Ім'я файлу: Механика.docx
Розширення: docx
Розмір: 18кб.
Дата: 21.04.2020
скачати
Пов'язані файли:
Теплотехника 3.docx

Сумський національний аграрний університет

Кафедра проектування технічних систем

Самостійна работа

З предмету інженерна механіка

На тему: Складній рух матеріальної точки.Динаміка матеріальної точки.

Виконав:

Студент групи ЕТЕС 1701-1

Петруня А.B.

Перевірила:

Тарельник Н.В

Суми2018

План

1.Поняття складного руху точки

2.Теорема про додавання швидкості під час складного руху точки.

Складний рух точки

 

Складним рухом точки (тіла) називається такий рух, при якому точка (тіло) одночасно бере участь у двох або більше рухах.

Можливість розкласти більш складний рух точки, або тіла на більш прості рухи шляхом введення додаткової (рухомої) системи  відліку широко використовується при кінематичних розрахунках і визначає практичну цінність теорії складного руху. Крім того, результати цієї теорії використовуються у динаміці для вивчення відносної рівноваги і відносного руху тіл під дією прикладених сил.

 

Відносний, переносний та абсолютний рух точки

 

Нехай маємо тверде тіло А з яким незмінно пов’язана рухома система координат  і яке здійснює вільний рух відносно умовно нерухомої системи координат  . По тілу А рухається точка М

Рухома система відліку – це тіло А і незмінно пов’язана з ним рухома система координат  .

 

 

 

Нерухома система відліку – це система координат  .

Відносним рухом точки називається рух точки відносно рухомої системи відліку.

Для того, щоб встановити характер відносного руху  точки, потрібно уявно зупинити рухому систему відліку. При обчисленні кінематичних характеристик відносного руху точкивикористовують формули кінематики точки.

Кінематичні характеристики відносного руху позначаються з індексом r, тобто   і називаються відповідно відносною швидкістю та відносним пришвидшенням.

Переносним рухом називається рух рухомої системи відліку і усіх незмінно пов’язаних з нею точок (тіл) відносно умовно нерухомої системи відліку.

Переносним рухом точки називається  рух, який має точка у даний момент часу, яка незмінно пов’язана з рухомою системою відліку.

Отже, переносний рух точки проходить внаслідок руху рухомої системи відліку відносно нерухомої системи відліку.

Для, того, щоб встановити характер переносного руху точки М у даний момент часу, потрібно уявно зупинити відносний рух цієї точки, закріпити її незмінно, з рухомою системою відліку і встановити, який рух вона буде мати внаслідок руху рухомої системи відліку відносно умовно нерухомої системи відліку.

При обчисленні кінематичних характеристик переносного руху точки М(переносної швидкості і переносного пришвидшення) використовується кінематика твердого тіла. Кінематичні характеристики переносного руху позначають з індексом е, тобто 

Абсолютним рухом точки називається рух цієї точки відносно умовно нерухомої системи відліку. Швидкість та пришвидшення точки Муїї абсолютному русі називаються відповідно абсолютною швидкістю і абсолютним пришвидшенням і позначають, тобто без індексу.

Основне завдання кінематики складного руху точки - встановити зв’язок між кінематичними характеристиками відносного, переносного і абсолютного руху точки у будь-який момент часу.

Теорема про додавання швидкостей точки у її складному русі.

У будь-який момент часу абсолютна швидкість точки дорівнює векторній сумі її відносної і переносної швидкості, тобто: де   відповідно відносна і переносна швидкість точки.

Дана теорема носить назву правила паралелограма або трикутника швидкостей.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас