Форми підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Таврійський національний університет
ім. В.І. Вернадського
Економіко-гуманітарний факультет в м. Мелітополі
Самостійна робота до I модулю
Виконав:
Студент 2 курсу 21 групи
Шлома Роман Ігорович
Мелітополь, 2008

Зміст:
I. Завдання.
II. Форми підприємств.
1. Акціонерні товариства.
2. Холдинги.
3. Консорціум. Синдикат.
III. Зовнішньоекономічна діяльність Запорізької області.

І. Завдання
Найменування
Од. ізм.
Кількість
Ціни (грн)
Сума (тис.грн)
Разом
2005
2006
2007
Діючі
Порівнянні
Діючі
Порівнянні
Дійств
Зіставле.
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
Телеві. "Samsung44"
шт.
2000
1950
2100
1600
1400
1800
1600
1600
1600
3200
2750
3780
3200
3120
3360
9730
9680
Т.роста
до базис. році
0,975
1,05
0,875
1,12
1
1
0,85
1,11
0,98
1,05
до попер. році
0,975
1,08
0,875
1,28
1
1
0,85
1,38
0,98
1,08
Відхил.
до базис. році
-50
100
-200
200
0
0
-470
580
-80
240
до попер. році
-50
150
-200
400
0
0
-470
1050
-80
160
2
Телеві. "Samsung50"
шт.
1650
1700
2000
1900
1800
1750
1900
1900
1900
3135
3060
3500
3135
3230
3800
9695
10165
Т.роста
до базис. році
1,03
1,2
0,95
0,92
1
1
0,98
1,12
1,03
1,2
до попер. році
1,03
1,18
0,95
0,97
1
1
0,98
1,14
1,03
1,18
Відхил.
до базис. році
50
350
-100
-150
0
0
-75
365
95
665
до попер. році
50
300
-100
-50
0
0
-75
440
95
570
3
Телеві. "Samsung50" (е)
шт.
1000
1100
1200
2000
1900
1800
2850
2850
2850
2000
2090
2160
2850
3135
3420
6250
9405
Т.роста
до базис. році
1,1
1,2
0,95
0,9
1
1
1,05
1,08
1,1
1,2
до попер. році
1,1
1,1
0,95
-0,95
1
1
1,05
1,03
1,1
1,1
Відхил.
до базис. році
100
100
-100
-200
0
0
90
160
285
570
до попер. році
100
200
-100
-100
0
0
90
70
285
285
Разом
т. грн
8335
7880
9440
9185
9485
10580
Курс - 5.00
Ціна: 400 $ - 2005 н / ч. Телевізор "Samsung 50" - 3 ч.
380 $ - 2006 н / год. Телевізор "Samsung 50 (е)" - 4,5 ч.
360 $ - 2007 4, 5 / 3 = 1, 5

У 2005 р . ціна на телевізор "Samsung 44" була 1600 грн. товар випускався в обсязі 2000 штук, що зумовило суму виручки у розмірі 3200 тис. грн. У 2006 р . кількість продукції, що випускається змінилося на 50 штук і склала 97,5% випуску 2005 р . При цьому ціна на товар теж була знижена до 1400 грн. і склала 87,5% ціни 2005 р ., Що в наслідку відобразилося на суму виручки таким чином, що вона знизилася на 470 тис. грн. і склала 2730 тис. грн. - 85% попереднього року.
Але вже в 2007 р . обсяг продукції збільшився до 2100 штук, що склало 108% в порівнянні з 2005 р . і 105% - з 2006 р . Також збільшилася ціна за одиницю продукції до 1800 грн. - Це по відношенню до базисного року 112,5%, до попереднього - 128%. Все це відбилося в сумі випуску від реалізації в розмірі 3780 тис. грн., Це на 500 тис. більше в порівнянні з 2005 р . (118%) і на 1050 тис. грн. більше по відношенню до 2006 р . (138%).
Проте, якщо протягом цих років була незмінною і становила б 1600 грн. за одиницю продукції, то виручка в 2006 р . становила б 3120 тис. грн., а в 2007 р . - 336 тис. грн.
Другий вид товару - "Samsung 50" в 2005 р . випуск продукції в розмірі 1650 штук за ціною 1900 грн. за одиницю, що склало виручку в размере3135 тис. грн. У 2006 р . ця сума збільшилася на 95 тис. грн. (103%) і склала 3230 тис. грн. за рахунок збільшення випуску продукції (він збільшився на 50 одиниць) і склав 700 штук (103%), однак при цьому ціна на товар знизилась на 100 грн. і склала 1800 грн. або 95%.
У 2007 р . обсяг випуску продукції також зріс до 2000 штук, що склало у порівнянні з базисним роком 120%, а у відношенні до 2006 р . - Це 118%, то ціна знову знизилася до 1750 грн. у порівнянні з базисним роком-це 92%, з попереднім - 97%. Це відбилося в сумі 3500 тис. грн., Що склало у порівнянні з 2005 р . 112%, а з 2006 р . - 114%. Але якщо б ціна не знизилася, то в 2005 р ., Вона була б 3230 тис. грн., В 2007 р . зросла б на 570 тис. грн. і склала б 3800 тис. грн.
Експортна продукція в 2005 р . випускалася в розмірі 1000 штук за ціною 2000 тис. грн., в 2006 р . обсяг випуску зріс на 100 штук і склав 1100 (110%). Однак ціна змінилася до 1900 грн. - 95%, що склало 2090 тис. грн. - Це 105% 2005 р . У 2007 р . сума виросла в порівнянні з 2005 р . на 160 тис. грн., з 2006 р . на - 70 тис. грн. і склала 2160 тис. грн. При цьому обсяг випуску - склав 120% 2005 р . і 110% 206 г ., А саме 1200 штук, а ціна за одиницю продукції знизився в порівнянні з 2005 р . на 200 грн., з 2006р. - На 100 грн. і склала 1800 грн.
Але якщо б ціна на знизилася, то в 2006 р . вона склала б 3135 тис. грн., а в 2007 - 3420 тис. грн.

II. Форми підприємств.
1. Акціонерне товариство (АТ) - форма підприємства, кошти якого утворюються за рахунок об'єднання капіталу, випуску і розміщення акцій. Різниця між товариством з обмеженою відповідальністю і АТ складається головним чином у тому, що в першому випадку об'єднуються люди (підприємці) для спільної роботи, а в другому випадку об'єднується, перш за все, капітал для його спільного використання. В обох випадках учасники товариства несуть відповідальність за результати діяльності, обмежену своїми вкладами.
АТ створюється на основі добровільного угоди юридичних і фізичних осіб (у тому числі іноземних), які об'єднують свій капітал і мають на меті одержання прибутку шляхом задоволення суспільних потреб в їхній продукції.
Акціонерне товариство:
1. Є юридичною особою;
2. Несе майнову відповідальність перед кредиторами;
3. Своєму розпорядженні майном, повністю відокремленим від майна окремих акціонерів;
4. Володіє готівковим акціонерним капіталом, розбитим на частини (акції).
Підприємства акціонерного типу отримують наступні переваги:
1. Здатність залучати додаткові інвестиції шляхом випуску акцій;
2. Обмеження відповідальності партнерів-акціонерів вартістю акцій при загальному економічному інтересі;
3. Зниження підприємницького ризику;
4. Полегшення переходу капітальних коштів з галузі в галузь.
АТ функціонує зазвичай безстроково, якщо інше не передбачено його статутом. Передача частки власності здійснюється за допомогою продажу акцій (іноді в установчих документах може вказуватися інший порядок). Поява додаткових власників акцій обмовляється статутом.
Функцію управління виконує правління, яке спільно вибирає виконавчі органи: директора, його заступників, головного бухгалтера та ін
Статутний капітал АТ являє собою певну суму грошей, що складається із внесків акціонерів. Розмір статутного капіталу визначається засновниками товариства виходячи з потреб у грошових та інших засобах для Почала його діяльності. Товариство несе відповідальність перед кредиторами не тільки на величину статутного капіталу, але і на вартість усього майна.
Статутний капітал у момент заснування товариства повинен складатися з обумовленого числа акцій, кратного 10, з однаковою номінальною вартістю. Зазвичай встановлюється нижня межа статутного капіталу.
Внеском учасника товариства можуть бути грошові кошти в гривнях та іноземній валюті, а також будівлі, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, включаючи винаходи, патенти, права користування землею, водою та іншими матеріальними ресурсами. Вартість майна визначається загальними зборами учасників.
У суспільстві також створюється резервний фонд, який повинен бути не менше приблизно 15% статутного капіталу. Формування резервного фонду здійснюється шляхом щорічних відрахувань до досягнення фондом розміру, зазначеного в установчих документах. Розмір щорічних відрахувань, як правило, не може бути менше 5% суми чистого прибутку.
Майно АТ може перевершувати статутний капітал або бути рівним йому. Законодавчі норми часто передбачають необхідність перевищення вартості майна над статутним капіталом (у противному випадку може бути обмежене розподіл прибутку між акціонерами). Якщо АТ в даному році понесло фінансові збитки, що призвели до зменшення майна, то в наступному році товариство повинно використовувати частину прибутку для досягнення зазначеного в статуті співвідношення.
Статутний капітал АТ утворюється через публічну підписку на акції або розподіл акцій серед засновників.
У першому випадку утворюється відкрите АТ, у другому випадку - закрите. Акції відкритого товариства можуть переходити від однієї особи до іншої без згоди інших акціонерів. Акції закритого товариства розподіляються серед його учасників. В даний час найбільшого поширення набув другий варіант. Передача акцій членів АТ закритого типу іншій особі здійснюється тільки за згодою інших членів суспільства.
Для утворення АТ законодавчі акти більшості країн вимагають оплати не всього акціонерного капіталу, а тільки його частини, але не менше 50%. Інша частина капітальних коштів може бути внесена через певний час, наприклад, протягом року. Зміна статутного капіталу може відбуватися в бік, як його збільшення, так і зменшення. Збільшення статутного капіталу досягається звичайно випуском нових акцій або збільшенням номінальної вартості акцій. Зменшення статутного капіталу відбувається за рахунок зниження номінальної вартості акцій або викупу частини акцій у їх власників з подальшим анулюванням.
АТ має право створювати на території України та за кордоном філії та представництва. Останні наділяються основними та оборотними коштами за рахунок майна товариства і обліковуються на його окремому балансі, а також на самостійному балансі філій. Керівники філій і представництв діють на підставі довіреності, отриманої від АТ.

2. Холдинги.
Такі об'єднання утворюються, коли одне акціонерне товариство опановує контрольними пакетами акцій інших акціонерних фірм із метою фінансового контролю за їх роботою і отримання доходу на вкладений в акції капітал. Розрізняють 2 типи холдингів:
1) чистий холдинг, тобто отримання компанією доходів за допомогою участі в акціонерному капіталі інших фірм;
2) змішаний, коли холдингова компанія займається самостійною підприємницькою діяльністю і одночасно з метою розширення сфери впливу організує нові залежні фірми та філії.
Компанії чистого холдингу, як правило, очолюються великими банками; на чолі змішаного холдингу може бути будь-яке велике об'єднання, переважно пов'язане з виробництвом.
Природно, ця класифікація досить умовна. Диверсифіковані сучасні концерни можуть бути холдингом по відношенню до своїх дочірнім фірмам і філіям та водночас самі можуть входити як дочірніх фірм до складу більш могутніх холдингів.
Гігантські холдинги можуть контролювати фінансову діяльність сотень акціонерних товариств, включаючи великі концерни і банки. Їх власний капітал та активи при цьому часто бувають у кілька разів менше сумарного капіталу дочірніх фірм. Деякі компанії створюються за участю великої частки державного капіталу, що дозволяє уряду контролювати і регулювати розвиток окремих найважливіших галузей економіки країни.
Маючи свої банки або великі суми на рахунках в інших банках, холдинги надають дочірнім підприємствам пільгові кредити, надають допомогу в питаннях технічного переозброєння виробництва.
Холдинги, фінансово - промислові групи (ФПГ), та інші міжгалузеві об'єднання з державним капіталом можуть отримати статус незалежного органу і керуватися у своїй діяльності безпосередньо законами чи підпорядковуватися Уряду.

3. Консорціуми, синдикати
Поряд з безстроковими організаційними об'єднаннями типу холдингу та асоціації виникають тимчасові об'єднання підприємств, організацій для вирішення конкретних завдань протягом певного періоду часу, звані консорціумами. Вони об'єднують підприємства будь-якої підлеглості і будь-якої форми власності. Учасники консорціуму зберігають господарську самостійність і можуть бути одночасно членами інших асоціацій, спільних підприємств, консорціумів. Після виконання завдань консорціум припиняє своє існування. До консорціумам слід віднести і тимчасові міжгалузеві інвестиційні, науково - технічні та інші комплекси, що створюються для реалізації науково - технічних, інвестиційних, екологічних та інших програм.
Однією з асоціативних форм колективного підприємництва є синдикат. Дана форма підприємництва пов'язана в основному зі збутом продукції і поширена головним чином у видобувних галузях, сільському та лісовому господарстві.
Як правило, синдикат організовує єдину службу (контору) із збуту, у відання якої члени синдикату повинні здавати за заздалегідь обумовленою ціною та квотою продукцію, призначену для спільної продажу.
Дирекція синдикату в ряді випадків організовує закупівлю сировини, матеріалів та інших продуктів для учасників синдикату на гроші, вкручені від продажу їхньої продукції. Усередині синдикату допускається конкурентна боротьба. Основна мета синдикату - розширити і утримати ринки збуту, регулювати обсяги випуску продукції всередині синдикату і ціни на зовнішніх ринках збуту продукції.
Підприємництво, таким чином, перестало вважатися пріоритетною областю дії одинаків, перетворившись на повсякденні заняття керівників і фахівців великих підприємств і торкнувшись державні та міждержавні відносини. Це пояснюється тим, що великомасштабні підприємницькі спілки (концерни, холдинги, асоціації та ін) у багатьох галузях економіки можуть більш гнучко і надійно, ніж кожне підприємство окремо, реалізувати гідності підприємництва:
1. Застосовувати різні форми організації виробництва: оренду, підряд, кооперативи;
2. Домагатися багатоканального використання сировинної бази, широкого тиражування та комплексного застосування прогресивної техніки і технології;
3. Повністю перевести цикл "дослідження - виробництво - споживання" на міжгалузеву, в тому числі кооперативну, основу;
4. Розвивати колективні допоміжні і обслуговуючі виробництва;
5. Створювати територіальну виробничу і соціальну інфраструктуру.
Однак було б зовсім неправильно вказувати тільки позитивні сторони нових виробничих формувань.
При їх створенні виникає багато проблем.
Крім того, при утворенні великих виробничих комплексів, як правило, загострюється проблема монополізму. Створення надвеликих виробничих комплексів, що зосереджують на своїх підприємствах випуск основної частини однотипної продукції країни, представляє реальну загрозу виникнення монополізації ринку, посилення інфляції, стримування науково-технічного прогресу.
Рішення проблеми полягає в організації паралельних виробництв однотипної продукції, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків. Однак на створення паралельних структур і конкурсне розміщення замовлень знадобиться чимало часу. Тому державні органи 'вважають першочерговою і найбільш доступним методом обмеження монополізму розробку системи економічних і правових заходів державного регулювання процесів інтеграції виробництва в рамках концернів та асоціацій.

III. Зовнішньоекономічна діяльність Запорізької області.
Запорізька область є одним з лідерів серед українських регіонів за обсягами зовнішньої торгівлі. Велика частка виробництва флагманів Запорізької індустрії, таких як відкриті акціонерні товариства «Запоріжсталь», «Дніпроспецсталь», «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», «Запоріжтрансформатор», «Мотор Січ», «Перетворювач», спрямована на експорт.
Річний обсяг зовнішньоторговельного обороту запорізької області становить майже 2 млрд. дол. Запорізька область є чітко означеним експортно-орієнтованим регіоном, обсяг експорту більш ніж в 2 рази перевищує обсяги імпортних закупівель. За обсягами експорту Запорізька область посідає четверте місце серед регіонів України.
Більше 100 підприємств області постійно здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Партнерами області в зовнішній торгівлі є більш ніж 100 країн світу.
У загальній структурі експорту регіону більше половини складають чорні метали, друге і третє місця поділяють продукція кольорової металургії та машинобудування. Найбільші обсяги експортних поставок товарів та послуг здійснюються до Російської Федерації, Туреччини, Китаю, Угорщини, Німеччини та Польщі.
Майже чверть всіх імпортних закупівель області припадає на мінеральне паливо, нафту та нафтопродукти. Також важливою статтею зовнішніх закупівель є механічне устаткування та запасні частини до нього, доля яких складає понад 10%.
Серед країн-імпортерів найбільша питома вага поставок мають Туркменістан, Німеччина, Словаччина, США, Білорусь, Польща, Китай, Узбекистан.
Останнім часом все більш динамічно змінюється товарна номенклатура експорту в бік збільшення частки наукомісткої та високотехнологічної продукції з високим ступенем переробки. Цей процес незворотньо веде до географічної диверсифікації зовнішньої торгівлі. Особливо динамічно розвивається сфера двостороннього співробітництва між нашим регіоном та регіонами країн ближнього і далекого зарубіжжя.
Особливе місце в зовнішніх стосунках нашого регіону займає Російська Федерація. Географічна близькість, що історично склалися торгово-економічні та гуманітарні зв'язки, наявність підприємств з технічно взаємопов'язаним виробництвом та інфраструктурою, роблять співробітництво області з регіонами Російської Федерації життєво необхідним для обох держав.
Протягом останніх років були підписані Угоди про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво з 11 регіонами Російської Федерації, ведеться подальша робота в напрямку розробки та реалізації конкретних проектів у рамках цих угод.
Аналогічні угоди були підписані з містом Бургас (Болгарія), містом Чунцин (Китайська Народна Республіка), Карагандинською областю (Республіка Казахстан). Ведуться переговори щодо налагодження співробітництва та підписання Угод з регіонами Австрії, Німеччини, Бельгії, Польщі, Узбекистану, Азербайджану та Ірану.
Відчутний внесок у розвиток зовнішньоекономічних зв'язків як регіону в цілому, так і окремих підприємств зокрема, вносить безпосередній зв'язок управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації з представництвами України за кордоном та закордонними торгово-економічними місіями в межах нашої країни.
Запорізька область входить до числа регіонів України, які складають основу її індустріального та аграрного потенціалу.
Посідаючи дев'яте місце в Україні за чисельністю населення, область знаходиться на другому місці після м. Києва за обсягом виробництва валової доданої вартості з розрахунку на одного жителя.
Запорізька область входить до числа промислових лідерів країни, посідаючи перше місце серед регіонів за обсягом промислового виробництва у розрахунку на душу населення та одного працюючого у промисловості.
Промислове зростання регіону триває вже шостий рік поспіль практично в усіх галузях господарського життя.
В області зосереджені практично всі основні галузі промисловості, серед яких провідне місце займають електроенергетика, металургія, машинобудування, металообробка та хімія. Основу промисловості регіону складають металургійний та енергетичний комплекси, де виробляється 12,1% загального обсягу чавуну, 14% сталі, 15,6% готового прокату, 11,9% коксу, 26,5% електроенергії в Україні. Також, такі підприємства регіону, як «Запорізький алюмінієвий комбінат» та «Запорізький трансформаторний завод», є єдиними в Україні виробниками алюмінію та трансформаторів світової якості.
Лідером на автомобільному ринку України є СП «АвтоЗАЗ-ДЕУ», на якому виробляється 36,7% всіх легкових автомобілів. Відомий італійський виробник середньо та багатотонних вантажівок, компанія «ІВЕКО», обрала своїм партнером з випуску авто європейського класу запорізьке підприємство «Моторсіч».
Область входить до першої п'ятірки регіонів з виробництва товарів народного споживання з розрахунку на одного жителя. Ведеться цілеспрямована робота щодо насичення споживчого ринку області продукцією запорізьких підприємств, освоєння ними нових ринків збуту. Темпи зростання випуску продукції легкої та харчової промисловості в 2007 році значно перевищують середні по промисловості.
Запорізький край є традиційно аграрним регіоном України з багатими чорноземами, де основу рослинництва складають зернові культури. Розвинене овочівництво і садівництво. В аграрному секторі в 2007 році отримано найбільший за останнє десятиліття врожай - більше 2,5 млн. тонн зерна. Запорізька область є найбільшим виробником насіння соняшнику в Україні.
Запорізька область знаходиться на 4 місці серед регіонів України за обсягами зовнішньої торгівлі і, зокрема, експорту.
Запорізький регіон відноситься до найбільш інвестиційно-привабливих в Україні. З обсягами прямих іноземних інвестицій близько 260 млн. дол область займає 4 місце серед регіонів України. За обсягом інвестицій в основний капітал область входить у першу десятку регіонів України, а з розрахунку на душу населення посідає 4 місце.
За обсягом грошових доходів на душу населення область займає 5 місце серед регіонів України, а за рівнем середньомісячної заробітної плати - 2 місце.
Запорізький регіон відноситься до найбільш привабливих регіонів України щодо інвестування завдяки великому промисловому потенціалу, наявності природних багатств, власним енергоресурсам, високому науково-технічному потенціалу, розвиненій транспортній інфраструктурі, розвиненій банківській системі та доступності до ринків України, країн СНД, Європи і Азії.
На Запорізьку область припадає 6% загального обсягу інвестицій, вкладених в економіку Україну. За обсягом прямих іноземних інвестицій область посідає четверте місце серед регіонів України.
За результатами рейтингу інвестиційної привабливості регіонів України область входить до групи регіонів-лідерів і посідає 6 місце.
Обсяг прямих іноземних інвестицій на душу населення в Запорізькій області перевищує середньоукраїнський рівень на 36,9 дол. і становить 121,9 дол. За оцінками всесвітньо відомої консалтингової фірми «Coopers & Lybrandt» наш регіон є одним з найбільш привабливих в Україні з точки зору інвестиційної привабливості.
Іноземні інвестиції вкладено у 145 підприємств області.
Великий інтерес з точки зору вкладення капіталу викликають такі галузі економіки області, як машинобудування (75,6%), харчова промисловість (9,7%), чорна металургія (8,5%).
Серед підприємств з іноземним капіталом найбільш успішно працюють ЗАТ «ІВЕКО-Мотор Січ», співзасновником якого є італійська компанія «IVEССO» (обсяг іноземних інвестицій - 8,1 млн. дол.), ВАТ «Пивобезалкогольний комбінат« Славутич », інвестиції в яке здійснила шведська фірма «Болтик Бевереджис Холдинг Акциєболаг» (20,0 млн. дол.), ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат» - кошти, інвестовані словацькою фірмою «MINERFIN» 20,6 млн. дол., СП «Автозаз-Деу» - з капіталовкладеннями корейських фірм «Деу Хеві Індастріз ЛТД» та «Деу Мотор Ко., ЛТД» в обсязі 150 млн. дол.
Пріоритетними напрямами у сфері інвестування в Запорізьку область є такі галузі промисловості, як машинобудування, харчова промисловість, чорна металургія, радіоелектроніка та інші високотехнологічні галузі, а також сільське господарство.
Запорізька область - один з найбільших виробників сільськогосподарської продукції та виробів харчової промисловості серед регіонів України.
Площа сільськогосподарських угідь області становить 2246,3 тис. га, або 5,4% сільгоспугідь України.
Проведення аграрної реформи стало підгрунтям для розвитку сільського господарства. На основі приватної власності в області працює 331 товариство, 135 сільськогосподарських кооперативів, 162 приватних (приватно-орендних) підприємств, 2339 фермерських господарств. Площа сільськогосподарських угідь, які знаходяться в користуванні новостворених агроформувань всіх форм власності і господарювання, складає 1761,4 тис. га., Або 78% від наявних в області. Розвивається інфраструктура аграрного ринку. Створено 21 агроторговий дім.
У структурі сільськогосподарського виробництва переважає продукція рослинництва.
Центральне місце в рослинництві в даний час і на перспективу займає зерновий під комплекс, як основа для розвитку інших галузей сільгоспвиробництва, і насамперед, збільшення обсягів виробництва продукції тваринництва.
Основною технічною культурою Запорізької області - соняшник. Частка регіону в загальному обсязі виробництва соняшник в Україні в 2007 р . склала 12,8%.
В усіх агрокліматичних зонах наявні сприятливі умови для вирощування овочів і баштанних культур.
Пріоритетним напрямком у розвитку тваринництва на найближчі три роки визначено такі галузі, як птахівництво і свинарство. Сільськогосподарські підприємства всіх форм власності нарощують поголів'я свиней і птахів.
В області працюють 546 підприємств харчової та переробної промисловості. З них 87% - це підприємства, які відносяться до сфери «малого підприємництва» і зорієнтовані на задоволення місцевих потреб у продуктах харчування (міні-пекарні, олійниці, крупорушки, тощо).
В області розташовано ряд підприємств, які за потужністю та обсягами випуску продукції є провідними в Україні: Пологівський маслоекстракційний завод, Запорізький оліяжиркомбінат, Запорізький та Мелітопольський м'ясокомбінати. Такі підприємства як Запорізький пиво-безалкогольний комбінат «Славутич» та Запорізький завод безалкогольних напоїв є яскравими прикладами вигідного інвестування в харчову галузь та аграрний комплекс регіону.
Сільська місцевість Запорізької області має достатньо розвинену соціально-побутову інфраструктуру, доказом чого можуть бути понад 110 лікарняних закладів та 730 закладів початкового і середнього рівня освіти, а також майже 900 бібліотек.
Враховуючи вищезазначене, агропромисловий комплекс області можна оцінити як надзвичайно привабливий для вкладення інвестицій. Основними складовими інвестиційної привабливості АПК регіону є родючі землі, недорогі та кваліфіковані трудові ресурси, значні потужності переробної галузі, вигідне географічне положення для експорту продукції.

1. Економіка підприємства: Підручник / за ред. проф. О. І. Волкова. - М., 2000: Инфра - М, - 416 с.
2. Економіка підприємства: Підручник для вузів / Л.Я. Аврашко, В.В. Адамчук, О.В. Антонова та ін; Під ред. проф. В.Я. Горфінкеля, проф. В.А. Швандара. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2000. - 742 с.
3. http://www.rada.com.ua
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
176кб. | скачати


Схожі роботи:
Форми власності та організаційні форми підприємства
Створення підприємства і його форми
Форми управління фінансовими справами підприємства
Підприємства оптової торгівлі поняття функції організаційні форми
Форми і види планування діяльності підприємства Підготовка виробництва її склад і завдання
Підприємство Ознаки підприємства Принципи діяльності підприємств Організаційно правові форми
Форми виховання дітей залишилися без піклування батьків 2 Форми пристрої
Форми безготівкових розрахунків 2 Основні форми
Форми держави 2 Поняття форми
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru