Ім'я файлу: eface26a6741283fc430b907d06c7269.docx
Розширення: docx
Розмір: 30кб.
Дата: 02.06.2021
скачати
Пов'язані файли:
History.docx

Додаток 1
До «Програми розвитку фізичної культури і спорту в

Станіславській сільській раді на 2020рік»

ПАСПОРТ


1 Програма : «Програма розвитку фізичної культури і спорту в

Станіславській сільській раді на 2020рік»

2 Підстава для розроблення: Конституція України, Закон України «Про фізичну культуру і спорт»

3 Державний замовник або координатор: Станіславська сільська рада

4 Державні замовники-співвиконавці: постійна депутатська комісія з питань планування, фінансів,бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради

5 Мета: Програма визначає стратегію розвитку сфери фізичної культури і спорту Станіславської сільської ради на 2020рік.

6 Початок: 2020рік -закінчення – 2021рік

7 Етапи виконання:2020рік

8 Загальний обсяг фінансування: 246 тис.грн.

9 Контроль за виконанням: Станіславський сільський голова, постійна депутатська комісія з питань планування, фінансів,бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ освіти, молоді та спорту Станіславської сільської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України «Про фізичну культуру і спорт»

3.

Розробник Програми

Відділ освіти, молоді та спорту Станіславської сільської ради

4.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ освіти, молоді та спорту Станіславської сільської ради, виконавчий комітет Станіславської сільської ради

5.

Учасники програми

Відділ освіти, молоді та спорту Станіславської сільської ради , виконавчий комітет Станіславської сільської ради, громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування, здобувачі освіти, жителі Станіславської громади

6.

Термін реалізації Програми

2020рік

7.

Перелік бюджетів, задіяних у виконанні Програми

Місцевий бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

246,0

9.

Джерела фінансування

Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавствомЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення ХХХІХ сесії сільської ради

VІІ скликання

20.12.2019 № 686/1013

«Програма розвитку фізичної культури і спорту в

Станіславській сільській раді на 2020рік»
І. Вступ

Україна займає 150 місце серед 223 країн світу за показником середньої тривалості життя, мешканці якої живуть на 10 років менше ніж у Євросоюзі та багатьох країнах СНД. За даними Держстату України, кожен десятий українець не доживає до 35 років, а кожен четвертий - до 60 років. Демографічна криза зумовлюється зменшенням кількості населення України з 52,2 мільйонів у 1992 році до 45,6 мільйонів у 2012 році.

В Україні понад 40 відсотків 16 - 18-річних юнаків не мають шансів дожити до 60 років. Порівняно з 2007 роком кількість осіб, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи, збільшилася на 40 відсотків.

Станіславська сільська рада не є вийнятком у цьому переліку негативних проявів. Ситуацію зі станом здоров’я населення в Станіславській ОТГ можна визнати такою, що потребує суттєвої корекції. Існує тенденція до погіршення показників інвалідності, у тому числі серед працездатних громадян. Втрати трудоресурсного потенціалу обумовлені також високим рівнем захворюваності на основні класи хвороб.

Рівень захворюваності на туберкульоз в районі досить високий. Постійно зростає захворюваність на серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання, збільшується кількість інсультів.

Низький рівень оздоровчої рухової активності населення стримує підвищення життєздатності систем і функцій організму людини – фундаменту профілактики захворювань. Погіршення стану навколишнього природного середовища, вади соціального захисту, проблеми медицини та низький рівень фізичної культури зумовлюють напружену демографічну ситуацію.

Особливе занепокоєння викликає погіршення здоров’я дітей та підлітків. Як і раніше, значна їх кількість має суттєві відхилення у фізичному розвитку та стані здоров’я. Різко прогресують у підростаючого покоління ревматичні хвороби, захворювання серця, судинні захворювання, неврози, артрити, сколіози, ожиріння тощо. Ситуація загострюється через зростаючу популярність у молодіжному середовищі таких привабливих видів нефізичної діяльності, як ігрові автомати, комп’ютерні ігри тощо. У зв’язку з відсутністю традицій здорового та активного дозвілля гострими проблемами є широке розповсюдження тютюнопаління, зловживання алкоголем, вживання наркотичних засобів, психотропних речовин.

Ситуація у спорті вищих досягнень та підготовці резерву для національних збірних команд також не позбавлена проблем. Найбільш актуальним є питання недостатнього фінансування підготовки та участі членів збірних команд району у всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Через низький рівень соціально-побутових умов непоодинокими є випадки переходу провідних спортсменів району до фізкультурно-спортивних організацій інших регіонів або в інші сфери діяльності.

Основні причини  виникнення   проблем у сфері фізичної культури і спорту характеризуються такими факторами:

- невідповідність потребам населення послуг, що надаються засобами фізичної культури і спорту за місцем проживання, роботи громадян та в місцях масового відпочинку населення в сільській місцевості;

несформованість сталих традицій та мотивацій, низький рівень просвіти населення щодо ведення здорового способу життя, відсутність ефективної системи стимулювання населення до збереження свого здоров'я і продовження тривалості життя засобами фізичної культури та спорту;

- обмежена рухова активність, травматизм, поширення нікотинової, наркотичної, алкогольної залежності, асоціальної поведінки у молоді, нераціональне та незбалансоване харчування, вживання допінгових речовин;

- загальне погіршення стану здоров’я населення, що призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до дитячо-юнацького спорту та спорту вищих досягнень, зокрема спроможних витримувати значні фізичні навантаження та досягати високих спортивних результатів;

- слабка фізична підготовка призовної молоді до служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях;

- невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від світових стандартів ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, а саме: організаційного, кадрового, науково-методичного, медико-біологічного, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного;

- відсутність спортивної інфраструктури, здатної задовольнити попит населення у щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних потреб, у тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями;

-  відсутність скоординованої роботи між суб'єктами фізичної культури і спорту, зокрема федераціями з видів спорту та фізкультурно-спортивними товариствами;

- низький рівень медичного забезпечення осіб, що займаються фізичною культурою і спортом, та медико-біологічного забезпечення підготовки спортсменів високого класу.

За таких умов пріоритетним напрямом регіональної гуманітарної політики має  стати розвиток сфери фізичної культури і спорту, адже світовий досвід свідчить, що рухова активність людини протягом усього життя сприяє профілактиці захворювань та зміцненню здоров’я.

Вищезазначені проблеми можливо розв’язати за умови ефективної підтримки з боку владних структур усіх рівнів, виділення необхідних коштів на проведення навчально-тренувальної роботи та спортивних заходів, поліпшення матеріально-технічної бази сфери фізичної культури і спорту тощо.

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» і розрахована на 2018 – 2022 роки, що дасть можливість виконати поставлені завдання згідно із сучасними потребами економічного та соціального розвитку країни.
ІІ. Мета Програми
Програма визначає стратегію розвитку сфери фізичної культури і спорту Станіславської сільської ради на 2020рік.

Метою Програми є:

- популяризація здорового способу життя, забезпечення розвитку всіх напрямів фізичної культури (фізичне виховання та масовий спорт ) і створення умов для регулярної рухової активності різних верств населення з урахуванням інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних особливостей кожного;

- створення умов для залучення дітей, у тому числі і дітей-інвалідів, до занять обраним видом спорту, виявлення та залучення обдарованої молоді до системи резервного спорту, спорту вищих досягнень;

- створення цілісної системи забезпечення сфери фізичної культури і спорту шляхом удосконалення кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення, активізації співпраці з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості;

- удосконалення системи морального і матеріального заохочення у сфері фізичної культури та спорту, стимулювання досягнення високих спортивних результатів;

- створення цілісної системи взаємодії державних та громадських інституцій в реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту.
ІІІ. Основні завдання та заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

- створення умов для фізичного виховання, масового спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації в усіх типах навчальних закладів, за місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення, у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, правоохоронних органах і службах;

- забезпечення розвитку дитячо-юнацького та резервного спорту;

- забезпечення розвитку спорту вищих досягнень та спорту інвалідів;

- поліпшення кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

Заходи щодо реалізації Програми викладені у додатку.
ІV. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

- збільшити обсяг рухової активності молоді до 8 - 12 годин на тиждень;

- залучати до змістовного дозвілля та відпочинку населення, насамперед молодь, із щорічним збільшенням на 1 - 2 відсотки рівня охоплення населення руховою активністю в обсязі до 30 хвилин щодня;

- залучити до 20 відсотків дітей та молоді віком від 6 до 23 років до занять спортом , створити умови для розвитку резервного спорту та поповнення основного складу національних збірних команд;

- щороку зменшувати на 2 відсотки кількість дітей та молоді, віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної групи;

- привести стан спортивних об’єктів у відповідність із сучасними стандартами, що надасть змогу забезпечити на спортивних спорудах мінімальний (науково обґрунтований) обсяг рухової активності громадян;

- створити цивілізовані умови для соціальної адаптації та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів та осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- підвищити авторитет Станіславської сільської ради у спортивному співтоваристві Херсонської області .
V. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок державного, районного та місцевих бюджетів, виходячи з їх фінансових можливостей, а також інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.
Прогнозні обсяги фінансових ресурсів по роках:


Рік

Місцевий бюджет (тис.грн.)

Інші джерела(тис.грн.)

Всього (тис. грн.)


2020

246,0
246,0

VI. Управління та контроль за ходом виконання Програми
Головним виконавцем Програми є відділ освіти, молоді та спорту та виконавчий комітет Станіславської сільської ради.

Контроль за її виконанням здійснює відділ освіти, молоді та спорту Станіславської сільської ради.

Додаток 2
До «Програми розвитку фізичної культури і спорту в

Станіславській сільській раді на 2020рік»

ЗАХОДИ

щодо реалізації програми «Розвитку фізичної культури і спорту в Станіславській сільській раді на 2020рік»
З.п.

Зміст заходу

Потреба

у фінансуванні на 2020 рік

Орієнтований обсяг фінансування на 2020 рік

примітка

Місцевий

бюджет

(тис.грн)


Місцевий

бюджет

(тис.грн)


Інші джерела

(тис.грн)

1

Створення умов для фізичного виховання, масового спорту в усіх типах навчальних закладів, за місцем роботи та проживання на території Станіславської сільської ради

2

Оформлення в установленому законодавчому порядку футбольних клубів «Атлантика» та «Бригантина» як громадських організацій КЕКВ2800

3

Залучення населення до систематичних занять фізичною культурою та спортом, участі у спортивних змаганнях за місцем проживання, пропаганда здорового способу життя (виготовлення афіш, плакатів, листівок тощо)

КЕКВ 2110

1,0


4

Проведення на стадіонах, спортивних майданчиках, у місцях масового зібрання громадян спортивно-масових заходів (фестивалів, показових виступів, конкурсів тощо) із залученням керівництва сільської ради, видатних спортсменів сучасності, ветеранів спорту та ін.

КЕКВ 2110


2,0

5

Проведення змагань серед учнів загальноосвітніх закладів, молоді Станіславської ОТГ, забезпечення участі у обласних змаганнях з різних видів спорту (виплата добових, проживання, харчування, оплата транспортних послуг, витрати на паливо-мастильні матеріали) КЕКВ 2140

КЕКВ 2110


10,0


6

Забезпечення участі у спартакіадах та інших масових фізкультурно-спортивних заходах серед державних службовців, посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів у відповідних обласних змаганнях(виплата добових, проживання, харчування, оплата транспортних послуг, витрати на паливо-мастильні матеріали)

КЕКВ 2110

КЕКВ 2140


10,0


7

Сприяння безперешкодного доступу до всіх спортивних споруд спортсменів та глядачів з обмеженими фізичними можливостями(придбання будівельних матеріалів для пандусу)КЕКВ 2110

10,0

8

Встановлення вуличних спортивних майданчиків з тренажерами (придбання та встановлення)КЕКВ3110

100,0

9

Проведення щорічного Міжнародного Олімпійського Дню із залученням усіх верств населення Станіславської ОТГ

КЕКВ2110


3,0
10

Встановлення щорічної одноразової нагороди «Кращий спортсмен Станіславської громади», «Краща спортивна команда Станіславської громади», «Кращий тренер Станіславської громади КЕКВ 2730

5,0

11

Заохочення власників підприємств, керівників установ та організацій промислової сфери, транспорту, соціально-побутової та аграрної галузі, які залучають працівників до здорового способу життя засобами фізичної культури і спорту, виділяють кошти на придбання спортивного інвентарю та обладнання для потреб Станіславської громади

12

Забезпечення модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази спортивних клубів, шляхом затвердження видатків на:

- придбання спортивного обладнання та інвентарю, спортивної форми, грамот, медалів, кубків, ліків;

- проведення ремонтних робіт та реконструкції спортивних споруд;

-послуги із перевезення учасників спортивних змагань;

-послуги по косінню стадіонів для спортивних змагань;

-придбання будівельного матеріалу для виготовлення скамейок на стадіонах, виготовлення стенду-афіші для ф/к «Атлантика» та для виготовлення футбольних воріт на міні футбольному полі в с.Широка Балка;

-послуги по виготовленню документів на футбольні команди для ігор у Білозерській футбольній лізі;

-придбання паливних матеріалів для спортивного комплексу в с.Станіслав;

-виділення коштів на оплату за електроенергію для спортивного комплексу в с.Станіслав;

- виділення коштів на оплату за водопостачання для спортивного комплексу в с.Станіслав

- встановлення огорожі міні-стадіону в с.Широка Балка за будинком культури
КЕКВ 2120


100,0

60,0

35,0

5,0

0,413

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів з підвищення рівня фізичної-культури та спорту серед населення

-

-

-
14

Виплата за рахунок місцевого бюджету:

- одноразових грошових винагород за призові місця на офіційних міжнародних змаганнях тренерам вихованці яких показали високі досягнення КЕКВ2730


2,0


15

Встановлення спортсменам Станіславської ОТГ за рахунок місцевого бюджету нагород за досягнення на офіційних Всеукраїнських змаганнях, кандидатам у члени та членам збірної команди України

КЕКВ 2730

3,0


16

Залучення до співпраці з розвитку фізичної культури і спорту Станіславської ОТГ громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

Всього:

246,0

100,4скачати

© Усі права захищені
написати до нас