Ім'я файлу: ОМЗ ответи.docx
Розширення: docx
Розмір: 27кб.
Дата: 08.05.2020
скачати

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ З ПРЕДМЕТУ

«ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ»

(СКОРОЧЕНА ПРОГРАМА)
1. Симптоми хвороб серцево-судинної системи.

Провідна скарга при СС захворюваннях є задуха (основна ознака недостатності кровообігу), носить, як правило експіраторний або змішаний характер.

Під час нападу хворі скаржаться на гостру недостачу повітря, хрипи в грудях, появу пінистого мокротиння з додаванням крові. Такий напад задухи називають серцевою астмою.

Болі в області серця, до того ж при різних захворюваннях серця характер болю буває різним.

При виразному венозному застої в великому колі кровообігу можуть бути набряки, які локалізуються насамперед в області кісточок, тильної сторони стоп, потім на гомілках. Виявляються лише ввечері.

Важкість у животі і збільшення його розмірів при скупченні рідини в черевній порожнині.

Синюшність шкіри – цианоз, в результаті застою венозної крові із збитковим вмістом вуглекислого газу.

2. З яких розділів складається загальна патологія?

Періодизація, причини виникнення хвороби (етіологія)

Механізм розвитку (патогенез)

Видужання, значення конституції, спадковості, реактивності й ін.

3. Як поділяються хвороби за характером?

Гострі – починається раптово, відразу з’являються яскраво виражені симптоми.

Підгострі – протікає більш в’яло.

Хронічні – триває багато місяців або років.

4. Які явища можна вважати патологічним процесом?

Патологічний процес – це реакція організму на хвороботворне подразнення, в основі якого лежить порушення функції організму або його структури. При хворобі можуть виникати різні патологічні процеси, наприклад, підвищення температури й запалення залоз при ангіні, підвищення температури й кашель при пневмонії й тд.

5. Які періоди визначають у перебігу кожної хвороби?

Прихований (латентний, інкуаційний) – час від моменту впровадження хвороботворного агента в організм то перших проявів хвороби.

Продромальний період проявляється в нездужанні, головному болі, ознобу, підвищенні температури і тд.

Розгорнутий перебіг для кожної хвороби має певні прояви, що характеризуються поєднанням деяких симптомів.

Завершення хвороби буває різним: видужання і відновлення функцій, перехід у хронічну форму, ускладнення, смертб)

6. Що таке дистрофія?

Дистрофія - це якісні зміни, що відбуваються в тканинах, при порушенні в них обміну речовин. Дистрофію ще називають дегенерацією, переродженням.

Дистрофія є місцевим процесом, що розвивається в окремих органах, але вона пов’язана з порушенням загальних процесів обміну в організмі. При некрозі повністю припиняються обмінні процеси в тканинах, при атрофії знижується інтенсивність цих процесів, дистрофія пов’зана переважно з якісною зміною речовин.

7. Що може бути причиною дистрофії?

Безпосередньою причиною розвитку дистрофії можуть стати порушення клітинних або позаклітинних механізмів такі як:

Розлади ауторегуляції клітини, що ведуть до її енергетичного дефіциту й порушення ферментативних процесів у клітині;

Порушення роботи транспортних систем трофіки, що обумовлюють гіпоксію, що стає провідної в патогенезі дисциркуляторних дистрофій;

Розладу ендокринної або нервової регуляції трофіки, що лежать в основі ендокринних і нервових (церебральних) дистрофій.

8. На які види поділяються дистрофії?

(відносно переважання морфологічних змін спеціалізованих елементах паренхіми або строми і судинах) на паренхіматозні, мезенхімальні, змішані.

(відносно переважання поушень того або іншого виду обміну) на білкові, жирові, вуглеводні й мінеральні.

(відносно впливу набутих або спадкових факторів) на набуті й успадковані.

(відносно поширеності процесу) загальні й місцеві.
9. Як називається зменшення в об'ємі й зниження функціональної активності органів і тканин внаслідок загибелі клітинних і тканинних елементів при якому-небудь патологічному процесі через порушення харчування тканин, або тривалого зниження ступеня їх залучення в загальний фізіологічний процес?

Атрофія.

10. Як називається збільшення органу або його частини внаслідок збільшення об'єму й (або) числа клітин?

Гіпертрофія.

11. Яких видів буває гіпертрофія?

Вікарна (одного з органів при вимиканні функції іншого);

Гормональна (деяких органів);

Справжня (гіпертрофія органу, обумовлена збільшенням розмірів і кількості його функціонуючих паренхіматозних елементів);

Компенсаторна (органу або його частини, викликана посиленням діяльності, що компенсує які-небудь порушення в організмі);

Кореляційна, при зміні функції іншого органу, що перебуває з ним у єдиній функціональній системі (звичайно якої-небудь залози внутрішньої секреції);

Помилкова (гіпертрофія органу за рахунок переважного або виняткового розростання його проміжної тканини або навколишньої клітковини);

Нейрогуморальна (у результаті порушення нейрогуморальної регуляції функції органу);

Регенераційна (справжня гіпертрофія частини органу, що розвивається після резекції або ушкодження іншої його частини);

Фізіологічна (справжня гіпертрофія, обумовена посиленням функції органу в осіб фізичної праці, спортменів і т.д.).

12. Як називається гіпертрофія одного з органів при вимиканні функції іншого?

Вікарна

13. Як називається гіпертрофія органу, обумовлена збільшенням розмірів і числа його функціонуючих паренхіматозних елементів?

Справжня

14. Як називається гіпертрофія частини органу, що розвивається після резекції або ушкодження іншої його частини?

Регенераційна

15. Як називається гіпертрофія, обумовлена посиленням функції органу в осіб фізичної праці та спортсменів?

Фізіологічна


45. Чому чисельно дорівнює життєва ємність легень у жінок (у мл) ?

2500-4000 МЛ

46. Який, в середньому, для молодої людини життєвий показник дихання (мл/кг або см3/кг)?

??? см3/кг


47. Які є основні показники дихання та їх характеристика?

Статические (ДО-дыхательный объем, РОвд– резарвный объем вдоха,  РОвыд  – резервный объем выдоха,  ООЛ – остаточный объем легких,  ФОЕ – функциональная остаточная емкость, ЖЕЛ – жизненная емкость легких,  ОЕЛ – общая емкость легких,

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (ЧДД (дыхательный ритм – к-во дыхательных движений в 1 минуту),  МОД – минутный объем дыхания, МВЛ – максимальная вентиляция легких,  ОФВ1 – объем форсированного выдоха,  МСвд – максимальная скорость вдоха,  МСвыд – максимальная скорость выдоха, МДП – мертвое дыхательное пространство, АВ – альвеолярная вентиляция, ЭВ – эффективная вентиляция, ОПК – общее потребление кислорода, МПК – максимальное потребление кислорода, ДК – дыхательный коэффициент


48. Які існують види задухи?

Внутриутробную, первичную и вторичную. Механическая(Странгуляционная, Компрессионная , Обтурационная, в замкнутом и полузамкнутом пространстве). Легкая, средней тяжести, Тяжелая. Рефлексогенная,
49. Як називається задуха, що виникає у вигляді раптового нападу?

ларингоспазм
50. Які існують види астми?

Дыхательная и сердечная /Аллергическая, Неаллергическая, вызванная физическими упражнениями, индуцированная аспирином, Профессиональная, Ночная 
51. Як називається складний рефлекторний акт, який виникає як захисна реакція при скупченні в гортані, трахеї, бронхах слизу або при попаданні туди чужорідного тіла?

Кашель

52. Як називається виділення крові з мокротою під час кашлю?

Кровохаркання
53. Як називається продукт, що виділяється при запаленні слизової оболонки дихальних шляхів або легеневої тканини, може бути також слизовим, серозним, гнійним?

Харкотіння

54. Як називається запалення бронхів?

Бронхіт
55. Як називається алергічне захворювання, що проявляється періодично наступаючими нападами задухи?

Астма

56. Як називається гостре запалення легень, що виникає самостійно або як ускладнення інших захворювань?

Пневмонія
57. Як називається гнійне розплавлення легеневої тканини у вигляді обмеженого осередка, оточеного запалювальним валиком?

Абсцес

58. При яких хворобах найчастіше спостерігається легенева кровотеча?

Туберкульоз, розрив легенів

59. Яка послідовність скорочення частин серця?

2 передсердя потім 2 шлуночка
60. Як називається хвиля коливань, що поширюється по еластичним стінкам артерій в результаті гідродинамічного удару порції крові, яка викидається в аорту під великим тиском при скороченні лівого шлуночка?

Пульс

61. Чому дорівнює пульс здорової людини в стані спокою (уд./хв) ?

65

62. Що є провідною скаргою при серцево-судинних захворюваннях?

біль в серці і тиск
63. Як називається хвороба, що супроводжується гострою недостачею повітря, хрипами в грудях, поява пінистого мокротиння з додаванням крові?

Туберкулез

64. Як називається патологічне посиніння шкіри обличчя?

Ціаноз, синюха
65. Як називають групу захворювань, в основі яких лежить порушення серцевого кровообігу з недостачею кровопостачання та порушення метаболізму міокарду?

Ішемія

66. Якій хворобі сприяє ущільнення судин за рахунок відкладення у внутрішній стінці жироподібних речовин?

Атеросклероз
67. Як називається хвороба, основним клінічним симптомом якої є напади загрудинних болей, обумовлених гострим раптовим порушенням коронарного кровообігу?

Стенокардія

68. Якою дією володіє таблетка нітрогліцерину?

Кратковременный сосудорасширяющий эффект

69. Як називається захворювання, яке характеризується утворенням некротичного осередку в серцевому м'язі в результаті порушення коронарного кровообігу?

Гострий інфаркт міокарда
70. Якщо болі в області серця не проходять при прийомі таблетки нітрогліцерину тривають досить довго, то про яку хворобу це може свідчити?

Про передінфарктному стані або початку інфаркту міокарда
71. Як називається хвороба, що проявляється раптово різкою слабкістю, іноді непритомністю, блідістю і ціанозом шкіряних покривів, зниженням температури кінцівок, слабким чи нитковидним пульсом, падінням артеріального тиску?

Внутрішня кровотеча: злокачественные опухоли, язвенная болезнь желудка, эрозивный гастрит, варикозное расширение вен пищевода.

72. Які симптоми гострої серцевої недостатності та які хвороби можуть розвиватися на ї фоні?

Кардиогенным шоком, отеком лёгких, острой почечной недостаточностью
73. Як називається хвороба що виникає при порушенні нормального співвідношення між ємністю судинного русла і об'ємом циркулюємої крові?

Гіпотонія (уменьшение) - гіпертомія (увеличение)

74. Як називається раптова короткочасна втрата свідомості внаслідок недостатнього кровообігу мозку?

Обморок
75. Як називається схильність до обмороків при переході з горизонтального положення в вертикальне, особливо у молодих дівчат астенічної конституції?

Ортостатический коллапс

76. Як називається загрозливий для життя стан, що виникає в результаті дії на організм надмірних подразників?

Анафілактичний шок

77. Яких видів буває шок?

У залежності від причини розрізняють:

Гіповолемічний шок

геморагічний шок

травматичний шок (больовий шок)

опіковий шок

холодовий шок

Кардіогенний шок;

Перерозподільний або дистрибутивний шок

анафілактичний шок

септичний шок (токсико-інфекційний шок)

гемотрансфузійний шок

нейрогенний шок[en]

Позасерцевий обструктивний шок;

Поєднаний шок (комбінований);

Виділяють також окремо Ендокринний шок (тиреотоксичний криз, гіпотиреоїдний шок, гостра надниркова недостатність), однак за механізмами виникнення це поєднані шоки.
За клінічним перебігом:

Легкий

Середній

Тяжкий

Для визначення ступеня шоку, окрім клінічних даних, можна використовувати розрахунковий метод, наприклад за шоковим індексом.
78. Про яку хворобу може свідчити підвищення артеріального тиску: як систолічного (вище 140-160 мм рт. ст.), так і діастолічного (більше 90 мм рт. ст.)?

Гіпертонія

79. Як називаються періодично виникаючі різкі підйоми артеріального тиску?

Гіпертонічна криза

80. Які типами гіпертонічного кризу існують та їх характеристика?

Класифікація ГК Українського товариства кардіологів (1999)

1.Ускладнені гіпертонічні кризи з гострим або прогресуючим ураженням органів-мішеней, що є загрозою для життя і потребують зниження АТ упродовж години.
2. Неускладнені ГК – без гострого або прогресуючого ураження органів-мішеней, що становлять загрозу життю хворого і потребують нормалізації АТ упродовж години або доби.

81. Які типи нейроциркуляторної дистонії існують та їх характеристика?

У вітчизняній медичній практиці широко розповсюджена класифікація НЦД:

1. НЦД з гіпертензивним синдромом;

2. НЦД з кардіальним синдромом;

3. НЦД з гіпотензивним синдромом;

4. НЦД зі змішаними синдромами.

НЦД по кардиальному типу соответствует кардиальному неврозу по МКБ-10: у этих больных вегетативные расстройства, проявляющиеся преимущественно со стороны сердечно-сосудистой системы, сопровождаются кардиалгией и нарушениями ритма сердца (чаще всего синусовой тахикардией и экстрасистолической аритмией).

Гипертензивный и гипотензивный типы НЦД соответствуют нейроциркуляторной астении по МКБ-10. Эти состояния характеризуются изменениями АД в сторону повышения или снижения в результате стрессовых перегрузок, метеозависимости и т.д. Повышение АД кратковременное, не превышает 160/100 мм рт. ст., его нормализация происходит без медикаментозного или немедикаментозного вмешательства.

Смешанный тип НЦД характеризуется сочетанием кардиального невроза с существенными колебаниями сосудистого тонуса — гипотензией или транзиторной (преимущественно систолической) гипертензией.

82. Які типи реакції серцево-судинної системи існують та їх характеристика?
83.
84.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас