Ім'я файлу: Тема 1.docx
Розширення: docx
Розмір: 14кб.
Дата: 17.01.2021

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ, ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ ТА МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідувач кафедри ___________

"____" ______________ 20___ р.

ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

навчальної дисципліни

Програмний туроперейтинг”

для спеціальності

«Туризм» (242)

рівня вищої освіти магістр

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 31.08.2020

Дніпро

2020

1. Охарактеризуйте поняття «туроператор» та «турагент», запропоновані у різних джерелах.
Туристичні оператори (далі - туроператори) - юридичні особи, створені згідно із законодавством України, для яких виключною діяльністю є організація та створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність.

Туристичні агенти (далі - турагенти) - юридичні особи, створені згідно із законодавством України, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на турагентську діяльність.

Туроператор - туристичне підприємство (організація), яке займається розробкою туристичних продуктів і комплектацією турів; забезпечує їх функціонування, організовує рекламу; встановлює у відповідності з діючими нормативами у встановленому порядку ціни на тури по цих маршрутах; продає тури турагентам для випуску і реалізації путівок за своїми ліцензіями.

- турагент - це організація-посередник, реалізатор туристичного продукту туроператора, який працює безпосередньо на туристичному ринку. Турагент отримує за свою діяльність комісійну винагороду у розмірі 7-15 % від вартості туру. На відміну від туроператора не несе відповідальності за якість туру.
2. Що таке профіль туроператорської діяльності?
Залежно від профілю роботи туроператорів можна умовно розділити на монопрофільних і багатопрофільних. Монопрофільні туроператори практикують діяльність у певному географічному напрямі і пропонують тури одного виду. Переваги монопрофільних туроператорів:

- досягнення високого професіоналізму в роботі з певним напрямом або видом турів;

- максимальна інформованість працівників туроператора і висока якість їхньої роботи;

- можливість ідентифікації туроператора на ринку як організатора певного виду турів або як такого, що працює саме в певному напрямі;

- можливість отримання акредитації в посольствах країн, на роботі з якими спеціалізується туроператор;

- можливість отримання допомоги керівництва туристичних ресурсів, з якими співпрацює оператор, і прояви туроператорського лобі;

- нижчий (порівняно з багатопрофільними операторами) розмір капіталовкладень.

Залежно від напрямку роботи профіль туроператора може бути:

- сильно концентрованим, коли оператор спеціалізується на роботі з обмеженою кількістю готелів на певному курорті (такий профіль роботи поширений серед операторів, що мають оплачені блоки місць у ряді готелів);

- концентрованим, коли туроператор спеціалізується на роботі зі багатьма готелями вузького переліку курортів (дана спеціалізація поширена серед туристичних операторів, що мають стабільні договірні відносини із зарубіжними meet-компаніями, або невеликі квоти місць у багатьох готельних підприємствах курортів);

- розсіяним, коли туроператор в принципі пропонує великий перелік курортів в декількох країнах.

Профіль роботи туроператора - це домінуючі в його асортименті види або географічні напрямки турів, в яких: частка в обсязі продажів туроператора максимальна; продаж забезпечує основну частку прибутку туроператора; в реалізації яких туроператор досяг найвищої майстерності і професіоналізму; споживач ідентифікує оператора на ринку. Кожен туроператор - фахівець в організації конкретного виду турів або в роботі з тим чи іншим географічним напрямком. Профіль діяльності оператора може бути, як популяризованим (широко відомим на споживчому ринку), так і маловідомим споживачам. Популяризація профілю діяльності туроператора може бути основою проведених їм рекламних кампаній, оскільки домогтися ідентифікації на ринку власної назви з переліком географічних напрямів або видів турів - мрія практично будь-якого туроператора.

Профіль роботи оператора може базуватися на видах пропонованих турів і на географічних напрямках його роботи. Залежно від типу застосовуваних транспортних засобів в організовуваних турах, оператор може спеціалізуватися на продажі авіатурів, круїзів, залізничних та автобусних турів.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас