Ім'я файлу: 1901 - Модуль №1.docx
Розширення: docx
Розмір: 277кб.
Дата: 08.12.2020
Пов'язані файли:
урок математики.docx
Сказ.doc

Надсилаю Вам варіант питань та бланк відповідей змістового модулю №1 з дисципліни «Основи проектування енергетичних об’єктів АПК». Вам необхідно відповісти на питання тестів та заповнений бланк відповідей у електронному вигляді надіслати на мою електронну пошту: vfyakov@gmail.com Термін виконання – 2-і години.

21.10.2020 З повагою, проф. Яковлєв В.Ф.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНЖЕНЕРНО - ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


ТЕСТИ

діагностики успішності навчання

навчальної дисципліни «Основи проектування систем енергозабезпечення АПК»

для підготовки фахівців ОС «Бакалавр»

за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
МОДУЛЬ № 1
Варіант № 2


Суми – 2020

1. Покажіть природні механічні характеристики електричних двигунів різних модифікацій:

- синхронний електродвигун;

- двигун постійного струму незалежного збудження;

- асинхронний електродвигун;

- двигун постійного струму послідовного збудження.
2. Нульовий захист електродвигуна виконує?

1 Захист від короткого замикання.

2 Захист від перевантаження.

3 Захист від зниження напруги в мережі.

4 Захист від зникнення напруги в мережі.

3. Автоматичний вимикач для електродвигуна з короткозамкненим ротором з важкими умовами пуску вибирається за формулою:

1) Інрт = Індв 2) Інрт = 1,25 Індв 3) Інрт = 1,5 Індв 4) Інрт = (1,1-1,2)Індв

4. Яка із схем керування електродвигуном відповідає тривалому режиму його роботи:5. Електромагнітний розчіплювач автоматичного вимикача призначений:

1 Для захисту електродвигуна від невеликих, але тривалих перевантажень;

2 Для захисту електродвигуна від струмів короткого замикання;

3 Для захисту електричних кіл при короткому замиканні;

4 Для захисту електродвигуна від зниження напруги.

6. Перевірка автоматичного вимикача з комбінованим розчіплювачем за умовою чутливості захисту в пожежонебезпечному приміщенні виконується за формулою:

1

2

3

4

7. Магнітний пускач призначений:

1 Для підключення споживача до мережі.

2 Для захисту електродвигуна від струмових перевантажень.

3 Для захисту електродвигуна від струмів короткого замикання.

4 Для захисту електродвигуна від струмів короткого замикання і перевантажень.

8. Визначити правильне співвідношення між лінійною і фазною напругою в симетричному трифаз­ному колі при з'єднанні “зіркою”:

 1. UФ = ;

 2. UФ = UЛ;

 3. UЛ = .

9. До чого призводить асиметрія навантаження в трифазних трипроводних колах при з’єднанні “зіркою”?

1. до появи напруги зсуву нейтралі;

2. до появи напруги зсуву нейтралі та асиметрії фазних струмів та напруг навантаження;

3. до несиметрії лінійних струмів.

10.Встановіть цифрами правильну послідовність формулювання визначення «Процес проектування»:

  • 1 це процес 2 або об’єкти 3 розробки комплексної

  • 4 на нові засоби (вироби) 5 технічної документації

11. Немотивовані помилки при проектування виникають у зв’язку:

1) розсіяністю розробника 2) важко пояснити 3) відсутністю знань

4) відсутністю бажання працювати 5) взаємовідношення у колективі

12. Які види контролю передбачені при розробці конструкторської документації:

1) робочий 2) технологічний 3) перевірочний

4) метрологічний 5) авторський 6) нормалізований

13. Визначити від чого залежить індуктивний опір котушки:

1. напруги на затискачах котушки.

2. сили струму, що протікає через котушку;

3. частоти струму та індуктивності;

14. Визначити відповідність

 • позначення;

 • найменування одиниці виміру;

 • позначення одиниці виміру.


Величини

1

2

3

 1. Заряд

U, Вольт, Вт

q, Кулон, Кл

Е, немає, В

 1. Сила струму

Р, Джоуль, Вт

q, Ампер, В/м

І, Ампер, А

 1. Потенціал

φ, Вольт, В

Р, Кулон,

R, Вебер, В
1 -; 2 –; 3 –
15. Застосування плавких запобіжників дозволяє захистити

електрообладнання від:

1. струмів короткого замикання;

2. зниження напруги;

3. перенапруг;

4. струмів перевантаження.
16.Покажіть схему вмикання біполярного транзистора із спільною базою:1) 2) 3)
17. Які з перерахованих умов входять до складу умов вибору магнітного пускача:

1) по струму розчиплювача

2) по номінальному струму

3) по наявності теплових реле

4) по виду розчиплювача

5) по струму спрацьовування

6) по наявності допоміжних контактів

7) по кліматичному виконанню

8) по ступеню захисту

9) по кількості полюсів

10) по величіні номінального струму теплового реле

11) по наявності реверсу

18. Втрата напруги в мережі це:

1. алгебраїчна різниця між номінальною та фактичною напругою;

2. алгебраїчна різниця між напругою на початку та в кінці лінії;

3. геометрична різниця між вектором напруги на початку та в кінці лінії.

4. алгебрагічна різниця між номінальною напругою та напругою в кінці лінії.

19.Вибрати правильне умовне позначення кнопкових вимикачів:

1 – витяжний з замикаючим контактом; 2 - поворотний з замикаючим контактом; 3 – натискний з само поверненням внаслідок витягування кнопки; 4 – нажимний з замикаючим контактом; 5 – натискний з поверненням внаслідок повторного натиску кнопки; 6поворотний з розмикаючим контактом; 7 – витяжний з розмикаючим контактом; 8 - нажимний з розмикаючим контактом;


1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
1 –; 2 –; 3 –; 4 –; 5 –; 6 –; 7 –; 8 –

20.Вибрати правильне умовне позначення тиристора:1) 2) 3) 4) 5) 6)

БЛАНК ВІДПОВІДІ

на питання тесту з діагностики успішності навчання навчальної дисципліни «Основи проектування енергетичних об’єктів АПК» для підготовки фахівців ОС «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ № 2
_______________________ Варіант №___________________

(П.І.Б. студента)


Номер питання

Номера відповідей в питанні

Номер питання

Номера відповідей в питанні

1
11
2
12
3
13
4
14
5
15
6
16
7
17
8
18
9
19
10
20


Отримав студент_____________________________ Дата________________________

(підпис)
Оцінка тестування ____________________ __________________________

(кількість балів) (оцінка за національною

шкалою)

Перевірив _____________ _________________ Дата _____________________

(підпис) (П.І.Б. викладача)
скачати

© Усі права захищені
написати до нас