1   2   3
Ім'я файлу: ВОЛФ.docx
Розширення: docx
Розмір: 496кб.
Дата: 06.07.2021

ТОВ «Мега Буд Альянс»

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

на відновлення антикорозійного захисту елементів фахверкової системи

ТРЦ «Республіка»

на об’єкті будівництва:

«Житлова та громадська забудова території по вул. Кільцева дорога, 1, la, 1

в обмеженій вулицями Кільцева дорога, західною межею забудови по вулицям

Теремківській та Жулянській і міською межею, у Голосіївському районі м.

Києва»
Розробив головний інженер Петрусенко Леонід Олександрович __________________
Директор Матюшко Вадим Григорович ____________________

Київ 2020


  1. Область застосування.

    1. Технологічна карта розроблена на відновлення антикорозійного захисту елементів фахверкової системи на об’єкті будівництва «Житлова та громадська забудова території по вул. Кільцева дорога, 1, la, 1 в обмеженій вулицями Кільцева дорога, західною межею забудови по вулицям Теремківській та Жулянській і міською межею, у Голосіївському районі м. Києва. ТРЦ «Республіка».

    2. Під час виконання робіт дотримуватись вимог:

- ДБН А.3.1-5:2016. «Організація будівельного виробництва»;

- ДБН А.3.2-2-2009. «Охорона праці і промислова безпека в будівництві»;

- ДСТУ-Н Б В .2.6-212:2016 «Настанова з виконання робіт із застосуванням сухих будівельних сумішей»;

- ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 «Настанова щодо проведення робіт з улаштування ізоляційних, оздоблювальних, захисних покриттів, підлог і покрівель будівель і споруд»;

- діючих на території України нормативно-правових актів та робочих креслень.

1.3. Категорія корозії навколишнього середовища при експлуатації конструкції - СЗ (Міська та промислова атмосфера), згідно з ISO 12944-2.

1.4. Керівництво підрядної організації (виконавця робіт) відповідними наказами призначає працівників, відповідальних за:

- забезпечення інструкціями з безпеки праці, що розроблені і затверджені відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15, робітників та ІТР, зайнятих на будівництві;

- навчання виконавців, у т.ч. з питань охорони праці, техногенної і пожежної безпеки, виробничої санітарії, перевірку їх знань, атестацію, проведення усіх видів інструктажу відповідно до НПАОП 0.00-4.12, НАПБ Б.02.005, НАПББ.06.001;

- безпечність виробничого процесу, технологічні карти та додержання їх вимог при виконанні робіт, безпечне суміщення будівельних операцій, безпеку прилеглої забудови і території та осіб, що перебувають поблизу будови, тощо;

- безпечне переміщення транспортних засобів по території буд-майданчика;

- безпечну експлуатацію будівельних машин і механізмів, вантажопідіймальних машин, інструменту, технологічного оснащення та засобів захисту, у тому числі їх технічне обслуговування, ремонт, монтаж і демонтаж;

- якість робіт і зберігання об’єкта будівництва;

- виконання заходів пожежної безпеки.

Перед початком виконання робіт особи, які відповідальні за безпечне виконання робіт від Виконавця і Замовника, повинні провести перевірку виконання організаційно-технічних заходів, які забезпечують безпеку проведення будівельно-монтажних робіт.

1.5. Відповідальній особі за безпечне виконання робіт необхідно:

- ознайомити під розпис причетних до виконання робіт осіб від Замовника та Генпідрядника зі змістом технологічної карти та передати їм один екземпляр даної технологічної карти;

- ознайомити під розпис усіх членів виконавчої бригади з даною технологічною картою, провести з ними інструктаж на робочому місці у відповідності з вимогами даної технологічної карти і Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці.

1.6. У процесі виконання робіт контроль за виконанням технологічних вимог карти та вимог з техніки безпеки членами бригади накладається безпосередньо на відповідального керівника робіт.

1.7. З усіма працівниками відповідно до НПАОП 0.00-4.12, НАПБ А.01.001, НАПБ Б.02.005, НАПБ Б.06.001 необхідно провести усі види інструктажу і перевірку знань із вимог техногенної і пожежної безпеки, безпеки праці та виробничої санітарії під час виконання робіт (з фіксацією у відповідних журналах). Без підтвердження проходження навчання та/або інструктажів робітники до виконання робіт не допускаються.

1.8. Необхідно забезпечити наявність:

- списків номерів телефонів чергових служб підприємств та організацій, у власності яких перебувають комунікації та інші об'єкти в зоні виконання робіт;

- схем комунікацій із позначенням місць перекриття напірних трубопроводів, відключення електромереж.

1.9. Передавання виконаних робіт (етапів робіт) підрядником і прийняття їх замовником оформлюється актом, підписаним обома сторонами. Якщо одна зі сторін відмовляється підписувати акт, то про це зазначається в акті, і акт підписується другою стороною.

1.10. Порядок передавання та приймання виконаних робіт, необхідність у випробуваннях, обов’язки сторін, порядок усунення недоліків, врегулювання спорів та інше обумовлюють у договорі підряду на будівництво об’єкта відповідно до норм ст. 882 «Цивільного кодексу України» та положень «Загальних умов укладення і виконання договорів підряду в капітальному будівництві».

1.11. Виробничий майданчик забезпечити необхідним інструментом, інвентарем і матеріалами у відповідності до технологічних процесів.

2. Технологія і організація виконання робіт.

2.1. Підготовчі роботи.

2.1.1. До початку проведення робіт з очищення та підготовки поверхонь металоконструкцій перед нанесенням системи лакофарбового покриття всі зварні шви підлягають технічному огляду та, де необхідно, ремонту.

Виконати механічне очищення поверхні чашковими або ручними щітками, для усунення основної іржі металоконструкції, яка вишаровується. Фарбу зачистити до надання поверхні шорохуватості 30-75 мкм. шліфовка існуючої фарби «шагренева шкіра» шліфовочною машинкою, промити водою, після висихання поверхні знежирити та нанести покриття відповідно до системи фарбування, обов'язково дотримуватись між шарового інтервалу нанесення покриттів .

2.1.2. Іржу, яку неможливо відчистити механічним способом, видалити за допомогою перетворювача іржі Ecosept 570 або 12% розчин ортофосфорної кислоти . В важко доступних місцях просочити поліуретановою просочувальною композицією «Моноліт.3.ПУ.ПГ3-02», див. вузол1.

2.1.3. Повне знежирення місць із залишками нафтопродуктів - розчинником №646. Будь-які масляні і жирові забруднення повинні бути вилучені шляхом очистки розчинником.

2.1.4. При необхідності виконати оцінку рівня водорозчинних солей на поверхні згідно з ISO 8502. Рівень не повинен перевищувати 50мг/м2.

2.1.5. Висота шорсткості поверхні в результаті обробки повинна бути 30-75 мкм, що відповідає класу «М», згідно з ISO 8503-1. Оцінку якості підготовленої поверхні виконувати згідно з ISO 8502-1-9.

2.1.6. Обезпилення всієї поверхні металоконструкцій виконувати відповідно до ISO 8502-3:1992 «Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Випробування для оцінювання чистоти поверхні. Частина 3.

Оцінювання наявності пилу на підготовленій для фарбування сталевій поверхні (метод «липкої стрічки») перед нанесенням кожного шару матеріалу. Ступінь запиленості не повинна перевищувати 2 бали, якщо в технічній документації на ЛФМ не вказано інше.

2.2. Матеріали для виконання робіт.

Елементи конструкції фахверкової системи залежно від доступу до них покриваються одним із трьох типів антикорозійного захисту:

- Тип №1. SigmaFast 20 захисне ґрунт-покриття, наноситься в два шари з товщиною шару 50-75 мкм за один шар. Загальна товщина сухої плівки ґрунт-покриття повинно складати мін. 120 мкм;

- Тип №2.Епоксидна антикорозійна система ВОЛФ.

- Тип №3. Просочувальна композиція «Моноліт.3.ПУ.ПГ3-02-2».

В важкодоступних місцях, куди не можливо фізично дістатись для механічного усунення іржі використовувати поліуретанову просочувальну композицію «Моноліт.3.ПУ.ПГ3-02», див. вузол 1.Рис. 1 – Вузол 1. Обробка «Моноліт.3.ПУ.ПГ3-02-2»

У доступних місцях в якості розчинника (знежирення місць із залишками нафтопродуктів), який використовується перед шаром ґрунтовки можливе використання наступних матеріалів (перед застосуванням необхідно переконатися, що тип розчинника та наступний шар дозволяється використовувати сумісно):

- Розчинник №646

- Ecosept 530 / або 12% розчин ортофосфорної кислоти.

Товщину захисного покриття (фарби) див. окремі креслення під кожен тип конструкції, якщо даної інформації не вказано в кресленнях, товщину покриття приймати згідно цієї карти.

2.2.1. Технічні характеристики антикорозійного покриття тип №1.

SigmaFast (Сігмафаст) 20 - однокомпонентне на основі модифікованих алкідних смол ґрунт-покриття для атмосферних умов експлуатації. Для посилення антикорозійної стійкості і збільшення адгезійних якостей, матеріал наповнений цинк-фосфатом. Покриття дозволяється наносити на поверхню, очищену ручним і механічним способом зі ступенем очищення St2-St3.Назва

Колір

Твердий залишок за об’ємом

Товщина сухої плівки

Теоретичне покриття

Реальне покриття

Коефіцієнт втрати

Площа поверхні

Кількість літрів в комплекті (компонент А+Б)

Кількість комплектів

Реальні витрати фарби

Витрати фарби, враховуючи розфасування банок
RAL

SV, %

DFТ,

мкм

TSR, м2/л

SR, м2/л

Ф, %

S, m2

л

шт.

РС, л

РС1, л

РЕМОНТНИЙ ШАР

Нанесення ремонтного шару виконати пензлем, з ретельним прокрасом пошкоджених ділянок

1.

SigmaFast 20

grey

55

50

11,00

10,45

5

150

20,00

1

14,35

20,00

2.

Розчинник 21-06

5-7% від об’єму для Сігмафаст 20.

20,00

1

0,86

20,00

У розрахунках враховані 15% втрати при нанесенні пензлем. При нанесенні повітряним способом, втрати можуть скласти 45-50%.

Можливе виконання інших кольорів покриття SigmaFast 20.

Температура поверхні під час нанесення і затвердіння повинна бути вище +5°С.

Температура поверхні в процесі нанесення і затвердіння повинна бути на 3°С вище точки роси.

Перед застосування ретельно перемішати. Температура продукту перед нанесенням повинна бути вище +15°С. Додавання надмірної кількості розчинника знижує тиксотропні якості та підвищує риск виникнення патьоків.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 20°С (68°F).

Дані для змішаного продукту

Кількість компонентів

Один

Щільність

1,5 кг/л. (тест) (12,5 фунт/галон США)

Сухий залишок за об’ємом

55 ±2%

Летючі Органічні Сполуки (при поставці)

макс. - ТЕСТ 258,0 г/кг. ТЕСТ (TEST Directive 1999/13/ЕС, SED)

макс. 382,0 г/л.(прибл. 3,2 фунг/галон) (UK PG 6/23(92) Додаток З)

Рекомендована товщина сухої плівки

50 - 75 мкм (2,0 - 3,0 миле) за шар

Теоретичне покриття

7,3 м2/л для 75 мкм (294 фт2/галон США для 3,0 милс)

Висихання на відлип

15 хв.

Інтервал перекриття

Мінімум: 45 хв.

Термін зберігання

Не менш 24 міс. при зберіганні в сухому і прохолодному мосту


Безповітряне нанесення.

Рекомендується використовувати розчинник THINNER 21-06. Об’єм розчинника 0-5%, в залежності від необхідної товщини та умов нанесення.

Розмір сопла-0.015-0.019 дюйм (0.38-0.48 мм) Тиск на виході сопла - 12.0 -16.0Мпа

Нанесення валиком або пензлем.

Рекомендується використовувати розчинник THINNER 21-05. Об’єм розчинника 0-2%.

Інтервал перекриття для ТСП до 75 мкм (3.0 мілс)

Перекриття

Інтервал

10°C(50°F)

15°C(59°F)

20°С (68°F)

Матеріалами на основі алкідів (наприклад, SIGMAFAST20 і 40)

Мінімум
Максимум

1,5 годин
Не обмежений

1 година
Не обмежений

45 хвилин
Не обмежений

2.2.2. Технічні характеристики антикорозійної системи тип №2 ВОЛФ.

Грунтовка ЭП-057

Тип лакокрасочного материала

Грунтовка ЭП-057 представляет собой суспензию цинкового порошка, фосфата цинка и ингибитора ржавчины в растворе эпоксидной смолы Э-41, стабилизированная диспергирующими добавками.

Содержание цинкового порошка не менее 45 %.

Грунтовка комплектуется отвердителем № 3.

Назначение и область применения

Грунт ЭП-057 применяется для протекторной защиты черных металлов (металлических конструкций, железнодорожного, морского и речного транспорта, сельхозтехники и др.).

Используется в схемах лакокрасочных покрытий, эксплуатирующихся во влажной промышленной атмосфере, а также в контакте с пресной и морской водой.

Стальные листы, покрытые протекторной грунтовкой ЭП-057, можно подвергать сварке, однако толщина слоя грунтовки в местах сварки не может превышать 20 мкм.

Нанесение на поверхность

ЭП-057 наносится на поверхность изделий кистью, валиком, методом пневматического или безвоздушного распыления.

Правила применения

Приблизительно за 30 минут до нанесения готовят композицию, для чего к основе добавляют при тщательном перемешивании отвердитель в соотношении, указанном в сертификате качества на каждую партию материала, доводят до рабочей вязкости растворителем РП и затем фильтруют применяя марлевый фильтр из 2-3 слоев марли.

Вязкость грунтовки, рекомендуемая для нанесения 60-80 с. по ВЗ-4 (при нанесении валиком и кистью), 16-20с по ВЗ-4 (при нанесении пневмораспылением), 20-40с (при нанесении безвоздушным распылением).

Подготовленную грунтовку наносят на поверхность металлоизделий при температуре окружающего воздуха от плюс 5 °C до плюс 30 °C, не менее чем в два слоя, общей толщиной не менее 100 мкм.

Интервал нанесения ЭП-057 между слоями 1-2 часа естественной сушки.

Во время проведения окрасочных работ грунтовку требуется периодически перемешивать во избежание осаждения цинкового порошка и недопущения неоднородного грунтования.

  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас