надходження;
9) Органи держави можуть делегувати окремі виконавчі повноваження органів місцевого самоврядування, а органи місцевого самоврядування не можуть делегувати свої повноваження органів держави .»
скачати

© Усі права захищені
написати до нас