Ім'я файлу: file.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 64кб.
Дата: 02.12.2022
скачати

1. За даними про розподіл населення у віці 15-70 років визначте в цілому та у розрізі статті, зробіть висновки:
1) рівень зайнятості населення;
2) рівень безробіття;
3) рівень участі населення у робочій силі (рівень економічної активності) ;
4) коефіцієнт економічного навантаження;
5) рівень залучення населення до трудової діяльності, якщо середня чисельність населення країни становить 42,5 млн осіб.
Групи населення
(15-70 років)
Середньорічна чисельність населення, тис. осіб
Робоча сила (економічно активне населення
17854,4
- працездатного віку
17193,2
- старше працездатного віку
661,2
Зайняті
16156,4
Безробітні
1698,0
Особи, які не входять до
складу
робочої
сили
(економічно
неактивне
населення)
10945,0
2. Чисельність населення регіону становила на початок року 1530 тис осіб, а на кінець року 1570 тис.
Рівень безробіття становив 2,2 % від чисельності населення та 5,5 % від чисельності робочої сили
(економічного активного населення). Частка населення у віці 15-70 років 69 %. Визначте та зробіть висновки:
1) чисельність безробітних, робочої сили (економічно активного населення), зайнятих, осіб, які не входять до складу робочої сили (економічно неактивного населення);
2) рівень участі населення у робочій силі (рівень економічної активності);
3) рівень зайнятості;
4) коефіцієнт економічного навантаження.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас