1   2   3   4
Ім'я файлу: пояснювальна записка.doc
Розширення: doc
Розмір: 5604кб.
Дата: 13.05.2022
скачати


ЗМІСТ


ВСТУП…………………………………………………………………….…..

  1. ПЕРЕДПРОЕКТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ…………………………………….

    1. Історичні відомості про об’єкт дослідження………………….

    2. Інформація про споживацьку аудиторію………………….….

    3. Аналіз аналогів проектного виробу……………………………

2 РОЗРОБКА ПРОЕКТНОГО ЗАВДАННЯ…………………………………

2.1. Комплекс вимог, які пред’являються до майбутнього продукту графічного дизайну…………………………………………………..…

2.2. Розробка складових елементів продукту графічного дизайну…

3 КОМПОЗИЦІЯ ОБ’ЄКТА ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ В ЦІЛОМУ……

3.1. Закони та засоби композиції, що використовуються в процесі побудови композиційної структури………………………………….....

3.2. Тональне та колористичне рішення проекту……………………

4 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА …….……

4.1. Обґрунтування вибору програмному забезпечення ……………

4.2 Макетування проекту………………………………………………

5 ОХОРОНА ПРАЦІ……………………………………………………….….

ВИСНОВКИ…………………………………………………………..……….

ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………….……


4

6

6

10

12

16
16

19

37
37

41

44

44

47

52

60

61

ВСТУП
Дизайн книги у вузькому розумінні цього слова стосовно до видавничої діяльності - це процес художнього оформлення обкладинки та деяких внутрішніх елементів книги. В більш широкому розумінні, дизайн - це процес моделювання предметів в процесі їх конструювання і підготовки до виробництва. Сучасний дизайн нерозривно пов'язаний з комп'ютерними технологіями, з їхньою допомогою створюється книга. Вона може бути, як у електронному варіанті, так і роздрукована на аркушах. Переваги так званої «живої книги» у тому, що читач може тримати її у руках, перегортати сторінки, відчувати їх на дотик, це все створює якусь чарівну атмосферу, яку ні з чим не можна порівняти, отримуєш зовсім не таку насолоду, як від електронного варіанта. Читаючи книгу людина може змінити свій світогляд на деякі речі, може звернути увагу на щось, чого раніше не помічала. Взагалі книга у деякому сенсі може змінити людину та її життя, вона стає більш ширше мислити та розвивати свої думки, самого себе. З’являється великий словниковий запас слів, яким можна користуватися.

Темою дипломного проекту є розробка дизайн-проекту книжкового видання Оскар Уайльд «Портрет Доріана Грея».

Актуальність обраної теми полягає в тому, що книга, як просторово тимчасова організація, здатна комплексно впливати на свідомість і відчуття особи, що розвивається, формуючи одночасно можливості глибокого освоєння словесного і образотворчого мистецтва.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:

познайомитися з основами оформлення художньої літератури;

дослідити існуючі варіанти оформлення книжок;

зробити аналіз читацької аудиторії;

проаналізувати композицію розвороту сторінок книги;

проаналізувати кольорове рішення розвороту сторінок книги та зовнішнього оформлення;

розробити ескізи оформлення розвороту сторінок книги.

Художня література звертається переважно до емоційного сприйняття дійсності, вивчення життя, вона реалізується в художньо-образній формі, і це змушує читача не холодно мислити, а чуттєво переживати описане і самостійно приходити до висновків. Таким чином, можна вважати, що до цільового значення художньої літератури належать:

глибоке вивчення життя людини та суспільства і емоційна передача його результатів читачам;

вплив на читача в ідеологічному та морально - естетичному аспектах;

виховання і в деякій мірі навчання читача, а також формування його світогляду.

1. ПЕРЕДПРОЕКТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1.Історичні відомості про об’єкт дослідження
Книга - письмовий запис, неперіодичне видання у вигляді зброшурованих аркушів друкованого матеріалу, набір письмових, друкованих, ілюстрованих або порожніх аркушів, виготовлених з паперу, пергаменту або іншого матеріалу, як правило, скріплених з одного боку. Сторони аркуша називаються сторінками. Усна передача — найдревніший спосіб передачі знань в історії людства. Після винаходу стародавніми цивілізаціями систем запису люди почали використовувати для письма майже все, на чому можна писати — глиняні таблички, кору дерева, листи металу тощо. Перші книги писали на листі, корі, полотні, шовку, глиняних табличках, шкірі і папірусі (рис.1.1.).Рис. 1.1. Глиняна табличка із написом шумерською мовою
У Давньому Єгипті з часів Першої Династії для запису використовувався папірус (вид паперу, зробленого із стебел однойменної рослини). Окремі листи папірусу, для зручності зберігання, склеювалися в сувої. Ця традиція набула широкого поширення в Стародавній Греції та Давньому Римі, хоча є свідчення, що використовувалися так само кора дерев та інші матеріали. Якщо у Єгипті до книги ставились дуже обережно, використовували у різних ритуалах, обрядах, то у Греції та Римі відношення до неї було зовсім інше. До неї відносились, як до записаної музики (не так важливо, як написано, а як звучить). Це було обумовлено тим, що в античному світі було прийнято читати книгу у голос, навіть якщо людина сама знаходиться у кімнаті, тому спочатку оформленню античної книги приділялось мало уваги.

У Китаї з початку І тис. до н.е. для письма використовували бамбукові планки, а рідше дерев'яні. На кожній з них міститься вертикальний ряд - рядки ієрогліфів. Дощечка довжиною зазвичай від 30 до 60 см, вміщала кілька десятків ієрогліфів. Зв'язки таких планок представляли собою найдавнішу форму китайської книги. Писали на бамбукових дошках дерев'яними паличками або пензлем, чорнилом служив сік лакового дерева. На початку ІІІ ст. до н. е., поряд з бамбуком в Китаї, почав застосовуватись новий матеріал для письма - шовк. Шовкові книги мали форму сувою. Читали цю книгу вертикально, з права на ліво.

Нарешті у ІІ ст. н.е. входить ще один матеріал для письма - папір. Китайські джерела приписують його винахід певній людині - начальнику імператорських майстерень Цай Луню і повідомляють точну дату - 105 рік н. е. Для виготовлення паперу Цай Лунь використовував ганчір'я, коноплю, кору дерев. Виробляли різні сорти паперу. Його колір не обов'язково був білий, в ранніх зразках він часто був коричневий, іноді з візерунком у вигляді риб'ячих ікринок. Пізніше папір фарбували в червоні або жовті кольори. Якість раннього китайського паперу була дуже висока і він добре зберігався у сприятливих умовах протягом століть.

Книга пройшла багато етапів розвитку, перш ніж стати такою, якою зараз ми її звикли бачити. Спочатку усе робили своїми руками, а потім 30 вересня 1452 року в друкарні Йоганна Гутенберга вийшла в світ перша в Європі справжня солідна книга — Біблія. До того майстер друкував лише пробні маленькі книжечки типу підручників, а раніше перші невеликі книжечки друкував голландець Лауренс Костер і деякі інші майстри, та саме Гутенберг поставив друкарство на промислову базу. За першим разом було надруковано 180 примірників Біблії, з яких дотепер залишилося тільки 48. Два з них знаходиться у Британській бібліотеці, електронні копії яких можна переглядати і порівнювати онлайн.
Важливим етапом у розвитку української книжності є XVI ст. — період впливу західноєвропейської культурної традиції та зростання національної самосвідомості, що призвів до виникнення перших перекладів конфесійних книг національною мовою, більшого поширення українських мовних рис у церковнослов'янських текстах, видозмін у жанрах рукописних творів тощо. Поширення друкарства стало складовою частиною національно-культурного та духовного відродження українського народу в останні десятиріччя XVI — першій половині XVII ст.. Публікація Біблії церковнослов’янською мовою 1581 року та поширення друкованої полемічної літератури, в якій дискутувалися питання церковного й етнічного поділу, були важливими факторами кристалізації елементів національної свідомості в тогочасному суспільстві.
Львівські видання ХVІІ століття дуже красиві, багато декоровані, з великою кількістю гравюр, віньєток, заставок.
У ХVІІ ст. починається розвиток рукописно-книжної культури світського характеру і з’являються численні пам’ятки історичних творів – козацьких літописів, хронографів, космографій, збірників історичних сказань, посібників, літературних творів. Ці пам’ятки існують у численних списках, що характеризує книжну культуру цього періоду, у якому одночасно співіснували рукописні та друковані книги. Характерною особливістю цієї культури є анонімність твору та списку, невизначеність дати і місця походження, відсутність уніфікації назви і заголовку, зокрема, це стосується рукописної світської традиції.  Період другої половини ХІХ — першої чверті ХХ століття є одним із важливих етапів розвитку української науки, культури, освіти. Книга відіграла в цьому процесі найсуттєвішу роль.
Час йде і разом з людиною розвиваються технології, з’являється книга у різних формах, наприклад електронні версії друкованих книг, які можна читати на комп'ютерах або спеціальних пристроях. У 2013 році електронні книги займали 30% книжкового ринку в кількісному вираженні і 14% - у вартісному.

Багато книг, опублікованих сьогодні містять вигадані історії. Вони частково або повністю не відповідають дійсності та є фантазійними. Історично виробництво паперу вважалося дуже дорогим, щоб бути використаним для розваг. Але підвищення глобальної грамотності і удосконалення технології друку призвели до збільшення видання книг з метою розваг. Більшість художніх книг можна додатково класифікувати за жанром:

роман — літературний жанр, великий за обсягом, складний за будовою епічний твір, у якому широко охоплені життєві події, глибоко розкривається історія формування характерів багатьох персонажів;

повість — епічний прозовий твір (рідше — віршований), який характеризується однолінійним сюжетом, а за широтою охоплення життєвих явищ і глибиною їх розкриття посідає проміжне місце між романом та оповіданням;

оповідання — невеликий прозовий твір, сюжет якого заснований на певному (рідко кількох) епізоді з життя одного (іноді кількох) персонажа;

есе — невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи питання і не претендує на вичерпне і визначальне трактування теми; це жанр, який лежить на перетині художньої та публіцистичної (часом науково-популярної) літератури;

комікс — послідовність малюнків, зазвичай з короткими текстами, які створюють певну зв'язну розповідь.

Дивовижно, що ще п'ятнадцять-двадцять років тому книга була найважливішим джерелом інформації, пропагандою культурних, політичних і моральних цінностей. Що змінилося сьогодні? Чому цінність книги в сучасному суспільстві не настільки висока, якою була всього пару десятиліть тому? Головною причиною того, стала та обставина, що все менше людей звертається до книги. По суті, ми перестали бути однією з найбільш читаючих націй у світі! Занадто багато інших інформаційно-розважальних джерел стало доступне широким верствам суспільства, щоб книга перестала бути головним засобом і способом отримання нових знань або, навіть, просто основною розвагою. Розвиток і доступність Інтернету, телебачення, кінематографа, радіо дало нові можливості інформаційні та розважальні. Багато людей стали вважати читання нудним заняттям і надто копіткою. Тому, напрошується висновок - майбутнє не на стороні книги, роль якої, з кожним десятиліттям все більш згасатиме.

1.2. Інформація про споживацьку аудиторію
«Портрет Доріана Грея» (англ. The Picture of Dorian Gray) — єдиний роман Оскара Уайльда, найвідоміший та найпопулярніший його твір. Вперше виданий 20 червня 1890 року. Друга редакція, у якій автор дещо доповнив та змінив твір, дописав нові розділи, вийшла у квітні 1891 року.

Роман розповідає про молодого чоловіка на ім'я Доріан Грей, портрет якого писав художник Безіл Холвард. Безіл був дуже вражений фізичною красою Доріана і невдовзі закохався у нього, вважаючи, що Доріанова краса породжує нові тенденції у його творчості. Розмовляючи у Безіловому саду, Доріан зустрічає лорда Генрі Воттона, Безілового друга, який незабаром захопив юнака своїми світоглядними ідеями. Підтримуючи одну з нових ідей гедонізму, лорд Генрі вважає, що єдиною річчю у світі, задля якої варто жити, є краса. Усвідомлюючи, що одного дня його краса зблідне, Доріан бажає прикувати свою душу до картини, бажає, щоб картина, намальована Безілом, старіла, а він залишався молодим завжди. Бажання Доріана здійснюється, що врешті приводить його до аморального життя. На картині відображалися всі вчинки Доріана, як би вони мали відбитися на його душі і тілі.

Визначення цільової аудиторії одна з початкових і навіть головних дій для того що б отримати прибуток при реалізації книжкової продукції. Цільова аудиторія - це особлива група споживачів, виділена для впливу на неї реклами, так звана потенційна аудиторія або ключова аудиторія. Головна властивість цільової аудиторії з погляду реклами - те, що саме ці люди з більшою ймовірністю куплять продукт. Тому саме на цю групу осіб спрямоване рекламне повідомлення та рекламні заходи. Тому проаналізуємо, яка саме споживацька аудиторія зробила цей роман таким відомим.

Такий захоплюючий роман, не може залишити байдужою ні одну людину, звісно, якщо людина достатньо зріла або хоча б розуміє, про що саме йдеться мова у творі. Цей роман спрямований на жінок, бо вони є більш емоційними до сприйняття усього, що їх оточує, у тому ж числі і книгу, яку вони читають. А чоловікам до вподоби, трішки інші види книг, але це не говорить про те, що чоловікам заборонено її читати, можна, але вони не отримають такого задоволення від прочитаного, як жінки. Купити цю книгу, може люба людина з різним матеріальним доходом, тобто якихось обмежень для придбання цієї книги немає. Звісно, що дуже бідна людина її собі дозволити не може, але якщо вже має середній достаток, то цілком можливо.

Будь-яка творчість, не має територіальних обмежень, талант не можна затримати у одному районі чи країні, бо книги — це справжня скарбничка мудрості. Недаремно здавна люди збирали книги, створювали бібліотеки, щоб зберегти ту інформацію, яка міститься у книгах. У Львові на одному з приміщень місцевої книгозбірні зроблено напис латинською мовою: «Тут мертві живуть і німі промовляють». Бо й справді, у книгах залишаються жити думки, прагнення, мрії не лише наших сучасників, а й представників минулих поколінь. Тому творчість багатьох авторів розсіюється, як сім’я у полі, куди впаде там і почне зростати. А для того, щоб зрозуміти книгу на іншій мові нам в допомогу ті люди, які їх перекладають. Тому твори та інша творчість не має обмежень, завдяки цьому ми можемо знайомитись з творами іноземних авторів, які діляться з нами своєю творчістю і навіть з частинкою своєї багатої душі, бо кожен автор, коли пише книгу вкладає в неї частинку себе та свого життя. Іноді прочитана книга залишає неповторний слід у душі на все життя і починаєш ще раз її перечитувати, щоб випробувати та згадати ті відчуття, які були пережиті раніше, які залишаються в пам'яті назавжди.

1.3 Аналіз аналогів проектного виробу
Обкладинка для книги дуже важлива, бо спершу покупець дивиться на неї і потім, якщо обкладинка зацікавила, може купити і саму книгу. Для того, щоб зробити правильне рішення, як саме зробити привабливий зовнішній вид книги, потрібно проаналізувати декілька інших книг, їх композиційне рішення і як, це вплинуло на їх попит.

Ось наприклад, зовнішній вид книги Шеннона Макгвайра «Обитель», може сказати, що на неї дуже багато грошей не витратили, бо не якісна ілюстрація, якогось брудного, темного кольору, яка в даній композиції знаходиться на першому місті, ніж шрифт, придає якоїсь дешевизни зовнішньому вигляду книги, він не викликає бажання купити її, це не дуже добре для її попиту. Єдине, що цікаве у цій обкладинці, це незвичайний шрифт, назви книги. Здається, що він зроблений з безліч маленьких осколків білого кольору, які з’єднали в одну шрифтову композицію але і його можна було зробити більш цікавішим. Щоб якось виділити шрифт, що у написі імені автора, що сама назва книги, зробили тіні від білих букв.


Рис. 1.2. Шеннон Макгвайр «Обитель»
На мій погляд композиція даного видання не викликає захоплення і бажання купити його, тому вона є невдалою. Вона більш спрямована на підліткову аудиторію, бо найчастіше книги такого характеру полюбляють підлітки. Але все ж, і їх не дуже зацікавить дана обкладинка, бо діти частіше ніж дорослі полюбляють очима, більш наглядні ілюстрації ніж ця.Рис. 1.3. Андрей Уланов «Никакой магии»
Зовнішній вигляд обкладинки твору Андрія Уланова «Никакой магии», значно привабливіший ніж приклад зовнішнього вигляду книги Шеннона Макгвайра «Обитель». Тут також на першому місці стоїть зображення дівчини, який зроблений більш у фантазійному вигляді. Ілюстрація гармонійно поєднується з шрифтовою композицією, букви зроблені з цікавими насічками, які тільки доповнюють композицію цієї обкладинки. Обкладинка книги зроблена в одних тонах коричневого кольору, які гарно переливаються зі світлого тону у більш темний.

На мою думку, композиція цієї обкладинки набагато краще зіграє на підліткову читацьку аудиторію, тому її можна назвати більш вдалою ніж навпаки. Хоча зустрічаються і дорослі, які також полюбляють книги такого характеру, бо скільки існує людей стільки же існують смаків на різний вид літератури, тому важко точно сказати на яку саме читацьку аудиторію спрямована ця книга.

Проаналізувавши існуючі аналоги продукту графічного дизайну з точки зору композиційної побудови, кольорового рішення, наявності ілюстративних матеріалів можна зробити невеликий висновок, що частіше з усього звертають увагу клієнтів на ілюстрацію, бо вона є більш наглядною, кольоровою. Тому треба зробити акцент на ілюстрацію у художній книзі Чарльза Діккенса «Великі сподівання», а шрифтову композицію відправити на другий план. Сама обкладинка буде складатися не з однієї ілюстрації, а з кількох, які будуть гармонійно поєднані в одну, авжеж буде головна ілюстрація на яку звертатимуть увагу клієнти, а інші доповнять саму естетику зовнішнього виду художнього видання.

  1. РОзробка проектного завдання


2.1. Комплекс вимог, які пред’являються до майбутнього продукту графічного дизайну
До елементів зовнішнього оформлення книги належать: книжковий блок, обкладинка, палітурка, форзац, суперобкладинка, футляр, манжетка. За зовнішніми елементами книги її відрізняють від газети, грамплатівки, диска і т. д.

Найважливішим елементом книги є книжковий блок – комплект скріплених в корінці зошитів або аркушів, що містить усі сторінки і складові частини майбутнього видання, призначений для покриття обкладинкою або для вставки в палітурну кришку. Книжковий блок має складну конструкцію. Край блоку книги, де скріплюють зошити або аркуші блоку, називають корінцем блоку.

  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас