Ім'я файлу: dz 3.docx
Розширення: docx
Розмір: 24кб.
Дата: 26.03.2020
скачати

ВПРАВИ НА ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

Вправа 1. Спишіть. Знайдіть числівники в реченні, визначте їхню синтаксичну роль, підкресліть їх.

1. Схилились два самітні клени, читаючи весни буквар (Б.-І. Антонич). 2.А три верби схилилися, мов журяться вони (Л. Глібов). 3.Стулились краями дві половини − одна зелена, друга блакитна − й замкнули в собі сонце, немов перлину (М. Коцюбинський). 4. Четвертий день гарячий суховій дзвенить піском у помутнілі шибки (Є. Плужник). 5. Не вертаються три брати, По світу блукають, А три шляхи широкії Терном заростають (Т. Шевченко). 6.Сто друзів − це мало, один ворог − це багато (М. Стельмах). 7. Облітав журавель Сто морів, сто земель, Облітав, обходив, Крила, ноги натрудив (П.Воронько).

Вправа 2. Прочитайте прислів'я та образні вислови. Як ви їх розумієте? Наведіть свої приклади приказок та прислів'їв з числівниками(не менше п’яти).

Говорить так, наче три дні хліба не їв.

Працює до сьомого поту.

Семеро одного не чекають.

У три дуги зігнути.

Робить п'яте через десяте.

Знаю, як свої п'ять пальців.

Біда біду перебуде - одна мине десять буде

День гуляє, три слабий, а на п’ятий вихідний.

Дурний, як сто пудів диму

З одного вола двох шкур не деруть.

Один у полі не воїн

Вправа 3. «Триколірка». Підкресліть іменники − чорним, прикметники − синім, числівники − зеленим кольорами.

Десятка, двох’ярусний, три, сьомий, п’ятиденка, стодвадцятип’ятилітній, десятиповерховий, половина, четвірка, століття, мільйон, шістдесятий, три четверті, кілька, багато, сім десятих, одинадцятеро, двоє, двозначний, дюжина, тьма, однопалубний, чотиригодинний, одноколірний, двотижневик, тисячотонний, п’ять, чотириборство, півтораста.

Вправа 4. «Червоним по чорному». Виправте помилки в написанні форм числівників і складіть з 3 (на вибір) речення.

П’ятдесяти шести, дев’яносто чотирьох, пятистам трьох, шістдесяти восьми, двомстам двома, чотирьомстам, двохсот, семисот, сьома, п’ятдесяти, сімдесяти двох, двомстам, на трьохстах , на п’ятистах, півторах.

Вправа 5. Провідміняйте числівники.

Мільйон, нуль, п’ятсот тридцять сім, півтора, чотириста сорок п’ять, двісті вісімдесят три.

 1. Мільйон - мільйона - мільйону - мільйона - мільйоном - на мільйоні

 2. Нуль - нуля - нулю - нуля - нулем - на нулі

 3. П’ятсот тридцять сім - п’ятисот тридцяти семи - п’ятистам тридцяти семи - п’ятисот тридцяти семи - п’ятисот тридцяти сьомим - на п’ятистах тридцяти семи

Вправа 6. Запишіть цифрове позначення часу словами.

8 год 15 хв; 7 год 20 хв; 13 год 00 хв; 13 год 45 хв; 13 год 30 хв; 18 год 40 хв; 18 год 05 хв;

22 год 35 хв; 12 год 00 хв.

1.пятнадцять хвилин на девяту, чверть на девяту, пятнадцять хвилин по восьмій

 1. Двадцять хвилин на восьму, двадцять хвилин по сьомій

 2. тринадцята година

 3. За пятнадцять хвилин друга, чверть до восьмої

 4. Пів на другу

 5. За двадцять хвилин сьома

 6. Пять хвилин на сьому, пять хвилин по шосту

 7. Тридцять пять хвилин на одинадцяту, тридцять пять по десяту

 8. Дванадцята година

Вправа 7. Провідміняйте подані словосполучення.

Двадцять сім учнів, четверо хлоп'ят, одна третя кілометра, дванадцятеро поросят, п'ятеро вікон, четверо дверей.

 1. Двадцять сім учнів - двадцяти семи учнів - двадцяти семи учням - двадцяти семи учнів - двадцяти сімома учнями - на двадцяти семи учнях.

 2. Четверо хлопят - чотирьох хлопят - чотирьом хлопятам - чотирьох хлопят , чотирма хлопятами - на чотирьох хлопятах.

 3. Одна третя кілометра - однієї третьої кілометра - одній третій кілометра - однієї третьої кілометра - однією третьою кілометра - на одній третій кілометра

 4. Дванадцятеро поросят - дванадцятьох поросят - дванадцятьом поросятам - дванадцятьох поросят - дванадцятьма поросятам - на дванадцятьох поросятах.

 5. Пятеро вікон - пятьох вікон - пятьом вікнам - пятьох вікон - пятьма вікнами - на пятьох вікнах

 6. Четверо дверей - чотирьох дверей - чотирьом дверям - чотирьох дверей - чотирма дверми - на чотирьох дверях.

Вправа 8. «Трихвилинка». У клітинках прямокутника записано загадку. Число біля кожної букви означає порядок її в реченні. Прочитайте і відгадайте загадку та підкресліть порядкові числівники вній.

И5

Т17

Є31

П23

П1

Р18

Р11

Е2

П15

І21

А30

І24

Д10

Р3

Л7

Т29

Р26

Л8

Г13

Т20

О27

Е19

Є9

Ш4

С28

Є16

Й6, 22

У12

Д25

А14

Перший ллє друга пє третій підростає

ЗАВДАННЯ ДОДОМУ ТА ІНСТРУКТАЖ ДО НЬОГО

І. Вивчити та законспектувати правила.

ІІ. Виконати вправи.

Вправа 1. Запишіть цифри словами й розкрийте дужки. Поясніть зв'язок числівників з іменниками.

11 (слива), 21 (яблуко), 3 (сестра), 2 (м'яч), 2 (стіл), 4 (дівчина), 2 (перо), 42 (хлопець), 3 (учень), 3 (брат), 3 (груша), 3 (вікно), 4 (товариш), 4 (книга), 4 (море), 4 (стілець).

Одинадцять слив, двадцять одне яблуко, три сестри, 2 мяча, два стола, чотири дівчини, два пера, сорок два хлопця, три учні, три брати, 3 груші, 3 вікна, чотири товариша, чотири книги, чотири моря, чотири стільця

Вправа 2. Розкрийте дужки, узгодивши іменник з числівником.

Два діда, два голуби, два дуба, два красеня, два зуба, два коропа, три сини, три килима, три батька, три професора, три лікаря, три каменяра, три тижня, чотири чоловіка, чотири селянина, чотири харківянина, чотири вірменина, чотири грузина, чотири з половиною днів, чотири з половиною кілограмів, чотири з половиною келихів, три з половиною мішків, три з половиною вечорів, три з половиною мільйонів, п'ять з половиною місяців, пять з половиною віків, пять з половиною аркушів, сім і одна третя року, сім і одна третя гектара, сім і одна третя возу, півтора дня, півтора вечора, півтора вікна, півтораста років, півтораста пудів, сто сімдесят чотири дня, что сімдесят чотири тижня, что сімдесят чотири століття.

Вправа 3*. Розкриваючи дужки, запишіть у дві колонки словосполучення: 1) у яких іменники мають закінчення -и, -і; 2) в яких іменники мають закінчення -а, -я.

Півтора (зошит), два (раз), чотири (оберемок), півтори (зміна), півтора (день), три (місяць), три (рядно), два (училище), два (острів), перед першим (грудень), два (озеро), два з половиною (вагон), два (апельсин), півтора (місяць).

 1. Два рази, чотири оберемки, півтори зміни, три місяці,два острови, два з половиною вагони, два апельсини.

 2. Півтора зошита, півтора дня, три рядна, два училища, перед першим грудня, два озера, півтора місяця.

Вправа 4*. Перепишіть, розкриваючи дужки.

1.Високо в небі плавали два яструби (О. Десняк). 2.Поміж небом і землею рухались і рухались два живі вогники (М. Стельмах). 3. Ой у полі два явори, ще й третій маленький (Нар. тв.). 4. Старий озирнувся на чотири боки: степ лежав німий і принишклий (Гр. Тютюнник). 5. Лівий берег кипів, клекотав, ревів, скреготав тисячами моторами, гусеницями, колесами. (А. Дмитерко). 6. Три дні минуло, а лелеки не з'являлись (Ю. Збанацький). 7.Наше село нараховує п'ятдесят одну хату (Ю. Яновський).
скачати

© Усі права захищені
написати до нас