Ім'я файлу: МКР.doc
Розширення: doc
Розмір: 17кб.
Дата: 12.11.2022
скачати

  1. Функції туризму Поштар Владислав

Рекреаційна

Соціальна

Культурна

Екологічна

Економічна

Просвітницька

Виховна

Релігійна

  1. Сумарний обсяг товарів і послуг, вироблених туріндустрією за визначений період часу (переважно за рік), визначається як валовий туристичний продукт. Валовий турпродукт може розглядатися в двох аспектах: 1) як сума усіх витрат на виробництво туристичних товарів і послуг за визначений період; 2) як сума всіх доходів від реалізації туристичних товарів і послуг за визначений період. Розглянемо варіант визначення валового туристичного продукту як суми усіх витрат. Витрати на виробництво туристичних товарів і послуг можна класифікувати в такий спосіб: 1) витрати на туристичне споживання - усі туристичні витрати на купівлю товарів і послуг; 2) приватні туристичні інвестиції, які включають суму витрат на здійснення нових капіталовкладень; 3) державні туристичні витрати, включаючи загальні, які здійснені державою для купівлі туристичних товарів і послуг; 4) туристичний експорт мінус туристичний імпорт. У цій категорії сума витрат на експорт туризму з країни повинна бути додана до валового туристичного продукту, і навпаки, загальний обсяг імпорту турпродукту повинен відніматися від валового туристичного продукту.

  2. Прибуток від операційної діяльності - алгебраїчна сума валового прибутку, іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

  3. Планування прибутку - це найбільш відповідальний етап управління господарською діяльністю будь-якої підприємницької структури.

Система планових розрахунків прибутку охоплює визначення джерел його отримання та обґрунтування напрямів використання.

Основним джерелом прибутку в туризмі є виручка від реалізації турпродукту (послуг). Прибуток від реалізації планується різними методами.


5. Грошовий потік є сукупністю розподілених у часі надходжень і виплат грошових коштів та їх еквівалентів, які створюються в процесі його діяльності.

У процесі аналізу руху грошових потоків оцінюють здатність підприємства генерувати грошові засоби в розмірі і в строки, необхідні для здійснення планових витрат. Адже незбалансованість у часі надходжень і виплат грошових засобів може спричинити неплатоспроможність навіть тих підприємств, які успішно провадять господарську діяльність і генерують достатню суму прибутку. Тому аналіз грошових потоків суттєво доповнює методику оцінки ліквідності та платоспроможності і дає можливість більш об'єктивно оцінити фінансовий стан підприємства.

Грошовий потік формується на основі економічних відносин між учасниками туристичної діяльності, тобто між туристами та підприємствами туристичної індустрії. Ці відносини охоплюють потоки туристів, турпродукту (послуг), а також потоки платіжних засобів, найчастіше в грошовій формі.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас