Ім'я файлу: Statya.docx
Розширення: docx
Розмір: 60кб.
Дата: 20.03.2021
скачати

Стаття

«Шляхи створення iмiджу сучасного учителя

дитячих шкіл естетичного виховання»

Викладач по класу фортепіано

Єщенко Ольга Іванівна.

План

Вступ

I. Теоретичні основи професійного іміджу педагога

1.1 Поняття і структура іміджу сучасного вчителя

1.2 Фактори становлення іміджу педагога

1.3 Шляхи формування iмiджу

II. Аналіз професійного образу педагога на прикладі дитячої школи

Естетичного виховання

2.1 Інтерпретація результатів діагностики по виявленню властивостей позитивного іміджу вчителя

2.2 Методичні рекомендації з формування позитивних моментів в професійному іміджі

висновок

Педагог - професія особлива. Учитель завжди на виду. З самого порога класу починається тонка взаємодія педагога з учнями, результат якого залежить від ставлення вчителя до світу, оточуючих людей, до себе. Виховати "крилатого" учня може тільки "крилатий" педагог, виховати щасливого- може тільки щасливий, а сучасного - сучасний. Як би не був професійно підготовлений учитель, він просто зобов'язаний постійно удосконалювати свої особистісні якості, створюючи, таким чином, свій імідж.

Позитивний імідж вчителя сьогодні важливий не тільки для його учнів - як особистий приклад успішної людини, якого вони постійно бачать перед собою, а й для самого педагога - для моральної, психологічної задоволеності своєю значимістю в цьому світі. Одним із засобів підвищення ефективності освіти багато вчених розглядають зростання особистості педагога. Актуальність і значимість проблеми формування іміджу педагога в сучасних умовах розвитку освіти і суспільства недооцінити важко. Проблема іміджу педагога є актуальною в умовах розвитку суб'єкт-суб'єктних відносин, коли особистість, її якості стають основою взаємовідносин, особливо, на сучасному етапі, коли відбувається зниження статусу викладача. Актуальність роботи полягає в необхідності усвідомлення вчителями важливості факту позитивних змін у власному образі, що дозволило б їм отримати задоволення від педагогічної діяльності.

Об'єктом дослідження слід позначити професійну діяльність педагога, тоді як предметом буде особливості формування професійного іміджу педагога. Мета моєї роботи полягає в обґрунтуванні необхідності цілеспрямованого формування іміджу вчителя сучасної дитячої школи естетичного виховання(ДШЕВ).

Для досягнення поставленої мети необхідно виділити наступні завдання:

1) Вивчити в науковій і публіцистичній літературі поняття "імідж педагога";

2) Визначити етапи формування іміджу педагога і виявити фактори, що впливають на формування педагогічного образу;

3) Визначити основні риси збірного образу вчителя з позитивним іміджем;

4) Виявити основні характеристики образу сучасного педагога.

5) Виявити шляхи створення іміджу педагога

Методи дослідження:

1) теоретичні:

а) Вивчення та аналіз літератури;

б) Метод аналізу і синтезу.

2) Практичні:

а) Опитування;

б) Контент-аналіз.

I. Теоретичні основи професійного іміджу педагога

1.1. Поняття і структура іміджу сучасного вчителя

Термін "імідж" широко трактується, але треба відзначити, що до цих пір немає однозначного його тлумачення. Так фізичний імідж - це здоров'я, стиль одягу, зачіски і макіяжу. Психологічний імідж - характер, темперамент, внутрішній світ. Соціальний імідж - роль в суспільстві, поведінка і комунікативні особливості. Ці напрямки переплітаються і утворюють єдине ціле.Тлумачний словник Вебстера дає наступне визначення цього поняття: імідж - штучна імітація або подання зовнішньої форми певного об'єкта, особистості. Він є уявним поданням, який формується в суспільній свідомості.

В. Н. Черепанова представляє наступне визначення: "Імідж - це цілеспрямовано сформований інтегральний, цілісний, динамічний феномен, обумовлений відповідністю і взаємопроникненням внутрішніх і зовнішніх, особистісних та індивідуальних якостей суб'єкта, покликаний забезпечити гармонійну взаємодію суб'єкта з природою, соціумом і самим собою".

Наголошуючи на необхідності формування іміджу, І.Нефедова і Е.Власова відзначають: "Імідж - це якийсь образ, який людина, його" Я "представляє світу, свого роду форма самопрезентації для інших. З одного боку, ми намагаємося дати інформацію для оточуючих, але в той же час переслідуємо якісь свої цілком певні цілі, тобто імідж потрібен нам ".

Більшість психологів вважає, що людина особистістю не народжується, а стає в процесі розвитку. Але сучасна психологія не дає єдиної теорії формування і розвитку особистості людини. Формування індивідуального іміджу людини (як природне, так і цілеспрямоване) супроводжує процес розвитку індивіда в особистість і виражає не просто результат біологічного дозрівання або "відбиток" умов життя.

Імідж - не застигше поняття, людина може бути різною у залежності від обставин. На жаль, частіше буває так: відпрацьований якийсь стереотип, придбані і засвоєні певні форми поведінки, стиль одягу, манера спілкування, і людина, не замислюючись, переносить цей стереотип далі, в інші обставини .

У різних ситуаціях людина перед оточенням часом в досить несхожих іпостасях. При всій своїй відмінності всi вони грунтуються на одній реальності - на нас самих. Це лише різні точки зору на одну особу. Отже, створення такого багатопланового іміджу не буде нечесним, це просто уявлення певної групи людей однієї грані особистості, найбільш підходящою в даному випадку. Але якщо спробувати повністю змінити свою особистiсть і проговорювати такі речі, які внутрішньо ненависні, то, врешті-решт, результат бачиться плачевний. Так що, яким би імідж не був бажаний, він, перш за все, повинен бути відображенням внутрішньої суті і міцно базуватися на ній .

А.Ю. Панасюк визначення іміджу викладає наступним чином: імідж людини - це думка про цю людину у групи людей в результаті сформованого в їхній психіці образу цієї людини, який виник внаслідок прямого їх контакту з цією людиною або внаслідок отриманої про цю людину інформації від інших людей.

У повсякденному розумінні слово імідж вживається до людини в двох сенсах: як зовнішній вигляд людини і як його репутація. Насправді ці дві грані образу злиті. При спостереженні зовнішнього вигляду оцінюється репутація. Можна сказати, що імідж - це образ, що включає внутрішні і зовнішні характеристики.

"Чи існує специфічний імідж вчителя?" - задає питання відомий вітчизняний психолог Л. Мітіна і ствердно відповідає на нього: "Вчителя визначають в непрофесійному середовищі дуже швидко, більшість педагогів заганяють в прокрустове ложе застарілих і неконструктивних традицій свою індивідуальність, самобутність".

Ставлення до іміджу у самих педагогів різне. Негативно ставляться до нього ті представники старшого покоління вчителів, які його розуміють як маску. Однак прихильники такої позиції забувають про те, що одним з результатів сприйняття вчителя учнем є формування образу вчителя. Імідж є у кожного педагога незалежно від його особистих поглядів на цю тему. Процес побудови іміджу залежить як від самого вчителя, так і від індивідуальних особливостей учня, його статі, віку, а також від досвіду, знань, національності та інших чинників. Є й інша сторона проблеми - педагог, який займається створенням власного іміджу, не тільки краще виглядає, але і краще себе почуває, більш впевнений, а в підсумку успішніше працює. Імідж будь-якої школи буде визначатися і іміджем педагогів, якi працюють в ній I учнiв,якi там навчаються.

А.А. Калюжний дає наступне визначення поняттю імідж педагога: "Імідж педагога - це емоційно забарвлений стереотип сприйняття образу вчителя в свідомості вихованців, колег, соціального оточення, в масовій свідомості. При формуванні іміджу вчителя реальні якості тісно переплітаються з тими, які приписуються йому оточуючими" .

У вузькому сенсі, імідж педагога - це образ одного вчителя, в свідомості якого відбувається вибір певної манери поведінки, вираженою в індивідуальному стилі діяльності, (в одних випадках усвідомлений, а в інших носить випадковий характер); який знаходить конкретне зовнішній прояв через фізичний вигляд педагога, його мова, виразність його рухів, міміки в сукупності з його естетичним оформленням (одягом, зачіскою, макіяжем і іншими атрибутами зовнішності); а також через предметно-просторове середовище, в якій здійснюється професійна діяльність цього вчителя .

Спираючись на наявні визначення іміджу, виділимо його складові. Найбільш значимі з них : зовнішній вигляд, використання вербальних і невербальних засобів спілкування, внутрішня відповідність образу професії - внутрішнє "Я".

Як писав А.А. Бодалев: "Перше враження учня про вчителя є найважливішою стороною взаємодії в навчальній діяльності". Це раніше вважалося, що "думати про красу нігтів" можуть тільки легковажні люди. Зараз часи змінилися: навколишні часто судять один одного за зовнішнім виглядом. А вже зовнішній вигляд вчителя служить його учням прикладом для наслідування. І батьки, які приходять в школу, звертають увагу на те, як виглядають вчителя, як спілкуються з дітьми і між собою, наскільки вони усміхнені.

Зовнішній вигляд допомагає людині привернути до себе увагу, створити позитивний настрій на себе, здатися не тільки симпатичною людиною, але і прекрасним вчителем. Учитель всім своїм зовнішнім виглядом повинен викликати прихильність до себе учнів і дорослих. У манері одягатися проявляється одна з головних правил: красиво виглядати - значить проявляти повагу до оточуючих людей. Це означає, що вимоги, що пред'являються до зовнішнього вигляду людини, допомагають педагогу поліпшити свій професійний імідж.

За експериментальними даними психологів зовні привабливі люди легше домагаються симпатій навколишніх. Вплив учителя на учня залежить від розташування останнього. Основний стиль вчителя - це класика. Цей стиль символізує такі якості: впевненість в собі і самовладання, рішучість і психологічна гнучкість, а також авторитет. Ці якості є для вчителя професійно необхідними. Класичний стиль - це стиль, схвалений часом, але з включенням модних елементів. Наприклад, одяг класичного стилю має чіткі, а часом і строгі форми, але не залишаються без уваги модні пропорції I нюанси покрою, використовуються тканини нових фактур і актуальних колірних відтінків ,нюанси крою.

Однак варто не забувати, що одяг вчителя несе ще більше психологічне навантаження. По-перше, акуратно, чисто і зі смаком одягнений вчител виховує ці ж якості в учнях. По-друге, одяг вчителя може відволікати увагу під час уроку, підриваючи процес навчання.

Але не тільки візуальна привабливість, а й вербальна поведінка є основою персоніфікації. Учитель може донести інформацію не тільки словом, а й інтонацією, темпом мови, паузою і т.д.

Невербальна поведінка - це прояв культури (як особистої, так і національної). Уважний погляд, доброзичлива усмішка, привітні жести діють располагающе. Професійна діяльність, на думку Л.М. Митиной, розкривається через процесуальну складову іміджу, яка конкретизується такими формами спілкування, як професіоналізм, пластичність, виразність і т.д. Емоційно багатий вчитель, який володіє прийомами вербального і невербального прояву почуттів і цілеспрямовано їх застосовує, здатний оживити урок, зробити його експресивним, наблизити до природного спілкування.

Внутрішня відповідність образу професії - провідна зі складових педагогічного іміджу. Тут мається на увазі внутрішнє прийняття педагогом цінностей, вироблення особистісних якостей, відповідних професії вчителя. Цьому сприятимуть:

1) достатня самооцінка, впевненість в собі;

2) соціальна і особиста відповідальність;

3) бажання змінюватися і постійно самовдосконалюватися.

Внутрішня складова - це внутрішній світ людини, уявлення про його духовний та інтелектуальний розвиток, інтереси, цінності, його особистість в цілому. Професійно значущими вважаються три групи якостей особистості педагога:

1) якості, які дозволяють розуміти внутрішній світ учнів, співпереживати йому;

2) якості, які забезпечують володіння собою;

3) якості, що сприяють активному впливу на учня ;

При цьому не варто забувати і про вплив на імідж педагога середовища, яку він створює для взаємодії з учнями - кабінет викладача музики. Це простір несе собою потужний психологічний вплив на учнів. Воно може повністю видати всі позитивні і негативні сторони особистості педагога. Показати його відповідальність, сучасність або ж хаотичність.

Таким чином, педагог, створюючи свій образ, вдосконалюється. Важливо при цьому, щоб імідж не розходився з внутрішніми установками вчителя, відповідав його характеру і поглядам. Цілеспрямоване формування професійного іміджу повинно бути поетапним і продуманим. При цьому важливо визначити, які чинники впливають на формування особистого іміджу.

1.2 Фактори становлення іміджу педагога

Фактор (від лат. Factor - робить, що виробляє) - це причина, рушійна сила будь-якого процесу, що визначає його характер або окремі його риси.

Як і будь-яка діяльність, діяльність по створенню іміджу починається з мотиву, рушійною силою формування іміджу, і визначається їм. В основі діяльності може лежати як прагматична мотивація, пов'язана з бажанням використовувати імідж для більш ефективного соціального впливу і досягнення за його допомогою тих чи інших зовнішніх цілей, так і психологічна мотивація, пов'язана з потребоюлюдини в поліпшенні Я-концепції, її наближення до ідеального " Я ", підвищення своєї самооцінки, результатом чого стає досягнення психологічного комфорту.

Імідж, що не підкріплюється постійно реальними справами, не має сенсу. Наприклад, без успіхів і досягнень учнів не відбудеться ні один учитель. У наявності фактор результату діяльності. А щоб домогтися високих результатів, педагогу потрібно пред'являти суворі вимоги, перш за все, до себе.

Вплив учителя тим сильніше, чим яскравіше і більш самобутня його особистість. Це стосується кругозору педагога, його загальної культури. Адже неможливо дати іншому те, чого не маєш сам. Тому, щоб вчити і виховувати інших, треба, перш за все, бути освіченим і вихованим самому.

Індивідуальність вчителя - головне джерело мотивації до навчання. Своїм ставленням до роботи, своєю турботою і зацікавленістю, вигадкою і творчістю він мотивує учнів, пробуджує у них те ж відношення до справи.

В суб'єктному аспекті професійної позиції іміджу педагога бачиться спосіб самореалізації, самоствердження та саморозвитку фахівця:

1) Запечатление професійно значущих способів і нормативів професійної діяльності, побудова на цій основі власної системи дій;

2) Вироблення особистісних критеріїв і норм професійної діяльності;

3) Вихід за рамки нормативної діяльності;

4) Незалежність мислення, здатність авторського проектування і особистісно значимого способу здійснення педагогічного процесу.

Індивідуальний стиль - це характеристика того, як індивід організовує і здійснює властивим і характерним для нього способом свою професійну життєдіяльність; система стійких рис вчителя, формується на основі духовних потреб, здібностей і виявляється в процесі його творчості.

"Закоханий в дітей і захоплений своєю роботою педагог інтуiтивно і свідомо вибирає ті моделі поведінки, які найбільш адекватні до гідності дітей і їх актуальним потребам. Імідж такого педагога бездоганний", пише В.М. Шепель. Таким чином, вибір моделі поведінки педагогом можна розуміти як фактор формування його іміджу. Слід зазначити наступні критерії конструювання поведінки:

1) Моральна бездоганність. Правильна інтерпретація понять, таких як чесність, справедливість, совісність, і їх неухильне дотримання - духовний гарант вірності вибору моделі людської поведінки.

2) Облік конкретних ситуацій, в яких особистість діє або виявилася за збігом обставин. Інтуїтивна оцінка ситуації є найважливішою умовою оптимізації моделі поведінки.

3) Мета, яку перед собою ставить особистість. Корисно дробити мету на послідовно збудовані завдання, щоб їх реалізація була ступенями наближення до неї.

4) Самокритична оцінка власних можливостей використання конкретної моделі поведінки. Будь-яке копіювання чийогось стилю спілкування небезпечно.

5) Прояв тих особистісно-ділових якостей, які очікують від особистості.

Можна виділити наступні фактори, що впливають на формування іміджу педагога:

1) Прагматична і психологічна мотивація педагога;

2) Усвідомленість педагогом спрямованості своїх дій на створення індивідуального стилю;

3) Можливості самого педагога;

4) Фактор середовища - педагогу, так чи інакше, доводиться підлаштовуватися під тих, кого виховує і навчає, підкорятися вимогам аудиторії;

5) Фактор вибору моделі поведінки;

6) Фактор результату діяльності;

7) Ставлення педагога до своєї Я-концепції.

Можна говорити про те, що формування іміджу дозволяє виділити і змоделювати деякі особливості особистості і приховати недоліки, а то і зовсім, переглянути і викорінити їх. В результаті формування іміджу у кожного педагога відбувається становлення свого власного стилю педагогічної діяльності.

Формування Я-концепції людини відбувається при накопиченні досвіду вирішення життєвих завдань і при оцінюванні їх з боку інших людей. Внутрішня структура іміджу також містить три схожі складові. Слід їх розглянути.

Перша частина внутрішньої структури - це уявлення людини про саму себе, в тому числі про свою зовнішність: то, що вона думає про себе, залишаючись з собою один на один, то, як вона ставиться до своїх фізичних особливостей, що вона думає про свої схильності і потреби. Сучасний учитель, особливо якщо він не молодий, дуже трепетно ​​ставиться до своєї зовнішності, пам'ятаючи розхожу істину: "По одягу зустрічають, а по розуму проводжають". Це цілком приємний тип людини розумної, грамотної, трепетно ​​ставиться і до своєї роботи теж, тому що вона не уявляє без неї життя, тому що прийшла в професію за покликанням.

Друга частина внутрішньої структури іміджу (її цілком можна назвати "внутрішнє дзеркало") - це уявлення людини про те, що про нього думають інші, тобто, яке враження людина справляє на оточуючих. Але педагог - це не фотомодель і справляти на оточуючих враження - не головне його кредо. Але і бачити себе таким собі "синім панчохою" не кожному хочеться. Тому сучасний учитель - це в більшості своїй приємна особистість, чистий, акуратний, підтягнутий внутрішньо і зовні, комунікативний.

І третя частина внутрішньої структури іміджу - це "зворотний зв'язок", або те, що називається відношенням людей до людини, це "зовнішнє дзеркало". Для педагога воно дуже важливо, тому що ті цілі, які він ставить перед собою, визначають спрямованість педагогічної взаємодії, вибір змісту освіти та спосіб аналізу результатів діяльності

1.3 Шляхи формування iмiджу.

Під іміджем зазвичай розуміють сформований образ, в якому виділяють ціннісні характеристики і риси, які певним чином впливають на оточуючих. Імідж складається в ході особистих контактів людини, на основі думок, висловлюваних про нього оточуючими. У зв'язку з цим, можна сформулювати такі основні компоненти іміджу.

1. Зовнішній вигляд (манера одягатися);

2. Тактика спілкування (вміла орієнтація в конкретній ситуації, володіння механізмами психологічного впливу і т.д.);

3. Діловий етикет.

4. Етика спілкування.

Успiх роботи педагога багато в чому залежить від ступеня усвідомлення природи свого професійно - особистісного впливу на інших людей і прийнятті на себе відповідальності за наслідки цього впливу. Комплексні основи сприйняття педагога іншими людьми розробляються в рамках проблематики професійного іміджу. Імідж - це стиль, який обумовлений внутрішнім змістом. Це не тільки візуальний образ людини, але і образ думок, дій вчинків. Важливо, щоб зовнішній і внутрішній образи були в гармонії. Ще Платон, розвиваючи ідею «гармонії», визначав її як сукупність достоїнств «людини-громадянина». Гармонія, на його думку, проявляється в фізичному вигляді, вчинках, промовах і створюваних людиною «творах». Поняття іміджу тотожне персоніфікації, проте воно включає не тільки природні властивості особистості, а й спеціально напрацьовані, створені. Це поняття відповідає запитам часу і суспільства. Імідж включає в себе: зовнішній вигляд, психологічні властивості та соціальні задатки людини.

Імідж для педагога важливий більше ніж для будь-якого іншого фахівця, тому що саме він впливає на формування уявлень, установок, цінностей вихованців і в свою чергу сприяє формуванню іміджу учнів. Його основою є особистісні та професійні якості педагога - комунікабельність, рефлексивність, емпатія, самовладання та ін. Імідж має двоякий вплив. По-перше, він справляє враження на оточуючих, залишаючи певну думку про людину. По-друге, він впливає і на людину, формуючи стійке уявлення про власну особистість. Імідж педагога - це його інструментарій, це функціональні засоби організму, які дозволяють використовувати голос, пластику, міміку як вплив на вихованців. Компетентний педагог буде використовувати їх цілеспрямовано і усвідомлено.

Звичайно ж, фахівець може мати уявлення про самого себе. Цей образ свого «я» називають дзеркальним іміджем або Самоімідж. Основними структурними компонентами іміджу педагога є:

- зовнішня привабливість (стан здоров'я, харизма, персональні характеристики та індивідуальні особливості, стиль одягу, колірна гамма, макіяж, зачіска);

- професіоналізм (рівень освіти, стиль ділових відносин);

- вербальні характеристики (мова і її особливості; комунікативні навички; ораторські прийоми, модель поведінки);

- невербальні характеристики: міміка, жести, поза;

- візуальна привабливість;

- стиль спілкування;

- простір життєдіяльності: спосіб життя, біографія, сімейні відносини, результати діяльності, сформована середу.

Професор А.Ю. Панасюк виділяє в іміджі такі складові:

габитарного (від лат. «Габітус» - зовнішній вигляд) - одяг, зачіска, взуття, аксесуари, макіяж, парфум, силует;

кінетичну - постава, хода, жестикуляція, міміка (вираз обличчя, усмішка, напрямок і тривалість погляду);

мовну - культура усного та писемного мовлення, грамотність, стиль, почерк;

средовую - створена людиною середовище проживання (інтер'єр квартири, оформлення кабінету, порядок на робочому столі і т.п.);

овеществленную - створені людиною продукти його праці.

Перші три складові іміджу прочитуються при особистому спілкуванні, дві останні - можуть нести інформацію про людину заочно. Вони формують уявлення про людину як про особистість (особистий імідж) і професіонала (професійний імідж). Ідеальний варіант - коли обидві думки позитивні: «І людина хороша, і вчить чудово!» Основними напрямками діяльності, значущими для формування іміджу, є візуалізація (зорове уречевлення професійної якості), вербалізація (демонстрація професійної якості за допомогою слова) і створення події, що дозволяє проявити найважливіші професійні якості.

Роботу зі створення іміджу необхідно починати з рефлексії над сутністю професійної діяльності. Після цього має сенс думати над визначенням змісту презентації і засобів вираження професійних якостей. Зазвичай самопрезентація починається з візуальної заявки про себе, і це влучно підмічено в прислів'ї «По одягу зустрічають ...». Але не менш важливо враховувати в спілкуванні «закон краю»: запам'ятовується саме початок і кінець комунікації; вхід і вихід із ситуації спілкування. Д. Карнегі говорив про те, що про нас судять на підставі того, що ми робимо, як ми виглядаємо, що ми говоримо і як ми це говоримо.

Не менш важливим є професійний антураж, тобто, сукупність предметів, якими оточує себе педагог, демонструючи приналежність до тої чи іншої культурної спільноті фахівців. Найчастіше - це органічне відображення потреби і можливості заявити (продемонструвати) свою професійну і соціальну позицію. В якійсь мірі, - іміджева «гра». Іноді її метою є позначення свого місця в професійній ієрархії. Тоді на стінах кабінету з'являються численні дипломи і фотографії в компанії «знакових» персон, на візитках шикуються довгі переліки ступенів, звань і регалій. Бувають ситуації, коли пріоритети віддаються демонстрації етнокультурної або релігійної приналежності. Робочий простір педагога навмисно наповнюється предметами побуту тієї чи іншої народності, конфесійними атрибутами, міжнародної символікою і т.д.

Слід звернути увагу на відповідність іміджу викладаємої предметної області. У цьому сенсі важко переоцінити виховну значимість образу викладача або керівника освітнього закладу. Імідж в цьому випадку стає додатковим технологічним засобом включення механізмів наслідування, зараження предмета, тією чи іншою системою відносин між людьми, які відображаються часом в свідомості (підсвідомості) людини на все життя.

Особливо хочеться підкреслити іміджеве значення моделювання та контролю в сфері розвитку функціональних і міжособистісних відносин, характерних для професії .Так керівник освітнього закладу, зверхньо спілкується з батьками учнів, викладач,який систематично спізнюється на заняття, що не дає вставити слово колегам в процесі групової роботи, вже демонструє свій непрофесіоналізм саме через систему звичних для нього відносин. Педагог може сам складати індивідуальну програму по створенню свого іміджу. При цьому існує певна послідовність дій:

1. неясне бажання щось змінити, усвідомлення необхідності цілеспрямованого формування власного іміджу;

2. визначення основної концепції (ідеї) і формулювання мети побудови іміджу;

3. самооцінка, формулювання необхідних складових іміджу для обраного способу;

4. визначення основного адресата (аудиторії) іміджу, основних соціальних ролей;

5. виявлення об'єктивних і суб'єктивних обмежень для побудови іміджу, створення внутрішньої установки, що допомагає створенню необхідного іміджу;

6. оволодіння технологією самопрезентації;

7. попередня побудова іміджа та його презентація найближчому оточенню або професійному співтовариству;

8. аналіз ймовірності досягнення поставленої мети, коригування;

9. Використання іміджу, перевірка практикою спілкування;

10. подальше вдосконалення і розвиток.

Одже, це нелегка робота над собою, але вона принесе результати. В. Гюго говорив: «Стиль подібний кришталю: чим більше за ним доглядаєш, тим яскравіше і виразніше його блиск». Можна розглянути формування іміджу як один з показників компетентності сучасного педагога. Педагог створює культуру наступних поколінь. І він повинен бути цікавий як особистість. Без інтересу до особистості немає інтересу до предмета. Тому образ педагога повинен надихати. Учитель навчає, навіть коли не говорить ні слова, він вчить своєю поведінкою, ставленням до дітей, своєю особистістю. Яким би фахівцем не був учитель, викладач, він повинен постійно вдосконалювати свої особистісні та професійні якості, створюючи, таким чином, власний імідж, образ особистісного «Я». Гармонійно створений імідж допомагає вирішити різні питання в повсякденному, професійному та соціальному життi. Імідж педагогів, які працюють в освітній установі, створює імідж самої установи.

II. Аналіз професійного образу педагога на прикладі ДШЕВ

2.1 Інтерпретація результатів діагностики по виявленню властивостей позитивного іміджу вчителя

З огляду на те, що не кожен педагог цілеспрямовано замислюється про формування власного професійного іміджу, слід при дослідженні акцентувати увагу педагогів на певні висловлювання, що стосуються сприйняття учнями деяких характеристик особистості педагога. Судження, представлені для респондентів: учнів і вчителів, носять однаковий сенс, але кілька переформульовані відповідно до категорії респондента.

Так чи інакше, педагоги, відповідаючи на запропоновані висловлювання, будуть замислюватися, а як на них відповіли б діти. І по ходу будуть щось відзначати для себе і, можливо, навіть переглянуть в собі. Наскільки це дійсно буде так, покаже інтерпретація заключних питань, спрямованих на виявлення у педагогів уявлень про себе і їх готовності до самовдосконалення і, отже, до цілеспрямованого формування власного іміджу.

Проведений метод опитування дозволить представити модель позитивного, в деякій мірі ідеального, іміджу педагога, що включає певні характеристики особистості, а також запропонувати деякі рекомендації.

Таким чином, в практичній частині даного дослідження ставляться наступні завдання:

1) Виявити позитивне і негативне ставлення педагогів і учнів до представлених визначень, що стосуються зовнішнього вигляду педагога, його вербальних і невербальних засобів комунікації, створення педагогом середовища навчання;

2) Проаналізувати уявлення педагогів про Я-концепції, виходячи з цього, виявити прагнення у педагогів щось змінювати в собі;

) Уявити модель, найбільш близьку до поняття ідеальний вчитель;

) Запропонувати деякі моменти щодо перегляду педагогом своїх педагогічних якостей, власної установки, що дозволить скорегувати свій імідж, зайнятися цілеспрямованим формуванням (зміною) свого образу.

Опитування було проведено серед учнів і педагогів ДШЕВ.

В опитуванні взяли участь десять вчителів, серед них директор школи; учні в загальній кількості дев'ятнадцять чоловік.

Інтерпретація відповідей учнів показала, що лідируюче число схвалень отримали наступні висловлювання, розглянуті нижче за принципом першості.

Перше місце займає вислів про те, що вчитель завжди повинен мати гарний настрій і бути привітним. Але при цьому один учень не погодився з цим твердженням. На цій же позиції знаходиться висловлювання про те, що впевненість вчителя вселяє впевненість і в учня.

На другому місці - схвалене учнями судження про необхідність педагогу бути сучасним в широкому сенсі цього слова, щоб виховувати сучасних дітей.

Третє місце за результатами інтерпретації відводиться два вислови, з однаковою кількістю позитивних відповідей:

1) Педагогу необхідно бути уважним до прояву своїх емоцій.

2) Учитель повинен бути таким, яким він є, тоді і урок буде проходити в невимушеній обстановці.

Співвідношення двох висловлювань в даному аспекті дещо суперечливо, вчитель повинен постійно контролювати себе в емоційній сфері, але при цьому повинен залишатися таким, який є. Бути може вчитель занадто амбітний, і прояв цього на уроці як раз і є показником його природності. Дане протиріччя можна пояснити тим, що, швидше за все, педагог, повністю впевнений у своїй позиції в класі не буде застосовувати експресивні риси свого темпераменту для створення необхідного йому образу.

Половина з опитаних учнів все ж вважає, що надмірна жестикуляція педагога при поясненні теми уроку значно заважає запам'ятовуванню і засвоєнню матеріалу. Більшість опитаних учнів вводить в стан напруги, коли вчитель протягом уроку іноді поглядає на наручний годинник.Дiти аргументують це тим, що вчитель, швидше за все, чекає з нетерпінням закінчення уроку, а зовсім не відстежує час, відведений на певний етап уроку.

Найбільш категорично учні поставилися до висловлювання про те, що вчителю необхідно висміювати промахи учнів, змушуючи тим самим дiтей не допускати надалі помилок в навчанні. Тільки один респондент погодився з цим висловлюванням, пославшись на необхідність постійного і жорсткого "подстегивания" з боку вчителя до бездоганної навчальної діяльності.

Дiти дуже вимогливо поставилися до особистісної позиції педагога. "Педагогу необхідно бути видатним, блискучим, щоб змусити нас блищати" - репліки учнів під час опитування. В першу чергу, імідж педагога як сильної, ерудованою, що зачаровує особистості буде мати значний вплив на дітей.

Судячи з відповідей на висловлювання "Цікаво, коли вчитель виглядає екстравагантно, його можна розглядати весь урок", можна говорити про те, що хлопці з жвавістю спостерігають за тим, які різні бувають вчителя і що вони можуть уявити сьогодні.

Критично до зовнішнього вигляду вчителів музики поставилися дев'ять чоловік з дев'ятнадцяти опитаних, вважаючи, що переважати в гардеробі педагога повинні речі класичного стилю темних тонів. У той же час одинадцять з дев'ятнадцяти опитаних порахували, що сірість буднів необхідно розбавити яскравим гардеробом педагога, що складається з речей змішаного стилю.

Доказом того, що всеж-таки зовнішній вигляд педагога так чи інакше впливає на усвідомлення учнями власного бездоганного зовнішнього вигляду стало те, що дiти самі ретельно стежать за собою. Одинадцять учнів ствердно відповіли на судження "Спізнившись на урок, не ввійду до класу, не переконавшись, що з моїм зовнішнім виглядом все в порядку". При цьому дванадцять учнів радять вчителям приділяти своєму зовнішньому вигляду значну частину часу.

Показником того, що багато дiтей, нехай і, не бажаючи усвідомлено бути схожими на кого-небудь з учителів своєї школи, так чи інакше, виявляють в собі моменти копіювання міміки, тембру, інтонації голосу певного вчителя.

Таким чином, можна сконструювати деяку модель образу ідеального вчителя для даної школи і для даних учнів. Діти неусвідомлено вказують на розвинену Я-концепцію педагога, що і дозволить йому цілеспрямовано чи неусвідомлено створити такий імідж, який був би позитивно прийнятий всіма учнями. Це педагог з сучасними поглядами, максимально приділяє увагу власної позиції, закладаючи в собі твердий характер, огранений позитивним настроєм і супутньої привітністю. Яскравий настрій педагога повинен відбиватися і в оформленні своєї зовнішності і в творчій діяльності. Класика для педагога прийнятна, але краще різноманітність в гардеробі педагога. В даній сукупності діти бачать блискучого вчителя.

При проведенні аналізу форми відповідей вчителів на запропоновані висловлювання враховувалося те, який варіант написання відповіді обрали вчителя: проставлення знаків або прописування слів так чи ні. Деякі не обмежилися заданими варіантами відповідей в першій частині опитувальника: коментували висловлювання, висловлювали особисту думку, що виходить з рамок простої відповіді так чи ні. Це дозволило виявити, наскільки зворушлива дана тема для вчителів. Можна зробити висновок, що деякі висловлювання були важливі для опитаних вчителів, був знайдений привід висловити необхідну думку з хвилюючого питання.

Інтерпретація відповідей педагогів в першій частині опитувальника виявила чотири критичних позиції педагогів: три викликані позитивною відповіддю на висловлювання:

) Педагогу необхідно бути уважним до прояву своїх емоцій.

2) Впевненість вчителя вселяє впевненість і в учнів.

Хочеться оформити свій кабінет так, щоб діти в ньому хотіли творити і творити.

Респонденти категорично проти висловлювання про необхідність педагога бути критичним до невдач учнів. Все це говорить про усвідомленості педагогами факту впливу особистості вчителя і створеного ним місця для взаємодії з учнями на позитивне уявлення про вчителя.

При цьому вчителів значно турбує, в якому вигляді вони постануть перед учнями. Це показує згоду дев'яти з десяти опитаних вчителів на висловлювання про необхідність педагогу переконатися в бездоганності свого зовнішнього вигляду, перед тим як він зайде до дітей в клас, а також прагнення приділяти своїй зовнішності достатню кількість часу.

Практично всі опитані наголошують на необхідності вчителя залишатися таким, яким він є при прагненні бути сучасним, в деякій мірі строгим, м'яким або поступливим, оволодіти акторською майстерністю. Іншими словами необхідно знайти золоту середину взаємодії між бажаними й існуючими рисами в образі педагога.

Аналіз другої частини опитувальника для педагогів, виявив серйозне ставлення вчителів до питання професійної Я-концепції. Відповіді були дані максимально змістовно, що дозволило простежити бажання вчителів аналізувати свою особистість протягом всієї педагогічної діяльності. Багато визначають особистісну Я-концепцію як двигун в роботі, що задає почуття обов'язку, відповідальності, творчості в роботі вміння доводити розпочату справу до кінця, як фактор професійного зростання, як запорука успішної взаємодії з учнями. Якщо деякі з опитаних вчителів раніше і не замислювалися про власну професійну Я-концепцію, то дане опитування наштовхнув їх на певні міркування щодо перегляду деяких концептуальних компонентів.

Дивним виявився факт, що двоє з вчителів проти якої-небудь зміни в собі, навіть після перегляду деяких компонентів Я-концепції. Дані респонденти посилаються на те, що це може зробити вчителя не цікавим для учнів. Решта вісім педагогів цієї школи, навпаки, досить емоційно виділили необхідність вдосконалюватися завжди, знаходити шляхи зміни в кращу сторону, що дозволить усвідомлювати значущість своєї роботи, знайти необхідний ключик до учнів, забезпечивши розвиток їх здібностей і успішності, виховувати в своїх учнях кращі якості.

Багато з них відзначили, що необхідно протягом всієї педагогічної діяльності працювати над уявленнями про себе, співвіднешення їх з реальністю. Це дозволить досягти наміченої мети.

А мета у педагога в першу чергу - знайти контакт з учнями, створивши максимально позитивний педагогічний образ. А далі по ланцюжку закласти успішну педагогічну діяльність з отриманням почуття задоволення від власної роботи. І фактор результату діяльності дозволить зміцнити сформований імідж, який позитивно впливає на учнів.

Можна говорити про те, що педагоги даної ДШЕВ прагнуть бути ідеальними вчителями і готові постійно вдосконалюватися, а це значить переглядати і змінювати свій професійний образ. Готовність до виконання своїх соціально значущих функцій є доказом сформованої професійної Я-концепції вчителів цієї школи.

І що найважливіше, результати опитування серед учнів і вчителів, не виявили дисонансу у відповідях між двома категоріями освітнього процесу. Педагоги та учні зійшлися думками на багатьох аспектах, представлених в опитувальнику.

При цьому, педагог, так чи інакше, замислюється про вплив іміджу на взаємодію з учнями при вже сформованому поданні про нього в учнів і, виявивши якесь незадоволення в сприйнятті оточуючими, вчитель ставить за мету переглянути щось в собі. Таким чином, відбувається усвідомлене формування позитивного іміджу: аналіз, осмислення і зміна в існуючому образі небажаних якостей, перегляд деяких компонентів іміджу, створення і апробація ідеальної моделі, оцінка результатів.

2.2 Методичні рекомендації з формування позитивних моментів в професійному іміджі

Вдалий професійний імідж визначається тим, наскільки добре педагог може увійти в необхідний образ, зануритися в свою професійну роль. І щоб імідж був органічний і привабливий для навколишніх, необхідно бути чарівним. Привабливий чоловік швидше і легше домагається своїх цілей, при цьому заробляючи людські симпатії. Але чарівність - це внутрішня установка. Щоб любити людей, треба, перш за все, полюбити себе. І в цьому ще раз допоможе робота над іміджем. Це хороший спосіб саморегуляції і підвищення особистої самооцінки, прекрасний спосіб творчої самореалізації. Це хороший психотерапевтичний прийом, а робота вчителя пов'язана з психічним напруженням і стресами.

Атмосфера, створювана авторитетним педагогом, пробуджує прагнення до творчої діяльності, самоствердження, прагненню жити і працювати в колективі. Те, які почуття асоціюються у учня з учителем, має першорядне значення в побудові авторитетних відносин. Особисті та професійні якості вчителя можуть створювати як позитивні, так і негативні передумови, таким чином, або сприяючи формуванню його авторитету, або обтяжуючи ситуацію, і ускладнюючи вирішення цієї проблеми. Якщо педагог орієнтований на перевагу своєї ролі, на авторитарні методи управління, це призводить до втрати інтересу до навчання. Влада вчителя, яка не підкріплена особистим авторитетом, надає на вихованців деморалізуючий вплив. Існують помилкові форми створення авторитету. Іноді педагоги допускають панібратство у відносинах з учнями, запобігають перед ними, чим ставлять себе в залежне від них положення. Такі взаємовідносини негативно позначаються на якості навчання і на авторитеті педагога. Необхідними якостями педагога є сила волі, вміння до кінця довести свої вимоги, вміння володіти своїми емоціями в роздратованому стані, врівноваженість, вміння уникнути зарозумілості, багатослів'я, грубих виразів, самовихваляння. Авторитет окремого вчителя ефективно діє на тлі авторитету всього педагогічного колективу, що має своє обличчя, єдність цілей, змісту, форм і методів виховання, коли в ньому об'єднуються творчо мислячі особистості.

Обличчя вчителя має бути доброзичливо - зацікавленим. У учня вираз обличчя вчителя має створювати враження, що він чекає і хоче спілкування саме з ним. Такий вираз обличчя створює установку, щось, що відбувається на уроці самому вчителю цікаво і важливо, а значить повинно бути цікаво і важливо учням. Так чи інакше, вчителю необхідно бути уважним до прояву своїх емоцій, це в першу чергу матиме вiдображення на міміці, інтонації педагога.

Важливою складовою професійного саморозвитку педагога є педагогічна етика. Педагогічна етика - це сукупність норм і правил поведінки педагога, що забезпечує моральний характер педагогічної діяльності і взаємин, обумовлених педагогічною діяльністю; наука, що вивчає походження і природу, структуру, функції і особливості прояву моралі в педагогічній діяльності; професійна моральність педагога. Специфіка педагогічної етики зумовлена ​​тим, що педагог має справу з крихким, що змінюється «об'єктом впливу» - дитиною. Звідси підвищена делікатність, тактовність, відповідальність. Закладаючи основи світогляду, учитель дає учням і основи етичних знань. Для цього вчителю необхідно самому засвоїти ідеї і цінності високої моралі і прагнути втілювати їх в життя. Педагогічна етика виявляє особливості прояву педагогічної моралі, форми реалізації принципів моральності, етичних категорій в педагогічній праці. З цим безпосередньо пов'язане таке поняття, як педагогічна справедливість - це міра об'єктивності вихователя, рівня його моральності, вихованості, добра, чесності, гуманізму. Педагогічна справедливість проявляється в учительській оцінці вчинків учнів, їх ставлення до навчання, суспільно корисної діяльності.

Педагогічний такт - одна з форм реалізації педагогічної етики.

Педагогічний такт - є прояв почуття міри в діяльності вчителя, що включає в себе гуманізм, безумовна повага особистісних достоїнств учня, справедливість, витримку, вміння володіти своїми емоціями і настроєм у відносинах з учнями, їх батьками, колегами. Основними елементами педагогічного такту є: вимогливість і поважність до вихованця, вміння бачити і чути учня, співпереживати йому, діловий тон спілкування, уважність, чуйність педагога. Про наявність педагогічного такту у вчителя говорить:

- зовнішній вигляд вчителя;

- вміння грамотно і доцільно оцінювати і вирішувати педагогічні завдання, виходити зі складних ситуацій;

- вміння стримувати власні почуття і емоції, не втрачати самовладання в складній ситуації;

- вміння поєднувати розумну вимогливість з чуйним ставленням до учнів.

У кожній професії є свої "не можна". Є вони і в учительській професії: вчитель не повинен бути сірим. Необхідно ставити для себе певний девіз, так наприклад, як точно зауважив С.Л. Соловейчик: "Рядовий вчитель - не дуже законне поєднання слів: учитель не може бути рядовим, в іншому випадку він не вчитель. Подав заяву в педагогічний інститут, по суті, бере на себе обов'язки стати ідеалом людини хоча б для майбутніх учнів".

Слід акцентувати увагу педагогів на наступні характеристики:

1) розуміння внутрішнього світу учнів, співпереживання йому;

) Наявність якостей, які забезпечують володіння собою;

) Якості, що сприяють активному впливу на учня.

Але якщо говорити про професійний імідж, то тут зовнішні характеристики повинні підкріпитися внутрішніми особистісними якостями. В якості важливих умов створення привабливого професійного іміджу вчителям цієї школи головне зберегти ті тенденції, які у них є. Але при цьому не зупинятися на існуючій стабільності, а продовжувати вдосконалюватися. Слід все ж таки не знехтувати деякими порадами, віковими істинами, які ніколи не згаснуть і будуть з часом все найцінніше, незважаючи на простоту слів:

1) Необхідно не втратити вміння бачити себе як би з боку, очима інших людей. Аналізувати, свою поведінку під час спілкування, прагнення поставити себе на місце тієї людини, з якою ви спілкуєтеся.

2) Найчастіше посміхатися людям. Посмішка впливає на оточуючих людей, створює сприятливий емоційний настрій, викликає в інших прагнення спілкуватися з дарувальником позитивних емоцій.

) Розвивати свій внутрішній духовний світ, свої таланти і здібності. Пам'ятати, що творча, духовно багата особистість завжди привертає інших людей, особливо коли все це сполучається з чуйністю, здатністю розуміти оточуючих .

Головне, при бажанні вдосконалюватися, слід пам'ятати, що імідж повинен виходити з внутрішнього його прийняття, а не банального копіювання бажаних рис.

Висновок

Вирішуючи поставлені задачи даної роботи, в дослідженні відображені фактори, що впливають на формування іміджу педагога. Залежність представлена ​​від впливу мотивації до значимостi професійної Я-концепції педагога.

Практична частина моєї роботи дозволила виявити важливі характеристики образу сучасного викладача на основі збірних уявлень про ідеального вчителя.При цьому важливо пам'ятати, що професія педагога, пов'язана з популярністю і авторитетом серед широких верств населення, а їхня професійна успішність визначається привабливим іміджем. Таким фахівцям з метою професійного самовдосконалення необхідно опановувати технологією формування і коригування свого іміджу. Це корисно вчителям, для них спілкування і особистий вплив на людей - важливий інструмент професійної діяльності. В цьому і полягає обгрунтування необхідності педагогу цілеспрямовано формувати позитивний імідж.

В цілому, якості, що характеризують образ "ідеального" вчителя, слід розцінювати як "систему вимог", що пред'являється учнями до іміджу вчителя в сучасних умовах. Творче ж співвіднешення зі стереотипним зразком ідеального вчителя має стати внутрішнім стимулом вдосконалення і саморозвитку кожного педагога з актуалізацією власних можливостей, з розвитком творчого потенціалу.

Педагог- це дiтовод чарівник, що веде по дорозі, і приводить дітей в царство знань. Сучасний педагог у своїй професійній діяльності повинен йти повільно, але зате не рухатися назад. Професія педагог чудова завжди - є чому навчатися, тут немає межі досконалості. Учитель спрямовує, допомагає, підтримує, співчуває, сприяє, що в свою чергу викликає у дiтей довіру, породжує взаєморозуміння ,бажання продовжувати йти разом з педагогом далі в царство знань і в цьому йому допомогає імідж.
На завершення хочу сказати-я дуже рада що обрала своєю професією-професію вчителя, вчителя музики. А бути вчителем музики –це подвiйна вiдповiдальнiсть.Тому що музика-є одним з предметів, спрямованих на виховання позитивного емоційно-ціннісного ставлення до життя, на пробудження пізнавального інтересу до навколишнього світу, прагнення до самовдосконалення і формування особистості, здатної до творчої діяльності. Погодьтеся, що вийти на сцену і виконату пьєсу на музичному iнструментi чи заспівати пісню - досить сміливий крок навіть для дорослого, не кажучи про дитину.

Я рада, що мої учнi люблять виступати. Свята та концерти вчать дітей працьовитості, відповідальності, дисципліни та вмінню вчитися. Через пісні, вірші, музику діти пізнають основи моралі нашого суспільства, такі як: чесність, добро,справедливість, вірність дружбі, основи правильного людського спілкування, ставлення до людей і до життєвих сітуацій.

I як учитель музики я намагаюся працювати над своїм іміджем, удосконалювати свої професiйнi якості, заражати дітей любов'ю до прекрасного, доброго, будучи прикладом для них.І сподіваюся, що у мене непогано виходить.

Я вважаю,що учитель музики повинен бути помічником і натхненником для своїх учнів.А в цьому йому допомогає саме iмiдж i професіоналізм.

Урок музики - імпульс для досягнення цих цілей. І творчим лідером повинен стати саме Вчитель. Йому необхідно прагнути до творчості, прагнути до руху вперед. І якщо він відчуває захоплення перед світом, працює над собою, то цей рух буде!
скачати

© Усі права захищені
написати до нас