Ім'я файлу: Механізм електронного вступу до ЗВО і його особливості.docx
Розширення: docx
Розмір: 349кб.
Дата: 09.12.2021
скачати
Пов'язані файли:
Болонскій процес.docx
Грінченко.docx
Індивідуальна освітня траєкторія.docx
Сутність суттєвих змін у ділових стосунках викладача і студента
ТезиКиричук.docx

Відкритий університет розвитку людини “Україна”

Інститут філології та масових комунікацій

Реферат

Механізм електронного вступу до ЗВО і його особливості


За спеціальністю

( за напрямом підготовки

061- « Журналістика « )

Виконав :

                                                    Студент групи ЗЖР-21-1 м

Киричук Семен Олександрович

                                                            Науковий керівник :

Євдокимова В.В
Київ 2021


Механізм електронного вступу до ЗВО і його особливості

Процедура подання заяв про вступ в електронній формі регулюється Порядком подання та розгляду заяв у 2021 році.

Цей порядок визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі та її розгляду закладом освіти.

Заява в електронній формі (електронна заява) – це запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) шляхом заповнення ним у режимі онлайн електронної форми. Заява містить відомості про обрані вступником заклади вищої (фахової передвищої) освіти, конкурсну пропозицію та встановлену ним пріоритетність заяви в разі їх використання.

У 2021 році для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватися на інтернет-сайті https://vstup.edbo.gov.ua/ (Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження до електронних кабінетів додатків до документів про повну загальну середню освіту починається 1 липня та закінчується 23 липня 2021 року).

Під час реєстрації на сайті електронного вступу вступник має зазначити такі дані:

У разі вступу на основі повної загальної середньої освіти

 • адресу електронної пошти, до якої має доступ;

 • пароль для входу до особистого кабінету;

 • номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

 • серію та номер документа про повну загальну середню освіту;

 • середній бал додатка до вказаного документа, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала.

 • особі, яка має спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі під час вступу, а також у якої наявний хоча б один сертифікат ЗНО 2018–2021 років, необхідно до реєстрації особистого електронного кабінету звернутися до одного із закладів вищої (фахової передвищої) освіти для створення в ЄДЕБО картки фізичної особи та додання до неї даних документа, що підтверджує вказане право;

У разі вступу на основі освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або освітнього ступеня молодшого бакалавра

 • адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ;

 • пароль для входу до особистого кабінету;

 • номер, пін-код та рік отримання сертифіката ЗНО;

 • серію та номер диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра.

Крім того, вступник завантажує скановані копії (фотокопії у форматі pdf, jpg) додатка до документа про повну загальну середню освіту та кольорової фотокартки розміром 3х4 см, що буде подаватися до закладу вищої освіти .

Якщо вступник претендує на врахування в конкурсному балі сільського коефіцієнта, він також завантажує копію довідки про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання).

У разі збігу даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження тощо) він отримує на зазначену ним адресу електронної пошти повідомлення для активації особистого електронного кабінету вступника. Строк для активації вступником особистого електронного кабінету – одна година з моменту отримання відповідного повідомлення.

Важливо! Вступник може замінити завантажені копії документів в електронній формі, номери телефонів, середній бал додатка до документа про повну загальну середню освіту до моменту подання першої заяви. Після подання першої заяви зміна середнього бала можлива шляхом звернення вступника до закладу освіти, де була зареєстрована перша заява.

Для подання заяви вступник обирає заклад вищої (фахової передвищої) освіти, освітній ступінь, конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність (у разі її використання) заяви для участі у конкурсному відборі для зарахування на місця за державним або регіональним замовленням.

Право на спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі вступник зазначає в кожній заяві, що подається. Врахування цього права підтверджує заклад освіти, до якого подано відповідну заяву, на підставі документа, наявного в картці фізичної особи.

Подана вступником електронна заява відразу відображається в розділі ЄДЕБО, до якого має доступ заклад вищої (фахової передвищої) освіти, обраний вступником. У момент подання електронній заяві присвоюється статус «Зареєстровано в ЄДЕБО».

Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті. При цьому електронній заяві присвоюється один із статусів:

 • «Скасовано вступником» – якщо заяву не зареєстровано в закладі вищої (фахової передвищої) освіти;

 • «Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)» – якщо заяву зареєстровано або допущено до конкурсу в закладі вищої (фахової передвищої) освіти. При цьому вступник не має права подавати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

Електронна заява із статусом «Зареєстровано в ЄДЕБО» розглядається приймальною комісією закладу вищої (фахової передвищої) освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів: «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником» (всі статуси заяви вступника відображаються в особистому електронному кабінеті вступника та на сайті Вступ.ОСВІТА.UA).

При присвоєнні електронній заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» заклад вищої (фахової передвищої) освіти зазначає (за наявності відповідного випробування) час та місце проведення творчого конкурсу, творчого заліку або вступного іспиту. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника.

При присвоєнні електронній заяві статусу «Потребує уточнення вступником» працівник закладу освіти зазначає перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано у закладі вищої (фахової передвищої) освіти».

Якщо вступника допущено до участі в конкурсному відборі для вступу до закладу вищої (фахової передвищої) освіти на навчання за кошти державного (регіонального) бюджету, електронній заяві вступника присвоюється статус «Допущено до конкурсу».

ПОРЯДОК

подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році

І. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 550), визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти та її розгляду закладом вищої освіти.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти (далі - електронна заява) - запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі онлайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/ та містить відомості про обрані ним заклади вищої освіти, конкурсну пропозицію та встановлену ним пріоритетність заяви;

особистий електронний кабінет вступника - веб-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до закладу вищої освіти та контролює її статус;

статус електронної заяви - параметр електронної заяви, що встановлюється закладом вищої освіти в Єдиній базі та відображається в особистому електронному кабінеті вступника;

Умови прийому - Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265, та Умови прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1377, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1396/31264.

Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:

«Зареєстровано в Єдиній базі» - підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником закладу вищої освіти;

«Потребує уточнення вступником» - електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Одночасно з присвоєнням електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти зазначає перелік даних, які потребують уточнення, та спосіб їх подання;

«Зареєстровано у закладі освіти» - електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі;

«Допущено до конкурсу (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету;

«Відмовлено закладом освіти» - власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти зазначає причину відмови;

«Скасовано вступником» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником»;

«Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті після встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником», але до моменту закінчення подання електронних заяв. При цьому вступник не має права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю;

«Скасовано закладом освіти» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано закладом освіти за рішенням приймальної комісії за умови виявлення закладом освіти технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення;

«Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» - вступник втратив право бути зарахованим до закладу вищої освіти за обраною спеціальністю (спеціалізацією) на навчання за кошти державного (регіонального) бюджету у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням тощо. При встановленні заяві такого статусу заклад вищої освіти обов’язково зазначає причину виключення;

«Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» - вступник втратив право бути зарахованим до закладу вищої освіти за обраною спеціальністю (спеціалізацією) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням тощо. При встановленні заяві такого статусу заклад вищої освіти обов’язково зазначає причину виключення;

«Допущено до конкурсу» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, та на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб;

«Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. Статус встановлюється у таких випадках:

вступник у встановлені строки не виконав вимог Умов прийому для зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але за рішенням приймальної комісії допущений до конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та юридичних осіб;

вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на місця за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до Умов прийому;

вступника зараховано за іншою заявою на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але він також має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб;

«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги до зарахування;

«Включено до наказу» - наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до закладу вищої освіти;

«Відраховано» - вступника відраховано з закладу або скасовано його зарахування.

3. Заклади вищої освіти до початку вступної кампанії у строки, визначені в Умовах прийому, вносять до Єдиної бази перелік конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання в 2018 році, при цьому для кожної з них зазначаються:

назва конкурсної пропозиції;

вид конкурсної пропозиції;

структурний підрозділ (факультет, інститут тощо), у якому ведеться підготовка;

освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень навчання);

назва та код спеціальності;

назва та код спеціалізації;

назви(а) освітніх(ьої) програм(и);

форма навчання;

курс, на який здійснюється прийом;

встановлений строк навчання, дати його початку та закінчення;

дати початку та закінчення прийому заяв;

ліцензований обсяг та кваліфікаційний мінімум, максимальний (загальний) обсяг державного та регіонального замовлення;

обсяг прийому за квотами та на контракт;

перелік вступних випробувань із зазначенням мінімальної кількості балів з них, вагових коефіцієнтів до конкурсних предметів.

II. Подання електронної заяви

1. Заяви в електронній формі подають вступники, зазначені в Умовах прийому.

2. Для подання електронних заяв вступник реєструє особистий електронний кабінет на інтернет-сайті за електронною адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/.

3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

адреса електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету;

пароль для входу до особистого електронного кабінету;

номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

серія та номер атестата про повну загальну середню освіту;

середній бал додатка до зазначеного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до атестата оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)», у загальну кількість не враховуються. Середній бал, введений в особистому електронному кабінеті з помилкою, вступник може виправити самостійно до подання першої заяви.

4. Подані вступником дані, передбачені у пункті 3 цього розділу, перевіряються в Єдиній базі.

5. У разі збігу даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) він отримує на зазначену ним адресу електронної пошти повідомлення для активації особистого електронного кабінету вступника.

Строк для активації вступником особистого електронного кабінету - одна доба з моменту отримання відповідного повідомлення.

6. Реєстрація в Єдиній базі надає вступнику можливість доступу до особистого електронного кабінету із зазначеними ним при реєстрації логіном та паролем на інтернет-сайті за електронною адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/.

7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази для можливості оперативного зв’язку закладу освіти з вступником номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів.

Крім того, вступник завантажує скановані копії (фотокопії):

додатка до атестата про повну загальну середню освіту;

кольорової фотокартки розміром 3 Ч 4 см, що буде подаватись до закладу вищої освіти;

якщо вступник претендує на врахування у конкурсному балі сільського коефіцієнта - довідки про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207).

Для подання заяви вступник обирає заклад вищої освіти, освітній ступінь, конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність заяви для участі у конкурсному відборі для зарахування на місця за державним або регіональним замовленням.

8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ заклад вищої освіти, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».

9. Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті. При цьому електронній заяві встановлюється один із статусів:

«Скасовано вступником» - якщо заяву не зареєстровано у закладі вищої освіти;

«Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)» - якщо заяву зареєстровано або допущено до конкурсу у закладі вищої освіти. При цьому вступник не має права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю.

III. Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією закладу вищої освіти

1. Керівник закладу вищої освіти забезпечує опрацювання приймальною комісією електронних заяв, що надійшли до закладу вищої освіти, відповідно до Умов прийому, цього Порядку та правил прийому до закладу вищої освіти.

2. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» розглядається приймальною комісією закладу вищої освіти у строки, встановлені Умовами прийому. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому електронному кабінеті вступника: «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником».

При встановленні електронній заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» заклад вищої освіти зазначає (за наявності відповідного випробування) час та місце проведення творчого конкурсу / творчого заліку / вступного іспиту з болгарської, кримськотатарської, молдовської, новогрецької, польської, румунської, словацької, угорської мов. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника.

При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа зазначає перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано у закладі вищої освіти».

3. На підставі рішення приймальної комісії закладу вищої освіти про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до закладу вищої освіти для електронної заяви вступника встановлюється статус «Допущено до конкурсу», або «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)», або «Відмовлено закладом освіти» (із зазначенням причини відмови).

4. При виявленні закладом освіти технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, за рішенням приймальної комісії закладу освіти електронну заяву не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв може бути анульовано, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано закладом освіти» з обов’язковим зазначенням причини скасування. Така заява вважається неподаною.

Приймальна комісія повідомляє вступника про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

5. Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування за державним замовленням, змінюється зі статусу «Допущено до конкурсу» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)».

Надання рекомендацій до зарахування для навчання за кошти фізичних або юридичних осіб здійснюється після зарахування вступників на місця за державним або регіональним замовленням.

Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, змінюється зі статусу «Допущено до конкурсу» або статусу «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

Зміна статусів електронної заяви вступника, передбачена пунктами 2-4 цього розділу, здійснюється у строки, визначені Умовами прийому.

6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» або «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)», зобов’язаний виконати вимоги Умов прийому.

7. Після виконання вступником вимог Умов прийому на підставі рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування на навчання уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Включено до наказу», керівник закладу вищої освіти видає наказ про зарахування на навчання такого вступника.

8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)», вимог Умов прийому рішення про рекомендування його до зарахування анулюється приймальною комісією закладу вищої освіти та статус електронної заяви змінюється на статус «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)».

За рішенням приймальної комісії статус електронної заяви «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» може бути змінений на статус «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».

У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)», вимог Умов прийому рішення про рекомендування його до зарахування анулюється приймальною комісією закладу вищої освіти та статус електронної заяви змінюється на статус «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».

9. У разі відрахування вступника або скасування наказу про зарахування в частині, що стосується вступника, статус електронної заяви змінюється зі статусу «Включено до наказу» на статус «Відраховано».


У попередньому тексті "Вступ-2021: лайфхаки, цікаві поради та цифрові сервіси в освіті" ми розібрали наріжні питання вибору спеціальності, зокрема, на що необхідно звернути увагу під час підготовки до ЗНО, що таке конкурсна пропозиція закладу освіти, з чого складається і як розрахувати конкурсний бал тощо.

У цій статті пропонуємо:

 • покрокову інструкцію, як вступити на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) після школи (після здобуття повної загальної середньої освіти)

 • ознайомитися з етапами проведення вступної кампанії.

Отже, що робити, якщо Ви чи Ваша дитина — вступник 2021?

По-перше, кожного року (і цей не виняток) ми радимо ознайомитись з помилками вступників минулих років та не повторювати їх!

По-друге, поговоримо про статуси, які встановлюються для електронних заяв, і що ви маєте робити на кожному етапі її розгляду закладом освіти.

По-третє, розберемось із тим, як надсилати до приймальної комісії вишу електронні копії документів, підписаних кваліфікованим електронним підписом.Фото: DragonImages/Depositphotos

Певні категорії вступників мають пільги, тобто спеціальні умови вступу


Ці умови дозволяють вступати:

 • за співбесідою;

 • за вступними іспитами;

 • а також здійснювати переведення на вакантні місця державного бюджету.

Детально з ними можна ознайомитись в умовах прийому для вступу до закладів вищої освіти у 2021 році.

Для пільгових категорій вступників існують особливості створення електронних кабінетів. Перед створенням кабінету вам необхідно звернутись до будь-якого державного закладу вищої освіти з проханням зареєструвати вас в ЄДЕБО у реєстрі "Особи зі спеціальними умовами вступу".

Під час звернення надайте:

 • документ, що посвідчує особу;

 • документ про освіту;

 • документи, що підтверджують право пільги. Для різних категорій – різні вимоги щодо переліку сканкопій документів, що завантажуються до реєстру.

Після внесення ваших даних у реєстр в електронному кабінеті вступника ви побачите спеціальну позначку, що вас ідентифіковано як особу зі спеціальними умовами вступу.

Реєстрація електронних кабінетів


Реєстрація електронних кабінетів та завантаження необхідних документів стартує 1 липня 2021 року на сайті ЄДЕБО. Електронні заяви можна буде подавати з 14 липня.

На сайті будуть опубліковані покрокові відео і текстові інструкції, радимо уважно їх переглянути.

16 липня о 18:00 закінчується подання заяв від тих, хто вступає на бюджет за співбесідою, вступними іспитами, творчим конкурсом.

23 липня о 18:00 закінчується подання заяв від тих, хто вступає за результатами ЗНО, а також вступними іспитами та творчими конкурсами, що були складені з 01 по 13 липня.

При реєстрації електронного кабінету на основі ПЗСО (повної загальної середньої освіти) вступник вказує:

 • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката ЗНО. Цього року вступники мають право подавати сертифікати ЗНО за наступні роки: 2018, 2019, 2020 та 2021 з усіх предметів. Сертифікати різних років можна комбінувати та обирати вищі результати різних років;

 • серію та номер документа про повну загальну середню освіту (ПЗСО);

 • середній бал додатка до документа про ПЗСО.

Типові помилки вступників минулих років:

❌ Вступники досить часто звертаються на гарячу лінію з проблемою, коли їхні батьки чи навіть бабусі реєструють замість них електронні кабінети та на власний розсуд подають заяви на вступ. Будь ласка, спілкуйтеся між собою!

У таких ситуаціях нерідко вже нічого не можна змінити, якщо таку заяву на бюджет з вказаним пріоритетом зареєстрував заклад освіти. Вступник вже не зможе скасувати та подати замість цих заяв інші, а отже – вступити на бюджет до омріяного університету.

❌ Вступники намагаються реєструвати електронний кабінет на неіснуючу або заборонену в Україні адресу електронної пошти.

Також через неуважність вступники можуть плутати літери або цифри в адресі своєї скриньки. Тож використовуйте для реєстрації пошту, дозволену в Україні, наприклад: ukr.net, gmail.com тощо, а також ретельно перевіряйте правильність написання вашої електронної пошти.

❌ Вступник кілька разів зазначає неправильний пароль під час входу до власного кабінету, тому система блокує його на 15 хвилин.

У такому разі не потрібно вгадувати пароль, а скористатися сервісом "Забули пароль?" для його швидкого відновлення.

❌ Завантаження довідки про реєстрацію у сільській місцевості (для отримання сільського коефіцієнта), що не відповідає визначеному зразку.

Наразі в електронному кабінеті вступника відсутня можливість видалення такої довідки після подання електронної заяви.

Тобто вступнику треба переконатися, що довідка відповідає встановленому зразку (Додаток №13 до Постанови КМУ від 2 березня 2016 р. № 207 "Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру").

Заздалегідь перевірити чи вважається ваша школа сільською можна на сайті.

Також нагадуємо, що селище міського типу (смт) та селище (с–ще) - це не село, тому сільський коефіцієнт не застосовується! Також СК не застосовується для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації.

❌ Неякісні фото. Вступники використовують не типове фото для документів, а особисті фотографії чи просто "селфі".

У системі електронного вступу існують вимоги до формату та розміру фото і сканкопій документів, які завантажують вступники.

Будь ласка, перед завантаженням переконайтеся, що документи збережені в форматах JPG (JPEG), а максимальний розмір кожного файлу – до 1 Мб.

Зверніть увагу, що фото, завантажене до електронного кабінету, в подальшому може використовуватися для виготовлення вашого студентського квитка.

❌ Вступник не звертає уваги на обов`язковість підтвердження, що особу ідентифіковано як переможця міжнародної олімпіади, члена збірної України тощо для використання пільги при вступі. Це треба зробити до моменту подання першої заяви.

❌ Вступник хоче подати заяву на спеціальність, на яку в нього відсутній результат ЗНО з відповідного предмету. Перевірити, чи підходять Ваші предмети ЗНО до бажаної спеціальності можна на сайті.

❌ Вступники не звертають увагу на статус електронних заяв "Потребує уточнення".

Цей статус означає, що заяву прийнято до розгляду закладом освіти, але вона потребує уточнення, оскільки є некоректні дані.

Якщо у вступника виникають запитання, яка саме інформація потребує уточнення, то йому треба звернутися до приймальної комісії закладу освіти. Дані приймальної комісії наведені в конкурсній пропозиції.

Кожна подана електронна заява на вступ матиме відповідний статус, який буде змінюватися після обробки заяви приймальною комісією закладу освіти, до якого подано заяву.

Зміна статусів заяв буде автоматично відображатись в електронному кабінеті вступника.

У разі помилкового подання заяви вступник має можливість скасувати подану заяву без втрати пріоритету, якщо її ще не розглянуто закладом освіти (тобто до отримання заявою статусу "Зареєстровано у закладі освіти" або "Потребує уточнення вступником").

Якщо ж заяву вже оброблено закладом освіти, але вступник прийняв рішення її скасувати, пріоритет у такому випадку втрачається. Тобто якщо ви скасували заяву, наприклад, з першим пріоритетом, то подати заяву знову з таким самим пріоритетом неможливо (найвищим пріоритетом серед ваших заяв вважатиметься другий).

Статус електронної заяви може набувати таких значень:

 • Зареєстровано в ЄДЕБО - підтвердження факту подання електронної заяви до обраного закладу освіти

 • Потребує уточнення вступником - заяву прийнято до розгляду закладом освіти, але її дані потребують уточнення (які саме – зазначається закладом)

 • Скасовано вступником - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту присвоєння заяві статусу "Зареєстровано у закладі освіти" або "Потребує уточнення вступником". Але після присвоєння заяві вказаних статусів можливе лише скасування заяви зі статусом "Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)"

 • Зареєстровано у закладі освіти - заяву прийнято до розгляду

 • Допущено до конкурсу - заяву допущено до участі у конкурсі

 • Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб) - заяву допущено до участі у конкурсі на контракт

 • Відмовлено закладом освіти - заяву не допущено до участі у конкурсі на підставі рішення приймальної комісії закладу освіти

 • Скасовано закладом освіти - заяву скасовано закладом освіти за рішенням приймальної комісії (у разі виявлення технічних помилок, зроблених під час внесення даних до ЄДЕБО)

 • Рекомендовано до зарахування - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на бюджетне місце

 • Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб)

 • Включено до наказу - вступника зараховано на навчання до закладу освіти

 • Включено до наказу (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб)

 • Скасовано (у зв’язку із зарахуванням на бюджет) - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо вступника включено до наказу про зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням.

Якщо заяву допущено приймальною комісією до участі у конкурсному відборі, вступник матиме можливість не пізніше 28 липня отримати рекомендацію до зарахування на бюджет (в електронному кабінеті вступника з'явиться відповідний статус заяви "Рекомендовано до зарахування").

У строк до 18:00 2 серпня вступник має надати до приймальної комісії наступні документи:

 • Копію документа, що посвідчує особу

 • Оригінал документа про освіту і додаток до нього

 • Копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних

 • Сертифікати ЗНО

 • 4 кольорові фотокартки 3х4 см

 • Інші документи, що можуть бути передбачені Правилами прийому до закладу освітиФото: vadimphoto1-gmail/Depositphotos


Дистанційне виконання умов прийому при зарахуванні


Одна з новацій минулорічного вступу – подання оригіналів документів дозволено не тільки особисто, а можливо:

 • надсилання документів поштою (береться відбиток штемпеля з описом документів);

 • надсилання електронною поштою сканкопій документів з накладанням на файли КЕП вступника (не його батьків!).

У таких випадках оригінали документів вступник повинен надати особисто на початку навчання.

Маємо рекомендації, для тих, хто хоче скористатися дистанційним виконанням вимог умов прийому і не готовий віддавати оригінали на пошту.

Перш за все, ви маєте отримати Кваліфікований Електронний Підпис (КЕП), як це зробити? Ось перелік усіх установ, які можуть легально видавати цифрові підписи в Україні.

Отже, що вам потрібно зробити:

1️⃣ підготувати якісні сканкопії кожного документа, які маєте подати до приймальної комісії обраного закладу освіти.

Бажано кожен багатосторінковий документ робити одним файлом у форматі PDF. Перелік документів наведено вище, також радимо додатково уточнити перелік документів у правилах прийому конкретного закладу освіти;

2️⃣ назви файлів мають однозначно ідентифікувати їх зміст;

3️⃣ на кожний файл накласти цифровий підпис вступника (не батьків), наприклад, на одному із доступних безкоштовних сервісів ( сервіс 1, сервіс 2);

4️⃣ створити файл з описом документів та фразою, приблизно такого змісту: "На момент накладання КЕП оригінали всіх документів маю на руках і зобов'язуюсь подати їх до закладу освіти після прибуття на навчання.

Усвідомлюю, що в разі неподання оригіналів наказ про моє зарахування на навчання буде скасовано в частині, що мене стосується". На цей файл також накласти КЕП;

5️⃣ всі файли з підписами надіслати на електронну пошту приймальної комісії (електронну адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності), з підтвердженням отримання;

6️⃣ у полі теми листа пропонуємо написати "Оригінали документів ПІБ за спеціальністю XXX, № у списку YYY", де ПІБ – прізвище ім'я по-батькові, XXX – номер спеціальності, за якою надано рекомендацію, YYY – номер вступника у рейтинговому списку.

Також рекомендуємо зателефонувати до закладу, щоб пересвідчитися, що ваш лист не потрапив у спам.

Після виконання всіх вимог статус електронної заяви до 09 серпня має змінитись на "Включено до наказу": у закладі освіти видається наказ про зарахування (на бюджет).

Якщо вступник не виконає встановлені вимоги (наприклад, не надасть оригінали документів), його рекомендація анулюється і заява набуває статусу "Виключено із списку рекомендованих".

У тих вступників, хто не отримає 28 липня рекомендацію на бюджет, навпроти всіх заяв залишиться статус "Допущено до конкурсу". Заяви таких вступників автоматично беруть участь у конкурсі на контракт.

Рекомендації до зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб вступники отримають не пізніше 30 вересня – відповідний статус з`явиться у електронному кабінеті.

Строк на виконання вимог приймальних комісій встановлює сам заклад освіти, він не є жорстким.

Пакет документів, який необхідно подати до закладу освіти, є ідентичним пакету, що надається при зарахуванні на бюджет.

Будьте уважні до деталей, не повторюйте чужих помилок, використовуйте електронну пошту, яка дозволена на території України, та запам’ятайте пароль від електронного кабінету вступника!

Обов`язково контактуйте з приймальними комісіями і не підходьте до виконання вимог закладу освіти формально.

Чітко визначте власні пріоритети під час вступу і подавайте заяви лише на ті спеціальності, на яких Ви і саме Ви бажаєте навчатися!

Список літератури

1.https://life.pravda.com.ua/columns/2021/06/25/245263/

2.https://osvita.ua/consultations/30037/

3.https://mon.gov.ua/ua/news/pro-novaciyi-ta-termini-vstupnoyi-kampaniyi-2021-roku-rozpoviv-sergij-shkarlet-pid-chas-preskonferenciyi

4. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0602-18#Text
скачати

© Усі права захищені
написати до нас