Ім'я файлу: ЛР 1_САПР - sPlan .docx
Розширення: docx
Розмір: 2041кб.
Дата: 11.06.2020
Пов'язані файли:
Лист КЗ МАН про проведення виставки МайбутнЊ УкраЏни2020.doc
Лабораторна робота № 1

ЗНАЙОМСТВО З ПРОГРАМОЮ ДЛЯ РОЗРОБКИ

КРЕСЛЕНЬ SPLAN

Мета роботи – ознайомитись з призначенням та основними прийомами роботи в програмі для розробки креслень схем sPlan, навчитись виконувати креслення простих схем.

  1. Теоретичні відомості

Програма sPlan - простий і зручний інструмент для креслення електронних та електричних схем, вона дозволяє легко переносити символи та елементи з бібліотек на схему і прив'язувати їх до координатної сітки. В sPlan є багато інструментів для креслення і редагування, які роблять розробку схем зручною та ефективною, такі як автонумерація елементів, складання списків елементів та інші.

sPlan створює якісні файли для друку, які можуть бути попередньо переглянуті, присутня зміна масштабу і розташування схеми на аркуші. Добре організовані і багаті бібліотеки містять безліч елементів, які легко редагувати. Можна створити власні елементи, для цього є спеціальний редактор.

sPlan містить стільки зручних і різноманітних функцій, що їх використання обмежене тільки бажаннями і потребами, можна створювати різноманітні креслення і схеми.


  1. Інтерфейс програми

Після того, як встановили та запустили програму, ми можемо побачити вікно програми,зображене на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Вікно графічного редактора sPlan 7.0


  1. Побудова структурної схеми системи автоматичного керування(САК)

За допомогою графічного редактора sPlan виконуємо креслення простої схеми системи автоматичного керування температури в теплообміннику.

Виконання креслення:

 1. Відкриваємо графічний редактор sPlan 7.0.

 2. Вибравши на верхній панелі інструмент «Сітка» налаштовуємо крок сітки на 5 мм та вмикаємо прив’язку до сітки.

 3. Обираємоя інструмент “Прямокутник” та будуємо елементи системи автоматичного керування (рис. 1.3).

Р
ис. 1.2. Налаштування кроку сітки
Рис. 1.3. Використання елемента «Прямокутник»


 1. Лініями з’єднуємо елементи, представлені на структурній схемі САК і вказуємо напрямок лінії (рис. 1.4).Рис. 1.4. Вказання напрямку для ліній

 1. Підписуємо елементи САК (рис. 1.5).Рис. 1.5. Створення текстового напису

 1. В
  иділяємо усі елементи і вибираємо команду “Групувати”.

Рис. 1. 6. Структурна схема САК температури в теплообміннику


  1. Побудова електричної принципової схеми САК

За допомогою графічного редактора sPlan виконуємо креслення електричної принципової схеми довільного змісту. Вибрали систему автоматичного керування підтримки потрібного рівня води на транзисторі та з використанням в якості датчиків металевих стержнів або пластин. Схема має містити 10 довільних елементів з бібліотек програми та 15 з’єднань між елементами. Крок розташування елементів має бути кратним 5 мм.

Виконання креслення:

 1. В меню вибираємо пункт “Новий лист” (рис. 1.7).Рис. 1.7. Створення нового аркуша

 1. К
  рок сітки налаштовуємо на 5 мм (рис. 1.2) та вмикаємо прив’язку до сітки.

Рис. 1.8. Вибір бібліотеки «Стандартная»

 1. І
  з бібліотеки «Стандартна» (рис. 1.8) обираються необхідні для побудови принципової електричної схеми елементи (для умови виконання лабораторної роботи ними є резистори, конденсатори, діоди, динаміки і транзистори) та розташовуємо їх у необхідному порядку (рис. 1.9).

Рис. 1.9. Розташування елементів принципової електричної схеми

 1. Елементи принципової електричної схеми з’єднуються між собою за допомогою інструменту “Лінія”(рис. 1.10).

 2. Лінії принципової електричної схеми з’єднуються між собою за допомогою інструменту “Узел”.

 3. Підписи елементів принципової електричної схеми виконуються в налаштуваннях (рис. 1.11) кожного елементу схеми.

Р
ис. 1.10. Використання інструмента «Лінія»

Рис. 1.11. Підписи елементів принципової електричної схеми

 1. Виділяємо всі елементи і обираємо функцію «Групувати».

З
авершена схема даної САК зображена на рис. 1.12.

Рис. 1.12. Завершена електрична принципова схема САК підтримки потрібного рівня води

Висновок: В даній лабораторній роботі було ознайомлено з призначенням та основними прийомами роботи в програмі для розробки креслень схем sPlan та виконано креслення структурної схеми системи автоматичного керування температурою в теплообміннику та принципової електричної схеми підтримки потрібного рівня води.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас