Ім'я файлу: pereklad_praktika.docx
Розширення: docx
Розмір: 52кб.
Дата: 09.04.2020

24.9.2009 Офіційний вісник Європейського Союзу 1.251/213. Стаття 42 (3) повинна бути застосована з відповідними змінами до особи внесеної до Реєстру прав на сорти рослин відповідно до пункту 2 цієї статті. Будь-яке рішення, або інше припинення дії судової відповідальності щодо акту чи замах на інших осіб, які увійшли або повинні увійти до складу.

4. Запис, згаданий у пункті 2, може бути вилучений виключно на підставі того, що особливі вимоги, встановлені в рішенні про надання обов'язкової ліцензії або фінансових та технічних можливостей, створених відповідно до пункту 2 зазнали зміни більше, ніж через рік після надання обов'язкової ліцензії та протягом будь-якого строку, передбаченого субсидією.

Секція 2

Право на експлуатацію відповідно до Статті 100(2) основного Регламенту

Стаття 44

Права на експлуатацію відповідно до статті 100 (2) основного Регламенту

1. Запит на довірну невиключну експлуатацію від нового власника, як зазначено в статті 100 (2) основного регламенту, може бути здійснений колишнім власником протягом двох місяців або у випадку, коли особа має користуватись правом експлуатації протягом чотирьох місяців після отримання повідомлення від Управління про те, що ім'я нового власника було внесеного до Реєстру Спільноти рослин Співтовариства Людини.

2. Заява щодо отримання права на експлуатацію відповідно до статті 100 (2) основного регламенту має супроводжуватись документами, що підтверджують невдалий запит, зазначений у пункті 1 цієї статті. Положення Статті 37 (1) (а), (b), (с) та (5), статті 38, статті 39 (3), Стаття 40, крім пункту f), Статті 41 (3) та (4) та Стаття 42 цього Регламенту застосовується з відповідними змінами.

ЗАГОЛОВОК ІІІ

РОЗГЛЯД СПРАВИ ДО АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ

Стаття 45

Зміст повідомлення про апеляцію

Повідомлення про апеляцію має містити:

(а) призначення апелянта як учасника апеляційного процесу відповідно до статті 2;

(б) номер файлу рішення, на яке подається апеляція і заяву щодо того, в якій мірі прагнуть поправки чи скасування рішення.

Стаття 46

Отримання повідомлення про апеляцію

Якщо Управління одержує повідомлення про апеляцію, він повинен помітити його номером апеляційного провадження та датою отримання в Управлінні та повідомити заявника про часовий ліміт викладення підстав для апеляції; будь-яке пропущення такого повідомлення не піддається оскарженню.

Стаття 47

Участь у якості учасника процесу апеляції

1. Управління негайно передає копію повідомлення про апеляція позначена номером файлу та датою його отримання учасникам процесу, які брали участь у провадження перед управлінням.

2. Сторони розгляду справи, згадані в пункті 1, можуть втручатися як учасники апеляційного процесу протягом двох місяці передачі копії повідомлення про апеляцію.

Стаття 48

Роль Управління

1. Орган Управління, зазначений у статті 70 (1) базового регламенту та голови апеляційної палати забезпечене внутрішніми підготовчими заходами, що входять до складу Ради Апеляція може розглянути справу відразу після її повторного відправлення; голова, зокрема, обирає двох інших членів відповідно до статті 46 (2) цього Регламенту та призначити доповідача, перш ніж передати справу.

2. Перед відправленням справи - органом Управління згаданий у статті 70 (1) основного регламенту негайно передається копія документів, отриманих стороною апеляційної інстанції іншим сторонам апеляційне провадження.

3. Голова Офісу забезпечує публікацію інформації, зазначеної у статті 89, до повторна передача справи.

Стаття 49

Відхилення апеляції як неприйнятної

1. Якщо апеляція не відповідає положенням Основного положення та, зокрема, статті 67, 68 та 69 або положеннями цього Регламенту та зокрема Стаття 45 Апеляційну палату про це повідомляє апелянт і вимагати від нього виправлення недоліків якщо можливо, протягом такого періоду, який він може вказати. Якщо апеляція не виправляється своєчасно, апеляційна колегія повинна відхилити його як неприпустиме.

2. У разі подання апеляції на рішення Управління проти якої подається скарга за статтею 74 базового регламенту, Апеляційна Палата негайно подає апеляцію як позов до СудуЄвропейського співтовариства за згодою апелянтів; якщо апелянт не погоджується, він відхиляє апеляцію як неприйнятну. У випадку подання скарги до Суду, клопотання залишається таким, яким було подано до Суду на день отримання в Управлінні відповідно до статті 46 цього Регламенту.

Стаття 50

Усний розгляд справи

1. Після повернення справи, Голова правління апеляції негайно закликає сторони апеляційний процес до усного провадження, як передбачено в Статті 77 Основного регламенту та звернути їхню увагу до змісту Ст. 59 (2) цього Регламенту.

2. Словесне провадження та взяття доказів повинні бути проведені в одному слуханні.

3. Запити на подальші слухання є неприйнятними, за винятком запитів на підставі обставин, які зазнали зміни під час або після слухання.

Стаття 51

Розгляд апеляції

Якщо не передбачено нічого іншого, положення, що стосуються провадження повинні бути застосовані з необхідними змінами; сторони провадження у цьому відношенні розглядаються як сторони апеляційного провадження.

Стаття 52

Рішення про апеляцію

1. Протягом трьох місяців після закриття усного провадження, рішення про апеляцію надсилається письмово будь-яким способом, передбаченим частиною третьою статті 64, сторонам апеляції розгляду справи.

2. Рішення підписується головою Правління Апеляції та доповідачем, призначеним відповідно до Стаття 48 (1). Рішення має містити:

(а) підтвердження того, що рішення виносить Правління Апеляція;

(б) дату, коли рішення було винесене;

(в) імена голови та інших членів Апеляційної колегії, що брала участь у розгляді скарги про апеляцію.

(г) прізвища сторін апеляційної інстанції та їх процесуальні представники;

(д) виклад питань, що підлягають вирішенню;

(е) підсумок фактів;

(є) підстави, на яких грунтується рішення;

(ж) наказ апеляційної палати, в тому числі, де необхідно, рішення про призначення судових витрат або відшкодування комісійних.

3. Письмове рішення Апеляційної палати супроводжується твердженням, про можливе подальше оскарження разом із терміном подання такої апеляції. Сторони апеляційної інстанції не можуть заперечувати пропущення цього твердження.

ЗАГОЛОВОК ІV

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПРОВАДЖЕННЯМ

РОЗДІЛ І

Рішення, повідомлення та документи

Стаття 53

Рішення

1. Будь-яке рішення Управління має бути підписане та встановлене ім’ям співробітника, належним чином уповноваженого Президентом Управління відповідно до Ст. 35 Конвенції базового Регламенту.

2. Якщо усне провадження відбувається перед Управлінням, рішення можуть бути подані в усній формі. Згодом, письмове рішення має бути надане сторонам провадження відповідно до Ст. 64.

3. Рішення Управління, яке відкрите до оскарження відповідно до Ст. 67 Основного регламенту або може бути направлене на позов згідно зі Ст. 74, має підтверджувати апеляцію або пряму дію, якщо можливо, разом із часовим обмеженням передбаченим для подання такої апеляції чи прямої дії. Відсутність цього твердження не може бути оскаржена сторонами провадження.

4. Мовні помилки, помилки транскрипції та патент помилки у рішеннях Управління повинні бути виправлені.

Стаття 54

Свідоцтво про право на сорти рослин Співтовариства

1. Якщо Управління надає право на сорти рослин Співтовариства, він разом із рішенням на нього видає свідоцтво людини як доказ гранту на сорти рослин Співтовариства.2. Офіс видає сертифікат Співтовариства сортів рослин в будь-якій офіційній мові або мовах Європейського Союзу, які просить власника.

3. На вимогу, Управління може надати копію, якщо він встановить, що оригінал сертифіката був втрачений або знищений.

Стаття 55

Повідомлення

Якщо нічого іншого не передбачено, будь-яке повідомлення Управління чи Екзаменаційного відомства повинне включати ім’я члена персоналу.

Стаття 56

Права аудієнції

1. Якщо Управління вважає, що рішення не може бути прийняте в запитувані терміни, він повідомляє про зазначені проблеми учаснику процесу та вимагає від нього виправлення цих недоліків протягом такого строку, який він вкаже. Якщо відмічена нестача часу не виправляється належним чином, Управління приймає рішення самостійно.

2. Якщо Управління отримує зауваження від сторони щодо судової справи, він повідомляє про ці зауваження іншим сторонам справи і якщо вважає за необхідне вимагає відповіді раніше зазначеного терміну. Якщо відповідь не надходить вчасно, Управління зобов'язане ігнорувати будь-який документ, отриманий пізніше.

Стаття 57

Документи, подані сторонами до розгляду справи

1. Будь-які документи, подані стороною провадження, повинні бути надіслані поштою, особистою доставкою або електронними засобами.

Подробиці стосовно електронних подань повинні бути визначені Президентом Управління.

2. Датою отримання будь-якого документа, поданого сторонами провадження вважається та, коли документ фактично був отриманий та у випадку документа, поданого електронними засобами, та дата, коли документ був отриманий в електронному вигляді Управлінням.

3. За винятком додаткових документів, будь-які документи, подані сторонами до розгляду, повинні бути підписані ними ж або їх процесуальними представниками.

У тих випадках, коли документ поданий до Установи електронним шляхом, він повинен містити електронний підпис.

4. Якщо документ не був належним чином підписаний, або якщо отриманий документ є неповним або нерозбірливим чи якщо Управління сумнівається в точності документа, Відомство повідомляє відправника про це та закликає його подати оригінал документа, що підписаний відповідно до пункту 3, або повторно передати копію оригіналу, протягом одного місяця.

Якщо запит виконується протягом зазначеного періоду, дата отримання підписаного документа або ретрансляції вважається дата отримання першого документу. Якщо запит не виконується в межах зазначеного періоду, вважається, що документ не був отриманий.

5. Такий документ повинен бути переданий іншим сторонам до розгляду, а також до відповідного відомства з питань експертизи, або документи, що стосуються двох або більше додатків Співтовариства прав на сорти рослин або прав на експлуатацію, повинні бути подані у достатній кількості копій. Відсутні копії повинні бути надані за рахунок учасника процесу.

Перший пункт не застосовується до поданих електронних документів.

Стаття 58

Документальне підтвердження

1. Докази остаточних рішень та вироків, крім рішень Управління та інших документальних свідчень, що представлені сторонами у провадженні, можуть бути удостовірені непідтвердженою копією.

2. У випадку, коли Управління сумнівається в достовірності доказів, зазначених в параграфі 1, можна вимагати подання оригіналу або завіреної копії.

ГЛАВА ІІ

Усні розслідування та отримання доказів

Стаття 59

Позив до усного провадження

1. Сторони судової справи отримують повістку на усний судовий виступ передбачений статтею 77 базового Регламенту, необхідно звернути їх увагу на пункт 2 цього закону. Щонайменше за один місяць судову повістку надсилають сторонам справи до розгляду, якщо тільки сторони провадження та Управління не погоджуються на більш короткий строк.

2. Якщо учасник процесу, який належним чином був викликаний на усне засідання в Управлінні не з'являється, то суд буде продовжений без нього.Стаття 60

Отримання доказів Управлінням

1. Якщо Управління вважає за необхідне почути усне підтвердження доказів учасників процесу або свідків чи експертів, або для проведення перевірки, він приймає рішення, вказавши засоби, за допомогою яких він має намір отримати докази, відповідні факти, що підлягають обґрунтуванню, а також дату, час і місце проведення слухання чи перевірки. Якщо усні докази свідків та експертів запрошуються стороною в судовому процесі, Управління вказує час, протягом якого сторона судової справи, що подає запит, повинна повідомити імена та адреси свідків чи експертів, в залежності від того, кого сторона провадження бажає послухати.

2. Щонайменше за місяць , повідомлення про виклик до суду надсилається сторонам процесу, свідку чи експерту для надання доказів, тільки якщо Управління не визначить більш короткий строк. Судові повістки повинні містити:

(а) витяг з рішення, згаданого в параграфі 1, вказуючи, зокрема, дату, час та місце проведення розслідування, розпорядження та викладення фактів щодо яких сторони провадження, свідки та експерти мають бути почутим;

(б) назви сторін процесу та відомостей про права, на які свідки чи експерти можуть посилатись під положенням пункту (2), (3) та (4) статті 62;

(в) свідчення про те, що сторона провадження, свідок або експерт може просити слухання компетентним судом чи іншою владою по місцю свого постійного проживання і запит про те, що він проінформує Управління протягом терміну, який буде встановлено Відомством якщо він готовий з'явитися перед ним.

(г) свідчення про те, що сторона провадження, свідок або експерт може попросити, слухання компетентним судом чи іншою владою у своїй країні постійного місця проживання і запит про те, що він проінформує Відомство протягом терміну, який буде встановлено Управлінням, якщо він готовий з'явитися перед ним.

3. Перед тим, як сторона провадження, свідок чи експерт зможе бути почутим, він повинен бути проінформований про те, що Управління, компетентний судовий чи інший орган влади в країні його постійного проживання може вимагати від нього вдруге подати докази присязі.

4. Учасники судового процесу повинні бути проінформовані про слухання свідка чи експерта у компетентному судовому або іншому органі. Вони мають право бути присутніми та поставити запитання учасникам процесу, що свідчать та експертам через посередництво або напряму органу влади.

Стаття 61

Введення експертів

1. Управління вирішує, в якій формі представляти звіт, наданий експертом, якого він призначає.

2. Мандат експерта повинен містити:

(а) точний опис його завдання;

(б) термін, встановлений для подання звіту;

(в) імена сторін процесу;

(г) відомості про права, на які він може посилатись

Стаття 62 (2), (3) та (4).

3. Для мети експертного звіту Управління може вимагати від експертизи, що проводила технічну перевірку вивчення відповідного сорту, зробити доступним матеріал у відповідності до наведених інструкцій. При необхідності Управління може також вимагати від учасників процесу матеріалів або третіх осіб.

4. Сторонам судочинства надсилається копія і, де це доречно, переклад будь-якого письмового звіту.

5. Сторони процесу можуть заперечувати експерту. Застосовуються стаття 48 (3) та 81 (2) базового положення з відповідними змінами.

6. Статті 13 (2) та (3) застосовуються з відповідними змінами до експерта, призначеного Управлінням. При призначенні експерта Управління інформує його про вимогу конфіденційності.

Стаття 62

Витрати на отримання доказів

1. Отримання доказів може бути обумовлено депозитом у відомстві, стороною в судовому процесі, яка просила надати такі докази суми, яка буде визначена кількісно з посиланням на оцінку витрат.

2. Свідки та експерти, які викликаються і хто з’являється перед Управлінням мають право на відповідне відшкодування витрат на проїзд та проживання. Це може бути надано їм заздалегідь.

3. Свідки мають право на відшкодування відповідно до пункту 2, також мають право на відповідну компенсацію за втрату заробітної плати, експерти, якщо вони не є співробітниками Екзаменаційного Управління, отримують заробітну плату за роботу. Ці платежі повинні бути зроблені свідкам після взяття доказів і експертам після того, як вони виконали свої обов'язки чи завдання.

4. Виплати суми відповідно до пунктів 2 та 3 відповідно до деталей, встановлених в Додатку I буде складено Управлінням.Стаття 63

Протоколи усного провадження та взяття доказів

1. Протоколи усного провадження та взяття доказів повинні записувати основи усного провадження або здобуття доказів, відповідні заяви, зроблені сторонами провадження, свідчення сторін до справи, свідків або експертів та результат будь-якої перевірки.

2. Протокол свідчень свідка, експерта чи партії до справи зачитується чи подається йому так, що він може розглянути його. У протоколі слід зазначити, що ця формальність була виконана і що людина, яка дала свідчення затверджена в протоколі. Якщо він не погоджується , його заперечення повинне бути записане.

3. Протокол підписується працівником, який вів його та працівником, який провів усне провадження або взяв докази.

4. Сторонам судочинства надсилається копія і, де це доречно, переклад протоколу.

ГЛАВА ІІІ

Служба

Стаття 64

Загальні положення про рахунки

1. Під час розгляду справи в Управлінні будь-які службові документи, зроблені Управлінням щодо сторони провадження, мають відповідати формі оригіналу документа, непідтвердженої копії або електронної роздруківки. Документи, що надходять від інших сторін справи можуть бути подані у формі непідтверджені копії.

2. Якщо процедурний представник був призначений одним або більше учасниками процесу, сплата рахунку на нього повинна бути зроблена відповідно до положень пункту 1.

3. Повідомлення про службу може бути здійснене:

(а) поштою відповідно до статті 65;

(б) шляхом доставки вручну відповідно до статті 66;

(в) шляхом публічного повідомлення відповідно до статті 67; або

(г) електронними засобами чи будь-якими іншими технічними засобами відповідно до другого підпункту.

Президентом Управління визначаються деталі щодо служби електронними засобами.

4. Документи або їх копії судового процесу для яких сплата рахуків передбачено статтею 79 Регламенту буде подано зареєстрованим листом з доставкою, наданою за рахунок пошти; можливе також надсилання електронними засобами, які визначає Президент Управління.

Стаття 65

Повідомлення про службу поштою

1. Повідомлення про службу для адресатів, які не мають постійного місця проживання чи установи в межах Співтовариства і не призначили процесуального представника відповідно до ст. 82 Регламенту, здійснюється шляхом надсилання документів поштою, які повинні бути подані звичайним листом до адресата за останнім адресом відомим Управлінню. Повідомлення про службу вважається здійсненим, навіть якщо лист повертається як недоставлений.

2. Якщо повідомлення про службу здійснюється рекомендованим листом, за судовим чи без судового рішення, його необхідно доставити адресату на десятий день, навіть якщо адресат не отримав попередження чи воно просто не дійшло до нього; у випадку будь-якого непорозуміння, Управлінню необхідно підтвердити, що лист прибув на місце призначення чи встановити дату, коли лист був доставлений адресату, залежно від обставин.

3. Повідомлення про судовий процес зареєстрованим листом, з урахуванням судового рішення про доставку вважається здійсненим, навіть якщо адресат відмовляється прийняти лист або підтвердити отримання його.

4. Якщо обслуговування по пошті не охоплюється параграфами 1, 2 і 3, застосовується закон держави, на території якої відбувається судовий процес.

Стаття 66

Доставка повідомлення про службу вручну

У приміщенні Управління службовий документ може здійснюється шляхом доставки вручну одержувачу, який повинен підтвердити її отримання. Повідомлення про службу вважається здійсненим, навіть якщо адресат відмовляється прийняти документ або підтвердити його одержання.

Стаття 67

Публічне повідомлення

Якщо не можна встановити адрес отримувача, чи якщо отримання службової неможливе навіть після другої спроби Управління, службова здійснюється публічним повідомлення, що видається в періодичній публікації, зазначеній у ст. 89 Регламенту. Президент Управління визначає деталі щодо питань про публічне повідомлення.

С таття 68

Порушення на службі

Якщо Управління не може довести, що документ, який досягнув адресата, був належним чином поданий, або якщо положення що стосуються його подання, не було дотримано, документ вважається поданим на дату, встановлену Управлінням як дата отримання.

ГЛАВА ІV

Терміни та переривання провадження

Стаття 69

Визначення термінів

1. Терміни встановлюються в період повного року, місяців, тижнів чи днів.

2. Часові обмеження повинні починатись з наступного дня, коли відбулася відповідна подія, або від закінчення часового обмеження дії іншого терміну.

3. Незважаючи на положення пункту 2, часове обмеження починається з 15-го дня після опублікування відповідної дії, якщо дія або громадське повідомлення відноситься до ст. 67,за рішенням Управління обслуговує конкретну особу.

4. Якщо термін встановлено одним або кількома роками, судова дія закінчується відповідно у наступному році і місяці в той день, коли була розпочата; якщо у відповідному місяці немає дня з таким номером, термін дії припадає на останній день цього місяця.

5. Якщо термін встановлено на один або кілька місяців, він закінчується відповідно у наступному місяць у день, який має таку ж цифру, коли відбулася згадана подія; якщо наступний місяць не має дня з таким самим номером, який був вказаний, термін дії припадає на останній день цього місяця.

6. Якщо термін встановлено на один або кілька тижнів, він закінчується відповідно у наступному тижні, в день, що має таку саму назву, коли відбулася згадана подія.

Стаття 70

Тривалість часових обмежень

Якщо Регламент визначає термін, який повинен бути призначений Управлінням, такий термін повинен бути не менше одного місяця і не більше трьох

місяців. В особливих випадках, термін може бути продовжений на строк до шести місяців після подання запиту до закінчення цього терміну.

Стаття 71

Подовження термінів

1. Якщо термін закінчується в день, коли Управління не працює з документами або з деяких інших причин ніж ті, що зазначені в параграфі 2 або звичайна пошта не здійснює доставку по місцевості, в якій розташоване Управління, часовий строк продовжується до першого дня, коли Спільнота відкрита для одержання документів і в який звичайна пошта здійснює доставку. Дні, згадані в першому реченні, повинні відповідати зазначеним та встановленим Президентом Управління перед початком кожного календарного року.

2. Якщо термін закінчується в день, коли відбувається загальне переривання або подальше порушення в доставці пошти в державі-члені або між державою-членом та Управлінням, термін дії продовжується до першого дня після кінця періоду порушення або переривання в доставці поштою для учасників процесу, що мають місце проживання або наявні призначені процедурні представниками, які мають місце в цій державі. Якщо відповідною державою-членом є держава, в якій знаходиться Управління, це положення застосовується до всіх сторін розгляду справи. Тривалість періоду переривання або порушення повинна бути такою, як зазначено та повідомлено Президентом Управління.

Що стосується документів, що надсилаються електронними засобами, то перший підпункт застосовується без відповідних змін у випадках, якщо стається розрив зв’язку в електронних засобах комунікації Управління.

3. Параграфи 1 та 2 застосовуються без змін до національних агенції або підвідділів, призначених відповідно до Стаття 30 (4) основного положення, а також Екзаменаційних Управлінь.

Стаття 72

Переривання провадження

1. Судові провадження перед Управлінням перериваються:

(а) у разі смерті чи непрацездатності заявника або власника права на сорти рослин Співтовариства або заявника на право використання та експлуатації, що надається компанією Управління або особи, яка має право користуватися такими правами, або процесуального представника будь-якого з партії; або

(б) у разі накладення правових перешкод на продовження провадження справи в Управлінні, внаслідок деяких дій, спрямованих проти його власності.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас