Ім'я файлу: Позакласна робота з фізичного виховання.doc
Розширення: doc
Розмір: 83кб.
Дата: 01.07.2022
скачати
Пов'язані файли:
52175.docx

Зміст
Введення
1. Огляд літератури
1.1 Завдання позакласної роботи з фізичного виховання
1.2 Зміст позакласної роботи
1.3 Організація позакласної роботи
1.4 Форми позакласної роботи
1.4.1 Прогулянки, екскурсії, походи
1.4.2 Ігри, розваги
1.4.3 Спортивні змагання
1.4.4 Гуртки фізичної культури
1.4.5 Спортивні секції
2. завдання та методи дослідження
3. результати дослідження
Висновки
Перелік літератури

Введення
Тема роботи: «Дослідження позакласної роботи з фізичного виховання в загальноосвітніх школах м. Запоріжжя».
Актуальність роботи: позакласна робота відрізняється від навчальної тим, що:
- здійснюється на добровільних засадах, а її зміст і форми організації визначаються з урахуванням інтересів більшості учнів і умов школи;
- Вона будується на основі широкої громадської активності школярів, об'єднаних в колектив фізичної культури, при контролі і підтримці з боку адміністрації, вчителів, батьків, шефів;
- Педагогічне керівництво позакласною роботою набуває в більшій мірі інструктивно-педагогічний характер, стимулюючий прояв творчої ініціативи учнів.
Знаючи всі ці особливості організації позакласної роботи з фізичного виховання, вчитель зможе організувати її так, щоб вона була ефективною і результативною. У цьому і полягає актуальність даної теми.
Проблемами організації позакласної роботи займалися Козленко М.П. [4], Качашкіна В.М [3], Віленський М.Я. [2], Сафін Р.С. [2], Шиян Б.М. [5] та багато інших .

1 Огляд літератури
1.1 Завдання позакласної роботи з фізичного виховання
Одним з видів позакласної роботи в школі є масова фізкультурна та спортивна робота.
Завдання позакласної роботи:
-Сприяти школі у виконанні поставлених перед нею навчально-виховних завдань;
-Сприяти зміцненню здоров'я, загартовування організму, різнобічному фізичному розвитку учнів;
-Поглиблювати і розширювати будівлі, вміння, навички, отримані учнями на уроках, фізичної культури;
-Виховувати і розвивати організаторські навички у школярів;
-Організовувати здоровий відпочинок учнів;
-Прищеплювати учням любов до систематичних занять фізичною культурою і спортом. [1]
1. 2 Зміст позакласної роботи
Позакласна робота проводиться в позаурочний час у вигляді занять з гімнастики, легкої атлетики, лижної підготовки до туризму, в секціях, групах, командах.
Основним змістом позакласних занять з дітьми є матеріал навчальної програми з фізичної культури, який використовується з метою вдосконалення умінь і навичок учнів у виконанні різних вправ як у звичайних умовах, так і в ускладнених, зокрема на місцевості. [2]
Додатковий матеріал береться з журналів «Фізична культура в школі», «Вожатий», «Піонер», «Вогнище», з газети «Піонерська правда» і відповідної літератури. Найзначніше місце відводиться общеразвивающим вправ без предметів і з предметів, вправам на гімнастичних лавках і стінці, зі скакалками, в рівновазі, лазіння, стрибків. Розучуються комбінації вільних вправ і піраміди для виступів на піонерських зборах, ранках, святах.
Найбільше місце в позакласній роботі займають ігри. При цьому програмний матеріал з ігор значно розширюється за рахунок додаткових ігор, близьких за своїм змістом до програмних. Особливу увагу під час проведення позакласних занять, у тому числі й ігор, приділяється відповідності використовуваного матеріалу що вивчається на уроках навчального матеріалу, щоб поєднання навчальних та позакласних занять сприяло вдосконаленню рухових вмінь і навичок дітей.
Щоб домогтися масового охоплення учнів позакласною роботою, використовуються найрізноманітніші форми організації і проведення занять з дітьми з урахуванням їх віку, стану здоров'я і фізичної підготовленості. Основними формами є: походи, заняття в групах загальної фізичної підготовки, спортивні змагання, фізкультурні свята, заняття у спортивних секціях. [2]
1.3 Організація позакласної роботи
Загальне керівництво роботою колективу фізичної культури покладається на вчителя фізичної культури, а керівництво гуртком - на одного з вчителів початкових класів. У гурток і колектив фізичної культури учні вступають добровільно, для цього достатньо усної заяви.
На загальних зборах членів колективу (гуртка) вибирається рада, яка організовує і проводить всю роботу за планом, затвердженим директором школи.
У всіх класах школи обираються фізкультурні організатори. Вони працюють під керівництвом класних керівників, організовуючи учнів свого класу для участі в різних фізкультурно-масових і спортивних заходах, що проводяться школою.
Для проведення практичної роботи з учнями організуються секції. В першу чергу створюється секція загальної фізичної підготовки, що працює весь навчальний рік. Восени - ігри, легка атлетика і гімнастика; взимку - лижна підготовка та ігри; навесні - ігри, гімнастика та легка атлетика. Основою занять секції загальної фізичної підготовки є навчальна програма. На заняттях секції вдосконалюються вміння і навички, у виконанні вправ, ускладнених умовами місцевості, інший розстановкою снарядів, введенням нових елементів. Крім програмного матеріалу, на заняттях секції розучуються нові ігри, комбінації вільних рухів, піраміди. Навчальні групи секції виступають на шкільних святах.
У секцію загальної фізичної підготовки слід залучати якомога більше учнів, у тому числі і тих, які дещо відстають у фізичному розвитку від своїх однолітків. [3]
У м. Запоріжжі в загальноосвітніх школах такі секції існують і активно працюють, наприклад, в таких школах: № 32, № 100, № 108, № 102, № 45, № 40 і в ін [1]
У навчальних групах секції 15-20 чоловік. Комплектування груп проводиться з урахуванням віку і фізичної підготовленості учнів. У період підготовки до змагань створюються команди. Кількість учасників залежить від умов змагань. Учасники команд не припиняють занять у секції. Крім того, з учасниками команд можуть проводитися додаткові заняття (тренування).
Заняття навчальних груп загальноосвітніх шкіл м. Запоріжжя проводяться один-два рази на тиждень, у вільний від уроків час, за розкладом, затвердженим директором школи. Тривалість кожного заняття не повинна перевищувати 60 хв.
У кожній навчальній групі обираються старости, а в командах - капітани. Старости і капітани нагадують учням про заняття, враховують відвідуваність, допомагають раді колективу (гуртка) і керівникам груп у їх роботі. [4]
У школі поряд з секцією загальної фізичної підготовки можуть бути організовані секції з видів спорту: для дітей I класу з плавання, тенісу та настільного тенісу, фігурного катання на ковзанах; для дітей II класу, крім тих, які передбачені для І класу, - зі спортивної гімнастики (дівчата з восьми, хлопчики з дев'яти років); починаючи з III класу допускаються заняття в секціях плавання і стрибків у воду. З десятирічного віку учні допускаються до занять у секціях: бадмінтону, художньої гімнастики, ковзанярського спорту, легкої атлетики, вітрильного спорту, футболу.
Обов'язковими умовами для створення секцій з видів спорту є: наявність місць для занять, необхідне обладнання та інвентар, а головне - кваліфіковане керівництво. Керівники спортивних секцій повинні добре знати даний вид спорту, методику проведення занять, особливості занять з дітьми.
Різнобічна загальна фізична підготовка є основою успіхів у будь-яких видах спорту, тому на заняттях всіх секцій значна увага приділяється гімнастики, ігор, легкої атлетики.
Заняттями в групах і командах можуть керувати вчителя або інструктори-громадські, старшокласники (у середній школі), а також спортсмени і тренери спортивних товариств.
Окрім організації практичних занять, колектив (гурток) фізичної культури разом з вчителями, залучає учнів до роботи з влаштування нової спортивної площадки; в тісному контакті з гуртком «умілі руки» організує виготовлення найпростішого інвентарю; проводить спортивні змагання, фізкультурні свята, виступи на ранках і інших заходах; допомагає лікареві і вчителям в пропаганді фізичної культури і спорту серед учнів і батьків і т. д.
Членів колективу (гуртка), що виявили інтерес до занять фізичною культурою і спортом і досягли деяких успіхів, школа може направити в дитячу спортивну школу.
До учням, які перебувають у колективі (гуртку) фізкультури, пред'являються певні вимоги. Вони повинні встигати за виттям предметів, дотримуватися правил особистої гігієни, займатися в одній з груп або команд і брати участь у проведенні фізкультурних заходів.
Члени колективу, що показують хороші успіхи в заняттях фізкультурою і поєднують це з високою успішність під усіх предметів і зразкової дисципліною, заохочуються директором школи. [4]
1.4 Форми позакласної роботи
1.4.1 Прогулянки, екскурсії, походи
Прогулянки, екскурсії та походи мають велике освітнє і виховне значення, оскільки діти знайомляться з природою, рідним краєм і його визначними пам'ятками.
Ці заходи сприяють вдосконаленню навиків у ходьбі, бігу і іграх, загартовують організм і зміцнюють здоров'я дітей, сприяють набуттю навичок самообслуговування, поведінки та орієнтування на місцевості тощо п. Неоціненну роль вони відіграють в створенні і зміцненні дитячого колективу, у вихованні почуття дружби і товариства .
Прогулянки, екскурсії та походи найчастіше проводяться пішки, зимою можуть бути використані лижі.
Прогулянки зазвичай здійснюють без певних освітніх цілей, заради відпочинку на лоні природи. Екскурсії мають певні освітні цілі і проводяться по заздалегідь наміченої тематики.
У походах на відміну від екскурсій поєднується виконання освітніх завдань з умовами похідного життя (розбивка табору, приготування їжі, подолання труднощів, що зустрічаються в будь-якому результаті, і т. д.).
Тематика екскурсій і походів повинна відповідати загальноосвітньої підготовки дітей і шкільним навчальним програмам.
Прогулянки та екскурсія проводяться з учнями всіх початкових класів школи, походи організовуються для учнів III класів. Зазвичай ці заходи проводяться для кожного класу окремо.
Протяжність маршрутів не повинна перевищувати 5-7 км в обидва кінці, для учнів I-ІІ класів, 8-10 км - для учнів ІІІ класів. При цьому в середині шляху необхідний відпочинок протягом 1-2 ч.
Невеликі прогулянки та екскурсії (за мінімальної відстані) можуть проводитися в будь-який навчальний день; прогулянки та екскурсії на велику відстань, а також походи тільки у вихідні або канікулярні дні. Кожне з цих заходів ретельно готується, докладно розробляється план проведення. У плані передбачаються завдання заходу, маршрут, місця нетривалого і тривалого відпочинку, заняття та ігри в дорозі і на великому привалі, інвентар, особисте до колективне спорядження учасників. [5]
Про майбутню прогулянці або екскурсії учні попереджаються заздалегідь. Керівник прогулянки, екскурсії або походу зобов'язаний добре знати склад і стан здоров'я учнів, щоб вирішити питання про допуск їх до участі у проведеному заході. Необхідно також добре знати і фізичну підготовленість учнів. Від цього залежить вибір маршруту та швидкість руху групи. Якщо група різнорідна але складом, керівник при визначенні швидкості руху орієнтується на більш слабких учасників.
Найчастіше прогулянками, екскурсіями та походами керують вчителя.
При проведенні тематичних екскурсій в школах м.Запоріжжя запрошують учасників історичних подій, героїв праці, передовиків виробництва, старожилів.
Одним з вирішальних умов для успішного проведення будь-якого заходу є дисципліна учасників та дотримання ними встановлених правил і режиму походу (прогулянки), а також чітке виконання доручень. Керівник походу, екскурсії або прогулянки завчасно проводить з учасниками роз'яснювальну роботу, а під час проведення вимагає обов'язкового виконання встановленого порядку.
При підготовці будь-якого заходу вчителю необхідно заздалегідь виділити у складі учнів помічників, які організовують дітей, підбирають необхідний інвентар та спорядження, перевіряють підготовку учасників, готуються самі і допомагають іншим в проведенні ігор, хороводів, художньої самодіяльності і т. п.
Для найбільш фізично підготовлених учнів з дозволу лікаря в літні канікули можуть проводитися дводенні походи з одним нічлігом.
План походу розробляється керівником і затверджується директором школи. Готовність кожного учасника перевіряється керівником за один два дні до походу і безпосередньо перед виходом. До участі у походах слід залучати медичний персонал школи (лікаря або медсестру).
При підготовці до такого походу керівник попередньо проводить з учасниками кілька тренувальних занять у ходьбі, бігу та стрибків, вивчає маршрут походу та розподіляє обов'язки. Велика увага приділяється підготовці колективного та особистого інвентарю (зокрема, одягу та взуття) та підготовчої роботи з організації ночівлі та харчування. Ночівля повинен бути забезпечений у закритому приміщенні (будинку, шкільній будівлі), що задовольняє санітарно-гігієнічним вимогам. Харчування має бути обов'язково гарячим. Похід проводиться за заздалегідь розробленим планом, з дотриманням певного режиму руху, відпочинку, харчування.
При визначенні маршруту враховуються місця для привалу, наявність джерел питної води, місць для купання.
Колективне спорядження в поході складається з наступних предметів: сокира (у чохлі), посуд для приготування їжі (алюмінієві каструлі, бляшані луджені відра, емальований посуд), розливальні ложка, сковорідка, мішки із зав'язками для продуктів, ніж столовий, консервний ніж, фотоапарат, горн, м'ячі, сигнальні прапорці, мала саперна лопата, компас, клейонка, ножиці, голки, нитки, шпильки, сірники, аптечка. Відповідно до завдань походу в колективне спорядження можуть увійти також гербарні папки, коробки для грунту, комах, різних сільськогосподарських культур.
В індивідуальне спорядження учасників походу входить: влітку-сорочка або футболка з довгими рукавами, труси у хлопчиків, шаровари у дівчаток, тренувальні або звичайні штани, світла панама, добре розношені черевики, шкарпетки, на випадок поганої погоди - куртка, піджак. Крім того, кожен учасник походу бере для себе рюкзак, ложку, кухоль, миску, рушник, мило, серветку, зошит або блокнот, олівець.
У рюкзаках укладаються всі особисті речі і частина колективного спорядження. Загальна вага рюкзака не повинен перевищувати 3 кг. Речі в рюкзак укладаються так, щоб до спини прилягало все м'яке.
У добовий раціон учасників походу входить: 300 г чорного і 200 г білого хліба, 100 г крупи, 1 банка м'ясних консервів (на двох), 30-40 г масла, 100 г цукру, 500 г овочів, 0,5 л молока, також сіль, чай, цибуля, морква.
Овочі та молоко зазвичай купуються на місці або поблизу великого привалу. Молоко дозволяється вживати тільки кип'ячене.
Складання меню і розкладка продуктів на разові прийоми харчування повинні проводитися до походу. [5]
Під час походів дітей треба вчити орієнтуватися на місцевості за компасом і годинах.
Під орієнтуванням на місцевості розуміється визначення сторін горизонту - півночі, півдня, сходу і заходу - і розташування населених пунктів і дороги по відношенню до місця знаходження туристів.
Щоб орієнтуватися за компасом, треба компас покласти на горизонтальну поверхню (книжку, папку, пень) і відпустити гальмо. Стрілка після коливання зупиниться і одним своїм кінцем покаже напрям на північ, іншим - на південь. У компасі Адріанова, найбільш прийнятному для юних туристів, північний кінець стрілки має білий колір, в інших компасах північний кінець стрілки темний. Якщо відповідно до показань компаса стати обличчям на північ, то праворуч буде схід, ліворуч - захід, а ззаду - південь.
Компас можна орієнтувати. Це значить поєднати північний кінець стрілки з північної точкою лімба компаса.
За допомогою годин орієнтуватися можна тільки вдень і в тиху погоду, коли видно сонце. Щоб орієнтуватися в 13 год, достатньо стати обличчям до сонця і зліва буде схід, праворуч - захід, ззаду - північ.
В інші годинник слід годинну стрілку направити на сонці і кут між годинною стрілкою і напрямком на цифру «1» на циферблаті годинника розділити навпіл. Лінія поділу цього кута вказує напрямок південь - північ.

У поході дітей треба вчити розпалювання багаття. Багаття розпалювати треба в такому місці, щоб він не псував коренів зелені, не міг служити причиною лісової пожежі; від найближчих дерев багаття розпалюється в 5-6 м.
Для багаття робиться вогнище: зрізається з площі в 1 кв. м дерен і цим дерном обкладається вогнище, при цьому дерен кладеться травою вниз. У середину вогнища накладається «курінь» або «колодязь» з дрібних сухих гілочок, бересту, «паличок-зажігалочек». «Курінчиками» («колодязь») обкладається тонкими, сухими суками і запалюється з того боку, звідки дме вітер. Коли «курінь» загориться, в багаття підкладаються спочатку тонкі сучки, а потім все більш товсті і великі. На вогнищі вариться їжа, кип'ятиться чай. Щоб їжа добре, швидко зварилася і не пахла димом, треба каструлі, відра та чайники підвішувати над багаттям після того, як полум'я буде достатнім, дим зменшиться.
Після повернення учасників походу один з номерів шкільної стінної газети слід присвятити підсумками його проведення. [5]
1.4.2 Ігри, розваги
Самими простими і масовими формами позакласної роботи з учнями є ігри і розваги.
Ігри організовуються як з невеликою групою учнів одного класу, так і з великими групами учнів двох-трьох класів. Чим чисельніша група грають, тим краще повинні бути підготовлені організатори та витівники з учнів. Ігри слід проводити у вигляді так званого «години ігор», загальне керівництво яким здійснюється вчителями.
«Годинник ігор» проводяться в позаурочний час, а також і канікулярний період, причому збір дітей для участі в іграх призначається у певний день і час у школі або на майданчику. У гарну погоду восени і взимку, а також в літній час гри проводяться на відкритому повітрі; лише в непогожу, вітряну і холодну погоду вони проводяться в закритому приміщенні де температурні умови для ігор на повітрі ті ж, що й для занять іншими вправами. Проведені ігри завжди повинні відповідати віку і підготовленості граючих, бути доступними для хлопчиків і дівчаток, простими за змістом, легко зрозумілими, цікавими і захоплюючими. Комплекс ігор складається так, щоб у ньому були ігри з різним змістом, і навантаженням і щоб ці ігри правильно чергувались. У одне заняття вводяться гри спокійні та ігри з великою рухливістю, ігри зі співами і танцями. При цьому найбільш рухливі ігри проводяться в середині заняття, а ігри зі співами - в кінці його.
У старших класах школи велике застосування мають командні ігри, близькі за своїм змістом до спортивних. До них відносяться «Піонерський м'яч», «Естафети», «Лапта», «Гонка м'ячів», «Мисливці і качки» і багато інших. [6]
Якщо вводяться нові ігри, які на уроках не було пройдено, то їх в одному занятті має бути не більше двох: одна гра з великою рухливістю та інша відносно спокійна. Під час проведення ігор на місцевості велике застосування мають такі ігри, як «Чуйний вартовий», «Маскування», «Невидимка» «Хитра лисиця», «Через ланцюг» та ін
Як улюблене заняття дітей у позаурочний час гри проводяться не тільки в спеціальні «годинник ігор», але також на ранках, святах, прогулянках, екскурсіях і т. д.
З великою охотою діти беруть участь у хороводах, танцях і танцях. Проводяться вони і на відкритому майданчику, і в закритому приміщенні в супроводі музики або зі співом. За своїм характером і змістом вони: мають бути простими і легко розучуватися навіть із великою групою дітей. Як і гри хороводи, танці та танці проводяться на ранках, святах, прогулянках та екскурсіях, вводяться вони і в «години ігор». Цілком доступними для учнів школи є «Марш-хоровод», «Камаринська», «Во саду ли, в городі», «Гопак», «Полька-запрошення», «Перехідна полька», «Мрія», «Лявоніха» та ін
Для проведення цих видів позакласної роботи готується актив учнів, з яким попередньо розучуються нові хороводи або танці, з тим щоб вони могли надавати допомогу керівнику у проведенні зазначених заходів з іншими дітьми.
У перервах між масовими танцями й танцями організовуються індивідуальні танці й танці.
У числі корисних і цікавих розваг для учнів школи велике застосування мають ігрові вправи типу завдань. До таких належить «Серса», «Одягни кільце», «Вудка», «Зрізання предметів», «Покатай точніше», «Обручі», «Хто більше потрапить?», «Накинь кільце» та багато інших.
Улюбленим зимовою розвагою дітей є катання на санках з гір. Існує дуже багато способів катання з гір і різних ігрових ускладнень, застосовуваних але ініціативи самих катаються. Діти катаються на санках сидячи, лежачи, спиною вперед, стоячи, стоячи на колінах, по одному, по двоє і т.д. Виробляються спуски з гори на швидкість, на дальність, з поворотами і т.д. Спуски з гір можуть супроводжуватися додатковими вправами: підняти на ходу малий м'яч, зняти стоїть прапорець, покласти м'яч, проїхати під ворітця (улаштованими з лижних палиць), метнути на ходу в ціль, перейти з положення сидячи в положення лежачи і т. д. З учнями старших класів проводяться змагання по спуску з гір та естафети з санками.
Краще всього катання на санках проводити з природних гір; за відсутності їх силами учнів будують снігову гору на шкільному майданчику або де-небудь поблизу від школи. Використовуються також і дерев'яні гірки, призначені в літню пору для вбеганія, які на зимовий час обкладаються снігом і заливаються водою.
Велике задоволення приносить дітям, коли вчитель не обмежується наглядом за дітьми, а сам з ними катається. [6]
1.4.3 Спортивні змагання
Спортивні змагання є однією з найбільш цікавих, захоплюючих форм позакласної роботи з фізичного виховання у початковій школі. Вони сприяють залученню учнів до систематичних занять фізичними вправами вдома і в колективі фізкультури, підвищують фізичну підготовленість учнів, згуртовують дитячий колектив.
Змагання, як і інші види позакласної роботи, включаються в загальний річний план роботи школи. На початку навчального року точно визначаються терміни проведення, положення і програми змагань. З урахуванням цих термінів завчасно проводиться підготовка до змагань.
Кращими строками для проведення змагань є канікули - зимові, весняні і літні (фазу після закінчення навчального року).
Спортивні змагання організуються і проводяться безпосередньо вчителями під загальним керівництвом директора школи. Найактивнішу участь у них мають брати піонерська організація і колектив фізкультури. У восьмирічних і середніх школах активну участь у змаганні початкових класів приймає також комсомольська організація. Кращі учні-спортсмени старших класів надають допомогу у підготовці учнів початкових класів до змагань і в проведенні їх. Кожне змагання проводиться відповідно до положення, в якому зазначаються: цілі та завдання змагання, керівництво, час і місце проведення, учасники, програма, умови проведення та залік, порядок нагородження кращих учасників команд, форма заявки і терміни її подання. [7]
З учнями початкових класів школи можуть проводитися змагання з ігор, лижам, легкої атлетики, ковзанів, а так само з гімнастики.
У програму змагань з ігор включаються рухливі ігри з шкільної навчальної програми та ігри, які були добре розучені на позакласних заняттях. Змагання з рухливим іграм можуть проводитися серед усіх учнів.
Змагання з лиж і ковзанів проводяться серед учнів III класів. Дистанція з лижних гонок для хлопчиків - 500 м, для дівчаток - 300 м, по ковзанах і для хлопчиків, і для дівчаток - 60 м.
У програму змагань з легкої атлетики, які проводяться серед учнів III класу, можна включати такі види: біг, стрибки в довжину і висоту з розбігу, метання м'яча. Але дистанцію бігу слід обмежити (до 40 м), а метання м'яча можна проводити на дальність або в ціль.
Серед учнів II-III класів можна проводити змагання з гімнастичним вправам, які добре засвоєні на уроках фізичної культури або на заняттях в секціях загальної фізичної підготовки: фігурна марширування, вільні вправи без предметів і з предметами (з прапорцями, квітами, стрічками, палицями), вправи в рівновазі, стрибки у висоту з прямого розбігу, метання м'ячів в ціль. Програма будь-яких змагань розробляється з урахуванням фізичної підготовленості учнів.
У програму змагань з гімнастики та легкої атлетики включається декілька різних видів, але участь у них дітей протягом одного дня обмежується лише двома, щонайбільше трьома видами (наприклад, у гімнастиці - вільні вправи, метання в ціль і стрибки у висоту; в легкій атлетиці - біг, стрибок, метання). Конкретно ці питання вирішуються вчителем класу з урахуванням індивідуальних здібностей учнів (за узгодженням з лікарем). [8]
Змагання з рухливим іграм за наявності відповідних умов можна проводити в будь-який час року. Гімнастичні змагання найкраще проводити у весняні канікули, а легкоатлетичні - по закінченні навчального року.
Спортивні змагання в школі можуть проводитися в класі між командами (ланками), а в школі (дружині) між класами.
Усередині класу змагання організовується і проводиться вчителем та активом класу. Їм допомагають колектив (гурток) фізкультури і батьки.
Для підготовки і проведення загальношкільних змагань створюється організаційний комітет, очолюваний зазвичай директором школи.
До оргкомітету входять вчителі, лікар школи, колективу (гуртка) фізкультури і батьків. Оргкомітет вирішує питання про терміни і місце проведення змагань, їх матеріальному забезпеченні, про умови заліку, стверджує розпорядок проведення змагань.
Успіх у проведенні змагань в значній мірі залежить від якості роботи суддівської колегії, яку очолює головний суддя, який призначається директором школи. В обов'язки головного судді входить: підбір суддів, розподіл між ними обов'язків, контроль за підготовкою місць змагань, складання плану (розкладу) проведення змагань та забезпечення безперебійного проведення змагань відповідно до положення і програмою.
Головному судді надані великі права: його рішення обов'язкові для всіх суддів і учасників змагань, він разрeшает всі спірні питання. Після закінчення змагань головний суддя разом із секретарем підводять підсумки, оформляють документацію, складають директору школи всі матеріали змагань.
Секретар змагань приймає заявки, перевіряє їх, готує протоколи, проводить жеребкування, видає учасникам нагрудні номери, спільно з головним суддею підводить підсумки.
До складу суддівської колегії (крім головного судді і секретаря) залежно від обсягу роботи та кількості учасників можуть входити заступники головного судді, стартери, судді секундометрист, судді за видами, судді на старті і фініші, начальники дистанції, контролери та ін Всі вони працюють і виконують свої обов'язки під керівництвом головного судді.
Для підготовки і проведення змагань треба залучати • якомога більше учнів. Вони зазвичай готують місця для змагань, інвентар, оформляють майданчика або зали, суддівські протоколи. Діти, які не беруть участь у змаганнях, працюють суддями (будучи добре проінструктовані, вони зможуть проводити вимірювання і запис результатів, підрахунок очок).
При підготовці та проведенні змагань з лиж суддівська колегія виконує наступну роботу. Начальник дистанції за один-два дні до змагань вибирає місце і вимірює дистанцію. Місце змагань вибирається поблизу школи. Лижня не повинна перетинати ні одну дорогу. У день змагань місце старту і фінішу барвисто оформляється, дистанція розмічається прапорцями. Залежно від місцевості на дистанції розміщуються два - чотири контролера.
За один-два дні до змагань секретар проводить жеребкування, видає нагрудні номери і заготовлює протоколи. Найпростішим способом жеребкування є наступний: за кількістю учасників (хлопчиків і дівчаток окремо) заготовлюються маленькі смужки паперу, на яких пишеться прізвище учасника. Потім ці смужки кладуться на стоячи (прізвищем вниз) і ретельно перемішуються. Далі відбувається жеребкування: береться одна смужка паперу і на чистій стороні пишеться № 1, на іншій смузі - № 2 і т. д. У такому ж порядку видаються нагрудні номери і складається протокол старту. [9]
У день змагань суддівська колегія збирається за 1-1,5 години до початку змагань. Головний суддя перевіряє готовність суддів і учасників і доповідає про це директору школи. Діти збираються в теплому приміщенні, там же проводиться остаточна підготовка учасників. До місця старту учасники виходять за розпорядженням судді при учасниках, який перед стартом вибудовує їх у порядку нагрудних номерів і останній раз перевіряє їхню готовність, одяг, взуття, головний убір, лижі та палиці.
Зі старту найкраще випускати по одному учаснику (через 15-30 с). На старті повинні бути стартер (він же секундометрист) і секретар, який записує час відходу зі старту кожного учасника. Контролери на дистанції відзначають проходження учасниками контрольних пунктів. Особливо чітко повинні працювати судді на фініші, де як мінімум повинні бути старший суддя, що регулює роботу всієї бригади, два секундометриста, що фіксують час приходу кожного учасника, та двох секретарів, які записують час приходу кожного учасника і їх номери.
Після закінчення змагань протоколи старту і фінішу обробляються, визначаються результати учасників і складається зведений протокол.
Проведення змагань з гімнастики вимагає великої підготовчої роботи з суддями. Головний суддя докладно вивчає з ними програму змагань, інструктує їх з оцінки виконання вправ, що входять в програму змагань. Шкала оцінок, як правило, встановлюється десятибальна.
Головний суддя складає графік проведення змагань і, керуючи суддями, забезпечує його виконання. Після закінчення змагань головний суддя разом з головним секретарем підводять підсумки змагань
Робота головного секретаря змагань з гімнастики ідентична роботі головного секретаря змагань з лиж.
У бригаду для суддівства вільних рухів входять старший суддя, секретар та судді, по одному судді (а краще по два) на кожного учасника команди, виконуючої вправу.
Для виконання вільних рухів потрібно досить просторе приміщення, щоб могла виступати команда в кількості п'яти-шести учасників. Підлога на майданчику для виступу повинен бути дуже чистим; ховаю стелити на підлогу килим. Старший суддя до кожного з учасників прикріплює для суддівства одного або двох суддів. Судді без узгодження один з одним оцінюють виконання вправ і вголос оголошують своє рішення або показують оцінки за допомогою суддівських книжок. Секретар записує результати. Випадки особливо серйозних розбіжностей суддів в оцінках розбирає старший суддя, після чого він приймає рішення. На виконання вільних рухів даються дві спроби, краща з яких зараховується.
Вправи в рівновазі судить бригада з двох чоловік. Один з них - старший, який приймає рішення, інший, разом зі старшим приймає участь в оцінці виконання вправи, він же веде протокол.
Для виконання вправ у рівновазі використовується гімнастичне колоду або гімнастична лава, поставлена ​​рейкою вгору, необхідні гімнастичні мати. Вправи учасники виконують по одному, кожному дається дві спроби, краща з яких зараховується.
Стрибки у висоту судить бригада, що складається з двох чоловік: суддя і секретар.
Для стрибків у висоту потрібно наступний інвентар: два стояки, одна планка або мотузочок для стрибків, два-три гімнастичних мату, місток, вимірювальна планка. На кожній висоті учаснику дається дві спроби. Кожна висота заздалегідь розцінюється балами.
Метання в ціль судить бригада у складі двох чоловік: суддя або секретар. [10]
Для метання в ціль потрібні квадратний щит розміром 1х1 м з п'ятьма концентричними колами (починаючи з кола діаметром 20 см, потім збільшуючи діаметр кожного кола на 20 см, на кожному колі позначаються цифри від 1 до 5 або від 2 до 10), тенісні м'ячі ( в залежності від умов змагання їх 5 або 10), обмежувальна планка або лінія, за яку не можна заходити при метанні. Обмежувальна планка кладеться (або позначається лінія) на відстані, встановленому програмою змагань (5-10 м). Учасник намагається потрапляти у центр кола, що дає найбільшу суму очок. Суддя оголошує результат після кожного кидка учасника, секретар записує результат кожного кидка, а потім підсумовує очки усіх кидків і оголошує результат.
Змагання з легкої атлетики, що проводяться навесні на спортмайданчику, вимагають великої підготовки. Всі місця змагань повинні бути ретельно підготовлені відповідно до вимог правил.
Доріжка для бігу розмічається так, щоб для кожного біжить учасника була окрема доріжка шириною 1,25 м. Для проведення змагань з бігу необхідні прапорець для стартера, прапорець для відмашки на фініші, секундоміри, фінішна стрічка.
Місця для приземлення при стрибках розпушують, брусок для відштовхування білиться крейдяним або вапняним розчином, а доріжка для розбігу при стрибках у довжину і майданчик для розбігу при стрибках у висоту утрамбовуються. [11]
Для проведення змагань зі стрибків у висоту вимагайте стійки для стрибків, планки або мотузочки, вимірювальні планки, лопата й граблі для розпушування і вирівнювання місця приземлення. Для проведення змагань зі стрибків у довжину потрібні рулетка, кілочок для позначки стрибка, лопата й граблі.
При підготовці місць для метань на дальність передбачаються доріжка для розбігу і коридор шириною 10 м, ясно позначений Лініями, покажчиками відстаней або прапорцями. Позначається лінія кидка. Для проведення змагань необхідні м'ячі тенісні, кілочки для позначки кидків, рулетки.
Легкоатлетичні змагання проводяться на відносно великому майданчику, в різних секторах якій проходять стрибки, біг, метання. Щоб краще керувати змаганнями, головна суддівська колегія знаходиться в певному приміщенні (місці), де при можливості встановлюється мікрофон.
Змагання з усіх видів легкої атлетики починаються одночасно, тому призначається стільки суддівських бригад, скільки видів змагань
У бригаді для бігу повинні бути стартер, два-три секундометриста (за кількістю доріжок), суддя на фініші та секретар. Стартер дає старт після того, як до бігу все готове і з фінішу буде дано умовний сигнал прапорцем (відмашка). Старт дається одночасно стільком учасникам, скільки є доріжок: це також залежить і від кількості секундометрист.
Стартер подає три команди:
1. «На старт!» За цією командою учасники стають на старт.
2. «Увага!» (Учасники готуються почати біг).
3. «Марш!» Зі словом «марш» стартер різко опускає піднятий вгору прапорець, учасники починають біг. Наступний старт стартер дає тільки після відмашки з фінішу.
Секундометрист виконують вирішальну роль у точному визначенні результатів бігу. Під час старту всі вони за помахом стартера прапорцем пускають секундомір (натискають кнопку), а коли бігун, якого приймає секундометрист, торкнеться фінішної стрічки або досягне лінії фінішу, секундомір зупиняється. Показники секундоміра фіксуються секретарем в протоколі. Старший суддя на фініші керує всією суддівською бригадою, вирішує всі питання, що виникають під час змагань, дає відмашку стартеру, що свідчить про готовність бригади на фініші.
Змагання зі стрибків у висоту проводить бригада в складі судді та секретаря.
На початку змагань суддя встановлює планку або мотузочок на мінімальній висоті, секретар перевіряє за протоколом явку учасників. За дозволом судді і викликом секретаря учасники починають стрибати.
На кожній висоті учаснику дається три спроби, кожна спроба відзначається секретарем. Облік спроб необхідний для того, щоб вирішити питання про перевагу стрибуна у тому випадку, якщо два учасники подолали однакову висоту (перевага належить тому, хто на подолання висоти витратив меншу кількість спроб). Висота вважається взятій, якщо планка не впала на землю після стрибка. Невдалою спробою вважається будь невдалий стрибок, а також будь-яке торкання ногами ями з піском в кінці розбігу до стрибка.
Стрибки у довжину з розбігу проводить бригада в складі судді (він же вимірювач), другого вимірювача і секретаря. Після повної підготовки місця для стрибків та перевірки з'явилися учасників. За протоколом суддя дозволяє учасникам стрибати. Кожен учасник робить три спроби, по одній після всіх учасників. Результат кожної спроби вимірюється. До протоколу заносяться результати всіх трьох спроб. Чи зараховується кращий результат. Спробою вважається будь захід за лінію бруска для відштовхування. Кожен стрибок вимірюється рулеткою, при цьому вимірюється відстань між бруском для відштовхування і найближчою до бруска точкою дотику будь-якою частиною тіла стрибуна.
Метання на дальність проводяться бригадою у складі судді (він же вимірювач), другого вимірювача і секретаря.
Старший суддя за викликом секретаря дозволяє учаснику зробити підряд три кидки. Кожен кидок відбувається після того, як другий вимірювач точно зазначив кілочком результат попередньої спроби На кілочку повинна бути цифра, яку секретар заносить до протоколу проти прізвища мече. Підряд метають 10-15 учасників, після чого проводиться вимірювання результатів, Вимірюється відстань між лінією метання і точкою приземлення м'яча. Вимірюється і заноситься до протоколу кращий результат. [12]
1.4.4 Гуртки фізичної культури
Гуртки фізичної культури організуються для учнів школи. Залежно від умов і кількості, бажаючих вони можуть бути організовані окремо в кожному класі, для відстаючих в засвоєнні навчального матеріалу, для всіх учнів початкової школи. Усередині гуртка комплектуються групи по 20 - 25 осіб з урахуванням їх віку і фізичної підготовленості. Заняття проводяться два-три рази на тиждень, їх тривалість 60-90 хв.
Завдання гуртка - активізувати руховий режим дітей, розширити їх знання, рухові вміння і навички; формувати в них потребу до регулярних занять фізичними вправами. Спрямованість занять повинна забезпечувати різнобічний фізичний розвиток учнів, оволодіння ними школою рухів, формування у них правильної постави, поліпшення якості засвоєння матеріалу навчальної програми. У заняття включаються головним чином вправи шкільної програми, виконувані в ускладнених умовах і переважно в ігровій формі. [13]
Методичне керівництво заняттями в гуртках здійснює вчитель фізичної культури. До безпосереднього проведення занять залучаються громадські інструктори, учні-спортсмени, інструктори з шефствують організацій. Вчителі, сприяють залученню учнів до гуртків, надають допомогу в їх організації, а при відповідній підготовленості беруть участь і у проведенні занять.
Такі гуртки існують у таких школах: № 24, № 96, № 69, № 32, № 100, № 106.
1.4.5 Спортивні секції
Спортивні секції створюються для учнів, які бажають займатися певним видом спорту. Основні завдання секцій:
-Долучити школярів до систематичних занять спортом;
- Сприяти їх спортивного вдосконалення в обраному виді спорту;
-Готувати їх до участі у позашкільних змаганнях;
-Сприяти придбанню знань і навичок інструкторської роботи та суддівства змагань.
У секції запрошуються школярі основної медичної групи, що отримали допуск лікаря до занять. Проведення конкурсного відбору небажано, тому що це суперечить основним завданням позакласної роботи. У секції учні розподіляються за групами з урахуванням віку (6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 років), статі, рівня спортивної підготовленості. Згідно з існуючим положенням діти допускаються до спортивних занять:
з 6-річного віку - до занять зі спортивної гімнастики (дівчата), художньої гімнастики, фігурного катання;
з 7-річного віку - до занять з фрістайлу, шахів та шашок, тенісу настільного і великому, синхронного плавання, стрибків на батуде, у воду, плавання, спортивної гімнастики (хлопчики), акробатики, водно-лижного спорту;
з 8-річного віку - до занять з бадмінтону, баскетболу, футболу, гірничо-лижного спорту, спортивного орієнтування;
з 9-річного віку - до занять з водного поло, волейболу, ковзанярського спорту, легкої атлетики, лижного спорту (біатлону), лижних гонок, лижного двоборства, стрибків з трампліну, вітрильного спорту, регбі, ручному м'ячу, хокею на траві, з м'ячем , з шайбою;
з 10-річного віку - до занять зі скелелазіння, фехтування, важкої атлетики, санного спорту, сучасного п'ятиборства, стрільби кульової, веслування на байдарці і каное, веслування академічного, велоспорту, боротьби вільної, класичної, дзюдо, самбо, боксу;
з 11 років - до занять з кінного спорту, стрільби з лука, стрільби стендової;
з 17 років - до занять бобслеєм.
Для учнів 8-9 і 10-11 років заняття проводяться два рази на тиждень по 45 хв, для інших вікових груп - три рази на тиждень по 90 хв. Проводять заняття в спортивних секціях вчителя фізичної культури, військові керівники (з військово-прикладних видів спорту), вчителі інших предметів, що мають відповідну підготовку з певного виду спорту та компетентні в питаннях методики організації та проведення спортивних занять з дітьми.
Такі секції існують практично у всіх загальноосвітніх школах м. Запоріжжя. [1]

2 завдання і методи дослідження
Завдання дослідження:
- Вивчити всю існуючу літературу по темі: «Організація позакласної роботи»;
- Проаналізувати дану тему;
- Виділити основні особливості організації позакласної роботи в загальноосвітніх школах м. Запоріжжя;
- Виділити результати дослідження;
- Зробити певні висновки.
Методи дослідження:
- Опис;
- Аналіз;
- Пояснення;
- Метод системного спостереження. [14]

3 результати дослідження
У результаті огляду літератури з даної теми була досліджена позакласна робота в загальноосвітніх школах м. Запоріжжя. У нашому місті існує велика кількість загальноосвітніх шкіл. І практично у всіх школах проводиться позакласна робота з фізичного виховання.
Організаційною основою позакласної роботи з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх школах м. Запоріжжя є: у восьмирічних і середніх школах, - колектив фізичної культури, в якому можуть складатися учні III-VIII чи III-X класів; в початкових школах - гурток фізичної культури.
в таких школах № 32, № 100, № 108, № 102, № 45, № 40, а також і в ін, існують і активно функціонують спортивні секції. У секціях перевагу віддають тим видам спорту, заняття якими відрізняються простотою організації, не вимагають складного і дорогого обладнання, забезпечують масовий охоплення школярів, мають найбільш прикладне значення і сприяють різнобічної підготовки дітей; безпосередньо пов'язані зі змістом навчальної програми і змагань, в яких їм доведеться брати участь .
У ході дослідження було виявлено, що у всіх загальноосвітніх школах нашого міста проводяться змагання з різних видів спорту, проводяться також загальношкільні змагання, районні змагання і обласні. І серед обласних змагань школи м. Запоріжжя знаходяться не на останніх місцях, а зовсім навпаки, практично в першості. [15]

Висновки
Ефективність позакласної роботи забезпечується при дотриманні наступних умов:
-Тісний зв'язок з навчальною роботою (наступність змісту, організаційно-методичні прийоми і т. д.);
-Доступність занять і різноманітність форм, що забезпечують включення у фізкультурно-спортивну діяльність широкого контингенту учнів;
-Спадкоємність принципів і методів всієї системи позакласної освітньо-виховної роботи за широкої участі учнівського активу;
-Залучення батьків і шефів до матеріально-технічному забезпеченню умов для занять, до керівництва секціями, командами;
-Чітке керівництво з боку адміністрації та вчителів діяльністю шкільного колективу фізичної культури.
У даній роботі були розглянуті такі питання:
- Завдання організації позакласної роботи;
- Зміст позакласної роботи в загальноосвітніх школах м. Запоріжжя;
- Організація позакласної роботи з фізичного виховання;
- Форми організації позакласної роботи з фізичного виховання.
Для того, щоб форма роботи дала бажаний результат, потрібно, щоб вона була внутрішньо прийнята вчителем фізичної культури, педколективом школи та її керівництвом і звичайно ж учнями.

Перелік літератури
1. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів
факультету фізічного виховання / Підготувала доцент, кандидат біологічних наук Т.М. Чіженок - Запоріжжя, ЗДУ, 2003. - 27 с.
2. Віленський М.Я., Сафін Р.С. Професійна спрямованість фізичного виховання студентів педагогічних спеціальностей .- М.: Просвещение, 1989. - 305 с.
3. Качашкін В.М. Методика фізичного виховання .- М.: Просвещение, 1980. - 307 с.
4. Козленко М.П. Теорія і методика фізичного виховання .- К.: Радянська школа, 1984. - 296 с.
5. Шиян Б.М. Методика фізічного виховання школярів .- Л.: Відавнітство "Світ", 1993. - 183 с.
6. Матвєєв А.П. Теорія і методика фізичної культури. - М.: Фізкультура і спорт, 1991 - 543 с.
7. Зациорский В.М. Спортивна метрологія. - М.: Фізкультура і спорт, 1982 - 256 с.
8. Лосєва О.А, Паранічева Т.М. Фізіолого-гігієнічні передумови до організації навчання дітей шестирічного віку / / Поч. шк. - 1986. - № 7. - С. 56-58.
9. Матвєєв Л.П. Теорія і методика фізичної культури. - М.: ФиС, 1991. - 543 с.
10. Козленко М.П., ​​Вільчковській Є.С., Цвек С.Ф. Теорія І методика фізічного виховання. - К.: Вища школа, 1984. - 220 с.
11. Теорія і методика фізичного виховання / За ред. Б.А. Ашмаріна. - М.: Просвешеніе, 1990. - 287 с.
12. Теорія і методика фізичного виховання / За ред. Б. А. Вайнбаум. - М.: Просвешеніе, 1979. - 209 с.
13. Книга вчителя фізичної культури. - М.: Просвещение, 1973. - 304 с.
14. Волков Л.В. Методика виховання фізічніх здібностей учнів. - К.: Радянська школа, 1980. - 234 с.
15. Фурманов А.Г., Юспа М.Б. Фізична культура трудящих. - Мн.: Олімп. Літ., 1987 .- 309 с.


//ua-referat.com
скачати

© Усі права захищені
написати до нас