Ім'я файлу: рішення.docx
Розширення: docx
Розмір: 22кб.
Дата: 02.12.2020ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"10" листопада 2020 р. Справа № 221/11/20

Окружний господарський суд міста Суми

у складі  судді Любченка Л.О.

Розглянув справу

за позовом  Товариства з обмеженою відповідальністю «Джигурда», м. Суми, вул. Мільмана, 22, офіс 255

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Басков» м. Харків, вул. Суворова, 5

про cтягнення заборгованості в сумі 10120, 00 грн., з яких: 8 000 грн. - сума основного боргу; 2120 грн.- сума судового збору.

За участі представників сторін:

позивача: уповноважений Щурик В.А.;

відповідача: уповноважений Фесько Ю.М.

Суть справи:

Між Товариством з обмеженою відповідальністю «Джигурда» (далі – Виконавець) і Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Басков» (далі – Замовник) було укладено договір про надання послуг від 18.01.20 р. № 6 (далі – Договір).

Згідно з п. 1.1 Договору Виконавець зобов’язується надати послуги з інформаційно-технічного обслуговування техніки Замовника, а Замовник – оплатити їх у розмірі та на умовах, вказаних у Договорі.

За результатами наданих послуг Виконавець готує письмовий акт приймання-передачі, який підписується уповноваженими представниками сторін. Після цього Замовник здійснює оплату наданих послуг протягом трьох робочих днів з дня отримання від Виконавця рахунка-фактури шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок виконавця (п. 3.3 Договору).

20.02.18 р. сторони підписали акт приймання-передачі наданих послуг № 1, загальна сума якого становила 8 000,00 грн. (вісім тисяч грн. 00 коп.). На підставі цього акта Виконавець надав замовнику рахунок-фактуру від 20.02.18 р. № 39, про що свідчить підпис представника Замовника та штамп вхідної кореспонденції. З огляду на це Замовник мав перерахувати оплату до 23.02.18 р. включно. Утім на дату складання претензії оплата на розрахунковий рахунок Виконавця так і не надійшла.

Виходячи з норм ст. 526 Цивільного кодексу та ст. 193 Господарського кодексу (далі – ЦК та ГК) зобов’язання мають виконуватися сторонами належним чином згідно з умовами договору, вимогами кодексів та інших актів законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту чи інших вимог, які традиційно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх необхідних заходів для належного виконання нею зобов’язань.

Очевидно, що Замовник не виконав п. 3.3 Договору – не оплатив надані послуги в установлений строк, тобто порушив свої договірні зобов’язання. Особи, які порушили права або законні інтереси інших суб’єктів, повинні поновити їх, не чекаючи на претензію (ст. 222 ГК). Крім того, Замовник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання (ст. 625 ЦК) та зобов’язаний задовольнити вимоги, обґрунтовані належним чином (ст. 222 ГК).

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 526, 530 ЦК, ст. 222 ГК, ст. 19 Господарського процесуального кодексу, Виконавець вимагає від Замовника виконати належним чином зобов’язання за Договором та перерахувати на його рахунок заборгованість у розмірі 8 000,00 грн. (вісім тисяч грн. 00 коп.) у строк до 16.03.18 р.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши надані докази, господарський суд -

встановив:

У відповідності до ст. 526 ЦК України та ч.1 ст. 193 ГК України, господарське зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до закону та умов договору. У відповідності до ч.1 ст. 901 ЦК України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. Крім того, як передбачено ч. 1 ст. 903 ЦК України, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов’язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором. Згідно зі ст. 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов‘язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Частиною 2 ст. 530 Цивільного кодексу України встановлено, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Таким чином, сума заборгованості Відповідача перед Позивачем складає 30 000 гривень.

Відповідачу було надіслано претензію № 6 від 2020 року щодо сплати заборгованості, в якій зазначалось, що в разі не сплати заборгованості, продавець буде змушений звернутись до суду та стягнути заборгованість в судовому порядку.

На підставі викладеного і, керуючись ст. 15, 526, 692 Цивільного кодексу України, ст. 193, 265 Господарського кодексу України, ст. 1, 54 Господарського процесуального кодексу України

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

1. Стягнути з ТОВ «Басков» на користь ТОВ «Джигурда» заборгованість в розмірі вісім тисяч грн..

2. Стягнути з ТОВ «Басков» на користь ТОВ «Джигурда» суму судового збору у розмірі 2102 грн.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання і може бути оскаржене протягом цього строку до Сумського апеляційного господарського суду.

СУДДЯ ОСОБА_4

Рішення підписано 20 листопада 2020 року.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас