Ім'я файлу: Під_час_витікання_водяної_пари_розрахунки_швидкості_витікання.do
Розширення: docx
Розмір: 192кб.
Дата: 25.11.2020
скачати
Пов'язані файли:
Під_час_витікання_водяної_пари_розрахунки_швидкості_витікання.do
Під_час_витікання_водяної_пари_розрахунки_швидкості_витікання.do

Під час витікання водяної пари розрахунки швидкості витікання

злійснюють за формулами (2), (7), та (8), в яких ентальпії , , та

визначають за допомогою термодинамічних таблиць або і-S діаграми

стану пари. Зауважимо, що під час визначення за формулою (4) слід враховувати, що Вр залежить від стану пари:

для насиченої пари = 0,577, а для перегрітої = 0,546.

Зниження тиску гату під час проходження його крізь місцевий опір

ін.) без теплообміну та виконання зовнішньої роботи називасться

дроселюванням.

Задача 1

Суміш газів складаеться з компонентів і, кожний вагою m, кг.

Об'єм суміші в початковому стані складае V , м³ при тиску , МПа.

Внаслідок адіабатного чи політропного стиснення об'єм суміші

зменшусться в е рази (ɛ - коефіціснт стиснення). Показник політропи n).

Визначити середню-молекулярну масу сумішi, газову постіяну

суміші, томпературу суміш в початковому і кінцевому станах, об'см і
тиск суміші в кінцевому стані роботу стиснення, зміну- внутрішньої

енергії і-кількість теплоти в процееі стисиення, ларціальний тиск газів

суміші кінці стиснення. Відобразити процес в рv-та Тs- координатах.


Остання цифра шифру

Вага компоненту im, кг

Ɛ

Передостання цифра,МПа

n

1

1,2

-

1,2

3,3

-

-

5

1

8

0,1

1,1

2

-

3,2

4

0,8

-

-

7

2

12

0,2

1,15

3

-

-

3

1

1,6

5

8

3

16

0,15

1,25

4

3

2

1,4

2,6

-

-

6

4

5

0,3

1,2

5

6

1

3

-

-

1

4

5

12

0,25

1,4

6

-

-

-

3,8

1

1,2

9

6

15

0,1

1,45

7

-

2

1

4

2

-

3

7

7

0,4

1,5

8

2

3

1

5

-

-

6

8

12

0,2

1,15

9

-

-

6

2

1

1

7

9

18

0,15

1,2

0

3

1

1,8

2,2

-

-

5

0

10

0,25

1,25


Задача 2. Газ із початкового стану 1 ізотермічно розширюсться (.е -

коефіціент розпирення) до стану 2, в якому параметри Р2, барit, "C, а

потім етискується в ізобарному процесі дот об'ему у,у, і повертаеться

до початкового стану. Температура газу в стані 3 становить 1

Визначити для кожного процесу початковий га кінцевий об'сми газу,

тиск і температуру газу, роботу і кількість теплоти і, зміну внутрітньої

енергтї, ентальпії та ентропії газу в процесах та в циклі. Відобразити

відносне розташувания цих процесів у ру і Ts-координатах.

Витрату газу при аліабатному витіканні визначають за

формулою:

(3)

де-f площа поперечного перерізу сопла на виході.

Якшо . то у вихідному перерізі (в усті) простого сопла

швидкість витікання дорівнюе швидкості звуку в газі, витрата робочого тіла досягас свого максимуму, а тиск в усті сопла буде критичним:

(4)

Критична швидкість витікання визначастьея за формулами:

(5)

або

(6)

де А=1.118, 1,08 та 1,063 відповідио для одноатомних, двоатомних та

триатомних газів.

Критичну швидкість також можна також визначити за формулами:

(7)

де і виражено в клж/кг

(8)

де і вираженно в ккал/кг

Ентальпія i визначасться за тиском рр-

Максимальна витрата визначасться за формулою:Під час витіканні робочого тіла крізь сопло Лаваля (рис.3), швидкість у вихідному перерізі сопла визначається за формулою (1), витрата газу-за формулою (3), в який f -площа вихідного перерізу cопла.Швидкість у мікімальному перерізі сопла Лаваля дорівнюс критичній швидкості (швидкості звуку).

Площі мінімального перерізу та виходу сопла Лаваля обчислюють відповідно за формулами:

(10)

(11)

Де -питомі об'єми і швидкості течій робочого тіла у мінімальному перерізі та на виході сопла ( при рар та р.)

Площа поперечного перерізу виходу простого сопла у випадку, коли за формулою (12), теоретична коли визначаеться пвидкість газу буде дорівнювати критичній, то витрата-максимальна.

(12)

Витрата робочого тіла при цьому буде: (13)

де В-0,686 та 0,666 відповідно для двоатомного та триатомного газів.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас