Ім'я файлу: криптоаналіз.docx
Розширення: docx
Розмір: 15кб.
Дата: 26.01.2021
скачати
Пов'язані файли:
Елементи проективної геометрії.docx
Лабораторна робота №2.docx

НПУ імені М.П.Драгоманова

Факультет інформатики


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Тема: Криптоаналіз шифрів стовпцевої перестановки

та подвійної перестановки

Виконала студентка

41ІМЗ групи

Факультету інформатики

Грибан Юлія
Київ 2021р.
Завдання 1

Розшифрувати текс “опздеп_ихрдот_и_вритч_саа”, зашифрований стовпцевою перетановкою, без ключа.

Текст містить 25 символів, тому, ймовірно, можемо розглянути таблицю 5Х5. Запишемо тест по рядках.


о

п

з

д

е

п

_

и

х

р

д

о

т

_

и

_

в

р

и

т

ч

_

с

а

а


Розглянемо в першому рядку можливі біграми і запишемо їх частоти.

По-46, пе-15, ез-10, зе-3, до-22, од-47

З даного аналізу видно, що перший рядок буде поезд. Переставимо стовпці згідно даного припущення

п

о

е

з

д

_

п

р

и

х

о

д

и

т

_

в

_

т

р

и

_

ч

а

с

а


В результаті цієї перестановки ми отримали розшифрований текст “поезд приходит в три часа”

Завдання 2

Розшифрувати текс “зшафипралоенж_оьн_дарвона”, зашифрований текст подвійною перетановкою, без ключа.

Текст містить 25 символів, тому, ймовірно, можемо розглянути таблицю 5Х5. Запишемо тест по рядках.


з

ш

а

ф

и

п

р

а

л

о

е

н

ж

_

о

ь

н

_

д

а

р

в

о

н

аРозглянемо в першому рядку можливі біграми і запишемо їх частоти.

За- 35, аз-15, аш-10, аф-1,ша-5, фа-2

Згідно проведеного аналізу,переставимо стовпці у порядку 13254


з

а

ш

и

ф

п

а

р

о

л

е

ж

н

о

_

ь

_

н

а

д

р

о

в

а

н


Після цього переставимо рядки у порядку 15243


з

а

ш

и

ф

р

о

в

а

н

п

а

р

о

л

ь

_

н

а

д

е

ж

н

о

_


В результаті цієї перестановки ми отримали розшифрований текст “зашифрован пароль надежно”
скачати

© Усі права захищені
написати до нас