Ім'я файлу: Розрахунок основних механізмів баштового крану.docx
Розширення: docx
Розмір: 568кб.
Дата: 24.08.2022
скачати
Пов'язані файли:
Методичнi-вказiвки-для-самостiйного-вивчення-ТiОБВ.docx

Тема « Вибір монтажного крану. Розрахунок основних параметрів механізмів баштового крану.»

Мета роботи: підібрати монтажний кран, визначити: потрібну висоту підйому гака крана (Н), вантажопідйомність крана (QK), необхідну для монтажу елементів заданої маси (Qв). За кінематичними схемами прийнятого крана визначити робочі швидкості основних рухів крана і передаточні числа механізмів.

Короткі теоритичні відомості: Баштовий будівельний кран – це конструкція, яка на вигляд має форму вежі на несучої опори з металу. Окрім підйому на потрібну висоту, техніка здатна переміщати різні вантажі уздовж вильоту стріли, а також повертати його навколо центральної опори. В результаті вантажі можна доставити до будь-якої точки будівництва, що істотно прискорює і спрощує проведення робіт.

Кран для монтажу збірних елементів вибирають в залежності від вимог вантажопідйомності, висоти підйому вантажного гака і необхідного вильоту стріли.

Вантажопідйомність - Максимальний вантаж, який дозволяється піднімати даними механізмом на тому чи іншому вильоті стріли.

Висота підйому гака - відстань від рівня стоянки крана до нижньої точки вантажного гака, вона повинна бути таким, щоб забезпечити подачу елементів на найвищу точку будівлі. Ця величина складається з висоти будівлі hбуд, елемента що монтується hел, стропувального обладнання hcтр і безпечної відстані 0,5 – 1,0 м.

Виліт стріли Lctр - це відстань від осі обертання крана до осі вантажного гака. Він повинен забезпечити подачу вантажу в найбільш віддалені від крана точки будівлі, що будується (рис. 1).

Вантажозахоплювальні пристрої являють собою комплексні пристрої, що складаються з стропів, траверс, такелажні скоб, з'єднань канатів, балкових конструкцій, замків автоматики, чалочних гаків і інших елементів.

Порядок розрахунку:

За знайденою висотою піднімання гака Н масою вантажу Qв, що піднімається, користуючись табл. 1 і додатком 1, вибрати кран. Навести розрахункову схему прийнятого крана.

Для встановлення потрібних технічних параметрів монтажних кранів потрібно розглянути базові моделі і їх модифікації з усіма типами робочого обладнання, підйомними й балочними стрілами, баштово-стріловим обладнанням (рис. 2, 3, 4, додаток 1)

Примітка: маса вантажу Qв(т) враховує масу елемента, що монтується, масу оснащення і масу строповочних пристроїв.

В антажопідйомність Qк крана, прийнятого для монтажу елементів, визначається співвідношенням

,(1)

де Qв - вантажопідйомність крана, необхідна для монтажу елементів, т (кН);

М - вантажний момент кН м;

L - виліт стріли, необхідний для установки елемента, м;

(2)

де m1 - маса елемента, що монтується, т;

m2 - маса оснащення, встановленого на конструкціях до їх підйому, т;

m3 - маса строповочних пристроїв, т;

Qв - приймається згідно із завданням.

Необхідна висота підйому гака крана, м (рис. 1, табл.1) визначається за формулою

, (3)

де h1 - позначення монтажного рівня (від основи крана), м;

h2- запас по висоті, необхідний за умовами безпеки монтажу,

h3 - висота або товщина елемента, що монтується, м;

h4- висота вантажозахватних пристроїв (строп або траверс), м;

h4 = 0,8-2,5 м.Рис. 1 – Розрахункова схема баштового крана

Користуючись табл. 2 і додатком 1, описати будову й накреслити конструктивну схему прийнятого крана, навести кінематичні схеми основних механізмів. (Основні кранові механізми показані на рис. 2,3,4).

Таблиця 1 - Технічні характеристики баштових пересувних кранів

Показники

КБ 100.3

КБ-401

КБ-160.2

КБ-502

КБК-250

КБ-503

КБ-503А

КБ-308

Вантажність, т

4-8

5-8

5-10

7,5 - 10

3,2-8

Виліт стріли, м

(lmin-lmax )

12,5-25

13-25

8,5 - 40

7,5 - 35

4,5 - 25

Висота піднімання, м (Н)

48-33

60,6-46,1

77-53

67,5 - 53

42-32,5

Максимальний вантажний момент, кН м (М)

980

1250

2400

2800

1000

Швидкість піднімання та опускання, 10-2, м/с

46, 23

37

43, 116

50

30,60

Швидкість посадки, 10-2 м/с

8; 4

8

5; 8

5

8; 4

Швидкість пересування крана, 10-2 м/с

48

ЗО

ЗО

20

ЗО

Швидкість пересування вантажного візка, 10-2 м/с

-

-

26

11,5; 46

27; 113,3

Частота обертання, хв.-1

0,7

0,6

0,48

0,6

0,6

Потужність електродвигунів, кВт

41,5

58

65,3

140

88,6

Загальна маса крана, т

84,4

78

132

145

84

Конструктивна маса крана, т

32

48

97

98

90

Примітка: Конструктивні схеми кранів див. додаток 1.Рис. 2 - Кінематичні схеми механізмів баштового крана КБ-100.3

а - вантажна лебідка; б - стрілова лебідка; в - механізм пересування крана
Рис. 3 – Кінетична схема механізмів баштового крана КБ-160,2; (КБ-401)

а - вантажна лебідка; б - стрілова лебідка; в - механізм повороту; г - механізм пересуванняРис. 4 - Кінематичні схеми механізмів баштового крана КБК-250; (КБ-502);
КБ-503 КБ-503А; КБ-308: а - монтажна стрілова лебідка; б - вантажна лебідка; в - лебідка вантажного візка; г - механізм пересування; д - механізм повороту.

Згідно з кінематичними схемами прийнятого крана визначити робочі швидкості основних рухів крана і передаточні числа механізмів:

1. Механізм підйому та опускання вантажу

а) визначити передаточне відношення редуктора приводу механізму підйому та опускання вантажу:

(4)

де Z1, Z2, Z3, Z4 - кількість зубців зубчастих коліс редуктора;

б) визначити частоту обертання барабана механізму, хв.-1:

, хв.-1 (5)

де n1 – частота обертання валу двигуна механізму підйому, хв-1.

в) визначити швидкість механізму підйому та опускання вантажу, м/с:

, м/с (6)

де m – кратність поліспаста;

VK – швидкість намотування каната на барабан, м/с

, м/с (7)

де Dб – діаметр барабана, м

nб – частота обертання барабана, хв-1.

2. Механізм повороту крана

а) визначити передаточне відношення механізму повороту крана з поворотною платформою, :

(8)

б) визначити частоту повороту крана, хв-1:

, хв.-1 (9)

де n2 – частота обертання вала електродвигуна механізму повороту крана, хв-1.

3. Швидкість пересування вантажного візка

Ш видкість пересування вантажного візка:

д е V1 - швидкість намотування канатів на барабан, м/с.;

(10)

де Dбл - діаметр барабану лебідки вантажного візка, мм;

n3 - частота обертання барабана лебідки вантажного візка;

i - передаточне число черв’ячного редуктора;

(11)

Z2 - число зубців колеса,

Z1 - число заходів черв'яка (Z1 = 1, 2, 3,4).

якщо Z1=1 - черв'як однозахідний;

Z1=2, 3, 4 - черв'як багатозахідний.

4. Механізм пересування крана

а) визначити передаточне відношення механізму пересування крану :

(12)

б) визначити частоту обертання ходового колеса крана, хв-1.

, м/с (13)

де VПК – швидкість пересування крана, м/с;

DK – діаметр ходового колеса, м.

в) визначити швидкість пересування крана, м/с:

, м/с (14)

де n3 – частота обертання вала електродвигуна механізму пересування, хв.-1;

u3 – передаточне відношення цього механізму.

Висновок: Навчилися вибрати монтажні крани, визначити: потрібну висоту підйому гака крана (Н), вантажопідйомність крана (QK), необхідну для монтажу елементів заданої маси (Qв). За кінематичними схемами прийнятого крана визначити робочі швидкості основних рухів крана і передаточні числа механізмів.

Додаток 1.Рис. 4 - Баштовий кран КБ-401 (КБ-160.2) вантажна і висотна характеристики:

1 - вантожопідйомність;

2-6 – висота пійому відповідно при 1-5 проміжних секціях башти (в дужках приведені розміри крану КБ-160. 2 ХЛ.Рис. 5 - Баштовий кран КБ-308 А і вантажні характеристики:

1,2 - кранів КБ-308 А і КБ-308 А-1 відповідно при горизонтальній стрілі, 4-х кратному вантажному поліспасті і при похитлій і горизонтальній стрілі, 2-х кратному навантаженні поліспасті;

3,4 - крана КБ-308 А-2 відповідно при похилій і горизонтальній стрілі, 2-х кратному навантаженні поліспасті і при горизонтальній стрілі 4-х кратному вантажному полиспасті.


Рис. 6 – Баштовий кран КБ-502 (КБк-250)


Рис. 7 Баштовий кран КБ-503


Рис. 8 - Баштовий кран КБ-301 (КБ-100.2) (а) і вантажна характеристика крана КБ-1000.3 (б): 1,2-відповідно 2-х- і 4-х кратному запасуванню поліспаста
скачати

© Усі права захищені
написати до нас