Ім'я файлу: Айзенк.doc
Розширення: doc
Розмір: 110кб.
Дата: 10.04.2020
скачати
Пов'язані файли:
Зразок акту виконання ремонтних робіт скачать.doc


Визначення властивостей особистості за допомогою тесту

Айзенка

Анкета, або тест Айзенка, містить 56 запитань, які характеризують особистість за двома шкалами — екстра-інтроверсія та нейротизм (емоційно-вольова стій­кість-нестійкість). Згідно з концепцією Айзенка, параметри екстра-інтроверсії разом із нейротизмом створюють два головні виміри особис­тості. Ці властиво­сті темпераменту треба розглядати не як протилежні його типи, а як безперер­вну шкалу між двома полюсами надто вираженої властивості.

Самостійно послідовно читайте питання з тесту Айзенка, і в відповідному рядку ставте «так» чи «ні». Після цього порівняйте свої відповіді з відповідями, що мі­стяться в «ключі до шкали Айзенка». Якщо відповіді співпадають, то поставте позначку «плюс», якщо ні — «мінус». Перевірку проводять окремо за шкалами: «Неправда», «Екстра-інтроверсія», «Нейротизм». Як­що за шкалою «Неправда» понад 50 % відповідей збігаються, то тестуванню не можна довіряти. Підра­хуйте кількість плюсів за кожною шкалою і одержані величини відкладіть на від­повідних осях кола Айзенка: на горизонтальній—«Нейротизм», на вертикаль­ній — «Екстра-інтроверсія». Пе­рехрещення перпендикулярів, поставлених до знайдених на осях точок, дадуть точку на площи­ні кола. Віддаленість її від центра свідчить про ступінь відхилення відповідної властивості тем­пераменту від середньої величини.
Тест Айзенка

 1. Чи часто Ви прагнете нових вражень?

 2. Чи часто Ви відчуваєте, що потребуєте друзів, які б Вас зрозуміли, змо­гли втішити та підбадьорити?

 3. Ви вважаєте себе безтурботною людиною?

 4. Чи дуже Вам тяжко відмовлятися від своїх намірів?

 5. Ви обмірковуєте свої справи не поспішаючи, вичікуєте перед тим, як по­чати діяти?

 6. Чи завжди виконуєте обіцянки? Навіть то­ді, коли це вам не вигідно?

 7. Чи часто у Вас бувають підйоми та спади настрою?

 8. Ви завжди говорите й дієте швидко, не за­мислюючись?

 9. Чи виникало у Вас коли-небудь відчуття, що Ви нещаслива людина, хоча жодних сер­йозних підстав для цього не було?

 10. Чи могли б Ви погодитися майже на все, як­би побилися об заклад?

 11. Чи Ви ніяковієте, коли хочете почати роз­мову з симпатичним (-ою) незна­йомцем (-кою)?

 12. Чи буває коли-небудь, що, розгнівавшись, Ви не контролюєте себе?

 13. Чи часто буває, що Ви дієте під впливом хвилинного настрою?

 14. Чи часто Вас хвилюють думки про те, що Ви не повинні були б щось ро­бити чи го­ворити?

 15. Чи віддаєте Ви перевагу читанню книжок перед зустріччю з людьми?

 16. Чи правда, що Вас легко уразити?

 17. Ви любите часто бувати в гурті (компа­нії)?

 18. Чи бувають у Вас коли-небудь такі думки, що Ви не хотіли б, щоб про них хтось знав?

 19. Чи правда, що Ви іноді сповнені енергії, все «горить», під руками, а іноді Ви зовсім мляві?

 20. Чи схильні Ви мати менше друзів, але особливо близьких вам?

 21. Ви іноді мрієте?

 22. Коли Вас лають, Ви відповідаєте тим же?

 23. Чи часто Ви мучитесь почуттям провини?

 24. Чи всі ваші звички хороші та бажані?

 25. Чи здатні Ви дати волю почуттям і від душі повеселитися в гурті?

 26. Чи можна сказати про вас, що нерви у вас часто бувають натягнуті до краю?

 27. Ви вважаєтесь людиною жвавою та весе­лою?

 28. Після того як справа зроблена, чи часто Ви думками вертаєтесь до неї, вва­жаєте, що могли б зробити краще?

 29. Ви найчастіше буваєте спокійні в гурті?

 30. Чи буває, що Ви поширюєте чутки?

 31. Чи буває, що Вам не спиться через різні думки?

 32. Якщо Ви хочете дізнатися про щось, то Ви вважаєте за краще прочитати про це у книзі, ніж спитати у друзів?

 33. Чи буває у Вас сильне серцебиття?

 34. Чи подобається Вам робота, яка потребує пильної уваги?

 35. Чи бувають у Вас приступи тремтіння?

 36. Якби Ви знали, що все, що Ви скажете, ні­коли не стане відомим, то Ви зав­жди б ви­словлювались у дусі загальноприйнятого?

 37. Вам неприємно бувати у гурті, де підсмію­ються один над одним?

 38. Ви дратливі?

 39. Вам подобається робота, яка вимагає шви­дкої реакції?

 40. Чи правда, що Вам часто не дають спокою думки про різні неприємності, які могли б статися, хоча все закінчилося благо­получно?

 41. Ви повільні в рухах та неквапливі?

 42. Ви коли-небудь запізнювалися на побачення чи на роботу?

 43. Чи часто Вам сняться жахливі сни?

 44. Чи правда, що Ви так любите побалака­ти, що ніколи не відмовитесь від на­годи поговорити з незнайомою людиною?

 45. Чи турбує Вас будь-який біль?

 46. Чи почувались би Ви дуже нещасним, ко­ли б довго не могли зустрітися з багатьма своїми знайомими?

 47. Чи вважаєте Ви себе нервовою людиною?

 48. Серед Ваших знайомих є такі, які Вам не подобаються?

 49. Можете Ви сказати про себе, що Ви впе­внена у собі людина?

 50. Вас легко уразити, якщо покритикувати Ваші особисті недоліки або недо­ліки у роботі?

 51. Чи вважаєте Ви, що важко одержати справ­жнє задоволення від вечірки?

 52. Чи не хвилює Вас, що Ви чимось гірші від інших?

 53. Чи не тяжко внести Вам пожвавлення в до­сить нудну компанію?

 54. Чи буває так, що Ви розмовляєте про ре­чі, на яких зовсім не розумієтесь?

 55. Чи любите Ви пожартувати над іншими?

 56. Чи страждаєте Ви від безсоння?





Ключ до шкали Айзенка

Екстраверсія

Нейротизм

Неправда

1 Так 32Ні

2Так 31 Так

6 Так

3 Так 34Ні

4 Так 33 Так

12 Ні

5 Ні 37 Ні

7 Так 35 Так

18 Ні

8Так 39 Так

9Так 38 Так

24Так

10 Так 41 Ні

11 Так 40 Так

30Ні

13 Так 44 Так

14Так 43 Так

36 Так

15 Ні 46 Так

15Так 45 Так

42 Ні

17Так 49 Так

19Так 47 Так

48 Ні

20 Ні 51 Ні

21 Так 50 Так

54 Ні

22 Так 53 Так

23 Так 52 Так




25 Так 56Так

26 Так 55 Так




27 Так

28 Так




29 Ні








Рекомендації щодо оформлення результатів практичної роботи.

Результати досліджень записати в протокол. Оцінити одержані результати. У висновках зазначити, який тип темпераменту переважає у загальній структурі особистості.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


скачати

© Усі права захищені
написати до нас