Ім'я файлу: Міокардит Козубська 12б.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 2837кб.
Дата: 20.11.2023
скачати
Пов'язані файли:
Методичкское пособие желтухи.doc
9.1.docx


Міокардит
Козубська Я.В. 12б

Міокардит - ураження серцевого мʼяза переважно запального характеру, обумовлене безпосереднім або опосередкованим через імунні механізми впливом інфекції,
паразитарної чи протозойної інвазії, хімічних і фізичних факторів; також виникають у разі алергічних, аутоімунних захворювань і трансплантації серця.
Визначення
2

Безпосередньою цитопатичною дією збудника - може локалізуватися всередині кардіоміоцита (віруси, рікетсії,
трипаносоми), так і в інтерстиції (патогенні бактерії).
Впливом токсинів, які виділяють збудники безпосередньо в серце або досягають його гематогенним шляхом (дифтерійний міокардит,
стрептококова або стафілококова інфекція, яка перебігає з
інфекційно-токсичним шоком).
Ураженням ендотелію дрібних вінцевих артерій з розвитком коронариту (рікетсіози).
Імунними та аутомунними реакціями.
Ураження серцевого мʼяза під час міокардиту обумовлене:
1.
2.
3.
4.
3

Хронічний, не уточнений.
Міокардіофіброз.
Розповсюдженість:
1. Гострий (до 3 міс.):
а) із встановленою етіологією (інфекційні, бактеріальні, паразитарні та на тлі інших хвороб);
б)не уточнений.
1.
2.
3.
а) вогнищевий (за даними ЕхоКГ); б) дифузний
6. Клінічні варіанти: аритмія, порушення реполяризації (за даними ЕКГ)
кардіалгії (за даними анамнезу).
7. Серцева недостатність та її вид (за даними ЕхоКГ).
Специфічність етіологічного чинника найчастіше має значення лише в гострій стадії
міокардиту. Надалі клінічні прояви та перебіг захворювання більшою мірою зумовлені
імунними та аутомунними реакціями, не повʼязаних з конкретним етіологічним чинником та безпосередніми процесами запалення-розрішення.
Класифікація
4

Діагностика
5
Потрібно підозрювати гострий міокардит у молодої особи, в якої
раптово розвинулись: серцева недостатність, стійкі порушення ритму або провідності чи ознаки інфаркту міокарда за відсутності змін при коронарографії. У хворих із симптомами серцевої недостатності і
незрозумілим початком захворювання виключіть інші причини дилатаційної кардіоміопатії. У таких хворих міокардит можна діагностувати тільки на підставі ендоміокардіальної біопсії.

1) симптоми:
а) гострий біль в грудній клітці перикардіального або псевдоішемічного характеру;
б) гостра (до 3 міс.), або прогресуюча задишка в спокої або при фізичному навантаженні і/або втомлюваність;
в) підгостра або хронічна (зберігається >3 міс.) задишка в спокої або при фізичному навантаженні і/або втомлюваність;
г) серцебиття і/або симптоми аритмії невідомої етіології, і/або синкопе, і/або раптова зупинка кровообігу;
д) кардіогенний шок невідомої етіології;
Клінічні діагностичні критерії міокардиту
6
а) нові зміни на ЕКГ — АВ-блокада або блокада ніжки пучка Гіса, елевація сегмента ST,
інверсія зубця Т, синус-арест, шлуночкова тахікардія, фібриляція шлуночків, асистолія,
фібриляція передсердь, зниження амплітуди зубця R, сповільнення шлуночкової
провідності (розширення комплексу QRS), патологічний зубець Q, низький вольтаж зубців, часті екстрасистоли, надшлуночкова тахікардія;
б) зростання рівня TnT або TnI;
в) функціональні або структурні зміни при візуалізаційних дослідженнях (ЕхоКГ,
ангіографії або МРТ) — нові, не виявлені іншим методом, порушення функції і будови лівого і/або правого шлуночка (в т. ч. випадково виявлені в осіб без об'єктивних симптомів): порушення загальної і сегментарної систолічної, а також діастолічної
функції;
г) вигляд тканин при МРТ — набряк або характерна для міокардиту картина пізнього підсилення при МРТ із гадолінієм.
результати допоміжних досліджень:
7

8
Інверсія "Т" у V4-V6
Неспецифічні порушення внутрішньошлуночкової провідності,
добре помітні у III.
Пам'ятайте, що тропоніни у хворого на міокардит можуть бути підвищені
(тому міокардит можна сплутати з
NSTEMI і виявити незмінені
коронарні артерії при ангіографії).
ЕКГ хворого на вірусний (вірус грипу
H3N2) міокардит

9
ЕКГ хворого на герпесвірусний (вірус Varicella zoster) міокардит
З архівної ЕКГ відомо, що у хворого раніше була постійна форма фібриляції передсердь з ЧСШ

70 уд.
за хв.
Ознаки неповної блокади ПНПГ
(розщеплення QRS, добре помітне
V1, розширення S у V6).
На тлі фібриляції передсердь виникають широкі скорочення, що морфологічно нагадують ПБЛНПГ.
Це - минуща блокада ЛНПГ! У
даного пацієнта вона стала постійною через 1 тиждень після запису даної ЕКГ.

10
міоперикардит у пацієнта із сепсисом
Елевація ST у відведеннях I, II, III, aVF,
V2-V6, форма елевації - увігнута та горизонтальна.
Хвилі J в V5-V6
Співвідношення ST/T у відведенні V6 більше
0,25 (навіть більше 1,0,
т.к. зубець Т –
двофазний, нижчий за сегмент ST!).
Інверсія Т у II, III, aVF, V5-
V6 може свідчити про пошкодження міокарда
(міокардит)
Депресія PQ в I та II.

Лікування
11

Симптоматичне лікування
1. Загальні рекомендації:
1) обмеження фізичної активності, особливо при лихоманці та інших загальносистемних симптомах інфекції або серцевій недостатності;
2) обмеження вживання алкоголю;
3) слід уникати НПЗП (можуть посилювати міокардит, особливо під час перших
2-х тиж. вірусного міокардиту).
2. У хворих з болем у грудній клітці і генералізованими змінами ST-T на ЕКГ, що
імітують інфаркт міокарда, можна застосувати амлодипін у низькій дозі (так,
щоб не знижувати системний тиск); у хворих із систолічною дисфункцією легкого ступеня
→ ІАПФ.
етіологічне лікування: препарати інтерферону, антибактеріальні препарати й т.д.
бета-адреноблокатори нестероїдні протизапальні препарати;
системна ензимотерапія;
метаболічна терапія (мілдронат, триметазідін)
симптоматичне лікування:
антиаритмічні препарати;
дезагреганти діуретики
3. Лікування тяжких шлуночкових аритмій
→β-блокатори слід призначати з обережністю. При брадиаритмії іноді обґрунтованим є застосування тимчасової електрокардіостимуляції.
При гострому ізольованому міокардиті проводять:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
a.
b.
c.

бета-адреноблокатори
нестероїдні протизапальні
препарати;
системна ензимотерапія;
метаболічна терапія
(мілдронат, триметазідін)
симптоматичне лікування:
антиаритмічні препарати;
дезагреганти
діуретики
При підгострому і хронічному
ізольованих міокардитах:
1.
2.
3.
4.
5.
a.
b.
c.
етіологічне лікування: препарати
інтерферону, противірусні й
антибактеріальні препарати й т.д.
бета-адреноблокатори й/або іАПФ чи
блокатори рецепторів ангіотензину ІІ
(АІІ)
діуретики
дезагреганти й/або антикоагулянти
антиаритмічні препарати
системна ензимотерапія;
метаболічна терапія (мілдронат,
триметазідін)
На даному етапі також можливе
застосування:
глюкокортикоїдів (як
імуносупресорів при ідіопатичному
або аутоімунному міокардиті);
симпатоміметиків - для підтримки
параметрів гемодинаміки при
симптомах гострої важкої серцевої
недостатності й кардіогенного шоку.
При гострому дифузному міокардиті:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

17
курсове лікування гормонами й/або цитостатичними препаратами (при відсутності персистування вірусу!)
бета-адреноблокатори
іАПФ або блокатори рецепторів АІІ
діуретики дезагреганти й/або антикоагулянти антиаритмічні препарати системна ензимотерапія;
метаболічна терапія (мілдронат,
триметазідін)
При підгострому дифузному міокардиті:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
курсове лікування гормонами й/або цитостатичними препаратами симптоматичне лікування ХСН
бета-адреноблокатори
іАПФ або блокатори рецепторів АІІ
діуретики дігоксин профілактика ускладнень дезагреганти й/або антикоагулянти антиаритмічні препарати;
системна ензимотерапія;
метаболічна терапія (мілдронат,
триметазідін)
При хронічному дифузному міокардиті:
1.
2.
a.
b.
c.
d.
3.
a.
b.
4.
5.

При наявності показань – санація вогнищ хронічних інфекцій
При важкому перебігу дифузного міокардиту:
імплантація кардіовертера-дефібрилятора при наявності рецидивуючих
фібриляції шлуночків або стійкої шлуночковій тахікардії і резистентності до
антиаритмічних препаратів.
імплантація трикамерного ЕКС в режимі DDDR при тяжкій СН, що є
рефрактерною до медикаментозної терапії, у хворих зі значними порушеннями
внутрішньошлуночкової провідності і десинхронізацією скорочення шлуночків.
Трансплантація серця при важкому перебігу захворювання та трансформації в
ДКМП.
Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту
1.
2.
Рекомендації щодо подальшого надання медичної допомоги
Хворі потребують нагляду протягом 6 місяців після стаціонарного лікування. При
хронічному дифузному міокардиті хворі повинні знаходитись на диспансерному
спостереженні за місцем проживання і обстежуватись не менш, ніж 1 раз на 2 місяці,
або частіше, якщо така необхідність визначається клінічною ситуацією.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас