Ім'я файлу: задачі 1-10.docx
Розширення: docx
Розмір: 16кб.
Дата: 08.04.2020
скачати
Пов'язані файли:
задачі1.docx
11-20 задачі.doc
Практичні ЕКономіка.docx
відповіді на питання.docx

ЗАДАЧА 1

Розрахувати кількість туроднів ТД як показник туристичного потоку, враховуючі вихідні дані:

- середня тривалість перебування одного туриста в країні (регіоні) (t) дорівнює 3 дні;

- чисельність туристів в країні (регіоні) (Ч тур) дорівнює 10 000 осіб.

Розв'язок задачі:

Кількість туроднів, що є показником туристичного потоку, розраховується за формулою:

ТД = Ч тур х t ,

де ТД — кількість туроднів;

Ч тур — чисельність туристів;

t — середня тривалість перебування одного туриста в даній країні (регіоні), дні.

ТД = 10 000 х 3 = 30 000 туроднів.

ЗАДАЧА 2

Розрахувати кількість туроднів ТД як показник туристичного потоку, враховуючі вихідні дані:

- середня тривалість перебування одного туриста в країні (регіоні) (t) дорівнює 2 дні;

- чисельність туристів в країні (регіоні) (Ч тур) дорівнює 10 000 осіб.

Розв'язок задачі:

Кількість туроднів, що є показником туристичного потоку, розраховується за формулою:

ТД = Ч тур х t ,

де ТД — кількість туроднів;

Ч тур — чисельність туристів;

t — середня тривалість перебування одного туриста в даній країні (регіоні), дні.

ТД = 10 000 х 2 = 20 000 туроднів.

ЗАДАЧА 3

Розрахувати кількість туроднів ТД як показник туристичного потоку, враховуючі вихідні дані:

- середня тривалість перебування одного туриста в країні (регіоні) (t) дорівнює 2 дні;

- чисельність туристів в країні (регіоні) (Ч тур) дорівнює 15 000 осіб.

Розв'язок задачі:

Кількість туроднів, що є показником туристичного потоку, розраховується за формулою:

ТД = Ч тур х t ,

де ТД — кількість туроднів;

Ч тур — чисельність туристів;

t — середня тривалість перебування одного туриста в даній країні (регіоні), дні.

ТД = 15 000 х 2 = 30 000 туроднів.

ЗАДАЧА 4

н

Розрахувати нетто-інтенсивність розвитку туризму К ін в n – регіоні.

Вихідні дані для розрахунку:

— чисельність того населення регіону Ч тур, яке здійснило хоча б одну туристичну подорож за рік, тобто кількість туристів дорівнює 1000 осіб;

— загальна чисельність населення регіону Ч нас за той самий період дорівнює 300 000 осіб.

Розв'язок задачі:

Нетто-інтенсивність розвитку туризму розраховується за формулою:

н

К ін = Ч тур / Ч нас х 100,

н

де К ін — коефіцієнт нетто-інтенсивності туристичних потоків, %;

Ч тур — чисельність того населення регіону, яке здійснило хоча б одну туристичну подорож за рік, тобто кількість туристів;

Ч нас — загальна чисельність населення регіону за той самий період.

н

К ін = 1 000 / 300 000 х 100 = 0, 3 %

ЗАДАЧА 5

н

Розрахувати нетто-інтенсивність розвитку туризму К ін в n – регіоні.

Вихідні дані для розрахунку:

— чисельність того населення регіону Ч тур, яке здійснило хоча б одну туристичну подорож за рік, тобто кількість туристів дорівнює 20 000 осіб;

— загальна чисельність населення регіону Ч нас за той самий період дорівнює 300 000 осіб.

Розв'язок задачі:

Нетто-інтенсивність розвитку туризму розраховується за формулою:

н

К ін = Ч тур / Ч нас х 100,

н

де К ін — коефіцієнт нетто-інтенсивності туристичних потоків, %;

Ч тур — чисельність того населення регіону, яке здійснило хоча б одну туристичну подорож за рік, тобто кількість туристів;

Ч нас — загальна чисельність населення регіону за той самий період.

н

К ін = 20 000 / 300 000 х 100 = 6,7%

ЗАДАЧА 6

н

Розрахувати нетто-інтенсивність розвитку туризму К ін в n – регіоні.

Вихідні дані для розрахунку:

— чисельність того населення регіону Ч тур, яке здійснило хоча б одну туристичну подорож за рік, тобто кількість туристів дорівнює 30 000 осіб;

— загальна чисельність населення регіону Ч нас за той самий період дорівнює 300 000 осіб.

Розв'язок задачі:

Нетто-інтенсивність розвитку туризму розраховується за формулою:

н

К ін = Ч тур / Ч нас х 100,

н

де К ін — коефіцієнт нетто-інтенсивності туристичних потоків, %;

Ч тур — чисельність того населення регіону, яке здійснило хоча б одну туристичну подорож за рік, тобто кількість туристів;

Ч нас — загальна чисельність населення регіону за той самий період.

н

К ін = 30 000 / 300 000 х 100 = 10%

ЗАДАЧА 7

Розрахувати показник інтенсивності брутто за умов, якщо:

Nmnзагальна кількість туристичних подорожей, зроблених населенням країни (регіону) за певний період часу, дорівнює 100 000;

Ч нас — загальна чисельність населення регіону за той самий період дорівнює 300 000 осіб.

Розв'язок задачі:

Показник інтенсивності брутто означає, скільки туристичних подорожей припадає в середньому на одного жителя країни (регіону) за який-небудь період. При розрахунках використовується формула

бр

Кін = Nmn / Ч нас х 100,

бр

де Кін показник інтенсивності брутто;

Nmnзагальна кількість туристичних подорожей, зроблених населенням країни (регіону) за певний період часу;

Ч нас — загальна чисельність населення регіону за той самий період.

бр

Кін = N mn / Ч нас х 100 = 100 000 / 300 000 х 100 = 33,3 %

ЗАДАЧА 8

Розрахувати показник інтенсивності брутто за умов, якщо:

Nmnзагальна кількість туристичних подорожей, зроблених населенням країни (регіону) за певний період часу, дорівнює 100 000;

Ч нас — загальна чисельність населення регіону за той самий період дорівнює 300 000 осіб.

Розв'язок задачі:

Показник інтенсивності брутто означає, скільки туристичних подорожей припадає в середньому на одного жителя країни (регіону) за який-небудь період. При розрахунках використовується формула

бр

Кін = Nmn / Ч нас х 100,

бр

де Кін показник інтенсивності брутто;

Nmnзагальна кількість туристичних подорожей, зроблених населенням країни (регіону) за певний період часу;

Ч нас — загальна чисельність населення регіону за той самий період.

бр

Кін = N mn / Ч нас х 100 = 500 000 / 5 000 000 х 100 = 10%

ЗАДАЧА 9

Розрахувати показник інтенсивності брутто за умов, якщо:

Nmnзагальна кількість туристичних подорожей, зроблених населенням країни (регіону) за певний період часу, дорівнює 100 000;

Ч нас — загальна чисельність населення регіону за той самий період дорівнює 300 000 осіб.

Розв'язок задачі:

Показник інтенсивності брутто означає, скільки туристичних подорожей припадає в середньому на одного жителя країни (регіону) за який-небудь період. При розрахунках використовується формула

бр

Кін = Nmn / Ч нас х 100,

бр

де Кін показник інтенсивності брутто;

Nmnзагальна кількість туристичних подорожей, зроблених населенням країни (регіону) за певний період часу;

Ч нас — загальна чисельність населення регіону за той самий період.

бр

Кін = N mn / Ч нас х 100 = 500 000 / 1 500 000 х 100 = 33,3 %
ЗАДАЧА 10

пот

Розрахувати пропускну спроможність готелю Nмдза умов, якщо:

— ємність (місткість) готелю (Є м ) в кількості спальних місць дорівнює 100;

— кількість днів (Д ) у періоді дорівнює 3.
Розв'язок задачі:

Пропускна спроможність готелю визначається потенційною кількістю місце-днів (місце-діб) за формулою:

пот

Nмд = Є м х Д,

пот

де Nмд — потенційна кількість місце-днів у готелі;

Є м ємність (місткість) готелю в кількості спальних місць;

Д — кількість днів у періоді.

пот

Nмд = Є м х Д = 100 х 3 = 300.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас