Ім'я файлу: Laboratory work.docx
Розширення: docx
Розмір: 17кб.
Дата: 07.12.2021
скачати

Мета, предмет і завдання курсу «Історія української державності та культури»

Ознаки, символи та атрибути державності

Метою курсу «Історія державності та культури України» є з позиції історичного досвіду формування розуміння сутності історичних перетворень, що відбуваються в сучасній Україні, а також почуття патріотизму, історичної науково-обгрунтованої свідомост; розкриття специфіки української культури, визначення її місця і ролі у сучасному світовому культурному просторі; сприяння збагаченню духовного світу студентів, зростанню інтересу до самостійного творчого осмислення культурної спадщини, власній участі в культурному будівництві в Україні.

Предметом курсу є історія української державності та культури – навчальний предмет про закономірності виникнення, становлення та розвитку матеріальної і духовної культури українського народу від найдавніших часів до сьогодення. Вона включає в себе системне ознайомлення з культурними процесами між народами Європи і всього світу, що дозволяє простежити не тільки спільні риси та ознаки, а й відмінності, самобутність і неповторність духовнокультурної спадщини, визначити та усвідомити життя і побут як цілісної інституції великого європейського народу.

Завдання навчити студентів

− вiльно оперувати фактами i хронологiчним матерiалом; − працювати з джерелами;

− об’єктивно оцiнювати мiсце i роль окремих осiб;

− спiвставляти рiзнi точки зору та обгрунтовувати свою власну.

− відрізняти основні методологічні підходи до визначення суті, змісту та характеру цінностей культури;

− користуватися категоріально-понятійним апаратом теорії культури;

− володіти творчим підходом до аналізу творів мистецтва у контексті певної епохи;

− творчо працювати над прирощенням і вдосконаленням культурно-освітніх знань.

Державність — це устрій усього матеріального і духовного буття цілого народу.

Ознаки, символи та атрибути державності.

Ознаки державності:

1) втілення права нації на незалежність, що є першим кроком на шляху до власної державності;

2) наявність органів публічної влади, яка виступає у двох формах:

1. Державна влада, до якої належать: глава держави; органи законодавчої, виконавчої та судової влади; силові органи (поліція, органи держбезпеки, прокуратури, збройні сили тощо).

2. Муніципальна влада, до якої належать представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування.

3) державний суверенітет, який передбачає верховенство держави на своїй території і незалежність у міжнародних відносинах;

4) система правових норм (закони та підзаконні акти), які регулюють відповідні суспільні відносини;

5) міжнародне визнання держави та, як наслідок, її міжнародна правова ідентифікація.

Державні символи.

Державні символи — це закріплені в законодавстві офіційні знаки (зображення, предмети) чи звукові вираження, які символізують суверенітет держави.

Державними символами є — Державний прапор, Державний герб і Державний гімн,

які є основою історичної свідомості громадян та процесів державотворення (відповідно до статті 20 Конституції України).

Слід зазначити, що українські державні символи та атрибути формувалися протягом тисячоліть і належать до найбагатших та найзмістовніших систем людства.

Атрибути держави.

Атрибути держави — це її ідентифікаційні національні символи, що пов’язані з розвитком титульної нації та її роллю у становленні державності на певній території.

Атрибутами державності є:

1) власна територія, населена національним колективом, із визначеними кордонами, офіційна назва, час заснування або дата першої письмової згадки держави, що є важливими атрибутами суверенності та політичної ідентифікації держави;

2) мова як невід’ємний державницький атрибут, адже мова — найважливіший маркер національної самоідентифікації. «Нація повинна боронити свою мову більше, ніж свою територію... Втратити рідну мову і перейняти чужу — це найгірший знак підданства, це — кайдани, це кайдани на душу. Втратити національну мову — це смерть, це значить, що ярмо вже в’їлося глибоко»;

невід’ємними державницькими атрибутами є також:

3) національне вбрання, національні страви, національні музичні інструменти, національна народна пісня, видатні історичні та сучасні постаті;

4) в Україні від 4 жовтня 2018 р. Верховною Радою запроваджено ще один атрибут — національне гасло: «Слава Україні! Героям Слава!» як офіційне вітання у Збройних Силах та Національній поліції, хоча нині всі громадяни дуже часто використовують його у повсякденному суспільно-політичному житті.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас