Ім'я файлу: Реферат Правила гри у волейбол.docx
Розширення: docx
Розмір: 21кб.
Дата: 30.03.2020
Пов'язані файли:
реферат5.docx

План

Вступ

1. Основні правила гри у волейбол

2. Тактика гри в нападі

3. Тактика гри в захисті

Висновок

Список використаних джерел

Вступ

Сучасний волейбол – надзвичайно цікава і видовищна гра. Це силові подачі,

потужні нападаючі удари, удари біля сітки та із задньої лінії, карколовні дії в

захисті і під час блокування та на майданчику, складні техніко-тактичні дії за

участю гравців передньої та задньої лінії. Завдяки своїй емоційності гра у

волейбол є засобом не тільки фізичного розвитку, а й активного відпочинку.

Поряд із розв'язанням завдань зміцнення здоров'я, різнобічної фізичної

підготовки, вдосконалення життєво важливих рухових умінь та навичок

правильно підібрана методика навчання волейболу сприяє вихованню

"волейбольних" талантів серед юних спортсменів, а також створює передумови

для масового залучення людей різної статі і віку до систематичних занять цим

видом спорту протягом усього життя.

Для гри у волейбол спортсмени повинні швидко рухатися, високо стрибати,

добре володіти арсеналом техніко-тактичних дій.

Основу волейболу складає ігрова діяльність, яка носить характер змагального

протиборства, регламентованого спеціальним кодексом правил.

Для ігрової діяльності у волейболі характерними є швидко змінюючі умови

боротьби на майданчику, що знаходяться під невпинним контролем суперника,

який в свою чергу намагається зруйнувати захист опонентів, а в нападі нав'язати

свій план гри і здобути перемогу. Кожен волейболіст має враховувати

розташування гравців на майданчику (своїх і команди суперника),

місцезнаходження м'яча, передбачати дії партнерів і вгадувати задумки

суперника, швидко реагувати на зміни ігрових ситуацій.

Важливу роль у волейболі має технічна підготовка спортсмена, яка включає

комплекс прийомів, за допомогою яких ведеться гра. Техніка гри має такі

елементи: вихідні положення, подачі, передачі, нападаючі удари і блокування.

2
У волейболі важливе значення мають тактичні дії гравців як форма реалізації

технічного потенціалу у специфічній змагальній діяльності.

До основних тактичних комбінацій в нападі належать: хвиля, хрест, ешелон.

А в захисті: кутом вперед та кутом назад.

В досягненні спортивного результату у волейболі умовно можна виділити

три ступені:

1. Рівень фізичних якостей і морфофункціональних показників, які багато в

чому обумовлюють ефективність рухових дій.

2. Реалізація фізичних здібностей через техніку конкретних прийомів гри.

3. Реалізація технічних прийомів через тактичні дії.

Основні правила гри у волейбол

Суттєвість гри у волейбол полягає в боротьбі двох команд, які знаходяться на

майданчиках по обидві сторони волейбольної сітки і прагнуть ударом рук по

м'ячу переправити його на сторону суперника так, щоб той не зміг повернути м'яч

зворотно, не порушуючи правил. Одна з команд обов'язково домагається

перемоги (нічиїх у волейболі не буває). Гра складається з трьох або п'яти партій.

При перемозі в двох партіях з трьох і трьох з п'яти залікується виграш. Під час гри

у кожної з команд на майданчику знаходиться по шість осіб - троє

розташовуються на передній лінії майданчика у сітки, троє - на задній лінії (у 2-3

м від лицевої лінії), але таким чином, щоб контролювати весь майданчик. Гравці

передньої лінії беруть участь у прийомі і передачах м'яча, нападають, блокують,

підстраховують друг друга. Гравці задньої лінії також приймають, подають

передають м'яч, грають в захисті і страховці. Гра починається так: одна команда

подає, друга приймає і передає м'яч, організує атаку. Кожна команда, приймаючи

м'яч після подачі, має право не більше трьох разів доторкнутися до м'яча, без

затримки його, без кидків і подвійних ударів. Правилами гри вимагається якісне і

3

чітке виконання прийомів гри в дефіцит часу і в умовах ситуацій, які безперервно

міняються якраз є тієї специфічної складністю, з якою стикаються гравці.

До початку гри волейболісти розташовуються на майданчику додержуючи

правило розстановки - не заходить за гравців зон розташованих поруч.

Гра починається за свистком судді. На подачу м'яча відводиться 5 с. Після

того як гравець зробив подачу, правило розстановки втрачає силу: гравці можуть

розташуватися на майданчику в залежності від ситуації. Якщо одна з команд

припускає помилку або падіння м'яча в межах свої половини майданчика, то вона

програє очко. Гра в кожній партії проводиться до 25 очок, набраних однією з

команд з перевагою не менш двох очок. При рахунку 24 : 24 одна з команд для

перемоги повинна набрати на два очка більше, тобто 26 : 24, 27 : 25, 28 : 26 і т. д.

В тому випадку, коли одна з команд відіграє право на подачу, то її гравці

вчиняють перехід з однієї зон в іншу (по ходу годинної стрілки).

Кожний гравець, що виконує подачу, подає м'яч до тих пір, поки його

команда не втратить право на подачу. Подача вважається неправильною і суддя

дасть свисток на зупинку гри, якщо:

- м'яч торкається сітки або не долітає до неї;

- м'яч пролітає під сіткою;

- м'яч пролітає над сіткою за обмежувальними лініями;

- м'яч торкається гравця команди, яка подає або будь-якого предмету до того,

як його приймуть гравці команди-суперника;

- м'яч опускається за межами майданчика.

Крім того, подача вважається неправильною, якщо:

- подача зроблена кидком або поштовхом;

- подача зроблена з лінії;

4

- подача зроблена двома руками;

- подача зроблена не в чергу;

- в момент удару м'яч відраховується іншою рукою;

- на подачу витрачається більше 5 с.

При передачах зараховується помилка якщо:

- гравець в якийсь момент затримує м'яч на пальцях, долонях, передпліччях;

- гравець притискає м'яч до сітки;

- відбувається захоплення, кидок, поштовх або прокат м'яча.

Вважається, що гравець, який доторкнувся м'яча два рази підряд, припустив

подвійний удар (виключення блокування).

Команда втрачає подачу, а її суперник виграє очко, якщо:

- м'яч падає на майданчику;

- команда вчиняє більше трьох доторків м'яча підряд (не враховуючи

блокування);

- м'яч торкається тіла гравця нижче поясу;

- команда порушує розстановку в момент подачі;

- гравець торкається сітки;

- ступні (ступня) гравця повністю знаходяться (знаходиться) на стороні

суперника;

- гравець завдає нападаючий удар на стороні суперника;

- гравець задньої лінії, який знаходиться на площі нападу, перебиває м'яч на

сторону суперника вище верхнього краю сітки;

- гравець для удару по м'ячу користується підтримкою гравця своєї команди;

5
- гравець торкається м'яча або гравця-суперника, коли м'яч знаходиться в грі

на протилежній стороні.

Команди міняються майданчиками після закінчення кожної партії. Зміна

сторін в середині вирішальної партії (3-й або 5-й) робиться, коли одна з команд

досягає рахунку "8". Гравці обох команд після зміни сторін зобов'язані зайняти ті

ж місця, які вони займали до цього. Подачу виконує той же гравець, що подавав

до зміни майданчиків.

Для гри у волейбол використовуються стандартні сітка та м'яч. Сітка

встановлюється на такій висоті: для жінок – 2,24 см, для чоловіків -2,43 см.

Тактика гри в нападі


Список використаних джерел

1. О.О. Борисов. Основи теорії методики викладання волейболу і

футболу/Борисов О.О.–К.: вид-во ПП «Люскар», 2004. –664 с.

2. А. Д. Демчишин. Волейбол - гра для всіх /Демчишин А. Д. . - К.:

„Здоров'я", 1986. - 83 с.

3. В.М. Платонов Фізична підготовка спортсмена/ Булатова М.М. . - К.:

Олімпійська література, 1995.- 342 с.

4. Дємчишин А.А., Мухін В.Н., Мозола Р.С. Спортивні і рухомі ігри у

Фізичному вихованні дітей і підлітків. - КИЇВ: Здоров я, 1986. - 168с.

5. Мартишевський К.К. Технічні засоби у волейболі (Навчально-

методичний посібник) - Харків, 1997,168 с
скачати

© Усі права захищені
написати до нас