Ім'я файлу: Документ Microsoft Word.docx
Розширення: docx
Розмір: 20кб.
Дата: 13.10.2021
скачати
Пов'язані файли:
ekol.doc

Давид Чакнелидзе, [13.10.21 01:20]

1. Анатомічна номенклатура. Основні осі і площини людського тіла

Анатомічна номенклатура. Анатомічна номенклатура систематичний перелік анатомічних термінів (https://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8). Розрізняють: національні анатомічні номенклатури на національних мовах; міжнародні анатомічні номенклатури латинською (https://ua-referat.com/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0) мовою Nomina anatomica.

Міжнародній по справжньому стала в 1895 році на 1Х конгресі анатомічного суспільства в Базелі. Затверджена Ця номенклатура відома під назвою Базельської.

Спроби відредагувати були зроблені в 1933 році в Бірмінгемі, в 1935 році в Німеччині. На 1У Федеративній міжнародному конгресі анатомів в 1955 році була прийнята нова анатомічна номенклатура - Паризька анатомічна номенклатура. Вона базується на Базельської, у якої запозичено 4286 термінів, нових назв було 1354. З номенклатури виключили епонімом, додані відомості про сегментарному будові деяких паренхіматозних органів. На Паризькому конгресі організований виконавчий комітет з анатомічної термінології, який розглядає окремі доповнення до номенклатури і виносить їх на затвердження і розгляд міжнародних конгресів,

Після міжнародного конгресу анатомів в Лондоні (1985 р.) виникли протиріччя між виконавчим комітетом Міжнародної Федерації анатомів і комітетом по номенклатурі, і заснований Федеративний комітет анатомічної термінології, який почав створення Нової Міжнародної анатомічної номенклатури, за участю 60 національних анатомічних товариств, які входять до Федеративний комітет анатомічної термінології. У серпні 1997 року в Сан-Пауло була затверджена сучасна, спрощена, універсальна анатомічна номенклатура.

Осі і площини людського тіла основні анатомічні терміни. При описі зовнішніх форм тіла використовують осі і площини, прийняті в системі прямокутних Координат.

Розрізняють три осі тіла: вертикальну, поперечну та сагиттальную. Всі вони перетинаються один з одним під прямими кутами. Вертикальна вісь найдовша і перпендикулярна (https://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80) до площини опори (https://ua-referat.com/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8). Поперечна вісь йде паралельно площини опори. Сагітальна вісь, яка отримала назву від латинського (https://ua-referat.com/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0) слова «сагітти» - стріла, спрямована спереду назад. Поперечних і сагітальній осей можна провести будь-яку кількість, вертикальну ж вісь - лише одну. Тому вертикальна вісь називають основною віссю. Осях відповідають (https://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C) три площини - сагиттальная, фронтальна і горизонтальна.

Сагітальна площину проходить у напрямку сагітальної осі і перпендикулярно (https://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80) поперечної осі. Через тіло (https://ua-referat.com/%D0%A2%D1%96%D0%BB%D0%BE) можна провести будь-яку кількість сагітальній площині. Одна з них, та, яка проходить через вертикальну основну вісь, називається серединною, або медіанної. Вона ділить тіло (https://ua-referat.com/%D0%A2%D1%96%D0%BB%D0%BE) на дві симетричні половини - праву і ліву.

Фронтальна площина йде в напрямку поперечної і перпендикулярна до сагітальної осі. Будь-яка з фронтальних площин ділить тіло на задню і передню частини. Фронтальна площина перпендикулярна опорі і паралельна передній поверхні (https://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%96) тіла, поверхні лоба, з чим і пов'язана її назва (https://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0) (латинське «фронс» - чоло).

Горизонтальна, або поперечна, площина проходить у напрямку поперечної осі паралельно площині опори і перпендикулярна до вертикальної. Будь-яка з поперечних площин розділить тіло на верхню і нижню половини. Відповідно (https://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C) осях і площин визначається положення частин тіла, розташування внутрішніх органів.

Тіло (https://ua-referat.com/%D0%A2%D1%96%D0%BB%D0%BE) людини має симетрією. Це особливо чітко виявляється при уявному проведенні через тіло серединної сагітальній площині. У розташуванні внутрішніх органів також спостерігається симетрія. Існують праве і ліве легке, права і ліва нирка. Проте відносно ряду внутрішніх органів цей принцип порушений. Відомо, серце (https://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5) людини розташовується в грудній

Осі і площини людського тіла АВСД - сагиттальная (серединна) площину; Єроним - фронтальна площина, перпендикулярна сагітальній; КLМN горизонтальна (поперечна) площину, перпендикулярна двом попереднім; а-а - сагиттальная вісь; в-в - фронтальна вісь; с-с - вертикальна вісь клітці більше зліва, ніж справа, шлунок і селезінка - непарні органи і розташовуються тільки зліва.

Положення частин тіла по відношенню до основних осях і площинах позначається спеціальними термінами.

Давид Чакнелидзе, [13.10.21 01:20]

Основні з них такі: медіальний - розташований ближче до серединної осі, внутрішньої; латеральний - розташований далі від серединної осі, боковий, зовнішній; краніальний - розташований в напрямку голови, черепа; каудальний - розташований у зворотному напрямку, хвостовій; дорзальний - розташований на задній , спинній стороні; вентральний - розташований на передній-, черевній стороні. Стосовно до кінцівок користуються термінами: проксимальний - лежачий ближче до тулуба і дистальний-розташований далі від тулуба. Наприклад, гомілку по відношенню до стопи розташована проксимально, а по відношенню до стегна-дистально.

2. Верхня бокова поверхня півкулі, головні борозни і звивини. Локалізація функцій пов'язаних з нервовою сигнальною системою

Схема. Борозни і звивини верхнелатеральной поверхонь півкуль головного мозку.

1. Латеральна борозна, sulcus lateralis (сильвиева борозна). 2. Покришечная частина, pars opercularis, лобова покришка, operculum frontale. 3. Трикутна частина, pars triangularis. 4. Глазничная частина, pars orbitalis. 5. Нижня лобова звивина, gyrus frontalis inferior. 6.Ніжняя лобова борозна, suicus frontalis inferior. 7. Верхня лобова борозна, suicus frontalis superior. 8. Середня лобова звивина, gyrus frontalis medius. 9. Верхня лобова звивина, gyrus frontalis superior. 10. Нижня предцентральная борозна, sulcus divcentralis inferior. 11. Предцентральная звивина, gyrus divcentralis (anterior). 12. Верхня предцентральная борозна, sulcus divcentralis superior. 13.Центральная борозна, sulcus centralis (роландова борозна). 14.Постцентральная звивина, gyrus postcentralis (gyrus centralis posterior). 15. Внутрішньотімяна борозна, sulcus intraparietalis. 16.Верхняя тім'яна часточка, lobulus parietalis superior. 17. Нижня тім'яна часточка, lobulus parietalis inferior. 18. Надкрайова звивина, gyrus supramarginalis. 19. Кутова звивина, gyrus angularis. 20. Потиличний полюс, polus occipitalis. 21. Нижня скронева борозна, suicus temporalis inferior. 22. Верхня скронева звивина, gyrus temporalis superior. 23. Середня скронева звивина, gyrus temporalis medius. 24. Нижня скронева звивина, gyrus temporalis inferior. 25. Верхня скронева борозна, suicus temporalis superior.

Півкулі головного мозку, hemispherium cerebralis, зовні містять тонкий шар сірої речовини - кору великих півкуль. Розрізняють три поверхні півкуль: (1) Верхньолатеральна, найбільш опукла, facies superlateralis (hemispherii), (2) медійна, facies medialis (hemispherii), плоска, звернена до сусіднього півкулі і (3) нижню, facies inferior (hemispherii), що має складний рельєф (https://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84), що відповідає (https://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C) внутрішній основі черепа. Ці поверхні межують один з одним краями: верхнім, margo superior, ніжнелатеральним, margo inferior, і ніжнемедіальним, margo medialis.

Ділянки півкуль, найбільш виступаючі спереду і ззаду, називають полюсами: лобовий полюс, polus frontalis, потиличний полюс, polus ocdpitalis, і скроневий полюс, polus temporalis. Рельєф (https://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84) поверхонь півкуль дуже складний у зв'язку з наявністю більш-менш глибоких борозен головного мозку і розташованих між ними опуклих узвиш - звивин головного мозку. Як і будь-які живі структури, структури нервової системи є імовірнісними структурами. Звідси, розміри і координати (глибина, довжина, форма і напрямок) борозен і звивини - імовірнісні змінні.

У передньому відділі кожного півкулі головного мозку перебуває лобова частка, lobus frontalis. Вона закінчується спереду лобним полюсом і обмежена знизу латеральної борозною, sulcus lateralis (сильвиева борозна), а ззаду - глибокої центральної борозною (рис. 124, 125). Центральна борозна, sulcus centralis (роландова борозна), розташована у фронтальній площині. Вона починається у верхній частині медіальної поверхні півкулі великого мозку, розсікає його верхній край, спускається, не перериваючись, по верхнелатеральной поверхні півкулі вниз і закінчується, трохи не доходячи до латеральної борозни. Спереду від центральної борозни, майже паралельно їй, розташовується предцентральная борозна, sulcus divcentralis. Остання закінчується внизу, не доходячи до латеральної борозни.

Давид Чакнелидзе, [13.10.21 01:20]

Предцентральная борозна нерідко переривається в середній частині і складається з двох самостійних борозен. Від предцентральной борозни вперед направляються верхня і нижня лобні борозни, suici frontales superior et inferior. Вони розташовані майже паралельно одна одній і ділять верхнелатеральную поверхню лобової частки на звивини. Між центральною борозною ззаду і предцентральной борозною попереду перебуває предцентральная звивина, gyrus divcentralis (anterior). Вище верхньої лобової борозни лежить верхня лобова звивина, gyrus frontalis superior, що займає верхню частину лобової частки. Між верхньою і нижньою лобовими борознами розташована середня лобова звивина, gyrus frontalis medius. Донизу від нижньої лобової борозни знаходиться нижня лобова звивина, gyrus frontalis inferior. У цю звивину знизу вдаються гілки латеральної борозни: висхідна гілка, ramus ascendens, і передня гілка, ramus anterior. Ці гілки ділять нижню частину лобової частки, що нависає над передньою частиною латеральної борозни, на три частини. Покришечная частина (лобова покришка), pars opercularis (operculum frontale), розташована між висхідній гілкою і нижнім відділом предцентральной борозни. Ця частина лобової частки отримала таку назву тому, що вона прикриває що лежить в глибині борозни островковую частку (острівець). Трикутна частина, pars triangularis, знаходиться між висхідній гілкою ззаду і передній гілкою спереду. Глазничная частина, pars orbitalis, лежить донизу від передньої гілки, продовжуючи на нижню поверхню лобової частки. У цьому місці латеральна борозна розширюється, у зв'язку з чим її називають латеральної ямкою великого мозку, fossa. lateralis (cerebraiis).

Кзади від центральної борозни знаходиться тім'яна частка, lobus parietalis. Задній кордоном цієї частки є тім'яно-потилична борозна, sulcus parietooccipitalis. Ця борозна розташовується на медіальній поверхні півкулі, глибоко розсікає верхній край півкулі великого мозку і переходить на його верхнелатеральную поверхню. Межею між тім'яної і потиличної частками на дорсолатеральній поверхні півкулі великого мозку служить умовна лінія - продовження тім'яно-потиличної борозни донизу. Нижньою межею тім'яної частки є латеральна борозна (її задня гілка), що відокремлює цю частку (її передні відділи) від скроневої частки.

Скронева частка, lobus temporalis, займає нижньобокове відділи півкулі і відокремлюється від лобової та тім'яної часток глибокої латеральної борозною. Край скроневої частки, що прикриває островковую (центральну) частку, отримав назву скроневої покришки, operculum temporale. Передня частина скроневої частки утворює скроневий полюс, polus temporalis. На бічній поверхні скроневої частки видно дві борозни - верхня і нижня скроневі, suici temporales superior et inferior, майже паралельні латеральній борозні. Звивини скроневої частки орієнтовані вздовж борозен. Верхня скронева звивина, gyrus temporalis superior, розташована між латеральної борозною вгорі і верхньої скроневої внизу. На верхній поверхні цієї звивини, схованої в глибині латеральної борозни, розташовуються дві - три короткі поперечні скроневі звивини, gyri temporales transversi (звивини Гешля), розділені поперечними скроневими борознами, suici temporales transversi. Між верхньою і нижньою скроневими борознами перебуває середня скронева звивина, gyrus temporalis medius. Ніжнелатеральний край скроневої частки займає нижня скронева звивина, gyrus temporalis inferior, обмежена зверху однойменною борозною. Задній кінець цієї звивини триває в потиличну частку.

Острівкова частка (острівець), lobus insularis (insula), знаходиться в глибині латеральної борозни. Цю частку можна побачити, якщо розсунути або видалити прикривають острівець ділянки лобової, тім'яної та скроневої часток, які отримали найменування покришки. Глибока колова борозна острівця, sulcus circularis insulae, відокремлює острівець від оточуючих його відділів мозку. На поверхні острівця є звивини острівця, довга і короткі, gyri insulae (longus et breves).

Давид Чакнелидзе, [13.10.21 01:20]

Між довгим звивиною, що знаходиться в задній частині острівця і орієнтованої зверху вниз і вперед, і короткими звивинами, що займають верхнепереднюю частина острівця, знаходиться центральна борозна острівця, sulcus centralis insule. Ніжнепередняя частина острівця позбавлена борозен і має невелике потовщення, що отримало назву порогу острівця, limen insulae

3. Орган нюху (https://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D1%8E%D1%85%D1%83). Філогенез.

Проводить шлях органу нюху

Орган (https://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD) нюху, organon olfactus, розташовується у верхніх відділах порожнини носа, де є особливого роду клітки, закладені в слизовій оболонці.

Носову порожнину, cavum nasi, яка є одночасно і початковою частиною дихальних шляхів, поділяють на дихальну область, regio respiratoria, і нюхову, regio olfactoria. Перша з них займає два нижніх носових ходу, тобто дно порожнини, перегородку до рівня вільного краю середньої раковини, бічну стінку до рівня верхнього краю (прикріпленого) середньої раковини і поверхня, звернену до гратчастого лабіринту.

Нюхова область, regio olfactoria, займає невелику поверхню слизової оболонки, що вистилає верхній носовий хід, meatus nasi superior. До останнього відносять обидві поверхні (верхню і нижню) верхньої раковини, середню раковину, звернену до перегородки носа, і верхню частину носової перегородки до рівня вільного краю середньої раковини.

Слизова оболонка, що покриває нюхову область, по вигляду відрізняється від слизової дихальної області.

Слизова оболонка, що вистилає порожнину носа в regio respiratoria, має червонуватий колір і містить дуже велику кількість слизових носових залоз, glandulae nasales. Особливо багато залоз у сфері хрящової частини перегородки, де знаходиться потовщення слизової (tuberculum septi), яке в основному залежить від скупчення залоз різної величини (1500-2000 на 1 см2).

Слизова дихальної області рясно забезпечена судинами і має сильно розвинену венозну мережу у сфері середньої нижньої раковини - plexus cavernosus соncharum, завдяки чому товщина слизової оболонки в цих місцях стає досить значною (до 4-5 мм); цим зумовлюється схильність слизової носа до кровотеч.

В області передодня носа, vestibulum nasi, слизова зберігає ще всі властивості шкіри, що переходить з обличчя, і обладнана сильно розвиненими волоссячком, vibrissae, які, переплітаючись між собою, напередодні (https://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96) носа, vestibulum nasi, утворюють сітку, що фільтрує проходить повітря і затримує тверді частинки , що носиться в повітрі. У atrium шкіра (https://ua-referat.com/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D1%80%D0%B0) поступово переходить у слизову оболонку власне носової порожнини.

Ділянки слизової оболонки в області regio olfactoria, на яких розподіляється сприймає апарат нюхового нерва у вигляді так званих нюхових клітин, відрізняються жовтуватим або коричневим кольором і особливим видом епітелію.

Слизовими залозами нюхова область порівняно бідна. Між нею і дихальної областю спостерігається різка межа дугоподібної форми, в прикордонному шарі якої з боку дихальної частини слизової оболонки носа залози зустрічаються в середньому 1400 на 1 см2, тоді як у прикордонній частині з боку нюхової слизової зустрічаються поодинокі трубчасті і альвеолярні залози.

Вдихуваний повітря, вступаючи в носову порожнину, проходить через regio respiratoria, механічно очищується, зігрівається і зволожується, причому, завдяки вихровим рухам, поширюється й на regio olfactoria, де входить в контакт з нюховими клітинами. Останні сприймають роздратування з нюховим ниткам, fila olfactoria (nn. olfactorii), передають його tractus olfactorius, а потім і кірковим центрів головного мозку.

Література звідки я брав текст.

1.Анатомія людини: Підручник (https://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA) у 2-х томах / Под ред. М. Р. Сапін.

2.Анатомія центральної нервової системи. Хрестоматія. (Навчальний посібник для студентів). Автори - упорядники: Т. Є. Россолімо, Л. Б. Рибалов, І.А.Москвіна-Тарханова.

3.Нейрофізіологіческіе аспекти психічної діяльності. Бехтерєва Н.П., Л., Изд. "Наука", 1971.

4.Нерв, м'язи, синапс. Катц Б., М., Вид. "Світ", 1968.

5.Хрестоматія з анатомії центральної нервової системи: Учеб. посібник / Ред.-сост. Л.К. Хлудова. - М.: Рос. психолог. т-во, 1998. - 360 с.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас