Ім'я файлу: Лабораторна робота №4 Хомич.doc
Розширення: doc
Розмір: 515кб.
Дата: 10.11.2021
скачати
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра підриємництва та екологічної експертизиЛабораторна робота № 4

з курсу: “Основи маркетингу”

Виконав:

ст. гр. ПТ-21

Хомич П.Ю.

Перевірила:

Данько Т. І.
Львів 2021

Лабораторна робота 4. Дослідження регіонального ринку товару

Дослідження регіонального ринку товару є основною складовою процесу організації маркетингових досліджень будь-якого підприємства. Тому розгляд особливостей його проведення та методики збору та обробки даних набуває особливої актуальності для підготовки майбутніх спеціалістів-маркетологів.

Мета лабораторної роботи – це ознайомлення з методами дослідження ринку. В якості інструментів використовуються Excel та карта позиціювання товару.

Постанова завдання

1. Виявити найпривабливіший для продавців сегмент регіонального ринку пилососів.

2. Побудувати та проаналізувати графік платоспроможного попиту споживачів на пилососи.

3. Провести позиціювання марок пилососів, для чого скласти карту позиціювання побутових пилососів за параметрами «ціна – рейтинг привабливості».

Інформаційною базою дослідження регіонального ринку побутових пилососів є початкові дані, отримані шляхом телефонного опиту потенційних споживачів. Опитано 1 000 споживачів, але частина анкет була відбракована, тому до розгляду прийнято тільки 840 анкет. Усі попередні показники, необхідні для дослідження ринку, представлені в наступних таблицях.

Таблиця 4.1

Вихідні дні

Кількість опитаних жителів міста

840

Кількість родин міста

524 000


Таблиця 4.2

Дані телефонного опитування споживачів

Чисельність родини, осіб

Не від-повіли

1

2

3

4

5

6

7

Всього відпо-відей

Кількість опитаних, осіб

10

40

150

270

250

82

25

13

830

%
4,82

18,07

32,53

30,12

9,88

3,01

1,57

100


Таблиця 4.3

Наявність пилососів у родині

Наявність пилососів у родині, од.

0

1

2

3

Всього

Кількість опитаних споживачів, осіб

42

689

103

6

840

%

5,00

82,02

12,26

0,72

100


Таблиця 4.4

Вікова структура побутових пилососів

До 3 років

3–5 років

5–8 років

8–10 років

Понад 10 років

Всього

Кількість пилососів, од.

137

155

128

110

383

913

%

15,00

16,98

14,02

12,05

41,95

100

Таблиця 4.5

Попит на пилососи за відповідями споживачів (потреба придбання нового пилососа)

Не вирішили

Так

Ні

Всього

Кількість опитаних споживачів, осіб

20

302

518

840

%

2,38

35,95

61,67

100


Таблиця 4.6

Доступна ціна пилососів (платоспроможний попит)

До 550 грн

551 – 1 050 грн

1 051 – 1 550 грн

1 551 – 2 100 грн

2 101 – 2 600 грн

Вище 2 600 грн
Всього

115 осіб

262 осіб

213 осіб

156 осіб

49 осіб

25 осіб

820 осіб

Частка споживачів згідно платоспроможного попиту, %

14,02

31,95

25,98

19,02

5,98

3,05

100


Таблиця 4.7

Самооцінка покупців за рівнем доходів

Нижче середнього

Середній

Вище середнього

Всього

220 осіб

440 осіб

160 осіб

820 осіб

Частка споживачів за самооцінкою, %

26,83

53,66

19,51

100


Таблиця 4.8

Рейтинг привабливості побутових пилососів різних марок для споживачів

Марка пилососа

Ціновий діапазон

від 550 до 1 550 грн

Марка пилососа

Ціновий діапазон

від 2 100 грн до 2 600 грн

Ціна, грн

Рейтинг,

бал

Ціна, грн

Рейтинг,

бал

Електросила – 2М

1 232

9

Електрон 1000

2 123

4

Урал 1М

1 258

8

ЕТА – 0403

2 202

7

Буран – 5М

1 048

10

ЕТА – 3403

2 044

6

Тайфун – М

1 127

8

ЕТА – 7400

2 306

7

Циклон – М

1 048

6

SVS 1200 (Shivaki)

2 333

3

Чайка – 10К

917

5

HR 6025 (Philips)

2 359

3

Вихор – 11

839

5

0H 1250 E (Omega)

2 437

5

Вихор – 8А

734

3

Rapid 613 (Siemens)

2 600

4

Ракета

550

3

Planeta – 18

2 450

4

Аеро – 600

655

3

REX – 123

2 550

2

ЕТА – 0402

1 550

5

Астра – 154

2 570

2

Астра – 86

560

4

Піонер – 86

2 463

3

REX – 65

480

2

Аеро – 750

2 587

2

Піонер – 12

750

3


Planeta – 7

640

1Пояснення до виконання завдання

1. Найпривабливіший сегмент ринку пилососів – це сегмент з найбільшою купівельною спроможністю.

2. На основі даних табл. 4.6 побудувати та проаналізувати графік платоспроможного попиту на пилососи.

3. Провести позиціювання марок пилососів з використанням карти позиціювання пилососів за параметрами «ціна – рейтинг привабливості».

Рейтинг привабливості пилососів для споживачів (у балах) був визначений за даними опитів. В основу визначення рейтингу привабливості покладені наступні параметри пилососів: ціна; потужність; надійність; популярність марки; дизайн; економічність.
Форма карти позиціювання пилососів за параметрами «ціна – рейтинг привабливості» у ціновому діапазоні від 550 до 1 550 грн представлена на рис. 4.1.550 грн. 1 050 грн 1 550 грн

Низька ціна Висока ціна

Ціна

Рис. 4.1 – Карта позиціювання пилососів в ціновому діапазоні від 550 до 1 550 грн
Форма карти позиціювання пилососів за параметрами «ціна – рейтинг привабливості» у ціновому діапазоні від 2 100 до 2 600 грн представлена на рис. 3.2.2 100 грн 2 350 грн 2 600 грн

Низька ціна Висока ціна

Ціна

Рис. 4.2 – Карта позиціювання пилососів в ціновому діапазоні від 2 100 до 2 600 грн

Після проведення дослідження регіонального ринку пилососів необхідно сформулювати висновки за наступними питаннями:

 1. виявити найбільш ємний сегмент ринку, обґрунтувати його та зробити висновки;

 2. встановити, які сегменти ринку пилососів є привабливими для продавців і товаровиробників, дати обґрунтування цього висновку;

 3. зробити висновки, отримані на основі складання карт позиціювання пилососів;

 4. визначити, які марки пилососів конкурують на ринку;

 5. представити висновки, отримані на основі складання графіка платоспроможного попиту на пилососи;

 6. зробити висновки про стан ринку побутових пилососів на момент опитування споживачів.


Розв’язання

 1. За табличкою 4.6 найпривабливіший сегмент ринку пилососів знаходиться ц діапазоні між 551 та 1050 грн.

 2. На основі таблиці 4.6 побудовано графік платоспроможного попиту на пилососи (рис. 1).Рис. 1. Графік платоспроможного попиту на пилососи

Найбільш привабливою ціною на пилососи для опитуваних є ціна між 551 та 1050 грн., далі - 1051 та 2100 грн., а найменш привабливою ціною є ціна від 2 600 грн.

 1. Форма карти позиціювання пилососів за параметрами «ціна – рейтинг привабливості» у ціновому діапазоні від 550 до 1 550 грн представлена на рис. 2.Рис. 2. Карта позиціювання пилососів за параметрами «ціна – рейтинг привабливості» у ціновому діапазоні від 550 до 1 550 грн

Форма карти позиціювання пилососів за параметрами «ціна – рейтинг привабливості» у ціновому діапазоні від 2 100 до 2 600 грн представлена на рис. 3.Рис. 3. Карта позиціювання пилососів за параметрами «ціна – рейтинг привабливості» у ціновому діапазоні від 2100 до 2600 грн

Висновки:

 1. У нашому випадку найбільш ємний сегмент ринку пилососів міститься у ціновому діапазоні від 551 до 1050 грн, оскільки споживачі хочуть придбати товар з найвигіднішою ціною і середньою якістю.

 2. Найбільш привабливий сегмент ринку пилососів для продавців та виробників є тоді, коли товар на ринку коштує від 1051 до 1550, тому що тоді місткість ринку становить 229 308 539 грн. Місткість ринку визначено за формулою 1:

Є = П · К · Ц, 3

де П — кількість покупців певного ЛП;

 К — кількість покупок, здійснених у середньому покупцем;

 Ц — середня ціна одиниці

На основі карти позиціонування, зображеної на рисунку 1, можна зробити наступні висновки:

 1. Найбільший рейтинг та помірну ціну має пилосос «Буран – 5М»

 • Низькі рейтинги та низьку ціну мають пилососи «Астра – 86», «Аеро – 600» «Вихор – 8А» «Піонер – 12» «Ракета» та «Planeta – 7»

 • Середній рейтинг та низьку ціну мають пилососи «Вихор – 11» та «Чайка – 10К»

 • Середній рейтинг та помірну вартість має пилосос «Циклон – М»

 • Високий рейтинг та вищу вартість мають пилососи «Тайфун – М», «Урал 1М» та «Електросила – 2М»

 • Найбільшу вартість та середній рейтинг має пилосос «ЕТА – 0402»

На основі карти позиціонування, зображеної на рисунку 2, можна зробити наступні висновки:

 • Найвищий рейтинг та нижчу ціну мають пилососи «ЕТА -0403» та «ЕТА - 7400»

 • Низькі рейтинги та нижчу ціну мають пилососи «Електрон 1000» та «SVS 1200 (Shivaki)»

 • Високу ціну та низькі рейтинги мають пилососи «HR 6025 (Philips)», «0H 1250 E (Omega)»,« Rapid 613 (Siemens)»,« Planeta – 18»,« REX – 123»,« Астра – 154»,« Піонер – 86» та «Аеро – 750»

 1. Кращі світові бренди пилососів

Місце № 1 - компанія Xiaomi

Місце № 2 - бренд Thomas

Місце № 3 - фірма Karcher

Місце № 4 - виробник Philips

Місце № 5 - бренд Samsung

Місце № 6 - компанія Bosch

Місце № 7 - фірма-виробник LG

Місце № 8 - бренд Miele


 1. Графік платоспроможного попиту на пилососи за даними таблиці 2.6.
Рис. 2. Графіка платоспроможного попиту на пилососи

Найпривабливішими пилососами для споживачів є ті, ціна яких лежить в межах від 551 до 1050 грн., оскільки на їхню думку ці пилососи оптимально поєднують в собі якість і ціну. Найменш привабливими є пилососи, вартість яких перевищує 2 600 грн.

 1. Стан ринку побутових пилососів на момент опитування споживачів є привабливим для продавців і виробників оскільки:

Висновок: у результаті проведеної лабораторної роботи я ознайомився з методами дослідження ринку.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас