Ім'я файлу: 39c416cc09c9b78f037ee5a9da116871 2.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 816кб.
Дата: 17.12.2022
скачати
Пов'язані файли:
Архітектура мостів.doc

1
Клас _______ Прізвище та ім’я ______________________________ Дата _________
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4
Тема. Вимірювання періоду обертання та обертової частоти.
Мета: виміряти період обертання та обертову частоту тіла під час його рівномірного руху по колу.
Обладнання: інтерактивна симуляція PhET (модель Землі, модель Місяця, модель штучного супутника, секундомір).
Хід роботи
Підготовка до експерименту
Перед тим як виконувати роботу, дайте відповіді на такі запитання.
1) Який рух називають рівномірним рухом по колу?
2) За якими формулами обчислюють період рівномірного руху тіла по колу, обертову частоту? Якими є одиниці періоду обертання, обертової частоти?
Експеримент
Результати всіх вимірювань відразу заносьте до таблиці
1. Перейдіть за посиланням або QR-кодом, натисніть кнопку
Модельта налаштуйте параметри як показано на рисунку:
https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-and-orbits/latest/gravity- and-orbits_uk.html
2. Виміряйте час
𝑡, за який здійснюється, наприклад, 5-15 обертів Місяцем навколо
Землі. Дослід повторіть три рази. Щоб розпочати дослід натисніть кнопку . Щоб зупинити дослід натисніть кнопку . Час обертання Місяця навколо Землі дивимося на
. Щоб очистити дані досліду натисніть кнопку

2
Номер досліду
Кількість обертів
𝑁
Час руху
𝑡, дні
Період обертання
𝑇 =
𝑡
𝑁
, дні
Обертова частота
𝑛 =
𝑁
𝑡
,
об дні
1 5
2 10 3
15
Опрацювання результатів експерименту
Для кожного досліду визначте період обертання та обертову частоту Місяця під час його рівномірного руху по колу навколо Землі. Результати занесіть до таблиці.
Аналіз експерименту та його результатів
Сформулюйте висновок, у якому зазначте: 1) який рух ви вивчали; 2) значення яких величин визначали; 3) які результати отримали; 4) порівняйте одержані вами значення періоду обертання і обертової частоти за результатами трьох дослідів; зазначте причини можливої розбіжності результатів.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Контрольні запитання
1. Чи зміниться період обертання кульки, якщо рахувати не 15, а 30 обертів?
2. Подайте обертову частоту в СІ: 150 об/хв, 5400 об/год.
3. Комаха повзе по шпиці велосипедного колеса, яке повільно обертається. Намалюйте ймовірну траєкторію руху комахи.

3
Творче завдання
Результати всіх вимірювань відразу заносьте до таблиці
1. Перейдіть за посиланням або QR-кодом, натисніть кнопку
Модельта налаштуйте параметри як показано на рисунку:
https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-and-orbits/latest/gravity- and-orbits_uk.html
2. Виміряйте час
𝑡, за який здійснюється 10 обертів штучним супутником навколо
Землі. Щоб розпочати дослід натисніть кнопку
. Щоб зупинити дослід натисніть кнопку
. Час обертання штучного супутника дивимося на
. Щоб очистити дані досліду натисніть кнопку
3. Повторіть дослід ще раз, трішки збільшивши відстань між штучним
супутником та Землею.
Номер досліду
Кількість обертів
𝑁
Час руху
𝑡, хв
Період обертання
𝑇 =
𝑡
𝑁
, хв
Обертова частота
𝑛 =
𝑁
𝑡
,
об хв
1 10 2
10 4. Для кожного досліду визначте період обертання та обертову частоту штучного супутника під час його рівномірного руху по колу навколо Землі. Результати занесіть до таблиці. Сформулюйте висновок в якому зазначте чи впливає радіус обертання на період обертання та обертову частоту.

4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас