Ім'я файлу: Лист КЗ МАН про проведення виставки МайбутнЊ УкраЏни2020.doc
Розширення: doc
Розмір: 75кб.
Дата: 12.10.2020
Пов'язані файли:
ЛР 1_САПР - sPlan .docxМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК» УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

73002, м. Херсон, вул. Ливарна, 4,

тел. 0(552) 225656, e-mail man.ks@ukr.net https://man-ks.com

Код ЄДРПОУ 37839279


Керівникам місцевих органів управління освітою, директорам закладів освіти

line 2


Від 09.09.2020 №33-171

Про проведення ХІ Всеукраїнської

науково-технічної виставки-конкурсу

молодіжних інноваційних проектів

«Майбутнє України»
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 04.09.2020 року №6/1073-20 «Про проведення ХІ Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України» у вересні – грудні ц.р. буде проведена ХІ виставка-конкурс.

Захід відбудеться у два етапи:

 • І етап – відбірковий (обласний, заочний) у вересні-жовтні;

 • ІІ етап – фінальний (всеукраїнський) у листопаді-грудні у режимі онлайн.

Виставка-конкурс проводиться у таких номінаціях:

 • електроніка та приладобудування;

 • матеріалознавство та перспективні технології;

 • машинобудування;

 • інформаційно-телекомунікаційні системи та технології;

 • екологія та ресурсозбереження;

 • технічна творчість та винахідництво;

 • робототехніка та робототехнічні системи. 

Орієнтовну тематику проектів у кожній номінації, вимоги до проектів та критерії їх оцінювання розміщені у додатках.

Для участі у І етапі виставки-конкурсу необхідно до 13 жовтня надіслати комунальному закладу «Мала академія наук» учнівської молоді Херсонської обласної ради:

 • заявку (додаток №1);

 • тези інноваційного науково-дослідницького проекту;

 • фото демонстраційної моделі або макета (за наявності)

у паперовому вигляді на поштову адресу 73002, м. Херсон,вул. Ливарна, буд. 4;

у електронному вигляді на електронну пошту man.ks@ukr.net
Організаційний комітет І етапу до 25 жовтня визначить переможців І етапу – учасників ІІ етапу виставки-конкурсу.

Просимо інформацію про захід довести до відома учнів (вихованців, студентів) навчальних закладів.

Додаткова інформація: (0552) 22-56-56 ; 0506984110 – Оксана Миколаївна.

Директор С.О. Шановський

Ципцюк О. (0552) 22-56-56

Додаток № 1 до листа

комунального закладу

«Мала академія наук»

учнівської молоді

Херсонської обласної ради

від 09.09.2020 р. №33-171
ЗАЯВКА

на участь у І етапі Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу

молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України»
Тема науково-дослідницького проекту: ________________________________

__________________________________________________________________

Номінація: ________________________________________________________

Прізвище: _________________________________________________________

Ім'я: ______________________________________________________________

По батькові: _______________________________________________________

Число, місяць, рік народження: _______________________________________

Клас (курс): ______________________

Найменування загальноосвітнього навчального закладу: __________________________________________________________________

Чи представлявся даний проект на інших виставках (конкурсах)? __________

Якщо так, то на яких саме? ___________________________________________

__________________________________________________________________

Наявність демонстраційної моделі або макета: __________________________

Місце проживання учасника:

область: ________________________, район: ___________________________,

населений пункт: __________________________________________________,

вулиця: _________________________, будинок № ______, квартира №______,

Контактний телефон: ____________________, е-mail: ____________________

Науковий керівник (П.І.Б., посада): ___________________________________

__________________________________________________________________

Контактний телефон: _____________________, е-mail: ___________________

________________________ _____________ _______________

(керівник навчального закладу) (підпис) (П.І.Б.)

М.П.


Додаток № 2 до листа

комунального закладу

«Мала академія наук»

учнівської молоді

Херсонської обласної ради

від 09.09.2020 р. №33-171

Орієнтовна тематика проєктів

Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу

молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє України»

у 2020 році

1. Електроніка та приладобудування:

- технологічні процеси виготовлення приладів і технічного обладнання в галузях

електротехніки, електроніки, радіотехніки, вимірювальної техніки, автоматики,

кібернетики, мехатроніки, побутової техніки та ін. (наноінженерія);

- мікро- та наноелектроніка: мікроелектроніка та напівпровідникові прилади, фізична та біомедична електроніка (молекулярна електроніка, квантові комп’ютери, створення базових елементів наноелектроніки, нанопристрої, обробка і зберігання інформації, логічні елементи);

- радіоелектронні прилади, пристрої, апарати, системи та комплекси;

- акустотехніка: медичні, акустичні та біоакустичні прилади й апарати;

акустичні засоби та системи; відео-, аудіо- та кінотехніка;

- прилади точної механіки, наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи, прилади і системи неруйнівного контролю;

- лазерна та оптоелектронна техніка.
2. Матеріалознавство та перспективні технології:

- наноматеріали та нанотехнології;

- вирощування кристалів. Монокристали алмазу, дорогоцінного каміння

та тугоплавких металів, сплавів та сполук (ювелірне, інструментальне

виробництво). Сучасна кристалографія, обробка й огранювання кристалів;

- біоматеріалознавство;

- розумні матеріали (з пам’яттю форми, магнітні, надпружні та інші);

- матеріали для альтернативної енергетики та екології;

- нові надміцні конструкційні, інструментальні та триботехнічні композиційні

матеріали для транспорту, автомобіле-, літако-, ракето-, тепловозо-, суднобудування, військової техніки, будівництва та архітектури;

- матеріали для прикладного образотворчого мистецтва (ювелірні

вироби, скульптури із дорогоцінних металів, сплавів, металополімерів,

металокераміки, кераміки, скла та ін.);

- матеріалознавство в криміналістиці;

- поліфункціональні покриття: для художніх виробів, енергозаощадливі, зносо- та корозійностійкі, надтверді, радіопоглинаючі (літаки-невидимки), протиобледеніння, декоративні та ін.;

- матеріали для мікроелектроніки та електротехніки (суперконденсатори, сегнетоелектричні чіпи пам’яті для портативного електронного обладнання,

великі інтегральні схеми: стільникові телефони, комп’ютери, паливні комірки на основі оксидів металів, полімерів; емітери електронів, катодні матеріали, фотоніка, магнітопласти тощо);

- раціональне природокористування й екологія. Переробка та утилізація

техногенних (промислових) відходів;

- технології, що базуються на останніх досягненнях фундаментальних

наук (фізики, хімії, біології) і дозволяють кардинально підвищити

продуктивність, енерго- та трудомісткість, безпечність суспільного

виробництва.
3. Машинобудування:

- транспортне машинобудування (залізничне, суднобудування, автомобілебудування);

- авіабудування, ракетобудування та космічна техніка;

- виробництво технологічного обладнання для різних галузей промисловості

(енергетики, металургії, верстатобудування, інструментальної, хімічної, лісової та деревообробної, легкої, харчової, поліграфічної промисловості та ін.);

- будівельне та комунальне, сільськогосподарське машинобудування;

- виробництво побутової техніки, приладів та обладнання для навчального процесу.
4. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології:

- прилади, обладнання та технології інформаційних систем. Інформаційні мережі зв’язку;

- засоби формування та перетворення інформації. Генерація та поширення радіохвиль;

- технології та засоби телекомунікацій. Телекомунікаційні системи та мережі.

Новітні технології прискорення передачі та збільшення об’єму передачі інформації. Технології захисту сигналу. Система NG (new generation);

- сучасні комп’ютерні технології в системах зв’язку. Мультимедійні засоби видовищ;

- системи дистанційного навчання. Засоби та методики дистанційного навчання. Лабораторії віддаленого доступу;

- Інтернет-технології та WEB-дизайн.

5. Екологія та ресурсозбереження:

- екологічно безпечні технології, екологічно чисте виробництво.

Екологічні аспекти виробництва та споживання енергії;

- раціональне використання енергоресурсів та енергоносіїв.

Впровадження ресурсозберігаючої, енергоефективної техніки і технологій у

промисловості, сільському господарстві, будівництві, транспорті та інших

галузях;

- енергозбереження в побуті та навчальному закладі. Екобудинок;

- поновлювані джерела енергії. Альтернативна енергетика:

вітроенергетика, геліоенергетика, геотермальна енергетика, альтернативна

гідроенергетика (припливні та хвильові електростанції), біоенергетика та ін.;

- технології вторинної переробки відходів.
6. Технічна творчість та винахідництво:

- технічна творчість та технічне моделювання (авто-, судно-, авіа-,

ракето-космічне та ін.). Нові конструкції і технології, нові принципи в

конструюванні приладів, розробка і застосування нових технологій і

матеріалів;

- винахідництво, оригінальні ідеї у різних галузях науки і техніки.
7. Робототехніка та робототехнічні системи:

- промислові роботи (автоматизація ліній виробництва, важка техніка,

маніпулятори, компоненти автоматичних транспортних систем і т.п.);

- побутові роботи (помічники, розваги, охоронці, твариноподібні,

контролюючі системи житлового простору і т.п.);

- екстремальні роботи (мікроскопічні, дослідницькі, незвичні способи

переміщення для води, повітря, землі у важких умовах, наприклад:

марсоходи);

- штучний інтелект роботизованих систем (навігація, розпізнавання

предметів та звуків, прийняття рішень).
скачати

© Усі права захищені
написати до нас