1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Ім'я файлу: Крок_1_Анатомія_тести_з_поясненням.docx
Розширення: docx
Розмір: 308кб.
Дата: 25.05.2023
скачати
Пов'язані файли:
Оцінка Ефективності .docx

курсова аутизм (1).docx
Задача 1.docx

Запорізький державний медичний університет

Кафедра анатомії людини, оперативної хірургії і топографічної анатомії


Григор’єва О.А., Лебединець М.Г., Штанько І.Ф., Світлицький А.О., Артюх О.В., Чугін С.В., Щербаков М.С., Тополенко Т.А., Грінівецька Н.В., Абросімов Ю.Ю., Чернявський А.В., Таланова О.С , Апт О.А., Вовченко М.Б., Богданов П.В., Здовбіцька Ю.В., Брик В.І., Партеса А.О.,Зінич О.Л., Матвєйшина Т.М..


АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ

КРОК-1. ЗАГАЛЬНА ЛІКАРСЬКА ПІДГОТОВКА

Практикум для самостійної роботи з анатомії людини

для студентів медичних факультетів 1-2 курсів

(6 років навчання)

Запоріжжя

2018
УДК 611 (072) Н 15

Затверджено на засіданні Центральної методичної Ради ЗДМУ

(протокол №_______ від «___»_________2019 р.)

та рекомендовано для використання в освітньому процесі.

Автори

Григор’єва О.А., Лебединець М.Г., Штанько І.Ф., Світлицький А.О., Артюх О.В., Чугін С.В., Щербаков М.С., Тополенко Т.А., Грінівецька Н.В., Абросімов Ю.Ю., Чернявський А.В., Таланова О.С , Апт О.А., Вовченко М.Б., Богданов П.В., Здовбицька Ю.В., Сірота В.О., Зінич О.Л., Матвєйшина Т.М.,

Рецензенти

Завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології ЗДМУ

доктор медичних наук, професор Сирцов В.К.

Доцент кафедри анатомії людини, оперативної хірургії і топографічної анатомії

кандидат медичних наук, доцент Скаковський Е.Р.

Практикум з анатомії людини для студентів 1-2 курсів медичних факультетів «Анатомія людини. Крок-1. Загальна лікарська підготовка»

Григор’єва О.А., Лебединець М.Г., Штанько І.Ф., Світлицький А.О., Артюх О.В., Чугін С.В., Щербаков М.С., Таланова О.С. Тополенко Т.А., Грінівецька Н.В., Абросімов Ю.Ю., Чернявський А.В., Таланова О.С , Апт О.А., Вовченко М.Б., Богданов П.В., Здовбіцька Ю.В., Зінич О.Л., Матвєйшина Т.М.

- Запоріжжя, 2018. - 107 с.
Практикум з анатомії людини «Анатомія людини. Крок-1. Загальна лікарська підготовка» містять навчально-методичний матеріал для самостійної підготовки до тестового екзамену «Крок-1. Загальна лікарська підготовка» студентів студентів-іноземних громадян 1-2 курсів ІІ міжнародного факультету з російською та англійською мовою навчання , що навчаються протягом 6 років у вищому медичному навчальному закладі згідно з робочою програмою з анатомії людини.

УДК 611 (072) Н 15

ВСТУП

Практикум для самостійної підготовки до тестового екзамену «Крок-1. Загальна лікарська підготовка» були розроблені кафедрою анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії Запорізького державного медичного університету відповідно до робочої програми з анатомії людини для полегшення підготовки до ліцензованого тестового екзамену «Крок-1. Загальна лікарська підготовка».

Практикум містить приклади тестових завдань з анатомії людини з п’ятьма варіантами відповідей, серед яких відмічено зірочкою одну вірну. До кожного тестового завдання надається коментар, який пояснює правильний варіант відповіді. Завдання наводяться двома мовами для студентів студентів-іноземних громадян 1-2 курсів ІІ міжнародного факультету з російською та англійською мовою навчання з російською та англійською мовою навчання.

Зміст

Назва

Стр.

Вступ

3


5
85

Рекомендована література

106


ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

#

У потерпiлого перелом у дiлянцi бiчної поверхнi променево-зап’ясткового суглоба. Де найiмовiрнiше вiдбувся перелом?

100 Шилоподiбний вiдросток променевої кiстки

0 Гачкоподібна кiстка

0 Головчаста кiстка

0 Шилоподiбний вiдросток лiктьової кiстки

0 Нижня третина плечової кiстки

@

Типовим місцем перелому променевої кістки є дистальний відділ у ділянці шилоподібного відростка.

#

У хворого 45-ти рокiв при рентгенологiчному обстеженнi була виявлю на кила мiжхребцевого диску грудного вiддiлу хребетного стовпа. Який вид з’єднання мiж хребцями зазнав патологiчних змiн?

100 Синхондроз

0 Дiартроз

0 Синсаркоз

0 Гемiартроз

0 Синостоз
@Хрящові з'єднання називаються синхондрозами

#

У хворого 45-ти рокiв з пiдозрою на запалення оболонок мозку потрiбно було отримати спинномозкову рiдину. Зроблено дiагностичну пункцiю мiж дугами поперекових хребцiв (L3 − L4).Через яку зв’язку пройшла голка пiд час пункцiї?

100 Жовта

0 Клубово-поперекова

0 Передня поздовжня

0 Задня поздовжня

0 Мiжпоперечна
@

Дуги хребців з’єднує жовта зв'язка

#

З метою диференцiйної дiагностики менiнгiтiв проводять дослiдження спинномозкової рiдини. В якому мiсцi люмбальна пункцiя є безпечною?

100 L III - L IV

0 L II - L III

0 L I - L II

0 Th XII - L I

0 LV-SI
@

Спинний мозок закінчується на рівні 2 поперекового хребця.

#

У пацiєнта дiагностовано компресiйний перелом поперекового хребця. При цьому рiзко збiльшилась кривизна лордозу поперекового вiддiлу хребта. Ушкодженням якої зв’язки може супроводжуватись така змiна кривизни хребта?

100 Передня поздовжня

0 Задня поздовжня

0 Жовта

0 Клубово-поперекова

0 Мiжостна
@

Передня повздовжня зв’язка кріпиться попереду від тіл хребців.

#


При вертикальному падінні з висоти у потерпілого діагностовано компресійний перелом поперекового хребця. При цьому різко збільшилася кривизна лордозу поперекового відділу хребта. Порушенням якої зв'язки може супроводжуватися така зміна кривизни хребта?
100 Передньої поздовжньої.
0 Задньою поздовжньої.
0 Жовтих зв'язок.
0 Надостної.
0 Міжпоперечних.


@

Передня повздовжня зв’язка кріпиться попереду від тіл хребців.

#


На рентгенограмі травмованого визначається пошкодження тіл поперекового відділу хребетного стовпа. Які анатомічні утворення, що з'єднують тіла хребців, постраждали?
100 Міжхребетні диски, поздовжні зв'язки
0 Жовті і міжпоперечні зв'язки
0 Міжпоперечні і міжостисті зв'язки
0 Хрестоподібна і надостна зв'язки
0 Крижово-куприкова і жовті зв'язки

@

Тіла хребців з’єднують міжхребцеві диски та повздовжні зв’язки

#

У вагiтної жiнки 29-ти рокiв лiкар визначив розмiри таза. За допомогою циркуля була вимiряна вiдстань мiж двома верхнiми переднiми клубовими остями. Який розмiр великого таза був визначений?

100 Distantia spinarum

0 Distantia cristarum

0 Distantia trochanterica

0 Conjugata vera

0 Conjugata anatomica
@

Між правою та лівою Spina iliaca anterior superior знаходиться distantia spinarum

#

При травмi в областi тазу у хворого на рентгенологiчному знiмку виявлено некроз головки стегнової кiстки. Пiд час травми кульшового суглоба було пошкоджено зв’язку:

100 Головки стегнової кiстки

0 Клубово-стегнова

0 Лобкова-стегнова

0 Сiднично-стегнова

0 -

@

У складі зв’язки голівки стегна проходить артерія

#
У хворого - травма коліна. Коліно в зігнутому під прямим кутом положенні можна переміщати вперед і назад подібно висувному ящику. Які зв'язки розірвані?
100 Хрестоподібні зв'язки коліна
0 Коса і дугоподібна підколінні зв'язки
0 Поперечна зв'язка коліна
0 великогомілкової колатеральних, бічний утримувач надколінка
0 великої та малої гомілкових колатеральних зв'язки
@

Хрестоподібні зв’язки коліна фіксують гомілку всередині колінного суглобу

#

Після травми в області колінного суглоба у хворого спостерігається симптом "висувного ящика" передньо заднє зміщення гомілки відносно стегна. Які зв'язки пошкоджені?
100 Хрестоподібні зв'язки
0 Дугоподібна підколінної зв'язка
0 Коса підколінна зв'язка
0 Міжкісткова мембрана
0 Колатеральних зв'язки
@

#

Футболіст звернувся до лікаря зі скаргами на раптово виникають болі в правому колінному суглобі під час гри. При обстеженні встановлено зміщення латерального меніска. Які з перерахованих зв'язок, найімовірніше, могли бути пошкоджені?
100 Поперечна
0 Хрестоподібні і дугоподібна
0 Хрестоподібні і зв'язка надколінка
0 Хрестоподібні і коса
0 Хрестоподібні і бічні
@

Меніски колінного суглобу з’єднує поперечна зв’язка коліна

#

У хворого на цукровий діабет розвинулася мокнуча гангрена стопи. Йому показана ампутація в ділянці поперечного суглоба Передплесно (суглоба Шопара). Яку ключову зв'язку повинні перетнути хірурги для вичленення в даному суглобі?

100 Lig.bifurcatum
0 Lig.cuneocuboideum dorsale
0 Lig.talocalcaneumlaterale
0 Lig.mediale
0 Lig.talocalcaneuminterosseum
@

Ключем шопарова суглобу є роздвоєна зв'язка

#

Після звільнення з-під завалу у постраждалого відзначається помутніння свідомості, багато підшкірних крововиливів на голові та шиї, дрібні рани на обличчі. В задньо-верхніх відділах голови скальпована рана та різка деформація контурів голови. Які кістки можуть бути пошкоджені?

  100 Тім'яна і потилична кістка

  0 Клиновидна кістка і нижня щелепа

  0 Лобова і носові кістки

  0 Скронева кістка і верхня щелепа

  0 Вилична кістка і слізна кістка

@

Задню частину склепіння черепа утворюють тім'яна та потилична кістка

#

Хворий скаржиться на головний біль, утруднене дихання. Рентген підтвердив діагноз - фронтит (запалення лобової пазухи). В якому носовому ході при огляді порожнини носа можуть спостерігатися гнійні виділення?

  100 Середньому

  0 Верхньому

  0 Нижньому

  0 Загальних

  0 Над верхньою носовою раковиною

@

Лобна пазуха відкривається до середнього носового ходу.

#

Після перенесеної черепно-мозкової травми рентгенологічне обстеження виявлено перелом основи черепа. Лінія перелому проходить через остистий і круглий отвори. Яка кістка пошкоджена внаслідок травми?

  100 Клиновидна

  0 Скронева

  0 Решітчаста

  0 Лобова

  0 Потилична

@

Остистий та круглий отвори знаходяться на великих крилах клиноподібної кістки.

#
Хворий потрапив в клініку з травмою черепа. При рентгенологічному обстеженні виявлено перелом основи черепа в ділянці каналу під'язикового нерва. Яка кістка череп пошкоджена?

  100 Потилична

  0 Скронева

  0 Тім'яна

  0 Клиновидна

  0 Лобова

@

Канал під'язикового нерва знаходиться на потиличній кістці.

#

В результаті травми голови у потерпілого виявлено пошкодження правого виростка потиличної кістки. Яка частина потиличної кістки пошкоджена?

  100 Латеральна

  0 Луска

  0 Основна

  0 Яремний відросток

  0 Потиличний отвір

@

Виростки знаходяться на латеральній частині потиличної кістки

#

У новонародженого є дефект у вигляді серединної ущелини нижньої щелепи. Незрощення яких відростків призводить до таких аномалій розвитку?

  100 нижньощелепних

  0 верхньощелепних

  0 піднебінних

  0 лобових

  0 виличних

@

Нижня щелепа утворюється з нижньощелепних відростків

#

У дитини встановлена вроджена ущелина верхньої губи ("заяча губа") і переднього відділу піднебіння ("вовча паща"). Незрощенням яких відростків викликаний цей дефект?

  100 Носового, піднебінного

  0 Верхньощелепна, лобного

  0 піднебінних, нижньощелепних

  0 Нижньощелепного, носового

  0 Носового, лобного

@

Верхня щелепа утворюється з носового та піднебінного відростків

#

Після травми ока виникло нагноєння м'яких тканин орбіти. Через яке анатомічне утворення гнійний процес може поширитися в середню черепну ямку?

  100 Через верхню очну щілину

  0 Через передній решітчастий отвір

  0 Через задній решітчастий отвір

  0 Через нижню очноямкову щілину

  0 Через скуло очний отвір

@

Орбіта сполучається з середньою черепною ямкою крізь верхню очну щілину.

#
Лікар прогнозує можливість запалення клітковини орбіти при гнійному запаленні в ділянці підочноямкового отвору. Через яке з утворень можливе поширення інфекції?

  100 Canalis infraorbitalis

  0 Canalis pterigoideus

  0 Canalis nasolacrimalis

  0 Canalis incisivus

  0 Fissura orbitalis inferior

@

Підочноямковий отвір є виходом з під очноямкового каналу.

#

У хворого гайморитом порушено сполучення верхньощелепної пазухи з середнім носовим ходом. Яке утворення в нормі забезпечує надходження повітря з носового ходу до гайморової пазухи?

  100 Hiatus semilunaris

  0 Infundibulum ethmoidale

  0 Foramina ethmoidalia

  0 Recessus sphenopalatinus

  0 Canalis nasolacrimalis

@

Hiatus semilunaris є отвором гайморової пазухи.

#

В клініку доставлений хворий, у якого при обстеженні носової порожнини виявлено скупчення гною в нижньому носовому ходу. Звідки надходить гній?

  100 Сльозовивідні протоки

  0 Гайморова пазуха

  0 Лобова пазуха

  0 Клиноподібна пазуха

  0 Решітчаста пазуха

@

В нижній носовий хід відкривається лише сльозовивідна протока

#

У хворого спостерігається запалення клиноподібної пазухи. Куди відкривається її апертура?

  100 Recessus sphenoethmoidalis

  0 Infundibulum

  0 Meatus nasi medius

  0 Meatus nasi inferior

  0 Meatus nasi communis

@

Отвір клиноподібної пазухи відкривається над верхньою носовою раковиною до recessus sphenoethmoidalis.

#

Хворий 30 років, із запаленням пульпи 2-го верхнього моляра, звернувся до лікаря зі скаргами на головний біль і слизові виділення з носа. Після огляду йому встановили діагноз - пульпіт, ускладнений синуситом. В яку з пазух потрапила інфекція від кореня зуба?

  100 Верхньощелепна

  0 Лобова

  0 Клиновидна

  0 Решітчаста

  0 Соскоподібна печера

@

Зуби знаходяться на верхній щелепі. Відповідно, інфекція може потрапити до верхньощелепної пазухи.

#

Хворий 25 років, звернувся до приймального покою зі скаргами на нежить і головний біль протягом 4 днів. Після обстеження йому встановили діагноз "фронтит". Крізь який носовий хід інфекція потрапила в лобову пазуху?

  100 Середній

  0 Верхній

  0 Нижній

  0 Загальний

  0 Носоглотковий

@

Лобна пазуха відкривається до середнього носового ходу.

#
У хворого встановлено запалення слизової оболонки лобової пазухи. В яке з перерахованих утворень спрямовуватиметься ексудат?

  100 Середній носовий хід

  0 Верхній носовий хід

  0 Нижній носовий хід

  0 Хоани

  0 підскронева ямка

@

Лобна пазуха відкривається до середнього носового ходу.

#

За даними статистики, найчастіше переломи кісток трапляються як у юнаків, так і у людей похилого віку в області розташування хірургічної шийки. Вказати, на якій з перерахованих кісток знаходиться дане утворення?

100 Humerus

0 Radius

0 Femur

0 Fibula

0 Talus

@

Хірургічна та анатомічна шийки є структурами плечової кістки.

#
У дитини перелом плечової кістки. Зламана рука почала відставати в рості. Яка частина кістки постраждала?

  100 метафіз

  0 Епіфіз

  0 Діафіз

  0 Апофіз

  0 кістковомозковий канал

@

Ріст кістки в довжину здійснюється за рахунок метафіза

#

У чоловіка похилого віку внаслідок падіння стався перелом стегнової кістки. Вкажіть найбільш поширене місце перелому цієї кістки.

  100 Шийка.

  0 Верхня третина.

  0 Нижня третина.

  0 Виростків.

  0 Середина кістки.

@

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

скачати

© Усі права захищені
написати до нас