Ім'я файлу: КР мова.docx
Розширення: docx
Розмір: 50кб.
Дата: 16.11.2020
скачати

Інструкція до виконання роботи

  1. Початок виконання – це час отримання роботи через електронну пошту + 5 хвилин, приклад запису: 9год. 10 хвил. + 5 хвил.

  2. Закінчення виконання – це час отримання надсилання роботи + 5 хвил.

  3. На виконання роботи відведено – до 60 хвилин.

  4. Ваш колір виконання роботи (вставляти букви, робити правки тощо) – синій або зелений.

  5. Опрацювати треба кожен тест: вставити ВСІ букви і знаки, виправити ВСІ помилки, прибрати скісні риски й дужки, ПОЯСНИТИ СВІЙ ВИБІР ПРАВИЛОМ тощо.

  6. Унизу під тестом можна писати коментар.

  7. Завдання на встановлення відповідності коментувати не треба.


Прізвище , ім’я Білодід Максим

Група А-21

Початок виконння (години, хвилини) 11год. 10 хвил.

Закінчення виконання виконання (години, хвилини) 12 год. 12 хвил.
Варіант
Завдання 1–23 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді.
1.Велику літеру вжито правильно в усіх словосполученнях рядка

+А. …новітні наполеони, князь Данило Галицький, Шевченківська кімната

Б. …Міністр освіти і науки України, Президент України, Національний авіаційний університет

В. … Шекспірівський сонет, Франкове «Зів’яле листя», франківськиї стиль.

Г. …Львівський національний університет, Дарницький районна адміністрація, Святе Письмо..
2. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А. Мальовничий, зйомка, астрахан…ський, ізмаїльський.

+Б. Давньокиївський, чотирьох, внученьці, різьбяр.

В. Ін…ший, крайовий, Об…, верф…

Г. Сьорбати, серйозний, багатьом, ремін…чик.
3. Закінчення має іменник у рядку

А. Станції київського метро

+Б. Майстри поетичного кіна

В. Звернутися до туристичного бюро

Г. Гудзики до нового пальто
4. Вставне слово є в реченні (розділові знаки пропущено)

А. Я навіть не уявляю скільки є мов на світі.

Б. Злива тривала майже годину.

+В. Така прекрасна була та пісня ,що ,здавалось, і листочки на тополі перестали шелестіти.

Г. Варто все ж таки замислитись над змістом деяких слів.
5. Прикладка відокремлюється за допомогою тире в реченні (розділові знаки пропущено):

А.Країна озер інакше Волинь лежала перед нами до обрію.

Б.Синоніми тобто слова близькі за значенням використовують не лише в художніх творах.

В.Грали два спектаклі один білоруський другий український.

Г.Вірний син поневоленої України Шевченко став виразником дум і сподівань народних.
6. Граматичну помилку допущено в реченні:

+А.Летять в село лелеки напівсонні, ліниво й важко махаючи крильми.

Б.Теплий вітер цілує каштани, колихаючи віти смутні.

В.Треба зранку до праці ставати, зневажаючи втому і лінь.

Г.Побачивши картини Катерини Білокур, мене охопило зачарування.
Прочитайте текст і виконайте завдання 1 – 7.
(1) У центрі Києва, на Софійському майдані понад дев’ять сторіч височить пам’ятка давньо-руського мистецтва – славетний Софійський собор. (2) Софія Київська… (3) Чудове творіння народного генія, свідок високої культури й героїчного минулого. (4) Важко уявити, скільки подій відбувалося в цих стінах, скільки людей побувало під її … зі своїми радощами, сподіванками та горем. (5) Собор був свідком блискучих злетів і поразок, гіркоти міжкнязівських усобиць. (6) Його мозаїчну підлогу топтали копита монгольських коней, а жадібні руки загарбників тяглися до блискучих золотих прикрас. (7) Так багато могли б розповісти ці давні ... .


7. Орфографічну помилку допущено в слові

А давньо-руського давньоруського
Б міжкнязівських
В монгольських
Г прикрас

+
8. Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А першому
Б третьому +
В п’ятому
Г шостому


9.Доречним завершенням останнього речення наведено в рядку

А люди
Б стіни +
В собори
Г картини
10Складним реченням з підрядною з’ясувальною частиною є

А перше
Б третє
В четверте +
Г шостому

Завдання 11–23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді.
11.Через дефіс пишуться всі слова у рядку

А. По-нашому, внічию, ледве-ледве, сяк-так

Б.Зрештою, врешті-решт, хтозна-куди, вряди-годи

В. Нога в ногу, до вподоби, без угаву, наяву

Г.По двоє, по-друге, все одно, по-сучасному

+Д. Мало-помалу, віч-на-віч, десь-інколи, по-латині
12.Префікс пре- треба писати в усіх словах у рядку

А.Пресвітлий, прихильний, примружений, пресолодкий.

Б.Презирство, пре давній, при близний, приземлення.

+В.Премужній, препишний, презлий, премилий.

Г.Премолодий, прибережний, пристаркуватий, пресумний.

Д. Преосвященство, прикраса, прибілений, прилеглий.
13.Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах у рядку

А.Перс…ні, піз..ній, гігантський, безсовіс..ний.

Б.Зап'ястний, зліс..ний, захис..ник, буревіс..ник.

В.Буревіс…ник, кістлявий, бороз..на, улес..ливий.

+Г.Безвиїз..ний, пристрас..ний, чес..но, піз..но.

Д. Доблес..ний, невіс..ці, президен..ський, блис..нути.

14.Разом треба писати всі слова у рядку

+А.Далекосхідний, червоногарячий, вельмишановний.

Б.Народно/поетичний, пів/огірка, літературно/художній.

В.Пів/вікна, темно/синій, східно/слов'янський.

Г.Військово/інженерний, високо/кваліфікований, свіжо/зрубаний.

Д. Психолого/педагогічний, світло/зелений, тьмяно/сірий.

15. Усі розділові знаки поставлено правильно в рядку

А. Хлопець був ні риба, ні м’ясо.

Б. Той, хто не знає рідної материнської мови або цурається її сам засуджує себе на злиденність душі. (І.Цюпа).

В. Слово для Лесі Українки це „гострий, безжалісний меч, той, що здійма вражі голови з плеч...” (П.Тичина).

Г.Уже горіли мохнатими і червоними, як жар, шапками будяки, дихаючи, солодким медвяним душком ( за Г.Тютюнником).

+Д. І хочеться бути дужим, і хочеться так любить, щоб навіть каміння байдуже захотіло ожити і жить! (В.Симоненко).

16. Фразеологічний зворот, який є антонімом до слова мало, вжито в реченні

А. І бійці аж за живіт бралися, розважаючись кумедною їздою.

Б.Вистачить мені й заруби, що гріє у хвіст і в гриву.

В. Батько сушить собі голову, щоб вони мали вдосталь хліба...

+Г.А роботи по самі вуха: треба обід готувати та видавати...

Д. Не сиди склавши руки.
17. Літеру и треба писати в усіх словах рядка

А. Криниця, кришити, козеня, клекотіти.

+Б. Бриніти, тривати, блищати, кривавий.

В. Дрижати, кишеня, широкий, малесенький.

Г. Гриміти, минулий, величезний, левада

Д. Вінегрет, стирати, вариво.
18. Усі слова написані правильно в рядку

А. Викладацький, молотьба, вохкість, свідотство

+Б. Карпатський, дорожчати, робітництво, тюркський

В. Криворізький, об’їжджати, французський, соняшник

Г. Інтелігентський, сонячний, надхнення, меккський

Д. Агенство, кременчукський, солдацький, грецький.
19. Через дефіс пишуться всі слова в рядку

А Пліч-о-пліч, з давніх-давен, день у день, по-латині

+Б.Десь-інде, коли-не-коли, без кінця-краю, де-небудь

В.Віч/на/віч, по/простому, сам/на/сам, хтозна/коли

Г.Ледве/ледве, по/праву, по/друге, як/не/як, раз/у/раз

Д. Рік/у/рік, де/інде, по/батькові, по/під.
20.. Граматичну помилку допущено в реченні

А Прочитавши статтю, дівчина глибоко задумалася.

+Б. Ми знайшли зошит Петренка, що лежав на столі.

В. Зустрінемося завтра о пів на десяту.

Г. Рішення прийнято відповідно до наказу директора.

Д. Читаючи та переписуючи текст, треба дотримуватися певних правил.

21. Виражена одиничним дієприслівником обставина НЕ відокремлюється в реченні

А.Згуртувавшись (?) досягнемо свого.

+Б.Краще вмерти (?) стоячи, як жити на колінах.

В.Попрацювавши (?) можна й відпочити.

Г.Спотикаючись (?) вчаться вище ноги піднімати.

Д. Стоячи (?) роблять цю вправу.


22.Складений дієслівний присудок вжито в реченні

А Поговорили на раді та й розійшлись, забули.
Б Батько пішов косити траву.
В Давнє золото було розміняно на мідяки дрібних, а інколи й приватних починань.
Г Турки рідко користались із рушниць.

Д На Січ почали вчащати посли від турка.


23.Правил чергування ій дотримано в рядку

А вчений і винахідник, троянди і виноград
Б сидіти і мріяти, читати й перечитувати
В сміх і сльози, цікаво і весело
Г купив і подарував, радощі й печалі +
Д спеції і консерви, читати і переказуватиЗавдання 24 -28 передбачають визначення відповідностей.

До кожного рядка, позначеного великою літерою українського алфавіту, доберіть відповідник, позначений цифрою(навпроти літери поставте відповідну цифру). Кожна правильно встановлена відповідність оцінюються одним балом

( максимальна кількість балів за одне завдання - три).


24.Установіть відповідність між словами і групами, до яких вони належать

1 діалектизм
2 архаїзм
3 історизм
4 професіоналізм

А інтерфейс
Б кунтуш
В перст
Г ровер
Д велосипед
1 –

2 –

3 –

4 -25.Установіть відповідність між відокремленим членом речення та прикладом

1 обставина
2 додаток
3 означення
4 прикладка

А В історії кожного народу є такі пам’ятні, прив’язані

до певних географічних місць події, є такі визначні дати, які навічно вкарбовано в народну душу.

Б Через них, через ті місця, події, дати, як через

магічні кристали, висвічується нащадкам сива давнина, пізнається ними власна далека й близька історія.

В Наші предки ревно дбали, щоб їхньому роду не було

переводу, і співали, прославляючи свою працю.

Г Він держався в кам’яній печері поміж горами, над

Дніпром, і ніхто про те не знає, окрім купки вірних козаків.

Д Довго тут ніхто не поселявся, а родючі нивки

заросли терном.


1 –

2-

3 –

4 -

26.Установіть відповідність

Тип

1 складносурядне
2 складнопідрядне
3 безсполучникове
4 просте

Речення

А Зненацька Лукаш озирнувся і враз побачив

батька.

Б Лукаш злякано притиснув до грудей скрипку,

але батько стояв нерухомо.

В Пізно вночі мати пішла шукати сина й

чоловіка, вона знайшла їх обох на городі.

Г За кілька днів до свят прибували замовлені

батьком пакуночки ялинкових прикрас, які доручалося нам розпаковувати.

Д Глянь: розкривається назустріч сонцю й

грозам руками пружними запліднений чорнозем, який парує життям.
1 –

2 –

3 –

4 –27.Установіть відповідність між реченням та їхнім типом

1 Тихим кроком далі зайдеш.
2 А тим часом весніє, весніє.
3 Завтра зранку вийду до криниці,

непочатої води нап’юсь...

4 Чуєте, як у селі співають?

А безособове
Б означено-особове
В неозначено-особове
Г узагальнено-особове
Д двоскладне
1 –

2-

3 –

4 –

28.Визначте, якою частиною мови є виділені цифрами слова в реченні (цифра позначає

наступне слово)
А (1)вдалині, (2)згубившись у полях, петляючи і тонучи в тополях, на Білу Церкву пролягає шлях, (3)рахманний і (4)освітлений при зорях.

А іменник
Б прикметник
В займенник
Г дієприкметник (як форма дієслова)
Д дієприслівник (як форма дієслова)
E прислівник
1

2 –

3 –

4 -


скачати

© Усі права захищені
написати до нас