Ім'я файлу: Тест неметали 11кл..docx
Розширення: docx
Розмір: 18кб.
Дата: 15.04.2021
скачати
Пов'язані файли:
bibliofond.ru_657024.rtf

Тест-контроль. 11 клас. «Загальні відомості про неметали»

1 варіант

1.Вкажіть у якому з рядів вказано лише елементи неметали:

А)O,C,S,W Б)H,Cl,K,Br В)O,S,F,Cl Г)Na,K,C,Mg

2.Вкажіть ряд неметалів у якому електронегативність зростає:

А)B,N,C,O Б)C,N,O,F В)O,N,C,Cl Г)Cl,S,P,Si

3.Виберіть правильне твердження. Алотропія – це явище існування хімічного елемента у вигляді…

А)двох або кількох речовин; Б)простих речовин; В)кількох складних речовин;

Г)двох або кількох простих речовин, різних за властивостями.

4.Виберіть характеристику графіту:

А)має йонну гратку; Б)є леткою сполукою;

В)має атомну гратку; Г)має високу твердість.

5.Вкажіть твердження, що є правильним для озону:

А)є сполукою Оксигену з Гідрогеном; Б)є ізотопом Оксигену;

В)є ізомером Оксигену; Г) є алотропною модифікацією Оксигену.

6.Вкажіть електронну конфігурацію елементів 4-ї групи головної підгрупи:

А)ns2np2; Б) ns2np1; В) ns2np4; Г) ns2np3.

7. Вкажіть, що є спільного у будові атомів Карбону та Силіцію:

А)кількість електронних шарів; Б)кількість d-орбіталей;

В)кількість електронів на зовнішньому рівні; В)нічого спільного.

8.Вкажіть у якій сполуці атом Оксигену має позитивний ступінь окислення:

А)у сполуці з флуором; Б)у сполуках з активними металами;

В)в оксидах; Г)у пероксидах.

9.Вкажіть, який ступінь окислення може виявляти Карбон у сполуках:

А)+4,-4 Б)-4,+2 В)-4,+2,+4 Г)-2,+6

10.Вкажіть як змінюється електронегативність атомів неметалів по періоду із збільшенням заряду ядра:

А)зменшується; Б)збільшується; В)не змінюється;

Г)спочатку зростає, а потім спадає.

11.Вкажіть у якій галузі використовується вуглець. Виробництво…

А)амоніаку; Б)барвників; В)сірників; Г)абразивних матеріалів.

12.Вкажіть, галузь застосування хлору:

А)виробництво пластмас; Б)виробництво сірників;

В)наповнення аеростатів; Г)дезінфекції питної води.

Тест-контроль. 11 клас. Загальні відомості про неметали.

2 варіант

1.Вкажіть неметал, що належить до головної підгрупи 6-ї групи:

А)Cr Б)O В)W Г)F

2.Виберіть ряд неметалів в якому електронегативність спадає:

А)B,N,C,O Б)C,N,O,F В)O,N,C,Cl Г)Cl,S,P,Si

3.Вкажіть правильне твердження. Адсорбція – це…

А)здатність речовин утримувати на своїй поверхні інші речовини;

Б)явище існування одного елемента у вигляді кількох простих речовин;

В)здатність карбону реагувати з іншими речовинами;

Г)інше.

4.Вкажіть тип кристалічної гратки алмазу:

А)атомна; Б)йонна; В)молекулярна; Г)металічна.

5.Виберіть правильне твердження. Окислювальна здатність озону…

А)нижча, ніж у кисню; Б)така ж, як у кисню;

В)вища, ніж у кисню; Г)вища, ніж у фтору.

6.Вкажіть, який елемент має електронну формулу …3s23p2:

А)O Б)Sі В)C Г)P

7.Вкажіть, які прості речовини містять лише атом Оксигену:

А)вода, кисень; Б)озон, повітря;

В)азот, кисень; Г)озон, кисень.

8.Вкажіть, які валентності може виявляти Фосфор:

А)ІІІ,V; Б)ІІ,ІV; В)ІІ,VІ; Г)І,ІІ.

9.Вкажіть формулу сполуки в якій ступінь окислення Оксигену -1:

А)OF2 Б)CaO В)H2O2 Г)Cl2O7

10.Вкажіть як змінюється електронегативність атомів неметалів по групі із збільшенням заряду ядра:

А)зменшується; Б)збільшується; В)не змінюється;

Г)спочатку зростає, а потім спадає.

11.Вкажіть галузь застосування фосфору. Виробництво…

А)амоніаку; Б)ліків; В)сірників; Г)абразивних матеріалів.

12. Вкажіть галузь застосування азоту:

А)у медицині; Б)для добування амоніаку;

В)наповнення аеростатів; Г) для дезінфекції питної води.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас