Ім'я файлу: Звіт переддипл практики.docx
Розширення: docx
Розмір: 35кб.
Дата: 22.04.2020
скачати
Пов'язані файли:
z-mekhanoskladalnikh-robit (2).docx

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Національно-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки

Кафедра комп’ютерних наук та прикладної математики


Звіт

з переддипломної практики

Виконала: студентка 4 курсу

Групи ПМ-41

Спеціальності Прикладна математика

Вітчук Наталія Вікторівна

Перевірив: ст. викладач кафедри Комп’ютерних наук та прикладної математики

Голова профбюро ННІ АКОТ

Зубик Ярослав Ярославович

Рівне, 2020

Зміст

Вступ

 1. Постановка завдання………………………………………………..………3

 2. Загальні та теоретичні відомості …………………………………….……4

 3. Послідовність виконання дослідницької роботи ……………………..…9

 4. Проектування персонального сайту ……………………………….……11

 5. Висновок……………………………………………………………….……13

 6. Список використаної літератури…………………………………………14ВСТУП

Практика студентів є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки студентів вищих навчальних закладів України. Вона становить важливу та обов’язкову ланку в підготовці висококваліфікованих спеціалістів до майбутньої діяльності за фахом. Переддипломна практика спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, та набуття, вдосконалення і розширення практичних навичок і умінь в роботі за обраною спеціальністю.

Переддипломну практику проходила у НУВГП на кафедрі Комп’ютерних наук та прикладної математики.

Метою переддипломної практики є:

 • Поглиблення та закріплення знань, які одержали студенти під час теоретичної підготовки;

 • Оволодіння сучасними формами та методами роботи з комплексом задач, розв’язування на підприємстві з використанням комп’ютерної техніки та інформаційних технологій;

 • Набуття необхідних навичок у здійсненні операцій технологічного процесу обробки інформації;

 • формування професійних вмінь і навичок у роботі з існуючими інформаційними технологіями;

 • набуття практичних навичок програмування, самостійного вирішення технічних задач на базі сучасних комп’ютерних систем, ознайомлення з сучасними технологічними процесами розробки, впровадження та налагодження програмного продукту, з сучасним апаратним та програмним забезпеченням, з організацією праці і економікою виробництва, набуття умінь організаторської роботи по спеціальності, узагальнення і поглинання і поглиблення знань з вивчення дисциплін. 1. Постановка завдання

Веб-сервіс – це великий веб-проект, який має багатофункціональну структуру. Тип проекту призначений для великої кількості відвідувачів, навантаження та обсягу наданої інформації.

Для забезпечення усіх можливостей що вказані вище, необхідно реалізувати веб-сервіс, який буде володіти наступним функціоналом та кількістю доступної інформації, а саме:

 • Адміністратор: доступний повних функціонал по управлінню збережених у системі даних; також, адміністратор може отримувати сповіщення про відсутність даних, якщо вони були невчасно заповнені; доступний корпоративний вхід.

 • Менеджер (викладач): може вносити, переглядати та редагувати дані відповідно до наданих йому прав; отримувати різноманітні довідки, а також доступний корпоративний вхід.

 • Менеджер школи (директор або завуч): може переглядати та редагувати інформацію про власну організацію; переглядати список школярів та інформацію про них; авторизація через пошту\пароль.

 • Школяр: може переглядати та редагувати персональну інформацію; прикріплювати до профілю резюме; переглядати інформацію про ВУЗ; відправляти та отримувати різноманітну інформацію; спілкуватися у чаті (бот); доступ через авторизацію у пошту\пароль.

Розробити модель та структури даних.

 • Школяр: ID школяра, ПІБ, дата народження тощо.

 • Менеджер: ID менеджера, корпоративна пошта.

 • Менеджер школи: необхідна інформацію ВУЗу тощо.

Розробити зручний та приємний дизайн.

 1. Загальні та теоретичні відомості

Веб-сервіс (англ. web service) - ідентифікована веб-адресою програмна система зі стандартизованими інтерфейсами. Веб-служби можуть взаємодіяти один з одним і зі сторонніми додатками за допомогою повідомлень, заснованих на певних протоколах. У побуті веб-сервісами називають послуги, що надаються в Інтернеті.

FTP (англ. File Transfer Protocol - протокол передачі файлів) - стандартний протокол, призначений для передачі файлів по TCP-мережам (наприклад, Інтернет). FTP часто використовується для завантаження веб-сторінок та інших документів з приватного пристрої розробки на відкриті сервера хостингу.

SSH (англ. Secure SHell - «безпечна оболонка») - мережевий протокол прикладного рівня, що дозволяє проводити віддалене управління операційною системою і тунелювання TCP-з'єднань (наприклад, для передачі файлів). Схожий за функціональністю з протоколами Telnet і rlogin, але, на відміну від них, шифрує весь трафік, включаючи і передані паролі. SSH допускає вибір різних алгоритмів шифрування. SSH-клієнти і SSH-сервери доступні для більшості мережевих операційних систем.

TELNET (англ. TErminaL NETwork) - мережевий протокол для реалізації текстового інтерфейсу по мережі (у сучасній формі - за допомогою транспорту TCP). Назва «telnet» мають також деякі утиліти, що реалізують клієнтську частину протоколу.

SMTP (англ. Simple Mail Transfer Protocol - простий протокол передачі пошти) - це широко використовуваний мережевий протокол, призначений для передачі електронної пошти в мережах TCP/IP.

DNS (англ. Domain Name System - система доменних імен) - комп'ютерна розподілена система для отримання інформації про домени. Найчастіше використовується для отримання IP-адреси по ім'ю хоста (комп'ютера або пристрою), отримання інформації про маршрутизації пошти, які обслуговують вузлах для протоколів у домені (SRV-запис).

DHCP (англ. Dynamic Host Configuration Protocol - протокол динамічної конфігурації вузла) - це мережевий протокол, що дозволяє комп'ютерам автоматично одержувати IP-адресу та інші параметри, необхідні для роботи в мережі TCP / IP. Даний протокол працює за моделлю «клієнт-сервер». Для автоматичної конфігурації комп'ютер-клієнт на етапі конфігурації мережевого пристрою звертається до так званого сервера DHCP, і отримує від нього потрібні параметри. Мережевий адміністратор може задати діапазон адрес, що розподіляються сервером серед комп'ютерів. Це дозволяє уникнути ручного налаштування комп'ютерів мережі й зменшує кількість помилок. Протокол DHCP використовується в більшості мереж TCP / IP.

HTTP (англ. HyperText Transfer Prоtocоl - «протокол передачі гіпертексту») - протокол прикладного рівня передачі даних (споконвічно - у вигляді гіпертекстових документів). Основою HTTP є технологія «клієнт-сервер», тобто передбачається існування споживачів (клієнтів), які ініціюють з'єднання і посилають запит, і постачальників (серверів), які очікують з'єднання для отримання запиту, роблять необхідні дії й повертають назад повідомлення з результатом.

POP3 (англ. Post Office Protocol Version 3 - протокол поштового відділення, версія 3) - стандартний Інтернет-протокол прикладного рівня, використовуваний клієнтами електронної пошти для вилучення електронного повідомлення з віддаленого сервера по TCP/IP-з'єднанню.

SFTP (англ. SSH File Transfer Protocol) - протокол прикладного рівня, призначений для копіювання та виконання інших операцій з файлами поверх надійного і безпечного з'єднання. Протокол розроблений групою IETF як розширення до SSH-2, однак SFTP допускає реалізацію та з використанням інших протоколів сеансового рівня.

NNTP (англ. Network News Transfer Protocol) - являє собою мережевий протокол, розповсюдження, запитування, розміщення та одержання груп новин при взаємодії між сервером груп новин і клієнтом.

Network Time Protocol (NTP) - мережевий протокол для синхронізації внутрішнього годинника комп'ютера з використанням мереж із змінною латентністю.

NetBIOS (Network Basic Input/Output System) - протокол для роботи в локальних мережах на персональних ЕОМ типу IBM/PC, розроблений у вигляді інтерфейсу, який не залежить від фірми-виробника. Був розроблений фірмою Sytek Corporation за замовленням IBM в 1983 році. Він включає в себе інтерфейс сеансового рівня (англ. NetBIOS interface), в якості транспортних протоколів використовує TCP і UDP.

IMAP (англ. Internet Message Access Protocol) - протокол прикладного рівня для доступу до електронної пошти.

SNMP (англ. Simple Network Management Protocol - простий протокол мережевого управління) - стандартний інтернет-протокол для управління пристроями в IP-мережах на основі архітектур UDP/TCP. До підтримуючих SNMP пристроїв відносяться маршрутизатори, комутатори, сервери, робочі станції, принтери, модемні стійки та інші. Протокол зазвичай використовується в системах мережного управління для контролю підключених до мережі пристроїв на предмет умов, які вимагають уваги адміністратора. SNMP визначено Інженерною радою інтернету (IETF) як компонент TCP/IP. Він складається з набору стандартів для мережевого управління, включаючи протокол прикладного рівня, схему баз даних і набір об'єктів даних.

LDAP (англ. Lightweight Directory Access Protocol - «полегшений протокол доступу до каталогів») - протокол прикладного рівня для доступу до служби каталогів X.500, розроблений IETF як полегшений варіант розробленого ITU-T протоколу DAP. LDAP - відносно простий протокол, що використовує TCP/IP і дозволяє проводити операції авторизації (bind), пошуку (search) і порівняння (compare), а також операції додавання, зміни або видалення записів.

SSL (англ. Secure Sockets Layer - рівень захищених сокетів) - криптографічний протокол, який забезпечує встановлення безпечного з'єднання між клієнтом і сервером. SSL спочатку розроблений компанією Netscape Communications. Згодом на підставі протоколу SSL 3.0 був розроблений і прийнятий стандарт RFC, що отримав ім'я TLS.

Network File System (NFS) - протокол мережевого доступу до файлових систем, спочатку розроблений Sun Microsystems в 1984 році. Заснований на протоколі виклику віддалених процедур. Дозволяє підключати (монтувати) віддалені файлові системи через мережу.

MySQL - вільна система управління базами даних. Розробку та підтримку MySQL здійснює корпорація Oracle, що отримала права на торговельну марку разом з поглиненої Sun Microsystems, яка раніше придбала шведську компанію MySQL AB. Продукт поширюється як під GNU General Public License, так і під власною комерційною ліцензією. Крім цього розробники створюють функціональність за замовленням ліцензійних користувачів, саме завдяки такому замовленню майже в найраніших версіях з'явився механізм реплікації.

Virtual Network Computing (VNC) - система віддаленого доступу до робочого столу комп'ютера, що використовує протокол RFB (англ. Remote FrameBuffer, віддалений кадровий буфер). Управління здійснюється шляхом передачі натискань клавіш на клавіатурі і рухів миші з одного комп'ютера на інший і ретрансляції вмісту екрану через комп'ютерну мережу.

Даний веб-сервіс реалізовується на основі мови програмування JavaScript.

JavaScript – це мова, що призначена для написання сценаріїв для інтерактивних HTML-сторінок. Мова JavaScript не має жодного відношення до мови Java. Java розроблено фірмою SUN, а JavaScript – фірмою Netscape Communication Corporation. Первинною назвою було «LiveScript», але, з огляду на велику популярність мови Java, назву «LiveScript» з комерційних міркувань було змінено на «JavaScript».

JavaScript не призначено для створення автономних застосувань. Програмний код на JavaScript вписується безпосередньо в текст HTML-документа і інтерпретується браузером в міру завантаження цього документа. За допомогою JavaScript можна динамічно змінювати текст завантаженого HTML-документу і реагувати на події, які пов'язані з діями відвідувача або змінами стану документа чи вікна.

Важливою особливістю JavaScript є об'єктна орієнтованість. Програмісту є доступними численні об'єкти, такі, як документи, гіперпосилання, форми, фрейми тощо. Об'єкти характеризуються описовою інформацією (властивостями) і можливими діями (методами).

 1. Послідовність виконання дослідницької роботи

Перш ніж розпочати розробку самого веб-сайту, я зібрала всі необхідні теоретичні матеріали та методичну літературу яку мені надав керівник бакалаврської роботи. Веб-сайт розроблений у середовищі візуального програмування JavaScript. На наступному етапі мною був підібраний макет майбутнього веб-сайту.

Створення

На етапі створення відбувається наповнення веб-сторінок конкретними матеріалами, а також створення гіперпосилань для зручної навігації сайтом. При цьому потрібно слідувати правилам оформлення (дизайну) веб-сторінок.

Тестування

Дуже важливим при створенні сайту є етап тестування. На цьому етапі потрібно перевірити:

 • чи правильно працюють усі гіперпосилання;

 • чи зручною є навігація сайтом;

 • чи відкриваються при відкритті сторінок графічні зображення;

 • чи зручно розташовані для сприйняття матеріали на сторінках тощо.

У разі необхідності, потрібно ввести зміни в наповнення або структуру сайту, змінити гіперпосилання.

Розміщення

На наступному етапі потрібно визначити, де буде розміщено створений вами сайт. Веб-сайт можна розмістити:

 • на власному сервері установи;

 • на сервері вашого провайдера;

 • на сервері організації, яка спеціалізується у наданні послуг розміщення сайтів користувачам Інтернету;

 • на сервері, який надає послуги вільного і безкоштовного розміщення сайтів. Сьогодні окремі організації в мережі Інтернет пропонують користувачам безкоштовні послуги щодо створення веб-сайтів з використанням готових шаблонів та одночасним їх розміщенням на серверах цієї організації.

Після розміщення сайту в Інтернеті потрібно здійснювати його підтримку, щоб сайт не втрачав своєї популярності. Ця підтримка полягає в періодичному оновленні та доповненні існуючих матеріалів, створенні нових цікавих сторінок тощо.

 1. Проектування персонального сайту.


Веб-сайти створюються у кілька етапів:

 • Планування — визначення тематики і призначення майбутнього сайту.

 • Розробка — розробка структури сайту, добір матеріалів, вибір програмних засобів для його створення.

 • Створення окремих сторінок відповідно до структури, включення до них гіперпосилань.

 • Тестування — перевірка та редагування веб-сайту.

 • Розміщення — розміщення сайту в Інтернеті.

 • Підтримка — оновлення вмісту сайту.

Наступний крок — розробка структури сайту. При розробці структури сайту слід визначитися з необхідною кількістю сторінок та встановити зв'язки між ними. Розрізняють лінійну, ієрархічну та довільну структури сайту.

 1. Лінійну структуру веб-сайту доцільно використовувати у разі послідовного представлення інформації, наприклад, про товари та послуги або матеріали навчального посібника. Перегляд таких сайтів здійснюється послідовно: від початкової (головної) до останньої сторінки. Кожна сторінка має посилання тільки на одну, наступну сторінку сайту. Інколи, для зручності навігації по сайту до сторінки також додається посилання на попередню сторінку.

 2. При ієрархічній структурі створюється одна сторінка (головна), яка не має попередніх, решта сторінок мають лише одну попередню сторінку. При ієрархічній структурі кожна сторінка може містити посилання на довільну кількість сторінок сайту. Така структура найкраще підходить для сайтів, що містять різну за тематикою інформацію: каталогів, зібрань статей з різних тем або добірок послань.

 3. Найчастіше для створення сайтів використовують довільну структуру. При такій структурі сайту його сторінки пов'язані між собою довільним чином. У сайтах довільної структури можна виділити фрагменти, які є лінійними або ієрархічними.


Висновки

Темпи появи нових сайтів із кожним роком стрімко збільшується. Якщо 10 років тому компанії в Україні здебільшого не цікавилися своєю присутністю в інтернеті, то сьогодні це чи не головний компонент успіху.

Попит завжди народжує пропозицію. Сьогодні левова частина попиту представлена в інтернеті у вигляді пошукових запитів. Відповідно, кращу пропозицію можна зробити там, де перебуває й шукає інформацію цільова аудиторія.

Після того як сайт розроблений і почав свою роботу потрібна його подальша підтримка в просуванні та розвитку.

Для того щоб сайт могли знаходити користувачі по певних запитах його необхідно ввести в пошукові системи і каталоги сайтів. Але не все так просто як здається на перший погляд, на сьогоднішній день конкуренція в інтернеті дуже велика, і для того щоб Ваш сайт зайняв найвищі місця в пошукових системах йому необхідно пошукове просування. На основі численних досліджень можна зробити висновок, що основна маса користувачів не переглядає сайти, які знаходяться на другій сторінці видачі пошукових систем, відповідно щоб сайт був максимально ефективний, він повинен знаходитися в першій десятці видачі. Навіть якщо сайт дуже добре оптимізувати то все одно малоймовірно, що він займе потрібні позиції в пошукових системах, у цьому випадку вихід тільки один додатковий комплекс заходів щодо його просування.

Під час створення сайту для абітурієнтів студенти мають навчитись використовувати веб-ресурси для пошуку, збору та систематизації інформації за допомогою створення сайту, розвинули здатність проектувати веб-ресурс та вигідно підносити інформацію використовуючи свій естетичний смак в виконанні оформлення веб-сайту.
Список використаних джерел

 1. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0

 2. https://studopedia.org/9-1006.html

 3. http://cad.kpi.ua/attachments/093_2016d_Buzhak.pdf

скачати

© Усі права захищені
написати до нас