Ім'я файлу: ”Потенційна роль релігійного фактору в процесі державотворення.d
Розширення: doc
Розмір: 37кб.
Дата: 09.03.2021
скачати


Потенційна роль релігійного фактору в процесі державотворення
Беззаперечно можна сказати, що в усі часи релігія мала величезний вплив на державотворчі процеси в усіх країнах світу. Саме за участю релігії, приймалося більшість важливих рішень, які вплинули на розвиток тієї чи іншої держави. Заради вшанування “свого” Бога люди об’єднувалися, будували міста, розпочинали війни, укладали мир. Якщо говорити за християнство, то найбільший вплив воно здобуло за часів Середньовіччя. В цей час навіть сильні та мудрі правителі не могли бути незалежними від релігії, а особливо від церкви. Її секрет полягав у майстерній здібності трактувати релігію на свій роздум, завдяки чому під релігійним впливом і контролем опинилося майже все населення тогочасних країн. Цей вплив був настільки могутнім, що на будь-кого, хто йшов проти цієї структури, обрушувався шквал невдоволення та осуду зі сторони люду. Не важливо хто ти: звичайний селянин, який втомився від свавілля церкви чи король, який через свою гордість не бажає коритися дідусю-понтифіку в модній тіарі – всі опинялися в зоні ризику. За часи Середньовіччя церква встановила своєрідну монополію, яка, на мою думку, й спричинила розкол цієї структури. “Нерівність” вірян в очах церкви, розшарування їх за майновим цензом поступово привели до масових невдоволень і відокремлення громад від церкви, що дало поштовх до появи нового напряму у християнстві – протестантизму. Протестантизм — один із найпоширеніших напрямів у християнстві, що відокремився від католицизму в період Реформації у 16 столітті в результаті проповідей Мартіна Лютера, Ульріха Цвінглі й Жана Кальвіна. Протестанти, обґрунтовано відмовляючись від певних помилок католиків, не уникли крайнощів і перегинів. Відмовляючись від будь-якого ієрархічного авторитету, вони різко засуджували безмежну владу Римського папи. Центральний догмат протестантської етики, на противагу католицизму, який відкидає зневагу мирської моральності з висот чернечої аскези, пропонує виконання мирських обов'язків оскільки вони визначають для кожної людини її місце у житті. Тим самим обов'язок стає його покликанням, тобто закладається рівність всіх професій перед Богом.

М. Вебер у своїй книзі "Протестантська етика і дух капіталізму" порівнює здібності представників капіталістичного світу, які дотримуються різних християнських конфесій (католики й протестанти). В ході аналізу статистичних даних, що показують розподіл протестантів і католиків в різних соціальних шарах, виявляється, що серед католиків переважають люди з гуманітарною освітою, а серед протестантів, які готуються, на думку Вебера, до "буржуазного" способу життя, більше людей з технічною освітою. Швидше можна вважати встановленим, що протестанти як панівні, так і в якості підлеглого шару населення, як і в якості більшості, так і в якості меншості виявляють специфічний нахил до раціоналізму, якого у католиків не було і немає ні в тому, ні в іншому положенні. Причину такої різниці у поведінці слід шукати насамперед у внутрішній специфіці віросповідання, а не тільки в зовнішньому історико-політичному становищі. Вебер вважає що саме раціоналізм визначає ставлення людини до природи, відносини між людьми, причому існує пряма залежність між розвитком техніки й науки та зростанням панування раціоналізму. Існують релігійні напрями, які цілеспрямовано стримують розвиток заради особистої користі, а є такі, що навпаки – намагаються пришвидшити його. Аналізуючи психологію і світогляд протестантів, можна прийти до висновку, що духовні джерела державотворення лежать у протестантській вірі, яка є більш лояльною до християнина і не обмежує його.

У підсумку можна сказати про те, що саме розкол християнської церкви послужив плацдармом для такого бурхливого розвитку державництва, яке отримала в протестантизмі моральне і релігійне підґрунтя свого існування, яка так вдало виникла в період Великих географічних відкриттів і стала початком нової державотворчої епохи.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас