Ім'я файлу: Розрахунок технологічних апаратів для утворення сиру.docx
Розширення: docx
Розмір: 38кб.
Дата: 05.06.2020
скачати

ТЕХНОЛОГІЧНІ РОЗРАХУНКИ

При розрахунках устаткування для виробництва сиру виділяють поверхню теплопередачі апаратів для отримання сирного згустка безперервної дп, тривалість нагрівання нормалізованої суміші до температури сквашення в апаратах періодичної дії і змінну виробництва апаратів періодичної дії, витрати теплоносія при нагріванні нормалізованої суміші і згустка. Для облаштувань пресування сирного згустка розраховується необхідний тиск пресування. Для охолоджувачів сиру припускають пропускну спроможність апаратів безперервної дії і їх продуктивність з урахуванням заданого температурного режиму, витрата холодоносія при охолоджені сиру.

Поверхню теплопередачі F(у.м2) коагуляторів неперервної дії знаходять по формулі:

F= = =9,91

Де G - масова витрата нормалізованої суміші кг/с; с - питома тепломісткі нормалізованої суміші Дж/(кг-К); Тк - температура квашення °С ; Тн - початкова температура нормалізованої суміші °С; К - коефіцієнт теплопередачі Вт(м2 *к); cр - середній температурний натиск °С.

Для коагулятора ПОСЛУХАЙ коефіцєнт теплопередачі визначається по емпіричній формулі:

К = 100 = 100 24 = 489,89

де - швидкість руху продукту в канацах коагулятора м/с.

Формула застосована для наступних умов: температура молока на виході в коагулятор 4-5 °С. температура згустка 29-32°С, температура гарячої води на вході в коагулятор 45 -50°С, на виході з нього 35-38°С.

При квашені молока у ваннах тривалість нагрівання г(уч) нормалізованої суміші розраховується по формулі:

z= = = =0,0003

Змінну продуктивність ванн Мсм(у ) знаходять по формулі:

Мсм=V = 1,5 * =3

де V - робоча місткість ванн, ; Zсм, Zц - тривалість зміни і циклу,ч.

Тривалість циклу складається:

zу =zн+ z + zск + zв + zм

Де zн,z,zскzв,zм - тривалість відповідно наповнення ванни, нагрівання нормалізованої суміші до температури квашення, вивантаження з ванни згустка з сироваткою і миттям,ч.

Тривалість наповнення ванни нормалізованої суміші, що поступає по трубопроводу, визначають за формулою:

zн =(900 Пd2υ) = 5,4 * (900 • 0,22 • 12,5 • 3) = 360 • 37,5 = 72,900

Де d - діаметр трубопроводу, м; υ - швидкість руху нормалізованої суміші по трубопроводу, м/с.

Тривалість вигризки згустка і сироватки із ванни в випадку самотока знаходять по формулі:

zв = 1.72 * 10-3/ (Пd μ


Де d0 - діаметр зливного патрубка, м.

Витрата пари D(в кг) для нагрівання нормалізованої суміші в ваннах складає:

D = [Gc( tk-tн)+ Wr]/ [ȵ(ɩ-ɩк)]

Де г - прихована теплота випаровування, Дж/кг; ȵ - коефіцієнт, враховуючої витрати тепла в оточуючому середовищі (ȵ = 0,8/0,85); ɩ, ɩк - ектальпія відповідно пари і конденсатора, Дж/кг.

Тиск, складається в прес-візку,р(в Па) визначають по формулі:

р=ПDp ȵ/sF

Де D - діаметр маховика, м; р - сила, застосування до маховика гвинтового зажиму, н; ȵ - КПД гвинта (ȵ =0,4/0,5); s - крок гвинта,м; F - площа натискаючої решітки, м2.

Виготовлення відкритого і закритого охолоджувачів G(в кг/ч) можна визначити за формулою:

G=3600k =3600* 1,2 (1,5-0,4) *1,2 =5702,4

Де С - ізобарна теплоємність сиру, Дж(кг*к); t1, t2 - відповідно початкова і кінцева температура сиру,°С; ȵrкоефіцієнт, враховуючий витрату тепла в оточуючому середовищі (для відкритого охолоджувача ȵr = 1,3; для закритого ȵr = 1,2/1,15).

Витрата холодоносія Vx ) розраховується по формулі:

Vх = 3600 Q/ Cxp(tх2 tx1)

Де Q - потребуюча кількість холоду, Вм; Сх — ізобарна теплоємність холодоносія Дж/(к2 * к); р — щільність холодоносія, кг/м3; tх2, tх1- відповідно початкова і кінцева температура холодоносія, к.

Для відкритого охолоджувача кількість холоду Qот(в Вт) визначають за формулою:
Q от = 2,78 * 10-4СG(t1 t2)пt = 2,78 * 10-4 - (1,5 - 0,4)1,2 = 1,5 * 10-4

Для закритого охолоджувача Qзак(в Вт)

Qзак =Qот + Q

де Q— теплота, виділяючи в масі сиру в результаті механічного сприяння шнека

(Q * 2000 Вm ).

Як правило, устаткування для виробництва сиру компонується в лінії. На сьогоднішній день в промисловості використовується декілька типів лінії.

При виробництві сиру роздільним способом молоко спочатку сепарується. Із нежирного молока виробляється знежирений сир, який змішується з вершками.

Дію змішування виконує змішувач, що має дозатори для обезжиреного сиру і вершків.

При виготовлені сирних виробів застосовується наступне технологічне устаткування: вальцювання і місильна машина.

В
альцювання.
Вальцювання має два робочі валки 5, закріплених на підшипниках кочення на чавунній станині. Перетерта сирна маса знімається з валків ножами 7 в лоток, розташований під вальцюванням. Зазор між валяннями регулюється механізмом 4.

Нанесення сиру на валяння здійснюється через приймальний бункер2. В обертання, валяння проводять від електродвигуна б, через клинноремінну передачу і циліндричні зубчасті колеса, що знаходяться в лівій частині.

Кількість зубів коліс неоднакова. При цьому валяння, обертаючись в протилежному напрямі, мають різну частоту обертання, що сприяє кращому перетиранню сиру. Частота обертання валка 1 може бути 2,8 і 1.1 , валяння 2-1 і 0,4.

Місильна машина. Вона призначена для перемішування суміші, з якої виготовляють сирні сирки. На станині встановлений бункер змішувач, в якому обертаються дві мішалки з чугунними лопатами. Мішалки отримують обертання від електродвигуна через редуктор і циліндричні шестерні. Направлення мішалки протилежне. Частота обертання провідної мішалки 1.58 , веденою - м. Після того, як суміш буде перемішана, бункер похиляється на 90-120°. При цьому електродвигун не вимикається. Обертаючись мішалки полегшують вивантаження сирної маси.

До складу лінії входять автомат, що формує; глазуруючий апарат 2; місткість для шоколалу; повітряний охолоджувач 3; автомат, що завертів 5; холодний агрегат, 4 електрошафа

Автомат, шо формує, призначений для дозування порцій продукту і формування їх по заданій формулі.

Глазуруючий апарат, що встановлюється за автоматом, що формує, призначений для покриття сирних сирків шоколадною глазур'ю.

Охолоджувач є горизонтальним тунелем виконаний з п'яти окремих секцій,сполучених між збій гвинтами. У тунелі розташований транспортер для переміщення сирних сирків, укладених на стрічку. Охолодження здійснюється зустрічним потоком холодного повітря. Ззовні тунель закритий теплоізоляційними щитами з пінополістиролу.

Повітря в охолоджувачі охолоджується шляхом створення циркуляції вентиляторами і проходження його через батареї фреонових повітроохолоджувачів, встановлених в нижній частині тунелю. Батареї фреонових повітроохолоджувачів являються складною частиною холодильного агрегату.

Розрахунок технологічних апаратів для утворення сиру
Зміни

Арк

докум.

Підпис

Дата

Розроб.


Технологічні розрахунки

Літ.

Арк.

Аркушів

Перевір.11

4Н. контр.

Затверд.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас