Ім'я файлу: 4935_Садівництво та виноградарство.doc
Розширення: doc
Розмір: 100кб.
Дата: 04.11.2021
скачати

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Ректор

академік НААНУ_____________В.В. Снітинський


ПРОГРАМА
ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТР ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «САДІВНИЦТВО ТА ВИНОГРАДАРСТВО»

Розглянуто і схвалено

Вченою радою ЛНАУ

Протокол засідання

Вченої ради ЛНАУ

№ 5 від 22.02.2018 року


Дубляни – 2018

Програма вступного фахового випробування для осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста, вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, базується на знаннях, отриманих при вивченні наступних дисциплін:
«Плодівництво»

Класифікація промислових плодових насаджень. Фактори зовнішнього середовища та їх значення для плодових рослин. Значення світла в житті плодової рослини. Поняття зимостійкості і морозостійкості у плодівництві. Зональність вирощування плодових культур. Шляхи збільшення виробництва і підвищення якості садивного матеріалу плодових і ягідних культур. Сучасні системи вирощування посадкового матеріалу плодових і ягідних культур. Підготовка ґрунту та садивних ям перед закладанням саду. Проектування промислових садів. Вибір ділянки під сад. Технологія закладання плодових насаджень. Плодовий розсадник і його значення. Взаємний вплив підщепи і прищепи. Спеціалізація плодового розсадника, його структура і розміщення на території. Строки і техніка садіння плодових культур. Система утримання ґрунту в садах. Види і способи обрізування плодових дерев та інші заходи регулювання їх росту і плодоношення. Системи формування сучасних крон плодових дерев. Особливості формування крони кісточкових плодових культур. Догляд за плодоносним молодим садом. Клонові підщепи яблуні і груші. Насіннєві підщепи для зерняткових і кісточкових плодових культур. Основні репродукції (типи) насаджень яблуневих садів їх характеристика. Технологія вирощування саджанців плодових і ягідних культур. Технологія вирощування ягідних культур. Технологія закладання ягідників. Горіхоплідні і малопоширені плодові та ягідні культури. Основні регіони вирощування винограду в Україні. Організація території винограднику. Основні способи розмноження винограду. Закладання і догляд за виноградником.
Рекомендована література

 1. Барабаш О.Ю., Цизь О.Μ., Леонтьєв О.П., Ґонтар В.Т. Овочівництво і плодівництво. К. : Вища школа, 2000. 503 с.

 2. Грицаєнко А.П. Плодівництво / А.П. Грицаєнко. – К.: Аграрна наука, 2002. – 275 с.

 3. Куян В. Г. Плодівництво : підручник. Житомир : ЖНАЕУ, 2009. 480 с. :

 4. Куян В. Г. Спеціальне плодівництво. Київ : Світ, 2004. 464 с.

 5. Куян В.Г. Агротехніка ягідних культур / В.Г. Куян. – Ужгород : Карпати, 1999. – 104 с.


«Овочівництво»

Господарська характеристика овочевих культур та значення овочів в харчуванні людини. Основні групи овочевих культур. Овочеві сівозміни. Біологічні особливості основних овочевих культур, найпоширеніші сорти. Зеленні та багаторічні овочеві культури. Тепловий режим для овочевих рослин і способи регулювання його у відкритому ґрунті. Світловий режим для овочевих рослин та методи його регулювання у відкритому ґрунті. Способи регулювання повітряно-газового режиму для овочевих рослин у відкритому ґрунті. Способи розмноження овочевих культур. Підготовка насіння овочевих культур до сівби. Розсадний спосіб вирощування овочевих культур. Технологія вирощування капусти. Технологія вирощування пізньої білоголової капусти розсадним способом. Технологія вирощування моркви. Агротехніка вирощування столових буряків. Агротехніка вирощування розсади помідорів для відкритого ґрунту. Технологія вирощування огірків у відкритому ґрунті і у плівкових теплицях. Технологія вирощування помідор у овочевій сівозміні. Технологія вирощування цибулі ріпки із насіння. Технологія вирощування столового буряка. Споруди закритого ґрунту і способи їх використання.

Рекомендована література:


 1. Гіль Л. С., Пашковський А. І., Суліма Л. Т.Сучасні технології овочівництва закритого і відкритого ґрунту : навчальний посібник. Вінниця : Нова Книга, 2008. 368 с.

 2. Лихацький B. I., Улянич О. І., Гордій М. В. Овочівництво : практикум. Вінниця, 2012. 452 с.

 3. Барабаш О.Ю., Цизь О.Μ., Леонтьєв О.П., Ґонтар В.Т. Овочівництво і плодівництво. К. : Вища школа, 2000. 503 с.

 4. Барабаш О. Ю. Овочівництво: підручник. К. : Вища шк., 1994. 374 с.


«Захист рослин»

Найпоширеніші шкідники і хвороби картоплі та овочевих культур. Найпоширеніші хвороби і шкідники цукрового буряка. Найпоширеніші хвороби і шкідники ріпаку. Найпоширеніші хвороби і шкідники зерняткових плодових культур. Найпоширеніші шкідники і хвороби кісточкових плодових культур. Найпоширеніші хвороби і шкідники кущових ягідних культур. Найпоширеніші шкідники і хвороби суниці. Біологічні особливості бур'янів, їх класифікація. Карантинні бур'яни і заходи боротьби з ними. Шкідливість бур'янів для сільськогосподарського виробництва. Методи боротьби з бур'янами. Агротехнічні заходи боротьби з бур'янами, основні їх ланки. Хімічний метод захисту від бур’янів. Класифікація гербіцидів. Особливості боротьби з бур'янами в садах і ягідниках. Приготування маточних і робочих розчинів пестицидів. Техніка безпеки при застосуванні пестицидів. Охорона навколишнього середовища при застосуванні пестицидів. Способи застосування пестицидів. Система захисту картоплі від бур’янів, хвороб і шкідників. Система захисту капусти від бур’янів, хвороб і шкідників. Система захисту столового буряка від бур’янів, хвороб і шкідників. Система захисту моркви від бур’янів, хвороб і шкідників. Система захисту цибулі і часнику від бур’янів, хвороб і шкідників. Система захисту огірків від бур’янів, хвороб і шкідників. Система захисту яблуні і груші від бур’янів, хвороб і шкідників. Система захисту черешні і вишні від бур’янів, хвороб і шкідників. Система захисту суниці від бур’янів, хвороб і шкідників. Система захисту смородини й аргусу від бур’янів, хвороб і шкідників.
Рекомендована література:

 1. Євтушенко М. Д., Марютін Ф. М., Туренко В. П. та ін. Фітофармакологія : підручник. К. : Вища освіта, 2004. 431с.

 2. Косилович Г.О., Завірюха П. Д., Голячук Ю. С. Агрофармакологія : практикум. Львів : Камула, 2014. – 160с.

 3. Коханець О. М. Загальна ентомологія : навчальний посібник. Львів : ЛНАУ, 2016. – 124 с.

 4. Коханець О. М., Голячук Ю. С., Косилович Г. О. Сільськогосподарська ентомологія : навчальний посібник. Львів : Камула, 2017. – 160 с.

 5. Марков І. Л. Практикум із сільськогосподарської фітопатології. Київ : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2011. 526 с.

 6. Марютін Ф. М., Білик М. О., Пантєлєєв В. К. Фітопатологія : підручник. Харків : Еспада, 2008. 552 с.

 7. Сільськогосподарська ентомологія: підручник / за ред. Б. М. Литвинова М. Д. Євтушенка. Київ : Вища школа, 2005. 511 с.


«Агрохімія»

Класифікація мінеральних добрив. Основні способи внесення мінеральних добрив. Загальний вміст і форми азоту в ґрунті. Групи азотних добрив. Азотні мінеральні добрива, їх властивості та способи їх раціонального використання. Значення азоту у формуванні продуктивності сільськогосподарських культур. Зовнішні ознаки голодування рослин. Запаси і форми калію в ґрунті. Значення калію у формуванні високопродуктивних посівів сільськогосподарських культур. Методи розрахунків норм добрив на заплановану врожайність. Визначення норм мінеральних добрив на програмований урожай. Основні принципи складання системи удобрення сільськогосподарських культур. Мікродобрива, їх властивості та використання. Удобрення картоплі в овочевій сівозміні. Органічні добрива, їх значення і використання. Система удобрення основних овочевих культур. Складні мінеральні добрива, їх класифікація, види і умови раціонального використання. Значення фосфору для формування високої продуктивності сільськогосподарських культур. Система застосування добрив, принципи її розробки та практичне використання. Сучасні види мікродобрив. Гній як основне органічне добриво, його хімічний склад, умови заготівлі. Торфо-гнойові компости, способи їх виготовлення. Сучасні види мікродобрив.

Рекомендована література:

 1. Агрохімія : підручник. Ч.1. Теоретичні основи формування врожаю / за ред. М. Й. Шевчука. Луцьк : Надстир’я, 2012. 196 с.

 2. Агрохімія : підручник. Ч.2. Добрива та їх вплив на біопродуктивність ґрунту / за ред. М. Й. Шевчука. Луцьк: Надстир’я, 2012. 440 с.

 3. Господаренко Г. М. Агрохімія : підручник. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2010. 400 с.

 4. Мінеральні добрива та їх застосування. 2-ге видання, допов. і виправл. Львів: НВФ «Українські технології», 2012. 324 с.

 5. Шевчук М. Й., Веремеєнко С. І., Лопушняк В. І. Агрохімія : Теоретичні основи формування врожаю: підручник. Надстир’я, 2012. Ч. 1. 195 с.Ґрунтознавство»

Родючість ґрунту, її категорії, шляхи поліпшення. Гумус, його властивості, шляхи забезпечення бездефіцитного балансу. Водно-фізичні властивості ґрунту та їх значення для продуктивності. Поняття про родючість ґрунту і відтворення родючості ґрунту. Структура ґрунту, її агрономічне значення. Кислотність ґрунту, її види і методи визначення доз вапна. Шляхи підвищення родючості ґрунтів. Гумус, його властивості, шляхи утворення бездефіцитного балансу. Ґрунти Полісся, прийоми підвищення їх родючості. Взаємозв'язок повітряного і водного режимів ґрунту. Способи їх регулювання. Поняття про родючість і відтворення родючості ґрунту. Способи регулювання водного режиму ґрунту. Фізичні властивості ґрунту. Морфологічні властивості ґрунту. Вологість ґрунту. Основні категорії ґрунтової вологи. Водний режим ґрунту. Типи водного режиму ґрунту. Гранулометричний склад ґрунту. Роль гумусу в ґрунтоутворенні та розвитку родючості ґрунту. Заходи по регулюванні кількості та складу гумусу у ґрунті. Джерела мінеральних та органічних сполук у ґрунті. Вбирна здатність ґрунту. Поняття кислотності і лужності ґрунту. Класи ґрунтів, які виділяють на території України. Фактори ґрунтоутворення та їх вплив на поширення ґрунтів. Основні ґрунти Полісся, Лісостепу і Степу.

Рекомендована література:


 1. Лопушняк В. І., Данилюк В. Б., Гаськевич О. Г., Лагуш Н. І. Агрогрунтознавство : навчальний посібник. Львів, 2016. 215с.

 2. Грунтознавство: Підручник / за ред. професора І.І. Назаренка. К.: Вища освіта, 2004. 400 с.


«Технологія зберігання і переробка сільськогосподарської продукції»

Наукові принципи зберігання і переробки сільськогосподарської продукції. Теоретичні основи зберігання насіннєвого зерна і продовольчо-фуражних фондів. Теоретичні основи зберігання плодоовочевої продукції. Зберігання основних видів плодоовочевої продукції. Фактори впливу на якість вирощуваної продукції рослинництва, що закладається на зберігання. Біологічна основа лежкості 1-ої, 2-ої, 3-ої групи плодоовочевої продукції. Особливості зберігання соковитої продукції в умовах змінного газового середовища, регульованого газового середовища, модифікованого газового середовища. Види втрат сільськогосподарської продукції при зберіганні та заходи щодо їх запобігання. Фізіологічні процеси, що відбуваються в плодах і овочах під час зберігання. Режими і способи зберігання картоплі та овочів. Класифікація способів переробки сільськогосподарської продукції Найпростіші способи переробки сільськогосподарської продукції. Теоретичні основи консервування цукром, виготовлення варення. Наукові основи маринування плодів і овочів. Консервування способом теплової стерилізації. Мікробіологічні методи консервування.

Рекомендована література:


 1. Гринник, І.В., Омельченко І.К., Литовченко О.М. Вітчизняні технології виробництва, зберігання та переробки плодів і ягід в Україні. К.: Преса України, Інститут садівництва НААН України, 2012. 120 с.

 2. Подпрятов Г.І., Скалецька Л.Ф., Сеньков А.М. Зберігання і переробка продукції рослинництва: навчальний посібник. К.: Мета, 2002. 495 с.

 3. Подпрятов Г.І., Рожко В.І., Скалецька Л.Ф. Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва: підручник. – К. : Аграрна освіта, 2014. 393 с.


«Інтенсивне садівництво»

Стан та перспективні напрямки розвитку садівництва в Україні у зв’язку з світовими тенденціями. Потенціал розвитку садівництва. Клонові підщепи в інтенсивному садівництві. Інтенсивне садівництво Польщі. Стан і напрямки розвитку садівництва Голландії. Особливості догляду за садом голландського типу. Розробка технологій закладання і вирощування інтенсивного саду для умов Західного регіону України.

Рекомендована література:


 1. Дикун, О.М., Козак В.В. Інтенсивні технології вирощування органічної (екологічно чистої) продукції полуниці садової, малини, ожини, смородини і аґрусу у незахищеному ґрунті. К.: «Агросвіт України», 2012. 76 с.

 2. Мельник О.В. Формування й обрізування інтенсивних насаджень яблуні // Новини садівництва. Спеціальний випуск. 2005. 36 с

 3. Сіленко, В.О. Сучасні технології садівництва. Практикум / Навчальний посібник. В.О. Сіленко. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. –182 с.

 4. Яновський, Ю.П. Ягідництво: Навчальний посібник / 192 Ю.П. Яновський, В.В. Воєводін, О.М. Лапа та ін.; За ред. Ю.П. Яновського. – К., 2009. – 216 с.«Помологія»

Виробничо-біологічне значення сортів плодових і ягідних культур. Морфологічні, фізіологічні та господарсько-корисні ознаки сортів плодових і ягідних культур. Помологічна характеристика сорту плодової та ягідної культури. Районування сортів плодових і ягідних культур. Розмноження районованих і перспективних сортів плодових і ягідних культур.

Рекомендована література:


 1. Туровцев Н.И. Помология. Том 4.: Слива, вишня, черешня / [Н.И. Туровцев, Л.И. Тараненко, В.В. Павлюк и др.]; под ред. В.В. Павлюка. К.: Урожай, 2004. 272 с.

 2. Помология. Т.1. Яблуня / Под ред. М.В. Андриенка. К.: Урожай, 1994. 458 с.

 3. Помология. Т.2. Груша и айва / Под ред. М.В. Андриенка. К.: Урожай, 1994. 223 с. 35.

 4. Помология. Т.3 Абрикос, персик, алыча / Под ред. М.В. Андриенка. К.: Урожай, 1997. 280 с.

 5. Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні / Державна система охорони прав на сорти рослин. http://sops.gov.ua/index.php?page=reestr#


«Декоративне садівництво»

Основні категорії зелених насаджень і садово-паркові стилі. Життєві форми і морфологічна характеристика зелених насаджень. Композиційні елементи садово-паркових об’єктів. Квітникарство закритого грунту. Горщечкові квітково-декоративні рослини. Вигоночні та промислові декоративні культури на зріз. Використання квітів для прикрашання та декорування приміщень.

Рекомендована література:


 1. Власюк С. Г., Бондаренко А. О. Основи декоративного садівництва // Садівництво і виноградарство. К., 1990. С. 351–365.

 2. Декоративне садівництво // Овочівництво і плодівництво : підручник / О. Ю. Барабаш, О. М. Цизь, О. П. Леонтьєв, В. Т. Гончар. К., 2000. С. 490– 501.

 3. Маурер В.М. Декоративне розсадництво з основами насінництва : навчальний посібник. Київ, 2006. 270 с.

 4. Прокопчук В.М. Декоративне садівництво і квітникарство. Навч. посібник / В.М. Прокопчук, В.А. Мазур. – Вінниця, 2011. – 207 с.


«Розсадництво»

Біологічні основи розмноження плодових і ягідних рослин. Організація плодового розсадника. Плодовий розсадник і його значення. Взаємний вплив підщепи і прищепи. Спеціалізація плодового розсадника, його структура і розміщення на території. Технологія вирощування підщеп. Клонові підщепи яблуні і груші. Насіннєві підщепи для зерняткових і кісточкових плодових культур. Технологія вирощування плодових саджанців. Технологія вирощування садивного матеріалу ягідних і малопоширених культур.

Рекомендована література:


 1. Куян В. Г. Плодівництво : підручник. Житомир : ЖНАЕУ, 2009. 480 с. :

 2. Куян В. Г. Спеціальне плодівництво. Київ : Світ, 2004. 464 с.

 3. Куян В.Г. Агротехніка ягідних культур / В.Г. Куян. – Ужгород : Карпати, 1999. – 104 с.


«Селекція та насінництво плодових і овочевих культур»

Загальні основи селекції плодових і овочевих культур. Джерела і шляхи створення вихідного матеріалу плодових і овочевих культур. Оцінювання і добір у селекційному процесі. Організація і техніка селекційного процесу плодових і овочевих культур.

Рекомендована література:


 1. Гель І. М. Практикум із прикладної селекції плодових і овочевих культур. Ч.1. Овочеві культури. Львів, 2014. 160 с.

 2. Гель І. М. Практикум із прикладної селекції плодових і овочевих культур. Ч.2. Плодові, ягідні та горіхоплідні культури. Львів, 2015. 324 с.

 3. Опалко А. І., Заплічко Ф. О. Селекція плодових і овочевих культур. Київ : Вища школа, 2000. 440 с.«Спеціальне плодівництво»

Зерняткові культури: яблуня, груша, айва, аронія. Значення, історія, райони поширення і промислового вирощування; види і біологічні особливості, районовані і перспективні сорти і підщепи. Конструкції насаджень, закладання і догляд за садом, формування крони, збирання, якість і товарна обробка плодів. Кісточкові культури: вишня, черешня, слива, алича великоплідна, абрикос , персик. Горіхоплідні культури: волоський горіх, фундук, мигдаль, каштан. Ягідні культури: суниця, малина, смородина, порічки, аґрус. Рідкісні та малопоширені плодові культури: актинідія, глід, ірга, лимонник китайський, вишня повстиста, чорниці, голубика (буяхи), журавлина. Субтропічні і тропічні культури.

Рекомендована література:


 1. Куян В. Г. Спеціальне плодівництво. Київ : Світ, 2004. 464 с.


«Спеціальне овочівництво»

Класифікація овочевих рослин. Ботанічна класифікація овочевих рослин. Біолого-виробнича класифікація овочевих культур. Оптимальні умови для вирощування овочевих культур. Способи вирощування (розсадний, безрозсадний, на пучкову продукцію, літні та підзимові посіви). Місце овочевих культур у сівозміні. Основні технологічні прийоми догляду за овочевими культурами. Особливості технології вирощування різних видів овочевих культур. Цибулинні овочеві культури. Овочеві культури групи капуст. Коренеплідні овочеві культури. Овочеві культури родини пасльонових. Овочеві культури родини гарбузових. Бобові овочеві культури. Зеленні овочеві культури. Конвеєрне вирощування кропу. Багаторічні овочеві культури.

Рекомендована література:


 1. Гіль Л. С., Пашковський А. І., Суліма Л. Т. Сучасні технології овочівництва закритого і відкритого ґрунту : навчальний посібник. Вінниця : Нова Книга, 2008. 368 с.


«Виноградарство»

Біологія виноградної лози. Особливості будови і розвитку виноградної рослини як ліани. Екологія винограду. Агротехніка вирощування винограду. Ампелографія і селекція винограду. Особливості культури винограду фермерських господарств.

Рекомендована література:


 1. Гель І. М. Систематика, біологія та екологія винограду. Методичний посібник. Львів, 2008. 38 с.

 2. Гель І. М. Формування винограду. Навчальний посібник. Львів, 2011. 66 с.Оцінювання вступного фахового випробування для здобуття освітнього ступеня магістр проводиться за 200 – бальною шкалою (від 100 до 200 балів):

питання 1-2 оцінюються максимально по 10 балів кожне;

питання 3-4 оцінюються максимально по 20 балів кожне;

питання 5 оцінюються максимально у 40 балів.

За повну і правильну відповідь на всі запитання абітурієнт може набрати максимально 200 балів (за 200- бальною шкалою ).

При цьому до участі у конкурсному відборі допускаються особи, які отримали за результатами вступного фахового випробування не менше 120 балів.


Програму розглянуто та затверджено на засіданні приймальної комісії ЛНАУ протокол № 2 від 13.02.2018 року.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас