Ім'я файлу: етнопсих левібрюль.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 1337кб.
Дата: 28.12.2020
скачати

Люсьєн Леві-Брюль про ментальність первісної і сучасної людини

Презентацію виконала студентка гуманітарно-педагогічного факультету, групи СР-16002б Лук’янчук Вікторія Михайлівна

План

  • Хто такий Люсьєн Леві-Брюль
  • Пралогічне мислення
  • Колективні уявлення та їх особливості
  • Закон співпричетності
  • Історичний розвиток колективних уявлень
  • Соціальні уявлення в різні історичні епохи
Люсьєн Леві-Брюль (французькою Lucien Lévy-Bruhl). Народився 10 квітня 1857 в Парижі. Французький філософ, антрополог і етнолог. Професор Сорбонни, член Академії моральних і політичних наук.
Всі свої роботи присвятив дослідженню однієї теми - своєрідності "первісного" мислення, якісно відмінного від "логічного" мислення. На його вибір основного предмета наукової діяльності істотно вплинуло знайомство з роботою Дж. Фрезера "Золота гілка" і з дослідженням китайського історика С. Цяня "Історичні записки". Основні роботи Л. Леві-Брюля - "Первісне мислення" (1922) і "Надприродне в первісному мисленні" (1931).

Леві-Брюль прагне показати, що первісне мислення зовсім по-іншому орієнтоване. Його процеси протікають абсолютно іншим шляхом. Первісне мислення:

  • 1) містичне , бо відображає сакрально-фетишистські і міфологічні сенси і значення речей;
  • 2) пралогічне , оскільки не слідує диктату формальної логіки;
  • 3) підкоряється закону партиципації (причетності);
  • 4) його смисловими одиницями не є поняття, а колективні уявлення, Або ідеї, які не формуються з власного життєвого досвіду індивіда, а впроваджуються в нього через суспільне середовище: виховання, громадська думка, звичаї.

Вихідне поняття для всіх досліджень Леві-Брюля - "колективні уявлення", запозичене ним в Е. Дюркгейма.


Колективні уявлення, відповідно до визначення Е. Дюркгейма, це ідеї (вірування, моральні поняття), які людина отримує не зі свого індивідуального життєвого досвіду, а завдяки вихованню, суспільній думці, звичаям.

Особливості колективних уявлень:


Перша особливість. Крайня емоційна інтенсивність: «первісна людина в даний момент не тільки має образ об'єкта і вважає його реальним, але й сподівається на що-небудь або боїться чогось» .

Друга особливість. Нечутливість до логічних протиріч, тоді як наукове мислення їх уникає.

Третя особливість. Непроникність для об'єктивного досвіду. Досвід не в змозі ні переконати первісних людей в їх уявленнях, ні навчити чому-небудь.
Колективні уявлення мають власні закони, найбільш загальним з яких є закон співпричетності. Формулюючи цей закон, Леві-Брюль ще раз підкреслює емоційну насиченість колективних уявлень, що заражають емоціями кожного окремого індивіда, в душі якого «перемішуються страх, надія, релігійний жах, полум'яне бажання і гостра потреба злитися воєдино з "загальним початком"». Це насамперед потреба в причетності до своєї соціальної групи, те, що ми назвали б потребою в соціальній ідентичності.
Закон співпричетності
«…для первісної людини, яка належить до тотемічного суспільства, всяка тварина, всяка рослина, всякий об'єкт, хоча б такий, як зірки, сонце і місяць, являє собою частину тотема, класу або підкласу. Тому кожен об'єкт наділений певною спорідненістю, правами на членів свого тотема, класу або підкласу, зобов'язаннями щодо них, містичними відносинами з іншими тотемами…» Відповідно до концепції Леві-Брюля, для людей з архаїчних культур не існує двох світів - видимого, відчутного, фізичного і невидимого, невловимого, «духовного». Для них існує тільки один - містично реальний - світ, до якого вони причетні. У «примітивів» відсутня потреба в пізнанні навколишнього світу, їх єдине прагнення - жити в тісній єдності з ним. Історичний розвиток по Леві-Брюлю полягає в тому, що колективні уявлення все більше наближаються до індивідуальних уявленнь: «інтелектуальний пізнавальний елемент займає в них все більше і більше місця». Леві-Брюль дає глибокий аналіз колективних уявлень, до яких мислення не зводиться. Але порівнює він - і протиставляє один одному - непорівнювані явища: наукове мислення та колективні уявлення. Якщо ж пралогічну ментальність порівнювати не з науковим мисленням, а з соціальним сприйняттям сучасної людини, то виявиться, що між соціальними уявленнями в різні історичні епохи більше схожості, ніж відмінностей. соціальні психологи вбачають подібність уявлень, що складають ментальність первісної і сучасної людини. Вони Вважають, що відмінності носять скоріше кількісний характер, так як у первісному суспільстві, де природний космос є антропоморфним, а світ людини становить єдине ціле зі світом природи, частка соціальних уявлень набагато вище. Соціальні уявлення, незважаючи на накопичені людством наукові знання, вкрай суб'єктивні. Ув'язнені в них стереотипи, забобони, ілюзорні кореляції заважають індивідам адекватно сприймати світ. Багато уявлень не втратили і містичного змісту. якщо людина емоційно причетна до світу, в якому вона живе, і кожному його окремому елементу, будь то зірка чи травинка, це зовсім не означає, що вона його не пізнає. Просто вона пізнає себе і весь навколишній світ у нерозривній єдності, в тому числі не розділяючи «соціальний космос» і «природний космос».

Дякую за увагу!


скачати

© Усі права захищені
написати до нас