Ім'я файлу: Заняття №3.docx
Розширення: docx
Розмір: 575кб.
Дата: 24.05.2023
скачати
Пов'язані файли:
Заняття №1.docx
Заняття №2.docx
Заняття №4.docx
Заняття №5.docx
Заняття №6.docx
Заняття №7.docx
Заняття №8.docx
Заняття №9.docx
Заняття №10.docx
Заняття №11.docx
Заняття №12.docx
Заняття №13.docx
Заняття №14.docx

Заняття №3

Поняття норми в ортодонтії. Ортогнатичний прикус, його характеристика. Ключі оклюзії за Е.Енглем і Ф.Л. Ендрюсом. Фізіологічні види прикусу. Періоди становлення висоти прикусу. Завершальні площині по L.J. Boume A.M. Shwarz


  1. Замалюйте зубні ознаки фізіологічних видів прикусу: прямий прикус, ортогнатичний прикус, опістогнатія, зубоальвеолярна протрузія.

  • А - ортогнатія

  • Б - прямий

  • В - фізіологічна біпрогнатія

  • Г - опістогнатія


  1. Запишіть ознаки ортогнатичного прикусу.
Ортогнатичний прикус

ознаки, які

стосуються

окремих зубів

ознаки, що

відносяться до

зубних рядів

ознаки змикання передніх зубів

Середні лінії, які проходять між центральними різцями

верхньої та нижньої щелеп, лежать в одній сагітальній

площині і є продовженням одна одної.

Верхні різці перекривають нижні на 1/3 висоти

коронки.

Нижні різці своїми ріжучими краями контактують із

зубним горбиком на піднебінній поверхні верхніх різців.

Верхня зубна дуга має форму напівеліпса, нижня – форму параболи.

На верхній щелепі зубна дуга більша, ніж альвеолярна, альвеолярна

більша, ніж базальна. На нижній щелепі – зубна дуга менша, ніж альвеолярна, а остання менша ніж базальна. Тому верхній зубний ряд

перекриває нижній, а за повної відсутності зубів, навіть за незначного ступеня атрофії альвеолярних відростків, верхня щелепа менша, ніж

нижня.

Кожний зуб, як правило, змикається з двома антагоністами за

винятком верхніх третіх молярів та нижніх центральних різців.

Зуби кожного зубного ряду прилягають один до одного,

торкаючись контактними пунктами розташованими на апроксимальних

поверхнях.

Висота коронок зубів поступово зменшується, починаючи від

центральних різців і закінчуючи молярами (за винятком ікла).

Верхні зуби розташовані з нахилом коронок назовні і коренями

всередину; а нижні, навпаки, нахилені коронками орально, а коренями

зовні.

вертикальна

площина

сагітальна

площина

трансверзальна

площина

Вертикальна площина проходить паралельно площині

лоба зверху вниз і характеризує наявність різцевого

контакту, глибину його перекриття (нормальне,

глибоке) або відсутність різцевого контакту. В ортогнатичному прикусі перекриття різцями в. щелепи різців н. щелепи складає 1/3 висоти коронки нижнього різця.

Різці мають щільний контакт по сагіталі або сагітальна щілина не перевищує 2 мм; рвучий горб

верхнього ікла проектується між нижнім іклом і першим

премоляром (постійний прикус) або між іклом і першим

тимчасовим моляром (тимчасовий та змінний прикус); передній

щічний горбок верхнього постійного моляра розташований у

міжгорбиковій борозенці між переднім і заднім горбиками

нижнього першого постійного моляра.

У цій площині визначають бокові зміщення

нижньої щелепи. Орієнтирами описання прикусу є

співвідношення щічних горбиків верхніх і нижніх

жувальних зубів. В ортогнатичному прикусі верхня зубна

дуга більша, ніж нижня на величину щічного горбика.
  1. Замалюйте 6 ключів правильної оклюзії по Ендрюсу.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас