Ім'я файлу: Мамченко Реферат.docx
Розширення: docx
Розмір: 93кб.
Дата: 30.01.2022
скачати

Міністерство освіти і науки України

Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут»
Безпека життєдіяльності людини

Реферат на тему:

«Нормування шуму»

Виконав: студент I-218.б

Мамченко Владислав Олександрович

Перевірила: викладач

Кузьменко Олена Олексіївна

Харків 2022

Вплив шуму на організм людиниВід дії шумів люди можуть отримувати фізичні та психічні травми. Внаслідок неперервного впливу на слух людей інтенсивного шуму може виникнути професійна глухота або різка втрата слуху – тугоухість. Шум руйнує нервову систему; наслідкові явища впливу шуму на людину володіють властивістю кумуляції: накопичуючись в організмі, він все більше та сильніше пригнічує нервову систему. Шум – причина передчасного стомлення, послаблення уваги та пам’яті, крім того шуми приводять до погіршення зору, аритмії серця, зміни швидкості дихання.

Ступінь шкідливості шуму залежить від того, на скільки він відрізняється від звичного шуму. В нічий час шум 30 – 40 дБ є серйозним турбуючим фактором, а зі збільшенням його до 80 дБ й вище він може приводити до фізіологічної дії на людину. Дію шуму не можна оцінювати лише за станом слуху, в першу чергу спостерігаються порушення нервової системи та внутрішніх органів. Слуховий аналізатор через центральну нервову систему пов’язаний з різними органами життєдіяльності людини, тому шум впливає на весь організм. При шумі 90-100 дБ притупляється зір, з’являються головні болі та паморочиться голова, змінюється ритм дихання та сердечної діяльності, підвищується внутрічерепний та кров’яний тиски, порушується процес травлення їжі, відбуваються зміни у внутрішніх органах. Паталогічні зміни в організмі, що виникли в результаті дії шуму, кла-сифікуються як шумова хвороба.

Звукові коливання можуть сприйматися не лише вухом, але й безпосередньо через кістки черепа, рівень шуму при цьому на 20 – 30 дБ менший за рівень, що сприймається вухом. При дії шуму високих рівнів більших за 145 дБ, можливий розрив барабанної перетинки.

Вимірювання шуму здійснюється двома методами:

  • за граничним спектру шуму (в основному, для постійних шумів у стандартних октавних смугах з середньогеометричними частотами - 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 8000 Гц);

  • за рівнем звуку в децибелах «А» шумоміром (дБА), виміряного при включенні коректувальною частотної характеристики «А», (для приблизної оцінки шуму - середньо-чутливого слуху людини).

Рівні звукового тиску на робочих місцях в нормованому частотному діапазоні не повинні перевищувати значень, вказаних у ГОСТ 12.1.003-83 (загальний рівень шуму для оцінки постійного шуму і інтегрально-еквівалентна оцінка для непостійного шуму).

Таблиця 2.1
Рівень звуку, який створюється підприємством або транспортом на території житлової забудови, визначається санітарними нормами, а нормування шуму в житлових будинках та будівлях громадського призначення - за СНиП 2-12-77.

З урахуванням тяжкості і напруженості праці допустимі рівні шуму повинні відповідати значенням, наведеним в таблиці 2.2.

Шум у навчальних аудиторіях, читальних залах не повинен перевищувати 55 дБА, а на вулиці більше 70 дБА. Допустимий рівень шуму на вулиці вдень не повинен перевищувати 50 дБА, вночі - 40 дБА. Допустимий рівень шуму в житлових приміщеннях не повинен перевищувати вдень - 40 дБА, а вночі - 30 дБА.

Рівень шуму в 110 дБА веде до порушення слухових органів, ураження центральної нервової системи, ослаблення захисних функцій організму. Забороняється наближатися без засобів захисту до зон схильним до дії шуму 135 дБА. Рівень шуму в 140 дБА викликає больові відчуття, в 155 дБА викликає опіки, в 180 дБА - смерть.

Оптимальні рівні звуку на робочих місцях при виконанні робіт різної категорії важкості та напруженості

Таблиця 2.2


скачати

© Усі права захищені
написати до нас