Ім'я файлу: Міністерство освіти і науки України.docx
Розширення: docx
Розмір: 24кб.
Дата: 20.03.2021

Міністерство освіти і науки України

Управління освіти і науки Тернопільської ОДА

Державний навчальний заклад:

"Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

Дипломна робота

на тему:

"Збирання ячменю прямим комбайнуванням"

виконав

курсант групи № 32

Золотухін Віталій

Професія

Тракторист-машиніст сільськогосподарської техніки

Виробництва категорії А1, А2, В1, В3

Викладач : Данилейко А.М.

Майстер: Тимчишин О.Т.

м. Збараж

2021р.

Міністерство освіти і науки України

Управління освіти і науки Тернопільської ОДА

Державний навчальний заклад:

"Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

Зміст дипломної роботи

 1. Підбір технологічно та економічно обгрунтованого виду та складу машинно-транспортного агрегату

 2. Зміст та порядок проведення щоденного технічного обслуговування МТА

 3. Агротехнічні вимоги до виконання вказаної технологічної операції

 4. Порядок підготовки МТА до роботи

 5. Вимоги охорони праці та екологічного захисту навколишнього середовища при технічному обслуговуванні, підготовці до роботи та роботі на МТА

 6. Збирання ячменю прямим комбайнуванням

 7. Список використаної літератури


ВСТУП

Нарощування виробництва зерна високої якості – одне з основних завдань сучасного сільського господарства.

Серед сільськогосподарських культур, які вирощують в світі та у нашій країні, зернові культури займають перше місце. Велике поширення їх пояснюється винятковим значенням і різнобічним використанням.

Збирання урожаю – найбільш відповідальний період технології вирощування зернових культур. Головна вимога до проведення цього заходу полягає в тому, щоб зібрати без втрат увесь біологічний урожай та зберегти його високі насіннєві, продовольчі і кормові якості при мінімальних затратах праці і коштів. Цього можна досягти чітким плануванням і високою організацією збиральних робіт. Вибір збиральної техніки повинен залежати від очікуваної врожайності зернової та не зернової частин урожаю, забур’яненоcті посівів, вартості збирання з урахуванням очікуваних цін на зерно, можливостей комбайнів.

5. Охорона праці

Найбільш травмонебезпечним періодом в сільськогосподарському виробництві є проведення зернозбиральних робіт. Це зумовлено максимальним напруженням, перенасиченістю праці, що призводить до помилкових дій, нехтуванням безпекою та відсутністю належного контролю за безпечним виконанням робіт з боку інженерно-технічного персоналу.

Серед професій у агропромисловому комплексі найнебезпечнішою, як і раніше, є професія механізатора (тракториста-машиніста). Під час жнивної кампанії залучається значна кількість працівників, тому головне завдання керівників полягає в створенні безпечних умов праці та проведенні збиральних робіт без травматизму. Персональну відповідальність за охорону праці і пожежну безпеку несуть керівники та спеціалісти з питань охорони праці.

Польові механізовані роботи із застосуванням сільськогосподарської техніки потрібно розглядати як роботи з підвищеною небезпекою, адже часто механізатор залишається один на один з агрегатом, який може у будь-який момент потребувати ремонту. А це, в свою чергу, може спровокувати працівника до виконання дій, що не відповідають вимогам безпеки. Крім того, йому доводиться працювати понаднормово, у темний час доби, на віддалених полях, схилах, за несприятливих погодних умов, постійно зазнаючи впливу високих рівнів вібрації, шуму, температурних перепадів та інших чинників, що призводять до стомлення. Враховуючи вищевикладене, керівники господарств, фермери повинні подбати про знешкодження небезпечних ризиків, що можуть виникнути в період збирання врожаю.

Перед початком збиральних робіт керівники господарств, фермери повинні провести певні організаційні профілактичні заходи для недопущення випадків травмування працюючих на жнивах.

Для цього, в першу чергу, необхідно забезпечити:

 • проходження медичного огляду, проведення інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки з усіма працівниками, які будуть брати участь у збиранні врожаю. Проведення інструктажів фіксується в журналах з охорони праці; інструктажі проводять інженерно-технічні працівники, які пройшли відповідне навчання (1 раз на три  роки) і мають відповідне посвідчення;

 • допуск до роботи на тракторах та комбайнах механізаторів віком не молодше 18 років, які пройшли медогляд, навчання та інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки і мають посвідчення на право керування сільськогосподарською технікою відповідної категорії.

 • ознайомлення, під особистий розпис, всіх водіїв та механізаторів із безпечними маршрутами руху транспортних засобів по території господарств; розроблення схеми руху транспорту по території з визначенням дозволених та заборонених напрямків руху; встановлення знаків обмеження швидкості руху на території підприємства, покажчиків та схеми розташування об’єктів, будівель та споруд, із зазначенням маршруту руху тощо;

 • виділення, позначення табличками й обладнання спеціальних місць для відпочинку та харчування працюючих, забезпечення їх умивальниками, миючими засобами та рушниками;

 • забезпечення до початку робіт всіх працівників спецодягом, засобами індивідуального захисту (рукавиці, окуляри, респіратори і т.д.), укомплектування всієї зернозбиральної техніки необхідним протипожежним устаткуванням та вогнегасниками, поповнення медичних аптечок лікарськими засобами для надання першої долікарської допомоги; забезпечення комбайнерів чистиками, різаками, щітками, спеціальними крючками для очищення різального апарату, решіток, молотилки та інших робочих органів зернозбиральних комбайнів. Всі небезпечні вузли зернозбиральної техніки необхідно обладнати захисними кожухами, робота без яких категорично забороняється.

Під час жнив велика робота ведеться на зернових токах та зернових складах. При даному виді робіт потрібно, щоб на вході до току було розміщено попереджувальний плакат «Вхід стороннім особам заборонено». Бункери для зерна повинні обов’язково зачиненні мати решітки або кришки і були. Слід пам’ятати всім, хто буде працювати на жнивному полі! Бережіть своє життя і здоров’я! Тільки виконання вимог охорони праці, належна організація робіт дадуть змогу провести збирання зернових урожаю без травм і аварій.

Протипожежні вимоги на час жнив та зберігання продукції

1. Перед дозріванням колосових хлібні поля в місцях прилягання їх до лісових та торф’яних масивів, степової смуги, автомобільних шляхів та залізниць обкошують та оборюють.

2. У період воскової стиглості збіжжя хлібні масиви розбивають на ділянки площею ≥ 8м. Посередині прокосів проорюють смугу ≥ 4 м завширшки.

3. Під час жнив безпосередньо на хлібному полі ≥ 25 га має бути напоготові трактор із плугом. Вся сільськогосподарська техніка, повинна мати справні іскрогасники та засоби пожежогасіння.

4. У разі тимчасових стоянок тракторів, комбайнів, автомобілів та інших самохідних машин за польових умов їх необхідно розміщувати на очищених від стерні та сухої трави майданчиках.

5. Площа основи однієї скирти не повинна перевищувати 300 м2, а штабелі пресованого сіна чи соломи – 500 м2, їх обов’язково оборюють захисними смугами.

6. Відстань від скирт, штабелів повинна бути не менш 15 м – до ліній електропередач, 20 м до доріг, 50 м – до будівель та споруд.

Першопричинами нещасних випадків є порушення трудової і виробничої дисципліни, недоліки під час навчання безпечним прийомам, порушення правил дорожнього руху, допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці, а також невиконання вимог інструкцій з охорони праці, вимог пожежної безпеки, а також технічні причини: конструктивні недоліки, недосконалість технологічних процесів, незадовільний технічнийстан машин, сільськогосподарської техніки і обладнання.

6.

Вибір способу збирання

Кращим способом збирання є пряме комбайнування, і лише коли на посівах багато підгонів, або сильна забур’яненість урожай збирають роздільно.

Оптимальний вибір способу збирання забезпечить мінімальні втрати зерна, витрати технічних і людських ресурсів та одержання найвищої якості продукції. Найбільш простою оцінкою вибраної технології є експлуатаційні витрати. Для забезпечення високої якості зерна при збиранні зернових і зернобобових культур необхідно провести відповідну технологічну підготовку комбайнових агрегатів і організувати ефективну їх роботу у господарствах.

Суттєвим фактором збільшення ресурсів зерна є зниження втрат, забезпечення збереження високих продовольчих, кормових та посівних якостей при збиранні, транспортуванні, післязбиральній доробці та зберіганні.

Основним способом збирання урожаю ранніх зернових і зернобобових культур є пряме комбайнування або однофазне збирання.

Критерії вибору однофазного способу збирання:

 • рівномірне достигання продуктивного стеблистою та зниження вологості зерна до 14-16%;

 • низька забур’яненість посівів;

 • незначне вилягання стеблостою;

 • наявність достатньої кількості збиральної техніки та транспорту. 

Після досягнення повної стиглості урожай зерна на пні залишається без змін у період до 5 днів. В подальшому з кожним днем втрачається близько 1% зерна. Тому збирання прямим комбайнуванням доцільніше розпочати на один день раніше від досягнення фази повної стиглості.

Для прикладу наведено декілька основних видів зернових культур для яких застовування прямого комбайнування є доцільнішим при зборі урожаю.

Пшениця озима. Накопичений багаторічний досвід доказує, що озиму пшеницю необхідно зібрати протягом 5-7 днів після досягнення повної стиглості зерна. Затримка з обмолотом пшениці на 10-15 днів призводить до недобору 4-6 ц/га і більше врожаю, зниження клейковини, погіршення хлібопекарських якостей зерна. По можливості збирання сортів пшениці озимої, схильних до проростання на «пні», зазначені сорти необхідно збирати прямим комбайнуванням при вологості зерна 14-16%, ні в якому разі не допускаючи їх перестою.

Жито озиме доцільно збирати прямим комбайнуванням. Необхідно мати на увазі, що ця культура дуже схильна до вилягання, осипання і проростання зерна, тому її збирають у найкоротші строки (за 3-6 днів), щоб не допустити втрати врожаю. При регулюванні зернозбиральної техніки необхідно встановлювати зазор між барабаном та декою дещо більшим, ніж при обмолоті пшениці, з метою забезпечення можливості прийому більшої кількості маси. Оберти барабана повинні були в межах від 800 до 900 об./хв.-1. Таке налаштування дає можливість зменшити відсоток подрібнення зерна, особливо при вологості зернової маси нижче 14%. Починати збирання жита можливо при вологості зерна 15-16%.

Пшениця яра. Занесені до Реєстру сорти ярої пшениці здатні достатньо інтенсивно накопичувати органічні речовини упродовж всіх фаз наливу. В передмолочну фазу вони накопичують 37-50% і до 20% в період тістоподібного стану зерна. Необхідно підкреслити, що перехід від тістоподібного стану до воскової і повної стиглості проходить досить швидко. Саме ці біологічні властивості ярої пшениці обумовлюють необхідність збирання в стислі строки, не допускаючи перестою на корні, щоб не допустити «стікання» зерна і погіршення його якості. Найдоцільніший спосіб збирання — пряме комбайнування, яке розпочинають при вологості зерна 16-18 %. При значній забур’яненості і нерівномірному достиганні застосовують роздільне збирання.

Ячмінь озимий достигає найшвидше серед зернових колосових культур. Дещо важче збирається комбайнами, ніж ярий ячмінь та озима пшениця через ламкість колосся, схильність до вилягання та коротким оптимальним строком обмолоту. Різниця між наставанням повної стиглості озимого ячменю та ярої пшениці орієнтовно становить 3 тижні, що дозволяє розтягнути строки збирання.

Рівномірно дозрілі, мало забур’янені, низькорослі хліби варто збирати по можливості прямим комбайнуванням на низькому зрізі

Пряме комбайнування забур’янених і нерівномірно визріваючих посівів можливе лише після попередньої десикації посіву (хімічний захід).

Перевагами такого збирання є більша незалежність від погодних умов. Стеблостій після дощу швидко сохне і через 1-4 години можна продовжувати збирання, тоді як для просихання замоче­них дощем валків потрібно 1-2 дні, або й більше, сонячної погоди. При прямому комбайнуванні менші затрати енергії, нижча собівартість збиральних робіт. Зерно, що збирається за оптимальної вологості, добре виповнене і має високу схожість.

Урожай зерна потрібно зібрати без втрат з повним збереженням його добрих продовольчих, посівних і кормових якостей. Втрати зерна при скошуванні у валки допускаються не більше 0,5% при скошуванні рівних та 1,5% на полеглих посівах. Після обмолоту (пряме комбайнування) допускається не більше 1% втрат, якщо посіви полеглі - не більше 1,5%. Загальні втрати зерна при збиранні неполеглих колосових як роздільним способом, так і прямим комбайнуванням не повинні перевищувати 2,5%.

Двобарабанні комбайни завжди менше травмують насіння, ніж однобарабанні. Залежно від стану стеблостою рекомендується наступна швидкість обертання барабана (об./хв.):

 • пшениця і овес – 1000-1200;

 • жито і ячмінь – 800-1000;

Список використаної літератури

1. Віктор ТИМЧУК,  Віктор КИРИЧЕНКО,Віра ПЕТРЕНКОВА, Євген БОНДАРЕНКО, Микола ЦЕХМЕЙСТРУК, Юрій БУРЯК

Інститут рослинництва ім.В.Я.Юр’єва НААН стаття з сайту http://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia-sohodni/item/582-rekomendatsii-do-zbyrannia-rannikh-zernovykh-ta-zernobobovykh.html

2. Джерело: страховий експерт з охорони праці Сторожинецького відділення Фонду соціального страхування України https://storozhynets.info/archives/40060

3.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас