Ім'я файлу: isput_2016_008 (1).pdf
Розширення: pdf
Розмір: 110кб.
Дата: 11.10.2020
Пов'язані файли:
Білети -Еленктробезпека.pdf
isput_2016_008.pdf

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління Держпраці у Сумській області
12.03.2016 № 92-ОД
Перелік питань для комплексної перевірки знань
з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів
( у вигляді тестів)
1. Які заходи по забезпеченню утримання, експлуатації та обслуговування електроустановок повинен виконати керівник підприємства відповідно до вимог діючих НПАОП?

2. Що зобов’язані робити фахівці служб охорони праці в електроустановках?
3. Хто присвоює I групу з електробезпеки?

4. У якому документі фіксуються результати перевірки знань Правил ПБЕЕС?
5. Хто здійснює оперативне обслуговування електроустановок?

6. Знання якої документації необхідні для допуску до оперативного обслуговування електроустановок?
7. Що зобов’язаний зробити оперативний працівник під час прийняття зміни?

8. Яку групу з електробезпеки повинні мати оперативні працівники, що самостійно обслуговують електроустановки?
9. Хто може самостійно виконувати огляд електроустановок?

10. Яку роботу дозволяється виконувати під час огляду електроустановок?
11. Кому видаються ключі від дверей електроустановок (щитів, зборок і т.д.)?

12. На які категорії поділяються роботи в електроустановках, що стосуються заходів безпеки?
13. Скільки працівників можуть виконувати роботи без зняття напруги на струмоведучих частинах та біля них?
14. Яких вимог безпеки слід дотримуватись під час роботи в електроустановках напругою до

1000 В без зняття напруги на струмоведучих частинах і біля них?
15. Яких вимог безпеки слід дотримуватись під час виконання робіт без зняття напруги на струмоведучих частинах за допомогою ізолюючих засобів захисту?
16. На яку відстань допускається наближення працівника до струмоведучих частин у процесі роботи із застосуванням електрозахисних засобів (ізолюючі штанги та кліщі, електровимірювальні кліщі, покажчики напруги?)

17. Застосування яких драбин заборонено в процесі обслуговування та при ремонті електроустановок?
18. На яку відстань забороняється наближатися до електроустановок потужністю від 6 до 35 кВ у випадку виявлення замикання на землю?
19. Які запобіжники допускається знімати та встановлювати під напругою, під навантаженням в освітлювальних мережах і у вторинних мережах?

20. Чим необхідно користуватись під час зняття чи установки запобіжників під напругою?
21. Чим необхідно користуватися при вмиканні і вимиканні роз’єднувача та вимикача напруги понад 1000 В з ручним приводом?

22. Під час перебування у яких приміщеннях усі працівники зобов’язані користуватися захисними касками?
23. Відповідно до вимог якої документації необхідно виконувати роботи в електроустановках з використанням спеціальних засобів, машин і механізмів?

24. Який поділ робіт існує в електроустановках, щодо їх організації?
25. Якими організаційними заходами досягається безпека робіт в електроустановках?

26. На кого покладається відповідальність за безпеку робіт, що виконуються в електроустановках?
27. Хто має право видавати наряд і розпорядження?

28. За що несе відповідальність керівник робіт?
29. Що контролює наглядач за електротехнічними працівниками?

30. У скількох екземплярах виписується наряд на роботу?
31. У якому випадку необхідно видати наряд ще раз?

32. На який термін видається наряд?


33. Протягом якого терміну зберігаються наряди, роботи по яким закінчені повністю?
34. На кого покладається відповідальність за ведення і цілісність журналу обліку робіт за наряда та розпорядженнями?

35. Хто визначає чисельність бригади та її склад з урахуванням кваліфікації і груп з електробезпеки?
36. У разі роботи за нарядом, з якої кількості працівників повинна складатися бригада?

37. Кому дозволяється змінювати склад бригади?
38. Хто дає дозвіл на здійснення підготовки робочих місць та допуск?

39. Кому дозволяється виконувати підготовку робочих місць?
40. Що повинна зробити особа, допускає до роботи за нарядом чи розпорядженням, після перевірки технічних заходів підготовки робочого місця?

41. З чим повинні бути ознайомлені працівники під час інструктажу, проведеного особою, що дає допуск?
42. Яким чином особа, яка дає допуск, повинна довести до відома бригади, що напруга відсутня?

43. Хто виконує нагляд за бригадою з моменту допуску до робіт в ЕУ?
44. З якою групою електробезпеки члени бригади можуть виходити чи повертатися на робоче місце самостійно?

45.При виконанні якої умови в РУ можна залишатися на робочому місці та продовжувати роботу одному працівнику зі складу бригади?
46.Які міри повинен прийняти керівник робіт (наглядач) у разі потреби відлучитися, якщо на цей час його не може замінити працівник, що видав даний наряд, чи оперативний працівник?

47.Які міри слід застосувати у разі виявлення порушень правил безпеки?
48.Які міри безпеки потрібно прийняти при перерві в роботі протягом дня (на обід, за умовами проведення робіт)?

49.Які міри безпеки потрібно прийняти при перерві в роботі, пов’язаній із закінченням робочого дня?
50.Що повинен зробити керівник робіт (наглядач) перед повторним допуском бригади на робоче місце?
51.Після виконання яких умов може бути проведене пробне вмикання електроустаткування на робочу напругу до повного закінчення роботи?
52.Чи має право оперативний працівник вмикати віддане в ремонт електроустаткування чи вносити в схему зміни, що впливають на проведення робіт, до повернення керівником робіт наряду з оцінкою про повне закінчення робіт?
53.Ким здійснюється переведення бригади на інше робоче місце в ЕУ понад 100 В, що експлуатуються місцевими оперативними працівниками?

54.Ким здійснюється переведення бригади на інше робоче місце в ЕУ до 1000 В?
55.Чи потрібне оформлення переведення бригади на інше робоче місце у всіх електроустановках під час виконання робіт за розпорядженням?

56.Які дії й у якій послідовності необхідно виконувати після повного закінчення робіт в ЕУ?
57.Після виконання яких заходів наряд на роботи в ЕУ може бути закритий?

58.Ким оформлюється закриття наряду на роботи в ЕУ?
59.Які роботи, проведені в ЕУ, можуть виконуватися без оформлення наряду?

60.Протягом якого часу діє розпорядження на проведення робіт в ЕУ?
61.Які дії виконує працівник, що віддав розпорядження на проведення робіт у ЕУ?

62.Чи дозволяється в процесі роботи змінювати склад бригади, що працює за розпорядженням?
63.Кому надається розпорядження на роботу в ЕУ?

64.Які види робіт виконуються за нарядом в ЕУ електростанцій, підстанцій і на КЛ напругою понад 1000 В?
65.Які види робіт виконуються за нарядом в ЕУ напругою до 1000 В?

66.Які види робіт виконуються на ПЛ за нарядом?
67.Які види робіт виконуються на ПЛ за розпорядженням?
68.Чи оформляються в наряді переведення бригади з одного робочого місця на інше при виконанні робіт за одним нарядом на різних ділянках, опорах ПЛ?

69.Чи знімаються встановлені на робочих місцях ПЛ заземлення, у разі перебоїв у роботі зв’язку із закінченням робочого дня?


70. Які заходи повинні бути здійснені щодо струмоведучих частин, що мають потребу в знятті напруги, у разі роботи на них?
71.Яким способом необхідно переконатися в тому, що роз’єднувачі і вимикачі навантаження з ручним керуванням знаходяться у вимкненому положенні або відсутні?
72.Які міри безпеки необхідно вжити в ЕУ напругою понад 1000 В для запобігання помилковому чи самовільному включенню комутаційних апаратів, якими може бути подана напруга до місця роботи?
73.Якими заходами забезпечується захист від помилкового включення комутаційних апаратів в

ЕУ до 1000 В?
74.Яким чином визначається вимкнене положення комутаційних апаратів до 1000 В з недоступними для огляду контактами?

75.Де повинні бути вивішені плакати «Не вмикати! Працюють люди»?
76.Де повинні бути вивішені плакати «Не вмикати! Робота на лінії»?

77.Що може застосовуватися для тимчасової огорожі струмоведучих частин, що залишилися під напругою?
78.Які плакати повинні бути вивішені на сітчастих чи суцільних огорожах територій, сусідніх з місцем роботи та розташованих навпроти?

79.Якими пристроями (приладами) необхідно перевіряти відсутність напруги в ЕУ?
80.Де необхідно проводити перевірку відсутності напруги на вимкненому устаткуванні?

81.У чому полягає перевірка схеми в натурі на ПЛ?
82.Яка кількість працівників повинна виконувати перевірку відсутності напруги на ПЛ?
83.Які додаткові заходи безпеки повинні бути вжиті при підготовці робочих місць для роботи в

ЕУ, конструкція яких така, що установка заземлення небезпечна (КРУ окремих типів, зборка з вертикальним розташуванням фаз)?
84. У яких випадках установка заземлення при роботі на електроустаткуванні не потрібна?

85. Скільки працівників повинні виконувати всі операції по установці та зняттю заземлень в ЕУ до 1000 В?
86.Чи допускається тимчасове зняття заземлень, установлених при підготовці робочого місця?

87.Чи необхідно заземлювати в РУ провід вимкненої фази при по фазному ремонті ПЛ?
88.За якої довжини ділянки ПЛ, на якій працює бригада, допускається установка заземлень із двох сторін цієї ділянки?

89.У яких випадках необхідно заземлювати провід, що підвішується та провід, що заземлюється?
90.У яких випадках необхідно заземлювати блискавко захисний трос?

91.Де встановлюється заземлення перед розривом електричного ланцюга на робочому місці?
92.Чи допускається приєднувати переносне заземлення до арматури чи до металевих елементів опори, що мають металевий зв’язок з арматурою?
93.На яку глибину повинен бути занурений у ґрунт спеціальний заземлювач для приєднання до нього переносного заземлення, при виконанні робіт на дерев’яних опорах ПЛ, що не мають заземлюючих пристроїв?
94.Де встановлюється заземлення на ПЛ напругою до 1000 В, при роботах, виконуваних з опор або з телескопічної вишки без ізолюючої ланки?

95.У якій послідовності виконується заземлення проводів ПЛ при вертикальній і горизонтальній підвісці?
96.Скільки робітників повинні встановлювати переносні заземлення і вмикати заземлюючі ножі на ПЛ?

97.Якій кількості працівників дозволено вимикати заземлюючі ножі?
98. Членам бригади з якою групою електробезпеки дозволяється підійматися на опору?

99.Які з перерахованих дій забороняються здійснювати під час на опорах?
100.При виконанні якої умови дозволяється працювати на вимкненому колі багато колової ПЛ

із розташуванням кіл одне над одним?
101.Якою повинна бути відстань від робітника чи застосовуваних ним інструментів до проводів
ПЛ напругою до 1000 В при проведенні робіт з опори телескопічної вишки без ізолюючої секції чи з іншого механізму для підйому людей?

102.За що необхідно закріплювати стропу запобіжного пояса при роботі па підтримуючій гірлянді ізоляторів?


103.При виконанні яких умов допускається робота під потенціалом проводу?
104.Яку групу електробезпеки повинні мати члени бригади, що мають право на виконання робіт під потенціалом проводу?

105.Що забороняється при роботі з площадки ізолюючого пристрою, що знаходиться під потенціалом проводу?
106.Що необхідно перевірити перед початком роботи на ізолювальних підвісках?
107.Де повинен бути заземлений провід перед початком монтажних робіт на ПЛ (візування, натяжка, перекладка з роликів у затискачі) ?

108.Що забороняється робити після з’єднання площадки телескопічної вишки з проводом?
109.За якої відстані від установленого заземлення дозволяється працювати на проводі?

110.Яку групу електробезпеки повинні мати члени бригади, допущені до робіт на струмоведучих частинах ЕУ під приведеною напругою?
111.Якою може бути довжина ділянки одночасного проведення робіт декількома бригадами при спільному проходженні ПЛ у зоні сильної дії наведеної напруги?
112.Чи повинен встановлюватися окремий базовий заземлювач на кожній ділянці робіт при проходженні ПЛ на ділянці одиночного проходження на території різних підприємств?
113.За якого наближення до заземлювача необхідно застосовувати діелектричне взуття для захисту від крокової напруги після заземлення проводу на місці робіт?
114.Яких заходів безпеки необхідно вжити при роботах в ЕУ під наведеною напругою із застосуванням телескопічних вишок і гідропідйомників?

115.Що заборонено робити під час проведення обходів і оглядів ПЛ?
116.Яких заходів необхідно вжити при виявленні проводу, що лежить на землі, під час обходу
ПЛ?
117.Якими є ознаки протікання по стійках опор струму замикання на землю в результаті ушкодження ізоляції, дотику проводу до опори і т.д.?

118.Що забороняється робити при розчищенні траси ПЛ?
119.На якій відстані від кабелю не допускається виробництво розкопок землерийними машинами, застосування клин-молота чи аналогічних ударних механізмів?
120.Якої товщини повинен залишатися шар ґрунту над кабелем, при виконанні землерийних робіт над кабелями, із застосуванням відбійних молотів для розпушування ґрунту і землерийних машин для його виїмки, а також ломів і кирок?

121.На яку відстань допускається наближення до кабелів джерела тепла в зимовий період для відігрівання ґрунту?
122.Кому дозволяється виконувати прокол кабелю перед його розрізанням?

123.Яких заходів безпеки необхідно дотримуватись при проколі кабелю?
124.Яких заходів безпеки необхідно дотримуватись під час розігрівання кабельної маси для заливання муфт?

125.На якій відстані від брівки траншеї забороняється розміщувати кабелі, порожні барабани, механізми, пристрої та інструмент?
126.При виконанні яких умов, у разі потреби, допускається перекладання кабелю, що знаходиться під напругою?

127.Якій кількості працівників дозволено знаходитися в колодязі, при виконанні в ньому оглядів та робіт?
128.Якій кількості працівників дозволено проводити огляд тунелей?

129.Що потрібно зробити уразі появи газу під час роботи в колодязях?
130.Де дозволяється курити?

131.Що дозволено застосовувати для освітлення робочих місць у колодязях і тунелях?
132.Кому дозволяється записувати показання електролічильників та інших вимірювальних приладів, установлених на щитах керування та в РУ?
133.Хто може робити установку і зняття електричних лічильників та інших вимірювальних приладів, підключених до вимірювальних трансформаторів?

134.Кому дозволяється робити установку і зняття електричних лічильників безпосереднього включення?
135.Коли необхідно вмикати та вимикати приплинно-витяжну вентиляцію в акумуляторних приміщеннях?

136.Як дозволяється переносити посудини з кислотами?


137.Які засоби індивідуального захисту необхідно застосовувати при виконанні робіт з кислотами і лугом?
138. При виконанні яких умов допускається паяти пластини в акумуляторному приміщенні?

139.Що дозволяється під час експлуатації електрофільтрів?
140.Яка повинна бути температура в секції електрофільтрів перед допуском людей до роботи?
141.З яким перерізом необхідно застосовувати гнучкий мідний провідник, для з’єднання стовбура з насадкою з кошиком і рамою автоцистерни?

142.Що забороняється робити при обмиванні ізоляторів?
143.Скільки працівників повинні проводити чистку ізоляції без зняття напруги на струмоведучих частинах та поблизу них?
144.Як часто необхідно перевіряти на спрацьовування електромагнітні розчеплювачі автоматичних вимикачів і теплові розчеплювачі (реле) магнітних пускачів і автоматичних вимикачів, пристрою захисного вимикання?

145.Як часто необхідно перевіряти плавкі вставки?
146.Як часто необхідно вимірювати опір петлі фаза-нуль електроприймачів, що відносяться до

ЕУ напругою до 1000 В з глухо заземленою нейтраллю?
147.У які терміни необхідно перевіряти звукову сигналізацію пристрою постійного контролю

ізоляції та цілісності пробивного запобіжника ЕУ напругою до 1000 В з глухозаземленою нейтраллю?
148.З якою періодичністю повинні піддаватися зовнішньому огляду всі електричні машини, апарати, а також інше електроустаткування у вибухонебезпечних зонах?
149.У які терміни необхідно проводити чистку освітлювальної арматури (скляні ковпаки, рефлектори, металеві частини та ін.) і ламп усіх видів освітлення в приміщеннях зі значними виробничими виділеннями пилу чи волокон?

150.У якому складі повинна бути бригада, що проводить випробування устаткування?
151.Для виконання яких робіт до складу бригади, що проводить випробування, можуть бути включені ремонтні працівники з II групою?
152.Кому дозволяється проводити виміри електровимірювальними кліщами і вимірювальними штангами в установках напругою понад 1000 в

153.Яких заходів безпеки необхідно дотримуватись при виконанні вимірів електровимірювальними кліщами?
154.У яких випадках дозволяється користуватися електровимірювальними кліщами для вимірів на кабелях напругою понад 1000 в?

155.Яким чином працівник може проводити виміри на опорах ПЛ напругою до 1000 В?
156.З якою періодичністю повинен проводитися огляд стану безпеки електроустановок після первинного огляду?

157.Яким документом оформлюються результати огляду стану безпеки електроустановок?
158.Хто входить до складу комісії підприємства, що оформляє акт огляду стану безпеки електроустановок?

Правила експлуатації електрозахисних засобів.
1.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Коли необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту?
2. Чи обов'язково користуватися ЗІЗ на роботах, де це передбачено?

3. Чи можна працівникам прати спецодяг вдома?
4. Чи має право адміністрація підприємства видавати працівнику спецодяг, що вже був у користуванні?
5. Чи зобов'язана адміністрація підприємства видавати спецодяг, спецвзуття та інші ЗІЗ учням
(студентам) на час проходження ними виробничої практики, якщо вони тимчасово виконують роботи за професіями та посадами, для яких такі засоби передбачені?
6. Чи має право адміністрація вираховувати із зарплати працівника, що звільняється, відповідну вартість спецодягу чи спецвзуття, яке він не повернув?
7. Хто несе відповідальність за своєчасне забезпечення працівників підприємства необхідними
ЗІЗ?

8. Чи повинні ЗІЗ мати сертифікат якості?
9. З якого часу обчислюються строки носіння ЗІЗ?

10. Чи подовжуються строки носіння ЗІЗ для працівників, котрі тривалий час хворіли?
11. Чи можна працівникам замість передбачених галузевими нормами напівкомбінезонів видавати халати?

12. Чи підлягають обов'язковому поверненню видані працівнику ЗІЗ при його звільненні?
13. Для яких ЗІЗ, перелічених нижче, необхідно у визначені строки проводити випробування та перевірку придатності?

14. На скільки класів підрозділяються ЗІЗ?
1.2. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ (ЗІЗ ОД)

1. Як поділяються ЗІЗ ОД за принципом дії?
2. При недостатньому вмісті кисню в повітрі необхідно застосовувати:
3. У якому ЗІЗ ОД повітря, що видихається, після очищення його від діоксиду вуглецю і добавлення кисню повторно використовується для дихання?

4. На скільки ступенів захисту поділяються фільтрувальні ЗІЗ ОД за своїми захисними властивостями?
5. Під час проведення робіт у колодязях і місткостях необхідно застосовувати:
6. При виділенні якої речовини, із перелічених нижче, необхідно застосовувати тільки
ізолювальні ЗІЗ ОД, оскільки її не вдається відфільтрувати навіть при концентраціях менше ніж

100 ГДК?
7. Які ЗІЗ ОД надягають пожежні, перш ніж увійти в задимлену будівлю, в якій відбувається пожежа?

8. До якого типу належить респіратор "Лепесток"?
9. Який із перелічених нижче респіраторів належить до універсальних?

10. Який із перелічених нижче респіраторів є ЗІЗ ОД одноразового використання?
11. З якою маркою фільтрувальних патронів повинен бути респіратор для захисту органів дихання від парів органічних речовин?

12. З якою маркою фільтрувальних патронів повинен бути респіратор для захисту органів дихання від парів ртуті?
13. Який колір має фільтрувально-поглинальна коробка протигаза, що захищає органи дихання від оксиду вуглецю?

14. Який колір має фільтрувально-поглинальна коробка протигаза, що захищає органи дихання від аміаку?
15. У разі аварійного викиду метану в шахті шахтарям, котрі там знаходяться, необхідно застосовувати для захисту органів дихання:
16. Які ЗІЗ ОД необхідно використовувати, якщо невідомо ні склад, ні кількість шкідливих речовин, що надійшли в повітря виробничого приміщення?

1.3. ІЗОЛЮВАЛЬНІ КОСТЮМИ, СПЕЦІАЛЬНЕ ВЗУТТЯ І СПЕЦОДЯГ

1. Яке позначення має спецодяг, що призначений для захисту від твердих токсичних речовин?
2. З якого матеріалу виготовляють спецодяг (костюм) для захисту від кислот, що мають концентрацію вищу ніж 80%?

3. З якого матеріалу виготовляють спецодяг (костюм) для робіт у гарячих цехах?
4. З якого матеріалу виготовляють спецодяг (костюм) для зварювальника?

5. З якого матеріалу виготовляють фартух для захисту від розчинів лугів?
6. Для захисту тіла від виробничого пилу застосовують:
7. Для захисту тіла робітника, який обслуговує виробниче устаткування з рухомими та обертовими механізмами необхідно видавати:

8. Який вид спецвзуття необхідно видавати верстатникам?
9. Який вид спецвзуття необхідно видавати працівникам мокрих копалень?

10. Який вид спецвзуття необхідно видавати працівникам "чистих" виробництв?
11. Якої підгрупи спецвзуття немає (визначається його захисними властивостями)?

12. Який клас ЗІЗ має групу для захисту від статичних навантажень?
13. Який клас ЗІЗ немає сигнальної групи?

14. Яке призначення ізолювальних костюмів?
1.4. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РУК І ЗАХИСНІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

1. З якого матеріалу, із перелічених нижче, виготовляють рукавиці для захисту від висококонцентрованих кислот?
2. З якого матеріалу, із перелічених нижче, виготовляють рукавиці для захисту від дії високих температур?

3. З якого матеріалу, із перелічених нижче, виготовляють рукавиці для захисту від розчинів кислот і лугів середньої концентрації?
4. Засоби захисту рук, що мають позначення "Кк" призначені для захисту від:
5. Засоби захисту рук, що мають позначення "М" призначені для захисту від:

6. Коли необхідно наносити працівнику захисні дерматологічні засоби на шкіру?
7. Яку групу захисних дерматологічних засобів необхідно застосовувати для захисту шкіри від слабких водних розчинів кислот, лугів, солей?

8. Який захисний дерматологічний засіб необхідно застосовувати для захисту шкіри рук від мастильно-охолоджувальних рідин?
9. Який захисний дерматологічний засіб необхідно застосовувати для захисту шкіри рук від нафтопродуктів?

10. Який захисний дерматологічний засіб необхідно застосовувати для захисту шкіри рук від бітумів і смоли?
11. Який захисний дерматологічний засіб необхідно застосовувати для захисту шкіри рук від слабких водних розчинів кислот, лугів, солей?

12. Який захисний дерматологічний засіб необхідно застосовувати для захисту шкіри рук від розчинників (ацетон, складні ефіри)?

1.5. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ГОЛОВИ, ОБЛИЧЧЯ ТА ОЧЕЙ

1. Які захисні окуляри слід видавати верстатникам (токарям, фрезерувальникам, шліфувальникам, заточувальникам і т. п.)?
2. Які захисні окуляри можуть застосовуватися для захисту очей від інфрачервоного та яскравого видимого світла під час спостереження за ходом металургійного процесу, за роботою нагрівальних печей тощо?

3. Які захисні окуляри необхідно видавати газозварювальникам?
4. Які захисні окуляри необхідно видавати робітникам, що здійснюють навантажування та розвантажування сипких матеріалів?

5. Які захисні окуляри необхідно видавати працівникам, які працюють з речовинами, що здатні викликати сльозотечу?
6. Які захисні окуляри необхідно застосовувати для захисту очей від бризок кислот, лугів та

інших агресивних речовин?
7. Які захисні окуляри необхідно застосовувати для захисту очей під час роботи з ртутно- кварцовими лампами, дуговими ліхтарями тощо?

8. Яке призначення світлофільтрів із позначеннями ПІ, П2, ПЗ, що використовуються в захисних окулярах і щитках?
9. Які світлофільтри в захисних щитках необхідно застосовувати електрозварювальникам при струмі зварювання більше ніж 400 А?
10. Які світлофільтри в захисних щитках необхідно застосовувати електрозварювальникам при зварюванні відкритою дугою в середовищі захисних газів?

11. Які світлофільтри необхідно застосовувати для робіт біля скловарильних печей?
12. Як підрозділяються захисні щитки?
13. Який тип захисних щитків необхідно видавати робітникам, котрі в процесі монтажу чи ремонту виробничого устаткування виконують незначні електрозварювальні роботи?

14. Який тип захисних щитків необхідно видавати електрозварювальникам?
15. Який тип захисних щитків забезпечує захист від бризок рідин, що роз'їдають?

16. Що з переліченого не належить до засобів захисту голови?
17. Який засіб захисту голови необхідно видавати верстатникам машинобудівних заводів

(наприклад, шліфувальникам)?
1.6. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ОРГАНІВ СЛУХУ

1. Як підрозділяються засоби захисту органів слуху?
2. У яких одиницях оцінюється заглушувальна здатність засобів захисту органів слуху?
3. Заглушувальна здатність засобів захисту органів слуху є, як правило, вищою на:

4. Яка частота звуку прийнята основною для оцінювання заглушувальної здатності засобів захисту органів слуху?
5. Яка частота звуку є найнебезпечнішою для органів слуху людини?

6. Який засіб захисту органів слуху, в загальному випадку, має більшу заглушувальну здатність?
7. Протишумові вкладки є засобами захисту органів слуху:
8. Протишумові вкладки дозволяють знизити шум, в середньому, в:

9. При яких рівнях виробничого шуму необхідно застосовувати засоби захисту органів слуху?
10. Протишумові шоломи необхідно застосовувати при рівнях шуму:

1.7. ЗАПОБІЖНІ ТА КОМПЛЕКСНІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

1. Який ЗІЗ із перелічених нижче належить до запобіжних?
2. Для чого призначений амортизатор у монтерському поясі?
3. Застосування лямкового запобіжного пояса дозволяє:

4. Як часто запобіжні пояси повинні проходити випробування на механічну міцність?
5. Як часто необхідно проводити зовнішній огляд запобіжних поясів?

6. Чи можна застосовувати запобіжний пояс із простроченим терміном випробовування?
7. У разі виявлення яких пошкоджень запобіжний пояс не можна застосовувати?

8. Чи можна надалі застосовувати запобіжні пояси, які зазнали динамічного ривка (наприклад, після падіння працівника з висоти)?
9. Під час виконання робіт (крім вогневих) у діючих електроустановках необхідно застосовувати запобіжні монтерські пояси із стропом з:

10. Як часто страхувальні канати повинні проходити випробування на механічну міцність?
11. Якою може бути максимальна довжина страхувального каната?
12. Запобіжні пояси та страхувальні канати можна зберігати в приміщеннях розкладеними:

2. ЕЛЕКТРОЗАХИСНІ ЗАСОБИ
2.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Який засіб захисту, із перелічених нижче, не належить до електрозахисних?
2. Чи можна доторкатися основними ізолювальними електро- захисними засобами до струмовідних частин електроустановок, що знаходяться під напругою?
3. Чи можна доторкатися додатковими ізолювальними електрозахисними засобами до струмовідних частин електроустановок, що знаходяться під напругою?
4. Який із перелічених ізолювальних електрозахисних засобів належить до основних під час проведення робіт в електроустановках з напругою до 1000 В?
5. Який із перелічених ізолювальних електрозахисних засобів не належить до основних під час проведення робіт в електроустановках з напругою понад 1000 В?
6. Який із перелічених електрозахисних засобів належить до основних під час проведення робіт в електроустановках до 1000 В, і до додаткових — в електроустановках понад 1000 В?
7. Що необхідно зробити з електрозахисним засобом у разі виявлення в нього пошкодження

(наприклад, тріщини на ізолювальній частині)?
8. Хто несе відповідальність за організацію обліку та належного зберігання електрозахисних засобів, проведення їх періодичних оглядів та випробувань?
9. На якому електрозахисному засобі, із перелічених нижче, не потрібно проставляти

інвентарний номер?
10. Як часто необхідно проводити огляд наявності електрозахисних засобів і їх стану із записом результатів огляду в журнал?

11. Що необхідно зробити в першу чергу перед застосуванням електрозахисного засобу?
12. Де можна застосовувати електрозахисні засоби?
2.2 1. Як підрозділяються ізолювальні штанги залежно від призначення?
2. Якої довжини повинна бути ізолювальна частина штанги для проведення робіт в електроустановці з напругою більше 300 до 750 кВ?
3. Використовувати ізолювальні оперативні штанги в електроустановках напругою від 1 до 35 кВ необхідно із застосуванням як мінімум:
4. Замінювання, зняття та установлення трубчастих патронів запобіжників із застосуванням
ізолювальних кліщів можливе лише в електроустановках напругою (без вимкнення напруги):
5. Яка найменша кількість працівників може виконувати роботу із застосуванням електровимірювальних кліщів в електроустановках напругою понад 1000 В?
6. У електроустановках понад 1000 В вимірювання кліщами необхідно проводити як мінімум в:
7. Покажчики напруги призначені для:
8. Які покажчики напруги мають ширшу область застосування І цілу низку переваг?
9. Як часто необхідно перевіряти справність покажчика напруги?
10. Чи можна виконувати роботи із застосуванням покажчика напруги в електроустановках до
1000 В без діелектричних рукавичок?
11. Чи можна виконувати роботи із застосуванням покажчика напруги в електроустановках понад 1000 В без діелектричних рукавичок?
12. Чи потрібно застосовувати діелектричні рукавички у разі користування однополюсним покажчиком напруги?
13. Однополюсні покажчики напруги можна застосовувати в електроустановках:
14. Під час роботи із застосуванням покажчика напруги для фазування його лампочка засвітиться у випадку:
15. Чи можна для перевірки наявності (відсутності) напруги застосовувати "контрольну" лампу?
16. Чи можна проводити роботи з покажчиком напруги для фазування без діелектричних рукавичок?
17. Чи потрібно надягати діелектричні рукавички під час проведення робіт із застосуванням
інструментів з ізолювальними рукоятками на струмовідних частинах, що знаходяться під напругою?
18. Чи можна застосовувати інструменти з ізолювальними рукоятками в електроустановках понад 1000 В, що перебувають під напругою (без зняття напруги)?
19. Чи можна проводити роботи із застосуванням оперативної ізолювальної штанги у відкритих електроустановках?

20. Чи можна проводити роботи із застосуванням ізолювальної штанги на повітряній лінії електропередавання, стоячи на драбині?
2.3 Додаткові електрозахисті засоби.
1. Чи можна доторкатися діелектричними рукавичками до струмовідних частин, що знаходяться під напругою?
2. Чи можна застосовувати в електроустановках понад 1000 В діелектричні рукавички, призначені для захисту від напруги до 1000 В?
3. Чи можна надягати під діелектричні рукавички в холодний період року бавовняні чи вовняні рукавички?
4. Чи можна надягати поверх діелектричних рукавичок шкіряні, брезентові чи інші рукавиці
(рукавички) для захисту від механічних пошкоджень?
5. Як необхідно надягати діелектричні рукавички?
6. Чи можуть застосовуватися гумові рукавички, призначені для роботи з хімікатами, як діелектричні рукавички?
7. Як часто необхідно перевіряти герметичність діелектричних рукавичок?
8. Як часто необхідно проводити електричні експлуатаційні випробування для діелектричних рукавичок?
9. Діелектричні рукавички є:
10. Діелектричні калоші є:
11. Діелектричні калоші можна застосовувати в:
12. Діелектричні боти можна застосовувати в:
13. Як необхідно надягати діелектричне взуття (калоші та боти)?
14. Як часто діелектричні калоші повинні проходити електричні експлуатаційні випробування?
15. Як часто діелектричні боти повинні проходити електричні експлуатаційні випробування?
16. Ізолювальні килимки можна застосовувати в:
17. Ізолювальні підставки призначені для:
18. Ізолювальні підставки можна застосовувати в:
19. Де кріпиться дистанційний сигналізатор наявності напруги?
20. Що потрібно виконати безпосередньо перед встановленням переносного заземлення в попередньо вимкненій електроустановці?
21. Під час встановлення переносного заземлення спочатку необхідно його приєднати до:
22. Під час знімання переносного заземлення спочатку необхідно його від'єднати від:
23. В електроустановках до 1000 В встановлювати і знімати переносні заземлення дозволяється:
24. В електроустановках понад 1000 В встановлювати і знімати переносні заземлення дозволяється:
25. В електроустановках понад 1000 В встановлювати та знімати переносні заземлення необхідно в:
26.Чи допускається приєднувати переносне заземлення за допомогою скручування?
27. Захисні огородження виготовляють з:
28. Чи можуть захисні огородження доторкатися до тих частин електроустановки, біля яких вони встановлені?
29. Якою повинна бути поверхня захисних огороджень (щитів) для захисту від струмовідних частин, що залишилися під напругою?
30. Гнучкі ізолювальні накладки з діелектричної гуми застосовуються в електроустановках:

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕВІРКИ
ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ.
1.1. Хто здійснює нагляд за дотриманням вимог Типового положення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці?
1.2. На кого поширюється Типове положення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці?
1.3. Дайте визначення «Дублювання»:
1.4. Дайте визначення «Стажування»:
1.5. Що потрібно зробити для організації проведення навчання електротехнічних працівників на підприємстві?
1.6. Що проходять особи які суміщують професії (працюють за сумісництвом)?
1.7. З якою періодичністю працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки?
1.8. Що організовується перед перевіркою знань з питань охорони праці?
1.9. В якому випадку необхідна участь представника спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці або його територіального управління у складі комісії підприємства, під час атестації (перевірки знань) електротехнічних працівників.
1.10. Комісія з перевірки знань вважається правочинною, якщо до її складу входять:
1.11. Ким складається перелік питань для перевірки знань на групу з електробезпеки?
1.12. Ким затверджується перелік питань для перевірки знань на групу з електробезпеки?
Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями.
1.
Що відноситься до електроінструменту класу I?
2.
Що відноситься до електроінструменту класу ІІ?
3.
Що відноситься до електроінструменту класу ІІI ?
4. Номінальна напруга електроінструменту класів I та II не повинна пе-ревищувати:
5. Електроінструменти яких класів не підлягають заземленню?
6. Переносні понижувальні трансформатори, роздільні трансформатори та перетворювачі повинні бути оснащені на стороні вищої напруги кабелем зі штепсельною вилкою для приєднання до електричної мережі. Довжина кабелю не повинна перевищувати?
7.Електроінструмент, роздільні та понижувальні трансформатори, пе-ретворювачі частоти, захисно-вимикальні пристрої та кабелі-подовжувачі по-винні періодично, проходити перевірку згідно з вимогами ДСТУ ІЕС 60745-1:2010. не рідше?
8. Забороняється для зниження напруги живлення світильників використовувати?
9. Для підключення світильників до електричної мережі необхідно застосовувати?

скачати

© Усі права захищені
написати до нас