Ім'я файлу: Шпікула Аліна ПОз-21.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 1414кб.
Дата: 14.04.2022
скачати

Ігрові методи навчання

Підготувала:

студентка ІІ курсу ПОз-21 групи

Шпікула Аліна Петрівна

Ігрові технології навчання – це особливий метод навчання, який передбачає засвоєння навчального матеріалу та змісту освіти, формує взаємодію педагога і учнів за допомогою гри, а також допомагає знайти та отримати бажану ціль, тобто досягти певного результату.
 • Ігрові технології є однією з унікальних форм навчання, яка дозволяє зробити цікавими і захоплюючими не тільки роботу учнів на творчо-пошуковому рівні, але й буденні кроки з вивчення предменів. Цікавість умовного світу гри робить позитивною, емоційно забарвленою монотонну діяльність із запам'ятовування, повторення, закріплення чи засвоєння інформації, а емоційність ігрового дійства активізує всі психічні процеси і функції дитини.
 • Іншою позитивною стороною гри є те, що вона сприяє використанню знань у новій ситуації, таким чином, вивчений учнями матеріал проходить через своєрідну практику, вносить різноманітність і інтерес у навчальний процес.

У дитячі роки гра є основним видом діяльності людини. За її допомогою діти пізнають світ. Без гри дітям жити нудно, нецікаво. Буденність життя може викликати у них захворювання. В грі діти перевіряють свою силу і спритність, у них виникають бажання фантазувати, відкривати таємниці і прагнути до чогось прекрасного.

Гра дарує щохвилинну радість, задовольняє актуальні невідкладні потреби, а ще – спрямована в майбутнє, бо під час гри у дітей формуються чи закріплюються властивості, вміння, здібності, необхідні їм для виконання соціальних, професійних, творчих функцій у майбутньому. І скрізь, де є гра, панує здоров’я, радість дитячого життя.

Потрапляючи до школи після дитячого садка, дитина зустрічається з іншим видом діяльності – навчанням. Але гра залишається важливим засобом не лише відпочинку, а й творчого пізнання життя. Ігрова позиція – могутній засіб виховного впливу на дітей.

Видатний педагог Василь Олександрович Сухомлинський промовив фразу, яка стала основою всього того, що містить у собі гра. Він ніби закликав: «Навчайте граючись, а граючись навчайте». Ось такий простий вираз, а містить у собі неабияку таємницю, яку Сухомлинський пропонує розкрити перед дітьми.

Ушинський вважав гру найважливішим видом діяльності дитини. Казав, що саме через гру дитина пізнає всі таємниці світу.

А.С.Макаренко писав: «Гра має важливе значення в житті дитини, має те саме значення, яке у дорослого має діяльність, робота, служба. Якою буде дитина в грі, такою вона буде і в праці, коли виросте. Тому виховання майбутнього діяча відбувається перш за все в грі».
 • В даний час школа потребує такої організації своєї діяльності, яка забезпечила б розвиток індивідуальних здібностей і творчого ставлення до життя кожного учня, впровадження різних інноваційних навчальних програм, реалізацію принципу гуманного підходу до дітей. Школа надзвичайно зацікавлена ​​у знанні про особливості психічного розвитку кожної конкретної дитини.
 • Рівень навчання і виховання в школі значною мірою визначається тим, наскільки педагогічний процес орієнтований на психологію вікового та індивідуального розвитку дитини. Це передбачає психолого-педагогічне вивчення школярів протягом всього періоду навчання з метою виявлення індивідуальних варіантів розвитку, творчих здібностей кожної дитини, зміцнення його власної позитивної активності, розкриття неповторності особистості, своєчасної допомоги при відставанні в навчанні. Особливо важливо це в молодших класах школи, коли тільки починається цілеспрямоване навчання людини, коли навчання стає провідною діяльністю, в лоні якої формуються психічні властивості і якості дитини. Для молодшого шкільного віку характерні яскравість і безпосередність сприйняття, легкість входження в образи. Діти легко втягуються в будь-яку діяльність, особливо в ігрову. Вони самостійно організовуються в групову гру.

У процесі гри в учнів виробляється звичка зосереджуватися. самостійно думати, розвивати увагу. Захопившись грою, діти не помічають, що навчаються, до активної діяльності залучаються навіть найпасивніші учні.

Ефективним видом роботи, що сприяє мовленнєвому розвитку школярів, є ситуативні завдання. Вони стимулюють мислення й збільшують інтерес учнів до програмового матеріалу, підвищують їхню активність у формуванні знань, умінь і навичок - тобто пізнавальну активність.

Щоб учні по-справжньому почали вчитися, а не просто відсиджували урок, їх треба зацікавити - зазначити, що вони не знають того, без чого далі не зможуть. Крім того, діти мають зрозуміти, що на кожному уроці вони навчаються нового, бо урок, на якому лише повторюють матеріал, а не засвоюють нові знання, - згаяний час. Важливо, щоб учні ставили перед собою мету: я прийшов чогось навчитись, а наприкінці уроку знали відповідь на запитання: „ Чого я навчився?”

Класифікація дидактичних ігор

1. За видом діяльності:
  • фізичні (рухові),
  • інтелектуальні (розумові),
  • трудові,
  • соціальні
  • психологічні.

Класифікація дидактичних ігор

2. За характером педагогічного процесу:
  • Навчальні, тренувальні, контролюючі, узагальнюючі;
  • Пізнавальні, виховні, розвиваючі;
  • Репродуктивні, продуктивні, творчі;
  • Комунікативні, діагностичні, профорієнтаційні, психотехнічні та інші.

3. За характером ігрової методики :
  • предметні,
  • сюжетні,
  • рольові,
  • ділові,
  • імітаційні,
  • ігри-драматизації.

Класифікація дидактичних ігор

4. За ігровим середовищем:
  • ігри з предметами і без них,
  • настільні,
  • кімнатні,
  • вуличні,
  • на місцевості,
  • комп'ютерні
  • з ТСО,
  • з різними засобами пересування.

Класифікація дидактичних ігор

В житті дитини гра виконує такі найважливіші функції:
  • розважальну (основна функція гри - розважити, доставити задоволення, надихнути, розбудити інтерес);
  • комунікативну: освоєння діалектики спілкування;
  • самореалізації в грі;
  • терапевтичну: подолання різних труднощів, що виникають в інших видах життєдіяльності;
  • діагностичну: виявлення відхилень від нормативної поведінки, самопізнання в процесі гри;
  • корекційну: внесення позитивних змін в структуру особистісних показників;
  • міжнаціональної комунікації: засвоєння єдиних для всіх людей соціокультурних цінностей;
  • соціалізації: включення в систему суспільних відносин, засвоєння норм людського гуртожитку.

Приклади навчальних ігор

« БУКВА ЗАБЛУКАЛА »

Мета: формувати у дітей уміння розрізняти приголосні та голосні букви. На дошці розвішані голосні та приголосні букви, які переплутав Незнайко.

Голосні: У, М, В, І, О

Приголосні: Л, К, В, А, С, И, Н

Діти знаходять ті букви, які переплутав Незнайко, і ставлять букви на місце.

Гра «Відгадай»

На столі розкладено 5-6 іграшок або предметних малюнків.

Дітям пропоную уважно розглянути їх і вибрати один з них.

Один учень повинен розповісти про цей предмет, не називаючи його, щоб всі інші здогадались, про що йдеться.

Подані вище ігри спрямовані на збагачення активного словника учнів, розвиток мовлення, вироблення навичок, свідомого оволодіння новими словами, уточнення значення і сфери вживання відомих слів.

Діти вчаться звязно ввисловлювати власні думки та описувати предмети, що їх оточують.

«Так чи ні»

В чому сенс: Вчитель загадує певне число, літературного героя, явище природи тощо, а задача учнів віднайти відповідь. Головна умова – учні мають послідовно задавати питання, на які вчитель може відповідати лише «так», «ні» чи «не суттєво».

Приклад: На уроці природознавства вчитель, наприклад, загадує слово «Місяць».

— Це небесне тіло? — Так!

— Воно з хвостом? — Ні!

— Ми бачимо його щоночі? —Так!

—Ми бачимо його детально? —Так!

—Це супутник Землі? —Так!

—Це Місяць!

Навіщо: Цей прийом дозволяє формувати навички системного мислення, відбирати потрібні факти, пов'язувати їх між собою у єдиний логічний ланцюжок.

Для того, щоб зменшити галасливість при роботі, вчитель попередньо має зазначити, що питання краще задавати послідовно, не перебиваючи та поважаючи один одного.

Дякую за увагу!
скачати

© Усі права захищені
написати до нас