Ім'я файлу: 3f522b469f2e3b0ce0166c9838ac3e1e.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 2233кб.
Дата: 05.03.2023
скачати

1
«Торговельне обладнання»
Оцінка якості торговельного обладнання
(за матеріалами підприємства
СП ТОВ «Modern-Expo»)

2
АНОТАЦІЯ
Сучасна ситуація на ринку торговельного обладнання в Україні вимагає постійного розвитку та вдосконалення. Нові модні тенденції, стрімкий розвиток комп’ютерних технологій, постійно зростаючі потреби до підвищеного комфорту споживачів спонукають до вдосконалення технологій торгівлі, появи нових видів торговельного обладнання, підвищення його якості та безпечності.
У даній науковій роботі наведено загальну класифікацію, вказані найбільші виробники та споживачі даного товару, вивчені нормативні документи та проведена оцінка відповідності торговельного обладнання чинним вимогам до якісних показників.
Висока та стабільна динаміка зростання роздрібної торгівлі сприяє створенню більшого попиту на торговельне обладнання, що, в свою чергу, призводить до підвищення вимог до якості даного товару.
Об’єктом дослідження є торговельне обладнання, що виробляє та реалізує СП ТОВ «Modern-Expo».
Предметом дослідження є споживні властивості торговельного обладнання, що визначають його якість.
Мета даної наукової роботи полягає у вивченні особливостей ринку та розширенні асортименту торговельного обладнання, що реалізує СП ТОВ
«Modern-Expo», дослідженні якісних показників вказаного об’єкту дослідження.
Дана наукова робота містить анотацію, вступ, 2 розділи, висновки та рекомендації, список літературних джерел, що налічує 19 найменувань та 9 додатків.

3
ЗМІСТ
ВСТУП ....................................................................................................................... 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СПОЖИВНИХ
ВЛАСТИВОСТЕЙ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ, ЩО
ВИРОБЛЯЄ ТА РЕАЛІЗУЄ СП ТОВ «MODERN-EXPO» ......... 5
1.1. Аналіз ринку торговельного обладнання в Україні .......................... 5 1.2. Основні види торговельного обладнання ........................................... 8 1.3. Особливості розвитку підприємства СП ТОВ «Modern-Expo»
. 11
РОЗДІЛ 2. ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ .. 13
2.1. Асортимент торговельного обладнання СП ТОВ «Modern-Expo» 13 2.2. Оцінка оцінка якості торговельного обладнання ............................. 14 2.3. Інновації на підприємстві СП ТОВ «Modern-Expo» ........................ 18
ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ..................................................................... 21
СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ ......................................................... 23
ДОДАТКИ ................................................................................................................ 25

4
ВСТУП
Сучасний підхід до торгівлі суттєво відрізняється від того, що був ще десять років тому. Сьогодні обладнання для торгівлі має бути не тільки зручним для розміщення та зберігання товарів, а також воно повинно виконувати функції носія реклами в середині магазину, супермаркету та інших місцях торгівлі. Ефект від наявності логотипу бренду, торгової марки, лейблу чи навіть витримки корпоративного дизайну, кольору тощо на торгівельному обладнанні, що розташоване у торговому залі, може бути досить значним, що було доведено раніше в США та країнах Європи і знаходить підтвердження й в
Україні.
Актуальність наукової роботи полягає у тому, що значний розвиток торговельних мереж та торговельних точок по усьому світу та в Україні стимулює до стрімкого розвитку ринку торговельного обладнання з врахуванням сучасних вимог до комфорту, якості та безпечності.
Об’єктом дослідження є торговельне обладнання, що виробляє та реалізує
СП ТОВ «Modern-Expo».
Предметом дослідження є споживні властивості торговельного обладнання, що визначають його якість.
Мета даної наукової роботи полягає у вивченні особливостей ринку та розширенні асортименту торговельного обладнання, що реалізує СП ТОВ
«Modern-Expo», дослідженні якісних показників вказаного об’єкту дослідження.
Відповідно до мети сформовано наступні завдання: дослідження особливостей розвитку ринку торговельного обладнання в Україні та світі, вивчення нормативно-технічної документації, що регламентує вимоги до даного товару, вдосконалення подальшого розвитку даної галузі в Україні.
Дана наукова робота містить анотацію, вступ, 2 розділи, висновки та рекомендації, список літературних джерел, що налічує 19 найменувань та 10 додатків

5
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СПОЖИВНИХ
ВЛАСТИВОСТЕЙ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ, ЩО
ВИРОБЛЯЄ ТА РЕАЛІЗУЄ СП ТОВ «MODERN-EXPO»
1.1. Аналіз ринку торгового обладнання в Україні
Якщо виміряти ємність ринку торговельного обладнання, то за приблизними підрахунками його оцінка відповідатиме показникам від 800 мільйонів доларів США до 1 мільярда. За даними аналітичного сайту
«airweek.ua/analit» на 2012 рік, підприємств, які виробляють різне за призначенням торговельне обладнання, нараховується близько 150, з яких 90% складають вітчизняні виробники. До 2009 року вітчизняні виробники займали лише 60% ринку торговельного обладнання [1].
В Україні поліпшуються умови для ведення бізнесу у сфері торгівлі, спостерігається стрімке зростання кількості супермаркетів, гіпермаркетів крупних торгово-розважальних центрів (рис 1.1).
318,7 175,1 449,3 243,9 442,8 229,9 0
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2014 2015 2016
Обороти роздрібної торгівлі, млрд.грн.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млрд.грн.
Рис.1.1. Динаміка оборотів роздрібної торгівлі

6
Це, безумовно, стимулює розвиток ринку торгівельного обладнання [2].
За даними, отриманими з різних джерел інформації [3, 4, 5, 6], річні доходи підприємств-виробників торговельного устаткування в Україні, в середньому на одного виробника складають 36 млн. грн., валовий обсяг виготовляємої продукції 20 тисяч одиниць на рік. В галузі працює 150 компаній
із валовою потужністю приблизно 20 тисяч одиниць на рік (валова потужність одного окремо взятого підприємства-виробника).
Характер конкуренції на ринку торговельного обладнання визначається тим, що продукція різних виробників є достатньо однорідною. У зв’язку з цим, одними з найважливіших чинників конкурентоспроможності виробників є ціна та швидкість виконання замовлення. Різниця у цінах на торговельне устаткування обумовлюється різницею в цінах на сировину та матеріали, різницею в ступені технологічності обладнання, яке використовується для виготовлення продукції, та іншими факторами. При середній вартості одиниці продукції 2 тис. грн. різниця у цінах складає від 300 до 500 грн.
Обсяги виробництва підприємства впливають на умовно постійні витрати, що припадають на одиницю продукції, на ціну і внаслідок цього на конкурентоспроможність підприємства.
Найбільшими виробниками торговельного обладнання в Україні є компанія «Modern-Expo», яка має 18 філій та займає 35% ринку, компанія
«Торпал» – 20 % ринку, компанія «Алюр Плюс» – 15 % ринку. Останні 30 % ринку займають інші компанії виробники (рис. 1.2).
За даними держкомстату України, завантаженість підприємств у галузі становить 80-90 % від максимальної. При завантажені менш ніж 80 % граничні витрати в галузі стрімко зростають.
Серед галузей які створюють найбільший попит на торговельне обладнання, за даними держкомстату України є сфера послуг (готельно- ресторане господарство, аптеки, салони краси та ін.), роздрібна торгівля
(торгові точки, торговельні центри, гіпер- та супермаркети та ін.) підприємства

7 промисловості (заводи, фабрики, виробництва та ін.) та складсько-логістичні підприємства.
20%
15%
30%
35%
Modern-Expo
Торпал
Алюр Плюс
інші
Рис.1.2. Структура виробників торговельного обладнання в Україні
Отже, як бачимо з рисунка, частка компанії «Modern-Expo» є найбільшою.
35%
10%
15%
40%
Сфера послуг
Промисловість
Склади та логістичні підприємства
Роздрібна торгівля
Рис. 1.3. Структура замовлень торговельного обладнання [7]
Таким чином, прибутковість галузі залежить від рівня попиту на торговельне устаткування [8].

8
1.2. Основні види торгового обладнання
Торговельне обладнання поділяється на такі види: торговельне немаханічне устаткування (торгові меблі), вимірювальне обладнання, контрольно-касове обладнання, холодильне обладнання, підйомно-транспортне обладнання, обладнання для фасування і упаковки [9].
Торгові меблі, встановлені на торгових площах, призначені не тільки для розміщення товарів, але і щоб представити товар покупцю в найбільш вигідному варіанті.
До меблів, що встановлюються в магазині, пред'являють експлуатаційні, технічні, ергономічні, економічні, естетичні і санітарно- гігієнічні вимоги.
Основні типи обладнання для торгових залів є:
 гірки (стелажі),
 стенди,
 вішала,
 примірювальні кабіни,
 прилавки,
 вітрини,
 контейнери (тарообладнання),
 касові бокси,
 системи «вхід-вихід» тощо [10].
Торгове вимірювальне обладнання - ваги, гирі, міри довжини та об'єму.
Ваги класифікуються за:
 принципом дії (важільні, електромеханічні);
 місцем і способом установки (настільні, пересувні, стаціонарні);
 увазі вказівного пристрою (гирні, шкальні, шкально-гирні, циферблатні, цифрові, електронні);
 видом відліку показань зважування (візуальний відлік, з документальною реєстрацією);

9
 способом зняття показань (з місцевим і дистанційним способами зняття показань) [9].
Всі існуючі способи здійснення розрахунків зі споживачами можна розділити на дві групи: безмашинні і з використанням касових апаратів.
Електронний контрольно-касовий апарат (ЕККА) – це електронний пристрій, призначений для реєстрації касових операцій, збору, збереження, обліку, видачі фінансової та іншої звітної інформації, забезпечує захист від несанкціонованої зміни алгоритмів роботи даних, що реєструються [11]. Класифікація ЕККА наведена на рисунку 1.4.
Рис.1.4. Класифікація ЕККА
Торговельним холодильним обладнанням називають малі охолоджувальні пристрої, що призначаються для короткотермінового зберігання, демонстрації і продажу швидкопсувних товарів. До них належать збірні холодильні камери, холодильні шафи, охолоджувальні вітрини, холодильні прилавки, прилавки-вітрини. Торговельне холодильне обладнання класифікують:
 за способом охолодження — з машинним, льодосоляним, сухо- льодовим охолодженням;

10
 за температурним режимом — середньо-температурне (для охолодження продуктів) з температурою в охолоджуваному об'ємі від 0 до 8 °С; низькотемпературне (для заморожених продуктів) з температурою в охолоджуваному об'ємі не вище ніж -18 °С;
 за кліматичними зонами використання — для південного
(температура навколишнього повітря 12—40 °С) і помірного клімату
(температура навколишнього середовища 12—32 °С);
 за методами використання — для підприємств з продавцями, для магазинів самообслуговування, для торговельних автоматів;
 за розміщенням агрегату — з вбудованим холодильним агрегатом, з відокремленим холодильним агрегатом, з централізованим холодопостачанням
[10].
Підйомно-транспортне обладнання призначається для механізації праці при виконанні таких операцій: розвантаження і навантаження транспортних засобів; переміщення і підйом вантажів на різні рівні будівлі; укладання їх штабелями, на стелажі і в підсобні приміщення; внутріскладське і внутрімагазинне переміщення вантажів до місця їх дальшої обробки. Підйомно- транспортне обладнання поділяють за такими основними ознаками: функційним призначенням; ступенем механізації праці; періодичністю дії; родом перероблюваного вантажу; типом приводу. Підйомно-транспортне обладнання має бути безпечним в експлуатації; забезпечувати високу продуктивність і мати високий коефіцієнт корисної дії; бути зручним в роботі й легким в керуванні; мати необхідну конструктивну міцність і довговічність; бути економічним у виготовленні та користуванні [12].
На оптових базах і складах використовується різне фасувальне устаткування. За призначенням воно ділиться на устаткування для фасування і упаковки бакалійних товарів (автоматичні дозатори, механізовані потокові лінії) і устаткування для фасування і упаковки картоплі, овочів і фруктів
(напівавтоматичні ваги і лінії для фасування і упаковки) [12].

11
1.3. Особливості розвитку підприємства СП ТОВ «Modern-Expo»
Modern-Expo має великий інтелектуальний потенціал. Це команда з 2500 амбітних особистостей з якостями професіоналів. Разом з високими, але досяжними цілями, Modern-Expoпостійно працює над вдосконаленням свого виробництва, яке здійснюється високотехнологічним обладнанням на заводах в
Луцьку, Верхньодніпровську і Вітебську (Білорусь). З 2013 року почали застосовувати кращі світові практики («Lean», «Kaizen», «TOC», «Six Sigma» і т.д.) для того, щоб забезпечити високу якість у виробничих і управлінських процесах.
Компанія впровадила систему 5S, яка передбачає 5 основних положень: сортування, акуратність, підтримання порядку, чистота і формування звички. У процесі беруть участь всі: і директор, і пересічний працівник [Додаток А].
Modern-Expo досягає якості, що підтверджується як міжнародними аудитами, так і довірою відомих у світі брендів. Партнери Модерн-Експо — це Nestle,
Groupe Auchan, PepsiCo, Metro AG, British American Tobacco, Carrefour, Mars,
Газпром, Mondelez, Rewe Combine, Henkel, SPAR, X5 Retail Group та ін. [13].
Так, як і кожна велика компанія, Modern-Expo має свої ціності, візію та місію.
Історія холдингу бере свій початок від заснування в 1993 році у м.
Любліні підприємства «Дует» і у 1994 р. в м. Луцьку регіональної компанії
«Модерн», з яких згодом постало підприємство «Модерн-Експо». Вже за рік українське підприємство починає займатися власним виробництвом торговельних меблів. Основними матеріалами на той час були дерево та скло. У
1996 році Петро Пилипюк та Богдан Лукасік, продовжуючи ділову співпрацю, започаткували бренд «Модерн-Експо». На той час у м. Луцьк компанія виробляє скляні конструкції, вироби з ДСП та трубно-модульні конструкції для об’єктів торгівлі. В 2000 році підприємство ввело в експлуатацію перші верстати FinPower і Ideal Line, що дало змогу поповнити асортимент компанії рішеннями для продуктового рітейлу, який тільки починає розвиватися в
Україні — стелажними конструкціями «Модерн» і касовими боксами. Вже

12 через рік компанія викупила недобудований об’єкт радянського оборонного комплексу, завод «Іскра», де в майбутньому розмістилося виробництво і головний офіс. Тепер «Модерн-Експо» набирає потужних обертів і з 2002 року на виробництві використовуються технології лазерної порізки, розробляється нове обладнання. Так, цього ж року з’являється система «Колумб» (Columbus), у 2006 – компанія розвиває новий напрям, орієнтований на виробників FMCG- продукції — POP-обладнання. 2007 рік знаменувався розвитком лінії складського стелажа, світ бачить система «Гудзон» (Hudson). У 2010 році
«Модерн-Експо» почала виготовляти вироби з нержавіючої сталі. Нова продукція за традицією отримала назву «Берінг» (Bering).
У 2012 році асортимент компанії складали 6 груп товарів — торгові стелажі, касові бокси, обладнання з нержавіючої сталі, складські стелажі, POS- обладнання та системи проводки. В 2013 «Модерн-Експо» запустила виробництво холодильного обладнання [14].

13
РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА ЯКОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ
2.1. Асортимент СП ТОВ «Modern-Expo»
Асортиментний ряд торгового обладнання, що реалізує СП ТОВ
«Modern-Expo» включає в себе: стелажі торгові; касові бокси; брендоване обладнання; холодильне обладнання; поштові термінали; рішення для складування; обладнання для професійної кухні; брендоване холодильне обладнання та ІТ обладнання.
До торгових стелажів відносять:
 торговий стелаж;
 елітний стелаж;
 стелажі із середньою стінкою;
 стелажі для хліба;
 стелажі для овочів;
 стелажі для вина;
 стелажі для медіа-товарів;
 стелажі під текстиль;
 рішення для АЗС.
Касові бокси включають в себе:
 магазин "біля дому";
 супермаркет;
 гіпермаркет;
 еxpress;
 індивідуальні рішення.
Брендоване обладнання:
 дисплеї;
 дисплеї металеві;
 оверхеди сигаретні;

14
 бекволи сигаретні;
 єврореки;
 стелажі брендовані;
 shop-in-shop.
Холодильне обладнання: гастрономічна вітрина QuadroStream; пристінна вітрина CoolJet; пристінна вітрина CoolJet ML.
Поштові термінали: автоматизований термінал
«Fresh
Box»; автоматизовані поштові термінали «Parcel Terminal», «Parcel Terminal Mini»,
«Parcel Terminal Base».
Ріщення для складування включають в себе: стелажі складські; рішення для динамічного зберігання; додаткові рішення для логістики; рішення для магазинів C&C та DIY.
Обладнання для професійної кухні: обладнання з нержавіючої сталі та професійне холодильне обладнання.
Брендоване холодильне обладнання: холодильне обладнання марок
COOL E MOTION DS15, COOL E MOTION S8 та COOL E MOTION S6.
ІТ обладнання включає в себе каси самообслуговування та термінали
POS-1704 IP67, POS-1704, POS-1505(LT), POS-1505 [15].
2.2. Оцінка якості торговельного обладнання
Вимоги до торговельного обладнання в Україні регламентують нормативні документи під кожен окремий вид торговельного устаткування.
Зокрема це: ДСТУ EN 15095:2014 Механічні рухомі стелажі і полиці, конвеєрні транспортери та складські ліфти. Вимоги щодо безпеки. Пов'язані міжнародні нормативні документи: EN 15095:2007+A1:2008. ГОСТ Р 55525-
2017 Складське обладнання. Стелажі збірно-розбірні. Загальні технічні умови.
ISO
9001:2000
Система управління якістю підприємств. Санітарно- епідеміологічні норми та інші документи.

15
Розглянемо основні вимоги до якості стелажів. Згідно нормативних документів основними вимогами до торгових меблів (стелажів) є:
 стелажі слід виготовляти згідно вимог ДСТУ EN 15095:2014 та за робочими кресленнями, затвердженими в установленому порядку;
 конструкція стелажів повинна забезпечувати можливість їх застосування в механізованих складах;
 місця, що підлягають зварюванню, повинні бути очищені від забруднень, масла, окалини і корозії;
 конструкція стелажів і деталей їх кріплення повинна забезпечувати жорсткість, міцність, стійкість, безпеку та зручність виконання монтажних і ремонтних робіт. Елементи стелажів не повинні мати гострих кутів, крайок і поверхонь з нерівностями [16].
Оцінка якісних показників торгових стелажів згідно ДСТУ EN
15095:2014 наведені у таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Оцінка якісних показників стелажів згідно ДСТУ EN 15095:2014
Найменування показника
Значення показника згідно НД
Відповідність показника
ДСТУ EN 15095:2014 1
2 3
Кривизна стійок і балок стелажів у зібраному вигляді
Не більше 3 мм на 100 мм довжини і
0,1% від загальної довжини.
Відповідає.
Кривизна стійок на 100 мм дорівнює 2,5 мм
Скручування стійок і балок навколо їх поздовжньої осі
Більше 0,5 мм на 1000 мм довжини і
0,05% від загальної довжини.
Відповідає.
1 мм на 1000 мм довжини
На поверхнях деталей стелажів не допускаються:
Тріщини; розшарування; закати; задирки.
Відповідає.
Тріщини, розшарування, закати і задирки відсутні
Місця, що підлягають зварюванню
Повинні бути очищені від забруднень, масла, окалини і корозії.
Ретельно та щільно зварені.
Відповідає.
Місця що підлягають зварюванню очищенні
У швах зварних з'єднань не допускаються:
Непровари; місцеві напливи; пори і шлакові включення діаметром більше 1 мм; підрізи основного металу більше 0,5 мм; тріщини всіх видів.
Відповідає.
Не виявленно непроварів, пор, напливів та підрізів основного металу

16
Продовження таблиці 2.1.
Розміри деталей і складальних одиниць
Повинні бути виконані з відхиленнями, що допускаються не більше 14 квалігета.
Відповідає.
Деталі всі виготовленні згітно технічної документації
Рами стелажів
Допускається виготовляти з двох і більше рознімних частин по висоті.
Відповідає.
Виготовленно з суцільної рами
Поверхня стелажів
Повинна бути загрунтована і пофарбована, допускається за узгодженням зі споживачем виготовляти стелажі тільки загрунтованими.
Відповідає.
Поверхня стелажа пофарбована у темно сірий колір
Показники безпечності
Конструкція стелажів і деталей їх кріплення повинна забезпечувати жорсткість, міцність, стійкість, безпеку і зручність виконання монтажних і ремонтних робіт. елементи стелажів не повинні мати гострих кутів і поверхонь з нерівностями.
Відповідає.
Стелаж стійкий, кріплення стелажа надійне, гострих кутів та нерівностей не виявленно.
Маркування
На видному місці першої рами стелажів повинна бути встановлена табличка, яка містить: товарний знак підприємства- виготовлювача; тип стелажа; розмір осередку стелажа в плані; допустиме навантаження на осередок і секцію; дату випуску.
Відповідає.
На табличці зазначено: торговий знак СП ТОВ
«Modern-Expo», тип стелажу
– торговий стелаж, розмір стелажу 1000х700х2000мм, навантаження на одну полицю 100 кг, дата випуску
– 2 лютого 2018 року
Отже, згідно проведених досліджень було виявленно, що торговий стелаж по усім вимогам відповідає
ДСТУ EN 15095:2014 Механічні рухомі стелажі і полиці, конвеєрні транспортери та складські ліфти. Вимоги щодо безпеки. Пов'язані міжнародні нормативні документи: EN 15095:2007+A1:2008.
Компанія СП ТОВ «Modern-Expo» має у свої структурі департамент якості, який здійснює випробування виготовленого торгового обладнання, та відповідність його нормативим документам. Підприємство успішно проходить міжнародну перевірку на якість та безпечність виготовленної продукції та виробничих процесів, що підтверджується великою кількістю отриманих сертифікатів [Додатки Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, К].

17
На базі департаменту якості було проведено оцінку відповідності якості холодильної вітрини «QuadroStream» міжнародному вимогам стандарту ISO
23953-2:2015 «Корпуси холодильних вітрин – Частина 2: Класифікація, вимоги
і умови випробувань», результати досліджень наведені у таблиці 2.2.
Таблиця 2.2
Відповідність холодильної вітрини «QuadroStream» міжнародному стандарту ISO 23953-2:2015
Назва показника
Вимоги ISO 23953-
2:2015
Результати досліджень
Відповідність
ISO 23953-2:2015
Міцність і твердість
Внутрішні деталі, включаючи полиці і корзини повинні бути достатньо надійними для здійснення поставлених задач.
Полиці які пересуваються при повній загрузці повинні зберігати свою форму і легко пересуватися.
Полиці витримують вагу 200 кг. При повній загрузці полиці легко можна перемістити.
Відповідає
З’єднання і стики
Усі конструкційні з’єднання і стики в середині робочої поверхні повині не накопичувати бруд.
Бруду у з’єднаннях і стиках не виявлено.
Відповідає
Температурний режим
Класифікація вітрин повинна відповідати класифікації наведенній у таблиці стандарту.
Температурний режим
+25 0
С відносна вологість 60%.
Відповідає 3-му класу
Розморожування
Не допускається скупчення льоду при випробовуванні на поверхні робочої області.
Скупчень льоду, інію на робочій поверхні не виявленно.
Відповідає
Конденсація
Не допускаються водні випари.
Водних випарів не виявлено.
Відповідає
Енергоефективність Ступінь виділення тепла
і використання електроенергії повинні бути вказанні на маркувані.
На маркувані розміщено надпис:
220V та
«Температурний режим
– 3 клас»
Відповідає
Отже, згідно проведених досліджень на департаменті якості СП ТОВ
«Modern-Expo» холодильна вітрина «QuadroStream» відповідає міжнародному

18 стандарту ISO 23953-2:2015 «Корпуси холодильних вітрин – Частина 2:
Класифікація, вимоги і умови випробувань».
2.3. Іновації на підприємстві СП ТОВ «Modern-Expo»
Серед інновацій, які реалізовуються на СП ТОВ «Modern-Expo» можна виділити: індивідуальний та нестандартний підхід до кожного замовника; виробництво кас самообслуговування та розробка проектних рішень під кожен магазин окремо.
Індивідуальний підхід полягає у тому, що кожен замовник може обрати форму, дизайн, типаж, розмір торгового обладнання яке буде зручне для нього та його торгової точки.
СП ТОВ «Modern-Expo» являться єдиним виробником кас самообслуговування в Україні. Перевагами данного виду торгового обладнання
є:
 прискорюється обслуговування клієнтів і скорочується розмір черг;
 зменшується навантаження на касирів і знижується розмір витрат на персонал;
 підвищується якість обслуговування. При використанні передових технологій усувається людський фактор, що значно впливає на рівень сервісу, швидкість виконання функцій, і мінімізує кількість помилок;
 перенесення на покупця частини функцій касира. Вважається, що така можливість дозволяє людям краще відчути сам процес придбання і збільшує лояльність;
 оптимізація процесу продажу.
Коли вводиться зона самообслуговування, то вона дозволяє значно економити торгову площу на допоміжні служби і розміщувати більше товару;
 швидка окупність у великих магазинах. Інвестиції повертаються за рахунок економії на заробітних платах протягом періоду 12-15 місяців;

19
 для того щоб протистояти крадіжок, використовується посилене відеоспостереження і технологія вагового контролю [12].
Цікавою та актуальною є розробка проектних рішень для кожного магазину окремо, яка полягає у розробці повного концепту та повне наповнення торговим обладнанням торгової точки.
Рис. 2.1. Проектне рішення для АЗС
Даний продукт включає в себе:
 розрахунково-касові модулі;
 торгові стелажі;
 стелажі в холодильні камери;
 тумби задньої лінії;
 рекламні світлові панелі;
 кава-модулі;
 меблі в зону кафе.
Даною пропозицією користується безліч торговельних мереж, серед яких мережа магазинів 7/23, торгова мережа SPAR, магазини Groupe Auchan, торгова мережа METRO та ін.

20
Серед ідей, які хотілося б впровадити у виробництво та реалізацію це – б поєднання холодильної та теплової вітрини у єдиний торговий стелаж задля економії енергії та кращої енергоефективності обладнання. Адже згідно законів фізики, якщо холодильний конденсатор з одного боку забирає тепло, то в інший бік він повинен його віддавати. Можна збирати виділене тепло холодильним конденсатором і направляти його до теплової вітрини, що значно зменьшить витрати на електроенергію.
Серед новинок в асортименті, варто впровадити торгові автомати самообслуговування з готовою продукцією. Клієнт підходить до автомату, вибирає товар на електронному таблі, вносить потрібну суму коштів і через 1-2 хвилини отримує затребуваний теплий продукт. Дане торговельне обладнання приверне увагу споживачів, надасть свободу вибору та зменшить витрати на персонал.

21
ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Досліджено,щоринок торговельного обладнання в Україні перебуває на етапі розвитку, адже в Україні поліпшуються умови для ведення бізнесу у сфері торгівлі, спостерігається стрімке зростання кількості супермаркетів, гіпермаркетів крупних торгово-розважальних центрів. Це, безумовно, стимулює розвиток ринку торговельного обладнання.
СП ТОВ «Modern-Expo» є одним з найбільших виробників та постачальників торгового обладнання в Україні. Його продукція є сертифікованою та відповідає усім вимогам нормативних документів. Компанія
СП ТОВ «Modern-Expo» дбає про своїх клієнтів та започаткувала сервісну підтримку своєї продукції.
Продукція СП ТОВ «Modern-Expo» є сертифікованна за усіма можливими стандартами країн Європи, СНД та Близького Сходу.
На підприємстві існує постійнодіюча випробувальна лабораторія, яка проводить оцінку якості та безпечності торговельного обладнання на відповідність вимогам нормативних документів.
Дослідження якісних показників торговельного обладнання довели, що торговий стелаж та холодильна вітрина «QuadroStream» відповідають ДСТУ
EN 15095:2014 Механічні рухомі стелажі і полиці, конвеєрні транспортери та складські ліфти та міжнародному стандарту ISO 23953-2:2015 «Корпуси холодильних вітрин – Частина 2: Класифікація, вимоги і умови випробувань».
Такі показники, як міцність, конденсація та розмороження виявилися найкращими, а такий показник як температурний режим відповідає вимогам, проте у майбутньому потребує вдосконалення.
Також для подальшого розвитку підприємства можна надати наступні рекомендації:
 для покращення збуту продукції серед невеликих торгових мереж та малих торгових точок використовувати систему лізингу, надавати торговельне обладнання в оренду;

22
 для подальшого збільшення попиту на продукцію в країнах Західної
Європи та Америки використовувати впровадження ІТ технологій та розширення даної асортиментної групи;
 збільшити систему сервісної підтримки клієнтів;
 впровадити у виробництво та реалізацію брендовані теплові вітрини та торговельні автомати з власною продукцією.
 продовжувати впроваджувати систему ощадливого виробництва на підприємстві.

23
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.
Airweek
//
[Електронний ресурс].

Режим доступу: http://www.airweek.ru/analitl
2.
Торговое дело. Торговое право. – 2012. – № 2 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1411946 3.
Продукти і торгівля. – № 3-4(25) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=e088269b-fb0f-
422a-93af-3690b2ff6b29&title=EksportTovarivZUkrainiZrisNa24-2
UIPivrichchi2017-Roku
4.
Companion UA | Ukrainian business news // [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.companion.ua.
5.
Корреспондент.net // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://korrespondent.net
6.
Торгово-технологічне обладнання: Навчальний посібник / Л.В.
Шуляков. - Мн. Обчислюємо. шк., 2004. - 192 с.
7.
Обзор рынка торгового оборудования Украины // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://allretail.ua/overviews/22199/
8.
Укрбізнес: Новини // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.ub.ua
9.
ОБЛАДНАННЯ
ПІДПРИЄМСТВ
ТОРГІВЛІ:
ОПОРНИЙ
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ. - ХДУХТ // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: oborud-hduht.kh.ua/wp-content/uploads/2014/09/3.Опорный-конспект.pdf
10. Апопій В.В. Організація торгівлі. Класифікація підйомно- транспортного обладнання // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/38361-1051-klasifkatsya-pdyomno-transportnogo- obladnannya.html
11. Антонюк Я. М., Організація виставкової діяльності / Я.М. Антонюк,
І.М. Шиндировський І. М. – Львів: Вид-во ЛКА, 2015. – 328 с.

24 12. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства / Під ред. Н.М. Ушакової / - К.: “Хрещатик”, 1999. – 800 с.
13. Історія розвитку підприємства // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://modern-expo.com.ua/companiya/istoriya/
14. Про нас // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://modern- expo.com.ua/companiya/
15. Продукти // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://modern- expo.com.ua/prodyktu/ГОСТ 23833-95 16. ДСТУ EN 15095:2014 Механічні рухомі стелажі і полиці, конвеєрні транспортери та складські ліфти. Вимоги щодо безпеки. Пов'язані міжнародні нормативні документи: EN 15095:2007+A1:2008. // [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://document.ua/mehanichni-ruhomi-stelazhi-i-polici-konveerni- transporteri-t-std29028.html
17. Каси самообслуговування: опис, як користуватися. Автоматизація торгівлі // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hi-news.pp.ua/tehnka- tehnologyi/1039-kasi-samoobslugovuvannya-opis-yak-koristuvatisya-avtomatizacya- torgvl.html
18. ММГ Бизнес Консалтинг – маркетинговые исследования //
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.marketing-ua.com/
19. Оборудование холодильное торговое. Общие технические условия
//
[Електронний ресурс].

Режим доступу:
http://vsegost.com/Catalog/94/9435.shtml

25
ДОДАТКИ

26
Додаток А
Організаційна структура (керівний склад)

27
Додаток Б

28
Додаток В

29
Додаток Г

30
Додаток Д

31
Додаток Е

32
Додаток Ж

33
Додаток З

34
Додаток К

скачати

© Усі права захищені
написати до нас