Ім'я файлу: КР_водні обекти.docx
Розширення: docx
Розмір: 84кб.
Дата: 02.08.2021
скачати

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Криворізький національний університет» Кафедра екології

Контрольна робота
з дисципліни «Екологія водних об'єктів»

на тему: «Розрахунок зон санітарної охорони водозабору»
Виконала студ. групи ЗЕО-10-1 Неводник М.О.

пiдпис П.I.Б.

Керiвник : Асистент, канд. геол. наук Тиришкiна С.М.

пiдпис П.I.Б.

Оцiнка за нацiональною шкалою______

Кiлькiсть балiв____________Оцiнка ECTS_________
Кривий Рiг

2015

Розрахунок зон санітарної охорони водозабору

Визначення розмірів зон санітарної охорони (ЗСО), яке є метою роботи, має велике практичне, господарське значення, оскільки поряд з іншими заходами є методом екологічного захисту підземних вод, що використовуються для водопостачання.Виконання практичної роботи дасть змогу переконатися у тому, що обчислені параметри СЗЗ забезпечать довготривале використання підземних вод для питного водопостачання без проникнення вірогідного забруднювача. Аналогічні розрахунки еколог повинен здійснювати для різних природних умов.

Вихідні данні


ВарПродуктивність водозабору тис .м3/добу

Потужність водоносного

горизонту, м

Коефіцієнт

Фільтрації

м/добу

Пористість

порід

Нахил водного

дзеркала

Час

міграції

1

1.5

35

9.0

0.2

0.002

300

2

2.0

20

8.0

0.2

0.001

100

3

1.2

37

9.2

0.2

0.005

200

4

1.7

32

8.5

0.2

0.003

300

5

1.9

30

8.3

0.2

0.002

200

6

2.3

23

7.0

0.2

0.001

100

7

1.8

34

8.7

0.2

0.003

200

8

1.3

38

9.5

0.2

0.004

250


Завдання згідно варіанта
Розрахувати СЗЗ для проектного водозабору, продуктивність якого дорівнюватиме 1,7 тис. м3/добу. Потужність водоносного горизонту — 32 м, коефіцієнт фільтрації 8,5 м/добу, активна пористість порід — 0,2, нахил водного дзеркала — 0,003; час міграції вірогідних забруднень — 300 діб. Розрахунковий період експлуатації водозабору — 25 років.

Розраховуємо основні геометричні характеристики СЗЗ:

  1. Одинична витрата на 1 м ширини потоку підземних вод у місці розташування водозабору в природних умовах становить:

  1. Віддаль від водозабору до вододільної точки становить:

  1. Величина основного захоплення:

  1. Величина другорядного захоплення дорівнює:

  1. Загальна протяжність СЗЗ в довжину становить:

  1. Визначаємо ширину СЗЗ за формулою:

Висновок: після проведення розрахункових робіт, можна зробити висновок, що для належного захисту водозабору необхідно спроектувати СЗЗ шириною 234,7 м і загальною довжиною 1358 м (1028 м проти і 330 м в напрямку потоку).
скачати

© Усі права захищені
написати до нас