Ім'я файлу: Вступ.docx
Розширення: docx
Розмір: 37кб.
Дата: 28.10.2021
скачати
Пов'язані файли:
Олімпійський спорт в Україні.docx
Характеристика видів спорту для осіб з інвалідністю.docx
Система олімпійської підготовки в Україні.docx
Науково-методичне забезпечення олімпійської підготовки.docx

Вступ

Питання розвитку та становлення СУЧАСНИХ молодіжних ОРГАНІЗАЦІЙ в Україні, проблеми та Механізми їх участия у політичних процесах країни є й достатньо актуальними в наш годину. Розвиток українського Суспільства много в чому поклади від того, наскільки ефективного молодь реалізує свои права для захисту ВЛАСНА інтересів. Законодавство, спрямованих на регулювання ДІЯЛЬНОСТІ молодіжніх ОРГАНІЗАЦІЙ, на сегодня НЕ є бездоганно, но Важлива є ті что, воно закріплює практично всі демократичні принципи та Механізми для їхньої статутної ДІЯЛЬНОСТІ. Спеціфіка Функціонування молодіжніх ОРГАНІЗАЦІЙ особливо в останні десятиліття пов язана передусім Із процесами становлення громадянського суспільства, євроатлантичної інтеграції України, а такоже з Поширеними Закордоний грантів та молодіжніх ініціатів на территории Нашої держави. Проста прісутність молодої людини у державних заходах СОЦІАЛЬНОГО значення не всегда означає ее добровільну та свідому доля в них. Аджея вон винна мати певні повноваження, право прійматі решение та нести відповідальність, абі брати доля у різноманітніх процесах Свідомо ї Добровільно.

Державна молодіжна політика покликає Сприяти самоорганізації та самореалізації молоді, соціальній інтеграції молодих людей, розвитку їх творчого потенціалу, запровадження ініціатив у різніх Сфера діяльності, залучених до процесів Реформування українського Суспільства та економіки, формуваня ее відповідальності за сьогодення та майбутнє, включених молодих людей до участі в процесах Прийняття РІШЕНЬ на всех рівнях державно-громадського управління, забезпечення прозорості виконавчих процедур та рівніх можливіть. Молоді люди є тією Частинами населення, яка найбільш схільна до навчання, до освоювання НОВИХ технологий, смороду соціально є найбільш мобільнімі.

Саме молодь є найважлівішім ресурсом, что Забезпечує процеси сталого розвитку. Ситуація, яка ніні склалось в стране, показує, что держава, Політичні партії, громадськість у цілому мают докласті максимум зусіль для спрямування суспільної свідомості в русло необхідності розбудови громадянського суспільства. Роботу необходимо Проводити, звічайна ж, з усіма верств населення. Проти найбільшої уваги заслуговує молоде поколение, від которого значний мірою поклади як сучасне, так и майбутнє країни.
1. Молодіжні Громадські організації

согласно з Законом України «Про молодіжні та дитячі Громадські організації» молодіжні Громадські організації - це про єднання громадян ВІКОМ від 14 до 28 років, метою якіх є Здійснення ДІЯЛЬНОСТІ, спрямованої на удовольствие та захист своих закон СОЦІАЛЬНИХ, економічних, творчих, духовних та других спільніх інтересів.

Невід ємною ськладової будь-которого демократичного Суспільства є різноманітні про єднання громадян, їх соціально-політичне призначення Полягає самперед у тому, что смороду допомагають людям у розв'язанні проблем повсякдення життя, відкрівають шірокі возможности для Виявлення Суспільно-Політичної ініціативи, Здійснення функцій самоврядування.

Громадські организации - це об'єднання громадян, что вінікають за їх ініціатівою для реализации Довгострокова цілей, мают свой статут и характеризуються чіткою структурою [1].

У демократичному суспільстві молодіжна політика реалізується через молодіжний рух, Який пронізує політічну систему на всех рівнях: всеукраїнському, регіональному, місцевому.

Дослідження свідчать про том, что Молодіжне середовище - це не просто соціальне явіще, воно, як мінімум, складається з організованої про єднаної та неформально самоорганізованої молоді, «Молодіжної субкультури», Які взаємно доповнюються [2, c. 363].

Про єднуючісь у Громадські организации та Рухи, молодь удосконалює міжособістісні стосунки, отрімує значний более можливіть для удовольствие ВЛАСНА потреб та інтересів, Виступає формуючім Чинник становлення та розвитку Суспільства.

Молодіжні Громадські организации є формою віяву соціально-Політичної актівності молодого поколение, одним з найефектівнішіх Шляхів взаємодії Із суспільством, державою, міжнароднім СЕРЕДОВИЩА.

ознакой молодіжніх Громадському ОРГАНІЗАЦІЙ:

? Офіційно оформлення членства (причому у різніх формах: видача членськіх значків);

? доля членів про єднання у створенні его матеріальної бази у того чіслі путем СПЛАТ ВСТУПНИХ и членськіх внесків;

? доля у самоуправлінні про єднання (тобто доля у загально зборах организации, буті членом секретаріату, або членом виконавчих ОРГАНІВ - правления);

? обов язкова наявність статуту про єднання, Інколи можливо програми чі Іншого програмного документу.

Процес Створення і становлення молодіжніх Громадському ОРГАНІЗАЦІЙ різноманітній, проти ВІН в цілому має Чотири основних Стадії. Отже, Стадії создания молодіжніх ОРГАНІЗАЦІЙ є такими:

? номінальна стадія молоді люди лишь про єднуються в організацію, причому цею процес є стіхійнім, а того зв язки между ними є й достатньо слабкі;

? стадія формирование, коли формуються зв язки между членами организации а такоже розвіваються внутрішні структури;

? консолідуюча стадія характерізується чіткім визначенням лідерів, формуваня активу, розподіленням функцій та обов язків;

? Заключний стадія пов язана Із Завершальний оформленням организации, Коли вже прійняті основні документи - програми та статут.

Молодіжна громадська організація Виконує следующие Функції:

? організаційну, вона пов язана як Із процесом про єднування молоді на Основі спільніх інтересів в організацію так Із Навчання молодих людей жити в колектіві, звіряючі свои Захоплення з інтересами других людей даного колективу;

? виховна - тобто організація виховує, вчитува як хорошого так и поганому того что відбувається великий Вплив людини на людину;

? комунікатівна функція пов язана Із безпосереднім спілкуванням людей цієї организации между собою - це збагачує особистість навиками спілкування в колектіві, окремій групі, мікрогрупі;

? господарська функція Полягає в участия молоді у вірішенні як ВЛАСНА так и загальнодержавних завдань [3, c. 106-107].

Український вчений В. Кулік, узагальнюючі, Визначи следующие види молодіжніхорганізацій:

молодіжні фахові про єднання (Союз аграрной молоді, Всеукраїнська молодіжна громадська органі-зація «Асоціація молодих медіків України»);

организации за інтересами (Рада молодих предпринимателей України, Асоціація КВН України);

національно-культурні молодіжні організації (Всеукраїнська Асоціація Молодих Дослідніків Фольклору, «Молодіжний націоналістичний Конгрес);

студентські організації (Всеукраїнська асоціаціястудентів-політологів, Українська Студент-ська Спілка)

субкультури сучасної молоді («хіппі», «емо», «готи», «панки», ТОЩО) [8, c. 220].

Конкретні результати ДІЯЛЬНОСТІ молодіжніх Громадському ОРГАНІЗАЦІЙ залежався від того Якими механізмамі смороду корістуються для реализации їхньої мети. До найбільш типових механізмів участия молодіжніх ОРГАНІЗАЦІЙ у політічніх процесах є:

- налагодження взаємовігідніх стосунків з органами власти (місцевої та государственной);

создания та Ефективне Функціонування Молодіжної форми місцевого самоврядування (маються на увазі молодіжні муніціпалітеті, ТОЩО), Залучення

представителей молодіжніх ОРГАНІЗАЦІЙ, у роли радніків-консультантів, до ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ власти та спеціальніх комітетів;

обострения уваги ОРГАНІВ власти до існуючіх проблем на всеукраїнському або місцевому рівнях, формирование ВЛАСНА пропозіцій та втілення їх у життя Задля вирішенню Суспільно Важлива харчування;

Внесення змін до законодавства у виде запропонованіх варіантів відповідніх документів;

виконан організаціямі їх статутної ДІЯЛЬНОСТІ, якісний контроль та звітність относительно ВПРОВАДЖЕННЯ державних або місцевіх СОЦІАЛЬНИХ програм;

співпраця молодіжніх ОРГАНІЗАЦІЙ между собою, а такоже з іноземними організаціямі, общество та молодіжнімі структурами Задля обміну позитивним досвідом та налагодження діалогу [4, c. 498].
2. Державна молодіжна політика в Україні

Молодіжна політика в Україні є пріорітетнім безпосередньо ДІЯЛЬНОСТІ держави. Ее засади й принцип сформульовано в Декларації «Про засади государственной Молодіжної політики в Україні» від 15 грудня одна тисяча дев'ятсот дев'яносто дві р., Яка стала основою для Подальшого розвитку государственной Молодіжної політики, базою практичної ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ государственной власти ї місцевого самоврядування.

Державна молодіжна політика ставити за мету создания соціально-економічних, політічніх, організаційніх, правових умів и гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізічного розвитку молоді, реализации ее творчого потенціалу як у ВЛАСНА інтересах, так и в інтересах України [5, c. 173].

Основними Завдання государственной Молодіжної політики є: Вивчення становища молоді, создания необхідніх умів для Зміцнення правових и матеріальніх гарантій относительно Здійснення прав и свобод молодих громадян, ДІЯЛЬНОСТІ молодіжніх ОРГАНІЗАЦІЙ з метою повноцінного СОЦІАЛЬНОГО становлення й розвитку молоді; допомога молодим людям у реализации и самореалізації їх творчих можливости та ініціатів; Широке Залучення юнаків и дівчат до актівної участия в національно-культурному відродженні українського народу, формуванні его свідомості, розвитку традіцій и національно-етнічніх особливую ТОЩО [5, c. 175].

Державна молодіжна політика пошірюється на громадян України ВІКОМ від 15 до 28 років Незалежності від походження, СОЦІАЛЬНОГО ї майнового стану, расової и национальной належності, статі, освіти, ставленого до релігії, роду та характеру зайняти и здійснюється через органі государственной віконавчої власти, встанови, соціальні Інститути та об'єднання молодих громадян.

Отже, Завдання государственной Молодіжної політики относительно молодіжніх Громадському ОРГАНІЗАЦІЙ сформульовано наступна чином:

. создания необхідніх умів для Зміцнення правових та матеріальніх гарантій относительно ДІЯЛЬНОСТІ молодіжніх ОРГАНІЗАЦІЙ для повноцінного СОЦІАЛЬНОГО становлення та розвитку молоді;

. коордінація зусіль усіх ОРГАНІЗАЦІЙ та СОЦІАЛЬНИХ інстітутів, Які Працюють з молоддю [5, c. 176].

Доведено, что на сегодня Україна має Значний позитивний досвід по вопросам реализации государственной Молодіжної політики, Який Забезпечує належні умови розвитку та соціалізації молоді в стране, становлення ее як ??прогресивного класу новой генерації майбутнього українського Суспільства. У тій же година на Основі дослідження процесса реализации Молодіжної політики в Україні віділено певні ее Особливостігри, Які дозволяють проясніті Загальну логіку та напрямки Реформування системи в Майбутнього.

Розглянемо деякі молокдіжні Громадські организации.

МГО «Європейський молодіжний парламент - Україна»

Це міжнародна молодіжна громадська організація, заснован у 2 000 р. як представник Європейського молодіжного парламенту в Україні для Залучення української молоді до ДІЯЛЬНОСТІ однієї з найбільшіх європейськіх платформ для дебатів, міжкультурніх зустрічей, освітньої роботи та обміну ідеямі между молодими європейцямі.

Метою ДІЯЛЬНОСТІ организации є сприяння розширенню світогляду молоді, возможности участия у всеєвропейськіх процесах розвитку демократії та громадянського суспільства в Україні.

Завдання об'єднання охоплюють: сприяння інтеграції України до Європейського Союзу путем виховання української молоді на демократических цінностях та ідеалах, розбудови громадянського суспільства, налагодження СПІВПРАЦІ з Європейськими неурядовімі організаціямі, формирование позитивного іміджу України на міжнародній Арені; розвиток партнерства з міжнароднімі Громадському та міждержавнімі організаціямі; налагодження СПІВПРАЦІ между Українськими молодіжнімі Громадському організаціямі в напрямі Досягнення Цілей тисячоліття, затверджених ООН у вересні 2000 року; формирование конструктивного и прагматичного ставленого молоді до європейської інтеграції України; формирование позитивного іміджу України за кордоном путем адекватного представництва країни во время міжнародніх ЗАХОДІВ. Щороку «ЄМП - Україна» проводити Національну сесію, за результатами якої обірають делегатів, Які представляються Україну на міжнародніх та регіональних сесіях ЄМП у Европе; Регіональні Сесії та Інші проекти для молоді в містах України. За роки ДІЯЛЬНОСТІ організація получила Професійні знання та цінній досвід проведення різноманітніх молодіжніх ЗАХОДІВ: регіональних та міжнародніх сесій, національніх конференцій, тренінгів, семінарів. «ЄМП - Україна» є Головня партнером у проведенні молодіжніх самітів ООН з Досягнення Цілей тисячоліття в Україні, а такоже Головня молодіжнім партнером Представництва Європейської КОМІСІЇ в Україні во время организации святкувань Днів Європи в Киеве та других містах України.

МГО «Українська спілка молодих депутатів»

Створена у 1999р. и об'єднує молодих депутатов місцевіх радий України. До лав спілки як почесні члени належати народні депутати України, Державні діячі.

Метою ДІЯЛЬНОСТІ є формирование дієвого механізму использование творчого потенціалу молоді у значенні прогресивних соціально-економічних та адміністративно-політічніх реформ у державі, розвитку місцевого самоврядування для прискореного формирование громадянського суспільства в Україні.

Серед основних Завдання спілки - Підвищення ПРОФЕСІЙНОГО уровня молодих депутатов місцевіх радий; сприяння у створенні ефектівної законодавчої бази государственной Молодіжної політики, розвитку и структуруванні організованого молодіжного руху в Україні.

Основні проекти: «Школа молодого депутата», конференція «Молодь і держава», інтернет-газета «Молодіжна Правда», Міжнародний форум молодих депутатов.

Діяльність ОРГАНІЗАЦІЙ громадсько-політічного спрямування уможлівлює активну участь молоді в жітті країни, дает змогу стати не лишь про єктом, а й дієвім суб єктом государственной Молодіжної політики [11].
3. Фактори впливу на політичну активність молоді

На Залучення молоді до участі в ДІЯЛЬНОСТІ політічніх партій в Україні негативно впліває тієї факт, что молоді люди зокрема, як и населення загаль, Певнев мірою «Втом» від політики. Соціально-політичні настрої молоді містять ознакой Розчарування, відсутності віри в том, что своими силами можна Сменить життя на краще. Ця ситуация - результат взаємовідносін между молоддю та державою, молоддю та політічнімі партіями, молоддю та органами государственной власти, что залишились Українському суспільству в спадок від КОЛІШНИЙ СРСР.

Участь молоді в ДІЯЛЬНОСТІ політічніх партій та Громадському ОРГАНІЗАЦІЙ напряму поклади від ее Політичної актівності. До про єктівніх факторів, что віховують Активність молоді, можна Віднести:

- розвинутості громадянське суспільство,

- стабільну соціально-економічну сітуацію в стране,

- Високі стандарти СОЦІАЛЬНОГО забезпечення, гараздо?? професійній и сімейно-побутовій сфере.

Серед суб єктівніх факторів істотну роль відіграє:

- світогляд молоді,

- ее виховання, Моральні якості,

- культурна парадигма,

- освіта [9, c. 176].

У сучасній Україні молодіжні организации є однією Із форм реализации самоврядування та індікатором демократічності Політичної системи, яка на сьогодні, щє не є усталеною. Подалі процесса Залучення даних інституцій до Вироблення государственной политики заважає ряд проблем среди якіх найбільш деструктивні є:

- Слабко матеріальна база, Постійна фінансова скрутили;

- нерозвінені організаційні структури на місцях;

- шлюб підготовленіх кадрів для роботи з молоддю;

- поступове наростания процесів бюрократізації;

- велика залежність від фінансування, что Надходить у форме государственной допомоги, что очень часто виробляти до зниженя актівності;

- использование потенціалу молоді у вірішенні молодіжніх, загальнодержавних проблем відбувається Неповне мірою.

Незважаючі на всі Перешкода, молодіжні организации за ПІДТРИМКИ ОРГАНІВ центральної та місцевої власти організаційно зміцнюються, розширюють, перетворюючісь у невід ємну ськладової структур самоорганізації українського Суспільства [7, c. 229]
4. Сучасний студентський рух в Україні

Членство в студентських Громадському організаціях стімулює Активність Студентської молоді у суспільному жітті, спріяє формуваня лідерськіх якости, дает змогу реалізуваті собі як обдаровань и талановитих особистість. Студентські организации, відстоюючі Захоплення студентство, зокрема относительно соціально-правового захисту, налагодження взаємодії з адміністрацією ВНЗ та органами государственной власти, спріяють оптімізації навчально-виховного процесу, розв'язанню різноманітніх проблем студентов, формуваня віваженої государственной Молодіжної політики.

Для реализации своих нестатутна цілей студентські организации активно співпрацюють з Міністерством освіти и науки, молоді та спорту України, іншімі органами государственной власти, молодіжнімі та міжнароднімі Громадському організаціямі.

Щороку студентські организации реалізують різноманітні програми, спрямовані на розвиток Студентського самоврядування, забезпечення нешкідлівіх умів життя, навчання та оздоровлення студентов, Підвищення їхньої Громадської, культурологічної та Наукової актівності. Серед форм роботи переважають організування и проведення конференцій, форумів. круглих столів, семінарів, конкурсів, акцій протесту, навчально-відпочинкових та оздоровчих таборів. Останнімі рокамі організованій студентський рух в Україні актівізувався: проведення акцій, зустрічей Із ПРЕДСТАВНИК адміністрації ВНЗ та ОРГАНІВ государственной власти, создания різноманітніх студентських про єднань. У сучасности Студентський Русі функціонують кілька тіпів про єднань:

профсоюза. їх першочерговімі Завдання є розв'язання СОЦІАЛЬНИХ проблем студентство, захист інтересів молодих людей перед державою та адміністрацією ВНЗ (Перша українська студентська профспілка ПОСТУП, профспілка студентов «Пряма дія», Асоціація студентських профспілковіх ОРГАНІЗАЦІЙ України);

органі Студентського самоврядування. Створюються и функціонують з метою забезпечення виконан студентами своих обов'язків і захист їхніх прав, сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формуваня в него навічок майбутнього організатора, керівника. Віщим органом Студентського самоврядування є Загальні збори (конференція). Виконавчий орган Студентського самоврядування может мати різноманітні форми: студентська спілка, сенат, парламент, старостат, студентська навчальна (наукова) частина, студентський деканат, рада ТОЩО;

фахові студентські организации та об'єднання за інтересами. Организации такого типу пошірені в межах ОКРЕМЕ ВНЗ та факультетів (например, асоціації студентів-юристів, історичні студентські товариства ТОЩО);

Громадські студентські организации. Цей тип об'єднань репрезентує самперед громадсько-політічну ініціатіву студентство та обстоює его права [6, c. 224].

Українська асоціація Студентського самоврядування (УАСС) - незалежний та демократичний національний студентський союз України, Який на добровільніх засідках об'єднує органи самоврядування студентів и аспірантів, студентські Громадські организации, студентські клуби та наукові товариства, что діють у Вищих Навчальних закладах України, а такоже ОКРЕМЕ активних студентов з метою захисту прав та представництва інтересів української Студентської громади на національному й міжнародному рівнях.

УАСС є спадкоємцем Української асоціації розвитку Студентського самоврядування (УАРСС), что булу засновано 1 999 року та зареєстровано УАСС Міністерством Юстиції України 26 вересня 2003 року як всеукраїнську молодіжну Громадську організацію. Діяльність УАСС охоплює Широке коло харчування, Які становляит Інтерес для студентство, зокрема якість освіти, умови життя у гуртожитках, правову підтрімку та оздоровлення студентов, інформування студентов про міжнародні програми академічніх обмінів та возможности неформальної освіти в Україні й закордоном, доля студентов и аспірантів в ДІЯЛЬНОСТІ колегіальніх ОРГАНІВ управління вузами ТОЩО [10].

Спілка ініціатівної молоді «СІМ»

Створена у 2005 году. Головна ідея СІМ: создать простір для реализации проектов молодими людьми, тім самим впліваті на життя країни. Наші цілі: підрімка та реалізація молодіжніх ініціатів, розвиток молоді як, лідера и особистості, розбудова Молодіжної спільноті.

Сьогодні «СІМ» - найпотужніше громадянське Молодіжне кому ЮНІТІ в Україні. Серед СІМівців - депутати міськіх радий, молоді бізнесмени, молоді працівники корпорацій, бізнес-тренери, педагоги, Громадські діячі, Керівники ОРГАНІВ Студентського самоврядування та про єднань ОРГАНІВ Студентського самоврядування [13].

Молодіжна громадська організація «Європейська молодь України» Утворілоая 22 січня 2007 року, в День Соборності України внаслідок Обговорення СУЧАСНИХ тенденцій розвитку та ДІЯЛЬНОСТІ молодіжніх рухів в Україні, ініціатівна група у складі Свириденко Дениса, Решетняка Олексія, Омельченка Маріні, Донець Анни, Іляшенка Віталія, Денисенка Артура, Ніколенка Романа, Рябоненко Аллі, Слободяна Фелікса, Петращук Марії вірішілі утворіті нову ліберальну проєвропейську молодіжну Громадську організацію.

Установчо конференцію МГО «Європейська молодь України» Було проведено 1 березня 2007 року, де Було Затверджено статут та звертаючись Нові керівні посади организации.

Зареєстрована організація в Головному управлінні Юстиції м. Києва 5 червня 2007 року за №0043-2007 Г.О та перереєстрована у Міністерстві Юстиції України у Всеукраїнську організацію [12]. Студенти і діти по всій Україні мітінгують за євроінтеграцію. На Майдан Незалежності у Києві Прийшли студентів столичних вузів, Які мітінгувалі в парку ім. Шевченка. Студенти, Які зібраліся на Майдані Незалежності скандують «Разом - сила!». В руках смороду трімають прапори України та Євросоюзу. Символіка партій и ОРГАНІЗАЦІЙ були відсутні. Віступаючі ПРЕДСТАВНИК студентство заявили, что оголосілі страйк до 29 листопада и звертають до президента Віктора Януковича з Вимогами віконаті всі умови для Підписання угідь про асоціацію з ЄС. 21 листопада Кабінет міністрів на своєму засіданні прийнять Розпорядження прізупініті процес підготовкі України до Підписання угідь про асоціацію з Євросоюзом. Та це прізвело до Посилення Обурення протестувальників студентов. Тому в Засоба масової информации повідомляється про том, что около 15 тисяч студентов, Які представляються 12 УНІВЕРСИТЕТІВ, вірушілі з Майдану на Банкову, аби Передат Звернення до президента Віктора Януковича з Вимогами підпісаті угідь про Асоціацію. Присутні були студенти Києво-Могилянської академії, Национального университета имени Тараса Шевченка та НПУ ім. Драгоманова.
Висновки

Молодіжна політика є одним з ключовими и пріорітетніх направлений ДІЯЛЬНОСТІ будь-якої Демократичної держави, орієнтованої на прогресивний розвиток Суспільства. Вона, самперед, предполагает всебічній розвиток людини в єдності ее свобод, прав и гідності, ґрунтується на засідках громадянського суспільства та демократії, правової держави, міжнаціональної злагоди, а такоже на таких Найвищого цінностях, як духовність, справедливість и добро. Реалізація Молодіжної політики на Сучасне етапі розвитку української держави винна актівніше включать в собі Такі елементи як «молодіжні организации» та «молодіжні рухи», на Які мают Значний Вплив Політичні Структури ї ідеологічні течії та Які характеризуються входженням молоді у «велику політіку», як окремої соціально-демографічної групи З ВЛАСНИМ економічнімі, соціальнімі та політічнімі інтересами. З урахуванням сучасної ситуации в Україні та підходів до роботи з молоддю в європейськіх странах, можна констатуваті, что молодіжна політика в державі має ВІДПОВІДАТИ Наступний Вимоги:

- буті адресуванні усій сукупності молоді та не залежаться від соціально-економічних характеристик тихий чі других ее представителей;

- Забезпечувати вдалий Перехід молодих людей до доросли життя;

- враховуваті інформаційну ськладової, а такоже взаємодію между державою, Громадським сектором та безпосередно з молоддю, як Важливі аспекти Молодіжної політики.

Візначені вимоги відповідають принципам механізмів реализации Молодіжної політики в європейськіх странах, и покладені в основу моделі реализации государственной Молодіжної політики в контексті Європейського Вибори України.

Молодіжна політика є інструментом, что має Забезпечити у комплексі стратегічного розвитку країни геополітічну Конкурентоспроможність Української держави, а такоже розвиток місцевіх громад та Суспільства течение Наступний 10-15 років. Різноманітні дані АНАЛІЗУ та прогнозів середньо - та довгострокову тенденцій визначаються, что найбільш Важлива змінамі майбутнього є Переход до самоорганізації Суспільства. Самоорганізація громадян, їх об єднань та бізнесу, їх Взаємодія - мают стати основою Суспільства майбутнього. Одночасно, традиційна система освіти та виховання молоді, як и державна молодіжна політика та Громадські организации, що не здійснювалі цілеспрямованого виховання Самостійної, відповідальної молоді та ее підготовкі до життя у самоорганізованому суспільстві. З Іншого боці, увесь комплекс проблем та протіріч формує достаточно жорсткий набор вимог до НОВИХ поколінь.

Життя молодої людини у прогнозованіх условиях НЕ буде розвіватіся прямолінійно, як послідовність простих переходів від Загальної освіти до професійної, від освіти до праці, від життя у батьківщини домі до создания власної сім ї. Нові умови потребуватімуть від кожної молодої людини та йо сім ї мобільності, поиска НОВИХ нестандартних варіантів побудова власного життя. Пріорітетнімі мают дива Такі напрямки Молодіжної політики, реалізація котрую надасть молоді возможности для самостійного вирішенню проблем, Які вінікають. Тільки такий ПІДХІД буде Сприяти взаємоув язування Поліпшення якості життя переважної більшості молоді та розвитку країни в цілому.
Список використаної літератури

1. [Електронний ресурс] - Режим доступу: : //finsettings/zakonodavstvo/zakoni/202-zakon-ukrayini.html

2. Молодіжна політика Європейського Союзу: перспективи та шляхи запровадження в Україні/упоряд. В. Дьомкіна, А. Донець, Т. Гладченко.- Донецьк: Донецький молодіж. дебатний центр, 2006. - 106 с.

3. Молодіжна політика: проблеми і перспективи: зб. наук. ін. - Дрогобич: Ред.-вид. від. Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка, 2011. - 498 с.

. Молодь в условиях становлення незалежної України (1991-2011 роки): Щорічна

. Доп. Презедентові України, Верховній раді України, Кабінету міністрів України про становіще молоді в Україні.- К .: М-о осіті и науки, молоді та спорту України, Держ. ін-т сімейн. та молодіж. політики, 2012. - 224 с.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас