Ім'я файлу: Семінарське заняття 2.docx
Розширення: docx
Розмір: 23кб.
Дата: 03.06.2023
скачати

Семінарське заняття 2.

Планування часу у професійній діяльності

1.Визначення структури робочого часу.

Структура робочого часу визначає організацію та розподіл часу протягом робочого дня з метою ефективного виконання завдань і досягнення поставлених цілей. Вона включає в себе розклад, режим роботи, розподіл часу на різні види діяльності та перерви.

Основні компоненти структури робочого часу можуть включати:

 • Робочий розклад: визначення годин роботи, включаючи початок та кінець робочого дня, а також тривалість робочих змін.

 • Режим роботи: встановлення правил та політик щодо виконання завдань, наприклад, розподіл часу на конкретні види діяльності, встановлення пріоритетів та критеріїв оцінки продуктивності.

 • Розподіл часу: визначення часових блоків для виконання різних видів роботи, наприклад, призначення окремих годин або періодів для концентрованої роботи, зустрічей, відпочинку тощо.

 • Перерви: включення регулярних перерв на відпочинок і відновлення енергії під час тривалої роботи. Перерви можуть бути короткочасними (наприклад, п'ятихвилинні перерви кожну годину) або тривалішими (наприклад, обідня перерва).

Структура робочого часу може варіюватися залежно від вимог і характеру конкретної роботи, особистих вподобань та ефективності працівника. Головною метою є створення оптимального режиму, який дозволяє працювати продуктивно, уникати перевантаження та забезпечувати баланс між роботою та особистим життям.

2. Хронометраж, калібрування. Неоднорідність часу: лінійний і нелінійний час.

Хронометраж і калібрування відносяться до вимірювання та установлення точних величин часу.

Хронометраж - це процес вимірювання і реєстрації точних величин часу. Він використовується для визначення тривалості подій, проміжків часу та інших параметрів, пов'язаних зі змірюванням часу. Хронометри використовуються для точного вимірювання часу в різних галузях, включаючи спорт, науку, промисловість та транспорт.

Калібрування - це процес установлення стандартних значень часу для хронометрів або інших пристроїв для вимірювання часу. Це важливий крок для забезпечення точності і надійності вимірювань часу. Калібрування зазвичай здійснюється за допомогою референсних часових джерел або стандартів, таких як атомні годинники.

Неоднорідність часу відноситься до способу, яким час відчувається та сприймається людиною. Існують два основних типи неоднорідності часу: лінійний і нелінійний час.

Лінійний час описує традиційне уявлення про час як послідовний, прямолінійний процес, де одна одиниця часу слідує за іншою у лінійному порядку. Лінійний час характеризується регулярністю та однорідністю. Наприклад, годинниковий час, де кожна година, хвилина або секунда має фіксовану тривалість.

Нелінійний час відображає сприйняття часу як змінного, неоднакового і залежного від контексту. Він враховує те, що люди можуть сприймати різні періоди часу по-різному, залежно від обставин, емоцій та інших факторів. Нелінійний час може відображатися, наприклад, відчуттям, що час швидко пролітає в певних ситуаціях, а повільно рухається в інших.

Неоднорідність часу може мати велике значення для планування, управління часом та сприйняття продуктивності. Розуміння різних типів часу допомагає адаптувати стратегії роботи та планування, враховуючи індивідуальні особливості та контекстуальні фактори.
3. Визначення поняття «контекст». Основні типи контекстів.

Поняття "контекст" використовується для описування сукупності умов, факторів та обставин, які оточують або впливають на певну ситуацію, подію, об'єкт або інформацію. Контекст надає додаткову інформацію, яка допомагає зрозуміти сенс і значення того, що відбувається, і впливає на сприйняття та інтерпретацію.

Основні типи контекстів:

 • Фізичний контекст: Відноситься до фізичного середовища, в якому відбувається певна подія або сприймається інформація. Це можуть бути місце, простір, архітектура, об'єкти тощо.

 • Соціальний контекст: Описує взаємодію та відносини між людьми. Включає такі аспекти, як культурні норми, соціальні ролі, взаємодія з іншими людьми, групи, організації тощо.

 • Психологічний контекст: Відноситься до психологічних аспектів, таких як емоції, переконання, цінності, досвід, мотивація та сприйняття особи. Цей контекст враховує внутрішні стани та процеси людини, які впливають на сприйняття та поведінку.

 • Часовий контекст: Відноситься до часу, в якому відбувається певна подія або існує певна інформація. Часовий контекст може включати миттєвість, послідовність, історичний контекст, сезонність, терміни тощо.

 • Комунікаційний контекст: Описує умови та обставини, в яких відбувається комунікація між людьми. Включає мову, жаргон, культурні нюанси, засоби комунікації, контекстуальні вимоги та очікування.

Ці типи контекстів взаємопов'язані і можуть впливати один на одного. Розуміння контексту допомагає краще розуміти ситуацію та враховувати всі необхідні фактори при прийнятті рішень або розумінні інформації.
4. Визначення поняття і завдання контекстного планування. Техніка контекстного планування. Інструменти контекстного планування.

Поняття контекстного планування відноситься до процесу планування, який враховує контекстні фактори та умови для ефективного виконання завдань або досягнення мети. Контекстні фактори можуть включати зовнішнє середовище, ресурси, обмеження, пріоритети, обставини та інші впливові фактори, які необхідно враховувати при плануванні.

Завдання контекстного планування включають:

 • Розуміння контексту: Аналізування та розуміння контекстних факторів, які можуть впливати на виконання завдань або досягнення мети.

 • Врахування обмежень і ресурсів: Врахування наявних обмежень, таких як час, бюджет, доступність ресурсів та інші фактори, які можуть обмежувати планування.

 • Визначення пріоритетів: Встановлення пріоритетів та визначення того, що є найважливішим у даному контексті.

Техніки контекстного планування можуть включати:

SWOT-аналіз: Визначення сильних сторін, слабких сторін, можливостей та загроз у контексті планування.

Аналіз стейкхолдерів: Врахування потреб, очікувань і впливу різних стейкхолдерів на планування та виконання завдань.

Інструменти контекстного планування можуть включати:

 • Матриці приоритетів: Використання матриць для визначення пріоритетів та класифікації завдань в залежності від їхнього значення та впливу на контекст.

 • Графіки Ганта: Використання графіків Ганта для візуалізації та планування послідовності та тривалості завдань.

 • Календарі: Використання календарів для відстеження термінів, дат та обмежень в часі.

 • Проектні менеджери: Використання спеціального програмного забезпечення для планування, керування та відстеження проектів, що дозволяють враховувати контекстні фактори.

Використання відповідних технік та інструментів контекстного планування допомагає забезпечити більш ефективне та успішне виконання завдань, враховуючи всі необхідні контекстні фактори.
5. Планування дня. Три типи щоденних завдань. Алгоритм планування щоденних завдань різного типу.

Планування дня є важливим елементом ефективного управління часом. Щоденне планування дозволяє організувати свій робочий час, визначити пріоритети та виконати поставлені завдання. Зазвичай щоденні завдання можна класифікувати на три типи:

Важливі завдання: Це завдання, які мають високий пріоритет і важливі для досягнення ваших цілей. Їх виконання сприяє прогресу і розвитку. Наприклад, завдання, пов'язані з проектами, довгостроковими цілями або пріоритетними проектами. При плануванні важливих завдань слід надати їм пріоритет та виділити достатньо часу для їх виконання.

Термінові завдання: Це завдання, які потребують негайної уваги і виконання. Вони можуть бути строковими, запланованими на певний термін або виникати внаслідок неочікуваних обставин. Термінові завдання можуть включати відповіді на важливі листи, термінові зустрічі або вирішення проблем, що виникають в процесі роботи. При плануванні термінових завдань слід виділити достатньо часу для їх виконання і підготуватися до негайних дій.
Рутинні завдання: Це повторювані завдання, які ви виконуєте щоденно або регулярно. Вони можуть включати в себе відповіді на електронну пошту, планування зустрічей, ведення звітності, підготовку документів тощо. Рутинні завдання, хоча і не є надзвичайно важливими, все ж потребують часу і уваги. При плануванні рутинних завдань можна використовувати ефективні методи, такі як пакетне виконання (батчинг), автоматизація або делегування.

Алгоритм планування щоденних завдань різного типу може бути наступним:

 • Створіть список всіх завдань, які потрібно виконати. Розподіліть їх на важливі, термінові та нестрокові.

 • Визначте свої пріоритети. Визначте, які завдання є найбільш важливими та терміновими. Розмістіть їх на початку списку.

 • Розподіліть час. Оцініть, скільки часу потрібно для виконання кожного завдання. Розподіліть свій робочий час, враховуючи ці часові обмеження.

 • Будьте гнучкими. Реалістично оцінюйте свої можливості та робочий темп. Будьте готові до змін у плані, якщо виникають непередбачувані ситуації або термінові завдання.

 • Відстежуйте свій прогрес. Під час виконання завдань, відмічайте їх в списку. Це допоможе вам бути впевненим, що ви прогресуєте та виконуєте поставлені завдання.

 • Перегляньте результати в кінці дня. Оцініть свій прогрес, відзначте завдання, які ви успішно виконали, а також визначте невиконані завдання, які можуть бути перенесені на наступний день.

Цей алгоритм допомагає організувати день і раціонально розподілити час для досягнення максимальної продуктивності та виконання поставлених завдань.

6. Метод структурованої уваги. Планування на основі методу структурованої уваги. Горизонти планування.

Метод структурованої уваги (Structured Attention Method) є підхідом до планування, який дозволяє організувати робочий час та зосередити увагу на виконанні завдань. Цей метод базується на ідеї розподілу часу на короткі інтервали зі зосередженою увагою на кожному з них.

Планування на основі методу структурованої уваги передбачає наступні кроки:

 • Розбиття робочого часу на інтервали: Робочий час розбивається на короткі інтервали тривалістю, наприклад, 25 хвилин. Ці інтервали називаються "сегментами".

 • Вибір завдання для кожного сегмента: Для кожного сегмента обирається одне конкретне завдання, на яке буде зосереджена увага протягом цього інтервалу.

 • Установлення таймера: На початку кожного сегмента встановлюється таймер на визначений час, наприклад, 25 хвилин. Це допомагає створити чітку межу для виконання завдання.

 • Зосереджене виконання завдання: Протягом кожного сегмента часу увага повністю спрямовується на виконання обраного завдання без відволікань на інші справи або завдання.

 • Коротка перерва: Після закінчення кожного сегмента часу встановлюється коротка перерва тривалістю, наприклад, 5 хвилин, під час якої можна розслабитися або переключитися на інше завдання.

Горизонти планування в методі структурованої уваги можуть бути різними, залежно від потреб та умов. Основні горизонти планування включають:

 • Короткострокове планування: Це планування на день або на кілька днів вперед. Задачі розподіляються на сегменти робочого часу, і увага зосереджується на їх виконанні протягом коротких інтервалів.

 • Середньострокове планування: Це планування на тиждень або на кілька тижнів. Задачі розподіляються на більші сегменти робочого часу, і увага зосереджується на їх виконанні протягом цих періодів.

 • Довгострокове планування: Це планування на місяць, квартал або навіть на рік. Задачі розподіляються на значні періоди часу, і увага зосереджується на досягненні важливих мети та результатів у майбутньому.

Метод структурованої уваги допомагає організувати робочий час, покращити увагу та концентрацію, а також забезпечити продуктивне виконання завдань.

Результато-орієнтоване планування є підхідом до формулювання завдань, який покладає акцент на досягнення конкретних результатів. Його основна ідея полягає в тому, щоб чітко визначити бажаний результат або ціль завдання і зосередитися на його досягненні.

Формула ефективної постановки завдань, яка використовується в результато-орієнтованому плануванні, має наступні складові:

 • Специфічність (Specific): Завдання повинно бути конкретним і чітким. Воно має визначений результат, який може бути виміряний або оцінений.

 • Вимірюваність (Measurable): Результат завдання повинен бути виміряний або оцінений. Це дозволяє визначити, чи досягнуто мету завдання і наскільки ефективно це було зроблено.

 • Досяжність (Achievable): Завдання повинно бути досяжним та реалістичним. Воно повинно бути в межах можливостей та ресурсів, щоб його було реально виконати.

 • Релевантність (Relevant): Завдання повинно бути відповідним до ваших цілей та пріоритетів. Воно повинно мати прямий зв'язок з бажаними результатами або сприяти досягненню важливих цілей.

 • Обмеженість в часі (Time-bound): Завдання повинно мати встановлений термін або дедлайн. Це надає структуру і сприяє вчасному виконанню завдання.

Відмінність результато-орієнтованого планування полягає в тому, що акцент зміщується з простого переліку завдань до конкретних результатів, які мають бути досягнуті. Цей підхід допомагає уточнити очікувані результати та зосередитися на їх досягненні, що збільшує ефективність та продуктивність.

Результато-орієнтоване планування може бути застосовано в різних сферах життя та роботи. Основні області застосування включають:

Бізнес та управління: Допомагає підприємствам визначати конкретні цілі та результати, розподіляти завдання між співробітниками та контролювати їх виконання.

Проектний менеджмент: Дозволяє проектним командам чітко визначити цілі проекту, встановити критерії успішності та спрямувати зусилля на досягнення очікуваних результатів.

Особистий розвиток: Допомагає людям встановлювати конкретні цілі, розробляти плани дій та досягати бажаних результатів у своєму житті та кар'єрі.

Навчання та освіта: Застосовується для визначення мети навчання, формулювання конкретних навчальних цілей та спрямування зусиль на їх досягнення.

Застосування результато-орієнтованого планування допомагає зберегти час та енергію, покращити організацію та ефективність виконання завдань, а також досягати бажаних результатів.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас